အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သူ စီးပြားေရးသမားမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံ မဖြံ႔ၿဖိဳးႏိုင္

စစ္အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္ၿပီး ျပည္တြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခြင့္ ရေနေသာ စီပြားေရး သမားမ်ားကို အသံုးခ်၍ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာ စီးပြားေရး ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ဦးျမင့္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

Oi-lFollowup2“အစိုးရရယ္ အစိုးရနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ လက္သင့္ရာစား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား (Cronies) နဲ႔ ေပါင္းေနလို႔ ကေတာ့ ၃၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ မွာလည္း ဒီအတုိင္း ျဖစ္ေနမွာပဲ” ဟု ေဒါက္တာ ဦးျမင့္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) တြင္ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ “၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အလြန္ ႏိုင္ငံေရး ဆက္စပ္ စီးပြား အေဆာက္ အအံု အေျပာင္း အလဲတြင္ ပုဂၢလိက အခန္းက႑” (The Role of Private Sector in the changing of Political Economy Beyond 2010) ေဟာေျပာပြဲ၌ ထိုသို႔ ေျပာၾကား သြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာ ဦးျမင့္သည္ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္ပညာေရး တကၠသိုလ္တို႔တြင္ ကထိက၊ ဌာနမႉး တာဝန္မ်ား ယူခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန စီးပြားေရး ဌာနခြဲတြင္လည္း ညႊန္ၾကားေရးမႉးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ေကာ္မရွင္ (အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသ) ၏ သုေတသန ဌာနခြဲမႉး အျဖစ္လည္း တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ဝိဇၨာႏွင့္ သိပၸံ ပညာရွင္ အဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ အႀကံေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။

စီးပြားေရးသမားမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္း ရွိေသာ္လည္း ေစတနာ ရွိရန္ လိုအပ္ပံုကို “သူတို႔ရဲ႕ ေစတနာ (Intention) ကို ဘယ္လို ေျပာင္းမလဲ။ တိုင္းသူျပည္သားေတြ ေကာင္းေအာင္ ဘယ္လို လုပ္မလဲ။ ပုဂၢလိက က႑ ေကာင္းေအာင္ ဘယ္လို လုပ္မလဲ။ ဒါက အခက္အခဲပဲ” ဟု ေဒါက္တာ ဦးျမင့္က ေထာက္ျပသြားသည္။

စစ္အစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးမည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိလႊဲေျပာင္းျခင္း အမည္ခံကာ စစ္အစိုးရႏွင့္နီးစပ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ အေနအထားမွာ “ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳျခင္း” (Privatization) ဆိုေသာ္လည္း “ကိုယ္ပိုင္ျပဳျခင္း” (Pocketization) ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ဦးျမင့္က ေဝဖန္သည္။

စစ္အစိုးရ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္း၏ သားျဖစ္သူ ဦးေနေအာင္၏ IGE ကုမၸဏီႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာတဦးက ပုဂၢလိက ပိုင္လုပ္ငန္းအျဖစ္ လႊဲေျပာင္းယူသည့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအက်ဳိးစီးပြားထက္ ကုိယ္က်ဳိးၾကည့္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

“သစ္ေတာ စိမ္းစိမ္းျမင္ရင္ ခုတ္မယ္။ ဒါပဲသိတယ္။ ကိုယ္မခုတ္ရင္ သူမ်ားဦးသြားမွာကိုး။ အခုလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ သူတုိ႔လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရထားတဲ့ စီမံကိန္းႀကီးေတြကို သေဘာတူ လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔ ေလာေနၾကတယ္။ ေနာက္ဆုိရင္ ဘာျဖစ္လာမလဲ မသိဘူးကိုး” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံစီးပြားေရး တုိးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းလုပ္ကိုင္၍ ပုိ႔ကုန္အားျပဳေသာ စီးပြားေရးစနစ္ေၾကာင့္ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၊ ထုိင္၀မ္၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ယခု ဗီယက္နမ္စေသာ အာရွႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး တုိးတက္လာရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိုလမ္းေၾကာင္းကို လိုက္သင့္ေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း ဦးလွေမာင္က ေျပာသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ား ေျဖေလ်ာ့လာၿပီး လုပ္ခင္းသာေသာ စီးပြားေရး အေဆာက္အအံု အေျခအေနမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ဟု ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္ဟု စီးပြားေရးသမား အသိုင္းအဝိုင္းက ဆိုသည္။

“လူတိုင္းကေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ အသက္ရွင္ေနၾကတာပဲ” ဟု UMFCCI အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္တဦးကမူ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စီးပြားေရးအခင္းအက်င္း ေျပာင္းလာလိမ့္မည္ဟု မထင္ေၾကာင္း သုံးသပ္သည္။

စစ္အစိုးရႏွင့္နီးစပ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေတဇ၊ ဦးေဇာ္ေဇာ္၊ ဦးေအာင္ကို၀င္း၊ ဦးေနေအာင္ စသူတို႔ သည္ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္း၊ စက္သုံး ေလာင္စာဆီ စြမ္းအင္က႑ စသည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိ ထားသည္။

About zaw mg

zaw mg has written 120 post in this Website..

   Send article as PDF