ထုိင္းႏိုင္ငံမွတင္းသြင္းေနသည့္ ေဆးဝါးမ်ားသာမက အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းလာသည့္ ေဆးဝါးမ်ားပါေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာေၾကာင္း ေဆးဝါးေစ်းကြက္မွ စံုစမ္းသိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးဝါးေစ်းကြက္တြင္ထုိင္းႏုိင္ငံထုတ္ေဆးမ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္းအျမင့္ဆံုျဖစ္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ေစ်းထပ္မံတက္ပါက သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲရွိလာႏုိင္ေၾကာင္းကိုလည္း ေဆးဝါးတင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးသည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားရွိလာလွ်င္ မွတ္ပံုမတင္သည့္ ေဆးဝါးမ်ားသည္ ေစ်းကြက္၌ ယခုထက္ပိုမိုမ်ားလာႏုိင္သည္။ အက္ဖ္ဒီေအကလည္း ေဆးဝါးမ်ားအရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ကို အလ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈေၾကာင့္ ယခုႏွစ္မ်ားတြင္ တရားဝင္တင္သြင္းသည့္ ေဆးကုမၸဏီမ်ားတုိးလာေၾကာင္း ကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းေရာင္းဝယ္သူမ်ားအသင္းမွ ဥကၠ႒ဦးဝင္းစည္သူက ရွင္းျပသည္။ လက္ရွိျပည္တြင္းေဆးဝါးေစ်းကြက္တြင္ ျမဝတီဘက္မွ ေဆးဝါးအဝင္မရွိသည့္ အတြက္ထုိင္းႏိုင္ငံထုတ္ေဆးဝါးမ်ားသည္ တစ္ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းမွ တစ္ဆယ့္ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ထိေစ်းျမင့္တက္လာသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကုန္သည္မ်ား၏ လက္ထဲတြင္လည္း ထုိင္းေဆးဝါးမ်ားျပတ္လပ္လာသျဖင့္ အိႏိၵယေဆးဝါးမ်ားပါ အစားထုိးေရာင္းခ်ေနရသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ ေဆးဝါးမ်ားေစ်းတက္သျဖင့္ အစားထုိးေရာင္းခ်သည့္ အိႏိၵယေဆးဝါးမ်ားပါ ေစ်းတက္လာရာအမ်ိဳးအစားအလိုက္ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွ တစ္ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေစ်းတက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..

   Send article as PDF