လူေတြ တစ္ေယာက္ကို တေယာက္ေပါင္းေဖၚေနၾကတာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ခံစားခ်က္တူလို႕ အတူတကြေနၾကတာ မ်ားတယ္…

ဒီခံစားခ်က္ဟာ မခိုင္ၿမဲဘူး…ခံစားခ်က္အေကာင္းနဲ႕ေတြ႕ေနေသးလို႕ အတူလက္တဲြႏိုင္ေပမဲ႕

ခံစားခ်က္အဆိုးနဲ႕ ေတြ႔ၿပီဆိုရင္ အေတာ္မ်ားမ်ား လူေတြဟာ လမ္းခဲြၾကေတာ့တယ္….

ႏိုင္ငံေရးဘဲလုပ္လုပ္၊ စီပြားေရးဘဲလုပ္လုပ္ ၊ လူမႈေရးအကိ်ဳးျပဳလုပ္ငန္းဘဲလုပ္လုပ္

အသိ၊ အျမင္၊ အက်င့္ ေတြတူပါမွ ယံုၾကည္ခ်က္ပန္းတိုင္တူမယ္….ယံုၾကည္ခ်က္ပန္းတိုင္တူမွ

စည္းလံုးမႈ အင္အားျဖစ္မယ္…အဲဒီအင္အားရိွပါမွ…ေရာက္ခ်င္သည့္ပန္းတိုင္ ေရာက္မည္ျဖစ္ပါသည္…

ဒါေၾကာင့္ မတူညီတာေတြေဘးဖယ္ တူညီတာေတြ အတူတကြပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ၾကလို႕ ဘယ္လိုပင္

ေျပာေျပာ….

ေလာကကို သိျမင္နားလည္္သည့္ အသိ၊ အျမင္၊ အက်င့္ မတူေသးသေရႊ႔ ေရရွည္ အတူလက္တဲြၿပီး

လိုရာပန္းတိုင္သို႕ေရာက္ ရန္ခက္ခဲ ေနၾကဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္….

အျမင္တူရန္…မရိွရင္ မသိဘူး….မသိရင္လည္း မရိွႏိုင္ဘူး…ဒါေၾကာင့္ ရိုးရိုးသားသားဘဲ

မသိရင္ မသိဘူး…မျမင္ရင္ မျမင္ဘူးလို႕ သိ၊ ျမင္ေပးၾကရင္….. အက်င့္လည္းတူၾကမည္ျဖစ္ၿပီး

လူသားေတြလိုလား ေတာင့္တသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ကမၻာေလာသစ္ဆီသို႕ အေရာက္လွမ္းႏိုင္ၾကမည္

ျဖစ္ပါသည္…..

About Ko out of...

Ko out of... has written 91 post in this Website..