” ေကာင္းလိုက္တဲ့နည္းျပ “

 

 

” ကဲလူစံုရင္ ေဘာလံုးကန္ႀကမယ္ေလကြာ အခ်ိန္မရိွဘူးကြ ေတာ္ေနမိုးခ်ဳပ္ေတာ့မွာ ”

” ေအးကန္ႀကမယ္ေလ ေနအံုးဂိုးစည္းတားလိုက္အံုးမယ္ ထံုးထုတ္ေပးပါအံုး ”

” ေရာ့ထံုးထုတ္ ေမာင္း၀င္းတားလိုက္ ”

” မင္းတို႕က အဲလိုမညစ္ပတ္နဲ႔ေလ မင္းတို႕ဘက္ဂိုးစည္းႀကေတာ့ စည္းခိုးျပီးေလ်ာ့ထားတယ္ ငါတို႕ဘက္က်ေတာ့ ဂိုးတိုင္နဲ႔အရမ္းေ၀းေနတယ္ မညီမွ်ဘူး ျပန္ျပင္ကြာ ”

” မင္းတို႕ကလည္း တားျပီးမွေတာ့ ဒီတိုင္းဘဲကန္လိုက္ကြာ ဂိုးစည္းျပင္ေနတာနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ေတာ့မယ္ ”

” မဟုတ္ဘူးေလကြာ ပါနယ္တီအဆံုးအျဖတ္က် ငါတို႕ဘက္ကနာမွာေပါ့ ”

” ဟာ ပါနယ္တီအဆံုးအျဖတ္က ရိွခ်င္မွာရိွတာပါကြာ ျပင္မေနပါနဲ႔ ”

” ရိွခ်င္မွရိွတာလို႕ တတ္အပ္ေျပာလို႕မရဘူးေလကြာ ရိွလာရင္ အႏိုင္အရံႈးအဆံုးျဖတ္က အဲဒီပါနယ္တီက အေရးႀကီးမွာေပါ့ နဂိုထဲကမွ်မွ်တတ စည္းဆဲြရမွာေပါ့ အခုေတာ့ မင္းတို႕ဘက္ကလူဆဲြတဲ့ စည္းမို႕ စည္းခိုးထား တာေတာ့ဘယ္ေကာင္းမလဲ ျပင္ေပးကြာ ”

” အခုမွ မင္းတို႕က စည္းျပန္ျပင္လုပ္ေနတယ္ ငါတို႕စည္းတားတာလဲ အရင္တားျပီးသား စည္းမ်ဥ္းအေဟာင္း ေပၚ ထင္းေအာင္ထပ္လုပ္တာဘဲရိွတာ တစ္သက္လံုးဒီစည္းနဲ႔ဘဲကန္ခဲ့တာေနာ္ အခုမွ လာျပီးျပင္ခိုင္းမေနနဲ႔ အရင္အဖဲြ႔ေတြေတာင္ ဘာမွမေျပာဘူး ”

” အရင္အဖဲြ႔ေတြက မေျပာခ်င္လို႕ေနမွာ မင္းတို႕ညစ္တာေတာ့ သူတို႕သိတယ္ တစ္သက္လံုးလဲအဲလိုညစ္ျပီး လက္ရိွခ်န္ပီယံဆိုလုပ္ေနတာေလ ဖင္ေခါင္း သိပ္မက်ယ္နဲ႔ စည္းခိုးျပီးႏိုင္ထားတာ မသိဘူးမွတ္ေနလား အခ်ိန္မရိွဘူးကြာ မင္းတို႕အရည္အခ်င္း မင္းတို႕ယံုရင္ မွ်မွ်တတ စည္းျပင္ျပီး ကန္ရဲရမွာေပါ့ ဘာမကန္ရဲ စရာရိွလဲ ”

” ေအး ဒါဆို အမွန္အတိုင္းေျပာရင္ မင္းစည္းမျပင္ဘဲကန္မလား ”

” ဘာလဲ ”

” မင္းခုနေျပာတဲ့ထဲမွာပါတယ္ေလ မင္းတို႕အရည္အခ်င္း မင္းတို႕ယံုရင္ မွ်မွ်တတ စည္းျပင္ေပးဆိုတာေလ ”

” ေအးေလ မဟုတ္ဘူးလာ း”

” မင္းေျပာတာေတာ့ မဟုတ္ဘူးလို႕မျငင္းပါဘူး ဒါေပမယ့္ ငါတို႕က ငါတို႔အရည္အခ်င္းကို ငါတို႕မယံုႀကည္လို႕ ငါတို႕နည္းျပက စည္းခိုးထားဖို႕ေျပာထားလို႕ပါကြာ ”

” ေကာင္းလိုက္တဲ့မင္းတို႕နည္းျပ ငါဘာေျပာရမွန္ကို မသိေတာ့ဘူးကြာ ”

 

ဒီကေလးေတြ ျငင္းခုန္ေနတာနဲ႔ဘဲ က်ဳပ္ေတာ့ သူတို႕ကန္တဲ့ေဘာပဲြ ႀကည့္မွႀကည့္ရေတာ့မလားရယ္လို႕ ေတြးမိလာတယ္ဗ်ာ အခ်ိန္ကုန္မိုးကခ်ဳပ္ေတာ့မွာကိုး ။

 

By Before

 

The Union Daily

Breaking News
============
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေပးပို႕လာသည့္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္
သဝဏ္လႊာကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က တရားဝင္တံု႕ျပန္မႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠဌေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မီဒီယာမ်ားသ္ု႕ေျပာသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံ သ္ု႕ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သဝဏ္လႊာေပးပို႕ခဲ့သည္။
ေပးပို႕ခဲ့သည့္သဝဏ္လႊာအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ထိုသို႕ေျခာက္ဦးေတြ႕ဆံုျခင္းသည္ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ္လည္းတိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုး လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကလက္ခံေသာ
ကိုယ္စားျပဳမႈျဖစ္ေစေရး အလားတူယင္းတို႕၏လိုလားေတာင့္တခ်က္မ်ား
ပါရွိေစမည့္ မူေဘာင္မ်ား ၾက္ဳတင္ခ်မွတ္ထားသည့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး
မႈျဖစ္ေစေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရရွိေစေရးတို႕အတြက္စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါကပိုမို၍ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္မည္ဟု အၾကံျပဳလိုေၾကာင္း
ထို႕ေၾကာင့္ ယင္းသို႕ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးအတြက္ မည္သို႕ေဆာင္ရြက္ေပးေစလ္ုသည္ကို ျပန္ျကားေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ထံသို႕သဝဏ္လႊာေပးပို႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သမၼတေပးပို႕ခဲ့သည့္ သဝဏ္လႊာအတြင္း “မည္သ္ု႕ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုသည္ကိုျပန္ၾကားေပးပါရန္ဟု သာပါဝင္ျပီး “လက္ခံေတြ႕ဆံုပါမည္ (သ္ု႕)
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္လက္ခံေတြ႕ဆံုမည္”ဆ္ုသည့္တိက်ေသာ တံု႕ျပန္မႈမ်ား မပါဝင္ခဲ့ေပ။(စြမ္းရဲထြ႗္)

ခင္ခ

About ခင္ခ

ခင္ ခ has written 458 post in this Website..