.အာဏာရွင္စနစ္ဆုိတာ စစ္တပ္အားကိုး၊ လက္နက္အားကိုးနဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြကို မတရားဖိႏွိပ္ခ် ဳပ္ခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေယဘုယ်ယူဆထားပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးပညာရွင္ ေဂ်ာ့အုိ၀ဲ ေျပာတာကေတာ့ တုိင္းျပည္တြင္းက လူေတြကို အရူးလုပ္၊ မဟုတ္မဟပ္ စိတ္ကူးယဥ္တုိင္းျပည္ႀကီး တည္ေဆာက္၊ သတင္း အခ်က္အလက္မွန္သမွ်၊ အတိတ္ျဖစ္ရပ္မွန္သမွ် အလံုးစံုကို အမွန္မျဖစ္ေအာင္ အတုလုပ္ႏုိင္မွ အဲဒီ တုိင္းျပည္ကလူေတြကို အၾကြင္းမဲ့အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္လုိ႔ရမွာပါတဲ့။ ဒါကို သူက စကားလံုးတစ္လုံး တီထြင္ဆန္းသစ္ျပီး သံုးသြားခဲ့တယ္။ brainwash ပါ။ လူထုဟာ မဟုတ္တာကို ယံုၾကည္ထားရမယ္။ အဲသလို ယံုၾကည္ထားမွ အာဏာရွင္စနစ္ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့မွာပါတဲ့။

.ေဂ်ာ့အို၀ဲရဲ႕ ၁၉၈၄ မွာ အဲဒီလုိ စိတ္ကူးယဥ္ ကမာၻကို တည္ေဆာက္ျပထားတယ္။ BB လို႔ေခၚတဲ့ Big Brother အစ္ကိုႀကီးက တုိင္းျပည္ကို အုပ္ခ် ဳပ္ေနတယ္။ တကယ္က အဲဒီ BB ဆိုတာ ရွိကိုမရွိဘူး။ စိတ္ကူးယဥ္ လုပ္ၾကံဖန္တီးထားတဲ့ အတုအေယာင္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး။ တုိင္းျပည္တြင္းမွာ သိပၸံပညာေတြ တုိးတက္သေလာက္ လူသားနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ အရာမွန္သမွ် ကို ဖ်က္ဆီးထားတယ္။

.လူသားနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့အရာဆုိေတာ့ ေပၚထြက္လာတဲ့ေမးခြန္းက လူသားဆုိတာ ဘာပါလဲ။ လူသားကို ဘာေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားသလဲ။ လူသားဆိုတာ ကိုယ္ပိုင္ဇာတိသတၱိရယ္၊ လြတ္လပ္မႈရယ္၊ အႏုပညာခံစားခ်က္ရယ္၊ တဆက္တည္း မ်က္ႏွာမူရာ သြင္ျပင္ ေဖာ္ျပခ်က္ရယ္ (စက္ရုပ္လုိ မ်က္ႏွာေသႀကီး မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆုိလုိတာပါ)၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရယ္၊ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေတြရယ္၊ ဒါေတြ ပူးေပါင္းပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားတာကို လူသား လို႔ေခၚပါတယ္။ ဒီလူသားရဲ႕ အရည္အေသြးေတြကို တန္းညွိပစ္လုိက္မယ္။ ဖ်က္သိမ္းလုိက္မယ္ဆိုရင္ ဒါ အသက္ရွိလူေကာင္ သို႔မဟုတ္ လူသားစက္ရုပ္ေတြပဲ ျဖစ္က်န္ရစ္ေတာ့မယ္။ လူေတြကို စက္ရုပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ျပီဆုိရင္ ဒီတုိင္းျပည္ကို အၾကြင္းမဲ့အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ အုပ္ခ် ဳပ္ ႏုိင္ပါျပီ။

.ေဂ်ာ့အို၀ဲ ရဲ႕ လူေတြကို ဘရိန္း၀ပ္ႏုိင္မွ အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ အုပ္ခ် ဳပ္ ႏုိင္မယ္ဆုိတဲ့ ဒီဒ၁သနဟာ ယုတၱိတန္လြန္း တယ္လို႔ ထင္ရေပမယ့္ ယေန႔ကမာၻမွာ ေဂ်ာ့အို၀ဲရဲ႕ နည္းလမ္းအတုိင္း အုပ္ခ် ဳပ္ ေနတဲ့ တုိင္းျပည္ ရွိတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားပါ။ ေျမာက္ကိုရီးယားမွာဆိုရင္ ဘာဘာသာမွ မကိုးကြယ္ရပါဘူး။ bible တစ္အုပ္ လက္၀ယ္ေတြ႕ရံုနဲ႕ ေသဒဏ္ခ်ပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားၾကားမွာ စစ္မဲ့ဇုန္ရွိတာ သိၾကမွာပါ။ ေျမာက္ကေန ေတာင္ကို ေျပးခ်င္ရင္ လြယ္လြယ္ေလး၊ ေတာင္ကလည္း လက္ကမ္းႀကိဳေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ မေျပးၾကဘူး။ ေျပးရင္ ေနာက္ခံမိသားစုကို သတ္တယ္။ ဒီလုိ ဖိႏွိပ္မႈလည္း ရွိေနတယ္။ တစ္ျပိဳင္တည္းမွာပဲ လူေတြကို အယံုသြင္းထားတဲ့ အေတြးအေခၚေတြရွိတယ္။

.ေျမာက္ကိုရီးယားသားေတြကို အယံုသြင္းထားတာကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ကင္အီစြန္းဟာ ဘုရား။ တုိင္းျပည္ကို သစၥာရွိရင္ ေသတဲ့အခါ ကင္အီစြန္းဆီကို သြားမယ္။ သူတို႔ရဲ႕ နိဗၺာန္ေပါ့။ ကင္အီစြန္း ရဲ႕သား ကင္ဂ်ံ ဳ အီကလည္း ဘုရားသားေတာ္ေပါ့။ ကင္ဂ်ံ ဳအီ ကိစၥေခ်ာေတာ့ အခုတက္လာတဲ့ ကင္ဂ်ံဳအြန္ကလည္း ဘုရားေျမးေတာ္ေပါ့။ ဘုရားမ်ိဳး ရိုး စဥ္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ တုိင္းျပည္အျဖစ္ သူ႔ႏုိင္ငံသားေတြကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကံႀကီးစည္ရာေတြ ၀ါဒျဖန္႔ျပီး အုပ္ခ် ဳပ္ ေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကင္ဂ်ံဳ အီ ေလျဖတ္ျပီး မာလကစ်ာန္ၾကြတုန္းက ပိတ္တူေတာင္ထိပ္ေပၚက ေရခဲျပင္ေပၚမွာ ဘာေတြေပၚလာတာ ညာေတြေပၚလာတာဆုိျပီး ေပါက္ကရေလးဆယ္ အသံလြႊင့္လုိက္ေသးတယ္။

.ေျမာက္ကိုရီးယားမွာ အိမ္ေပါက္ေစ့ ေလာ္စပီကာတပ္ျပီး ၀ါဒျဖန္႔တာေတြကလည္း ငါးႏွစ္ကေလးကို ပံုေျပာတဲ့ အဆင့္ေလာက္ပဲရွိတယ္။ ဒါေတြကိုပဲ လူေတြက ယံုေနၾကသတဲ့။ လူေတြကို အရူးလုပ္ထားႏုိင္မွ၊ အရာရာကို အတုျပဳလုပ္ထားႏုိင္မွ အၾကြင္းမဲ့အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆုိးရွည္တည္တံ့မယ္ဆုိတဲ့ ေဂ်ာ့အို၀ဲရဲ႕ ဒ၁သနအတိုင္း တသေ၀မတိမ္း အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ တုိင္းျပည္ပါ။

.သုိ႔ေသာ္ .. သုိ႔ေသာ္ ေဂ်ာ့အို၀ဲ ခ်မျပတဲ့ ပံုသ႑ာန္နဲ႔ အၾကြင္းမဲ့အာဏာရွင္စနစ္ ျဖစ္ထြန္းေနတဲ့ တုိင္းျပည္ေတြ ရွိတယ္။ ဘယ္တုိင္းျပည္ေတြလဲဆုိေတာ့ က်မ ဥာဏ္မီသေလာက္ ေျပာရရင္ အစၥလာမၼစ္ တုိင္းျပည္ေတြထဲမွာ မြတ္စလင္ ဘာသာ ၉၉ %ကေန ၁၀၀ % ကိုးကြယ္တဲ့ တုိင္းျပည္ေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။ အစြန္းေရာက္ေတြလို႔ ေျပာရင္ ကာယကံရွင္ ဘာသာ၀င္ေတြ ေဒါသပုန္ထမယ္။ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ပါကစၥတန္၊ အီရန္၊ အီရတ္၊ ဘက္ဘႏြန္၊ ဆီးရီးယား .. စတဲ့တိုင္းျပည္ေတြ ခုထိကို မျငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ဘူး။

.ဒါဆို ဗုဒၶဘာသာ တုိင္းျပည္ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာျပည္မွာကေကာ အစြန္းမေရာက္ဘဲ ဘာျဖစ္လို႔ အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆိုးရွည္ခဲ့သလဲလို႔ ေမးစရာရွိပါတယ္။ အဲဒီ ေမးခြန္း က်မ ေျဖလို႔ မရပါ။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက ဗုဒၶလမ္းစဥ္ဟာ မစၹ်ိ မ ပဋိပဒါ အလယ္အလတ္ လမ္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သစၥာေလးပါး၊ မဂၢင္ရွစ္ပါးအေၾကာင္း သူတို႔ေျပာျပၾကပါလိမ့္မယ္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မဟုတ္တဲ့ ဘာသာျခားတစ္ေယာက္ အျမင္မွာေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဟာ ေပါေၾကာင္ေၾကာင္ အႏုိင္ဆံုးဘာသာ၊ ရုပ္တုႀကီး ေရေမႊးဆြတ္ျပီး ဖင္ဘူးေတာင္းေထာင္ ထုိင္ရွိခုိးေနတဲ့ ဘာသာအျဖစ္ သူတို႔ျမင္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔တေတြ အျမင္မွာ တစ္ေန႔ နမားငါးခါ ဖတ္ရတဲ့၊ ေနမင္းကို ေန႔တုိင္းရွိခိုးရတဲ့ အစၥလာမ္ေတြထက္ေတာင္ ဗုဒၶဘာသာဟာ ေပါေၾကာင္ေၾကာင္ႏုိင္ပါေသးတယ္။ ဒီတုိင္းျပည္မွာ အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆုိးရွည္ခဲ့ေတာ့ ေဂ်ာ့အို၀ဲ ေျပာသလို လူေတြ အရူးလုပ္ခံထားရသလား၊ အတုေတြကို ယံုေနၾကသလား ျပန္ဆန္းစစ္ရပါေတာ့မယ္။

.အာဏာရွင္စနစ္မွာ လူေတြကို လူမဆန္စြာ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း Thuggery ကေတာ့ မပါမျဖစ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ အေနနဲ႕ ပါရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါ အခရာ မဟုတ္ဘူး။ အခရာအက်ဆံုးက အတုလုပ္ျခင္း၊ တနည္း လိမ္ညာထားျခင္း။ ဒီနည္းနဲ႔ လူ႔ဦးေႏွာက္ကို သတ္ထားျခင္း၊ လူသားရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမႈကို သတ္ထားျခင္း။

.ဒါေၾကာင့္မို႔ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ကို အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မယ္ဆိုရင္ စစ္တပ္အေျချပဳတဲ့ အစုိးရက လက္နက္ အားကုိးနဲ႔ လူေတြကို မတရား ဖိႏွိပ္ခ် ဳပ္ခ်ယ္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ရင္ ရမယ္လို႔ ယူဆထားတဲ့ ပံုစံဟာ ေဂ်ာ့အုိ၀ဲရဲ႕ သီ၀ရီနဲ႔ ဆိုရင္ မကုိက္ညီဘူး။
. ေဂ်ာ့အုိ၀ဲ ရဲ႕ သီ၀ရီအရဆုိရင္ အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ အုပ္ခ် ဳပ္ႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးထားရတယ္။ အဓိက အတုျပဳလုပ္ျခင္း။ ဒါကို ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြက မလုပ္ႏုိင္ဘူးဆိုရင္ နဂိုအခံရွိေနျပီးသား (အတုရွိျပီးသား) အေျခအေနေပၚမွာ တက္အုပ္ခ် ဳပ္လို႔ ရပါတယ္။

.အစၥလာမၼစ္တုိင္းျပည္ေတြမွာ ဘာသာေရးက ခုိင္းေစတဲ့အတိုင္း အမ်ိဳးသမီးေတြကို ႏွိပ္ကြပ္ထားႏုိင္တယ္။ ဦးေခါင္းကို ျခံဳ တာေတာင္မွ ၃ မိ် ဳးရွိတယ္။ ေခါင္းလံုရံု ျခံဳ တဲ့ ပ၀ါကို ရုိစရီ၊ ေခါင္းနဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ကို ျခံဳ တာက ခ်ာဒိုး (Chado) ၊ မ်က္လံုးေလးပဲ ေဖာ္ထားျပီး တစ္ကိုယ္လံုး ေခါင္းျမီးျခံဳ တာက ဘာကာ ( Burqa) ( najib လုိ႔လည္း ေခၚတယ္) ။ ဒီေလာက္ ပူေလာင္အုိက္စပ္ေနတဲ့ တုိင္းျပည္မွာ အပူဓာတ္ကို စုပ္ယူတဲ့ ၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ဘယ္လိုမွ မညီညြတ္တဲ့ အမည္းေရာင္ေစာင္ႀကီးကို ျခံဳ ခိုင္းထားႏိုင္ေအာင္ ဘာသာေရးက စြမ္းျပီဆိုမွေတာ့ အဲဒီတုိင္းျပည္ကလူေတြရဲ႕ ဥိးေႏွာက္ဟာ အရွိတရားထက္ အတုတရားကို ပိုယံုတယ္ဆိုတာ ေျပာစရာကို မလိုေတာ့ျပီ။ အပ်ိ ဳ ရည္မပ်က္ေအာင္ ေစာင့္ထိန္းၾကရတာကေတာ့ လူတုိင္းအသိ။ ေျမာက္ကိုရီးယားမွာဆိုရင္ က်ားေရာမေရာ ေစာင့္ထိန္းရတယ္။

.အစၥလာမၼစ္တုိင္းျပည္ေတြမွာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ မူလာ ေတြ အင္မတန္ တန္ခိုးထြားတယ္။ အယာတုိလာ ခုိေမနီ က စနစ္တက် ဘုရား၀တ္ျပဳနည္း လက္ခ်ာရုိက္ရင္ တက္ေရာက္တဲ့ ပရိသတ္က သိန္းသန္း ခ်ီသတဲ့။ ဘာသာေရးဆရာေတြ တရားေဟာေကာင္းတဲ့တုိင္းျပည္၊ တနည္းဆိုရင္ အဆိုအမိန္႔ေတြ အားေကာင္းတဲ့ တိုင္းျပည္ဟာလည္း အတုႀကီးစိုးတဲ့ တုိင္းျပည္ပါ။ ေျမာက္ကိုရီးယားမွာကေတာ့ ဘာသာေရးဆရာ မရွိ။ ဒါေပမယ့္ ေက်ာင္းေနရြယ္ ကေလးေတြဟာ ပညာရွိႀကီး ကင္အီစြန္းရဲ႕ ဒ၁သနေတြ၊ အဆိုအမိန္႔ေတြ မိန္႔ခြန္းေတြကို အလြတ္က်က္ၾကရတယ္။

.ျမန္မာျပည္မွာဆိုရင္ အေလာင္းမင္းတရားေခတ္ကတည္းက လက္ရံုးမီးေတာက္တယ္ဆိုတာ အခုထိ ယံုၾကတုန္း။ စၾက၀ေတးမင္းတုိ႔ ဘုန္းတန္ခိုးတို႔ကို ယံုၾကတဲ့ေခတ္ေတြ ရွိတယ္။ ဦးေန၀င္းေခတ္တုန္းကလည္း လူေတြကို မ်က္စိပိတ္၊ နားပိတ္ျပီး အင္မတန္ သယံဇာတ ေပါၾကြယ္၀တဲ့ တုိင္းျပည္၊ တစ္မူးရလို႔ တစ္ပဲလွဴ တဲ့ သူေတာ္ေကာင္းတုိင္းျပည္ႀကီးအျဖစ္ လံၾကဳပ္ လုပ္ခဲ့တယ္။ န၀တေခတ္ ေရာက္ေတာ့ က်မ အထင္ တလြဲဘာသာေရး သိပ္အားေကာင္းလာခဲ့တယ္ ထင္ပါတယ္။ ဘိုးေတာ္ ေခတ္ျဖစ္သြားခဲ့တာ။ အစၥလာမ္ေတြ အားအားရွိ ပုတီး တေခ်ာက္ေခ်ာက္ စိပ္ေနသလို ျမန္မာေတြလည္း ပုတီးပဲ။ ဆရာေတာ္ဘုရားေတြကလည္း တန္ခုိးႀကီးၾကပါဘိေတာ့။ ထြက္တဲ့ စာအုပ္ေတြကလည္း နကၡတၱေရာင္ျခည္လိုမ်ိ ဳး ။ လူေတြကို အဘတို႔မလို႔ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းပဲ ႀကီးပြားေတာ့မလို။ နတ္ေတြ နဂါးေတြ ယံုတဲ့လူကလည္း ဒုနဲ႔ေဒး။ တစ္ေန႔ကို ဒိ၀ါတပတိ ဂါထာ အၾကမ္ ၁၀၀ ရြတ္ရင္ ဘာျဖစ္မယ္ဆုိၿပီး ဂါထာေတြ မိုးပ်ံေနခဲ့ၾကတယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ၂လံုး ၃လံုးနဲ႔ မွ်ားထားတယ္။ ဒီကေန႔မွာေတာင္ တရားပြဲေတြ တျခိမ့္ျခိမ့္ က်င္းပျပီး အဆိုအမိန္႔ေတြနဲ႔ သူေတာ္ေကာင္းလမ္းစဥ္ႀကီး ဖြံ႕ျဖိ ဳးလို႔။

တျခား အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ အုပ္ခ် ဳပ္တဲ့တိုင္းျပည္ေတြမွာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြဟာ သိပ္ေတာ္မွျဖစ္တယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြက သိပ္ေတာ္လြန္းအားႀကီးလို႔ စာအုပ္ေတြျပဳ စု၊ အဆိုအမိန္႔ေတြ တီထြင္ျပီး သူတုိ႔ကိုယ္သူတို႔ ပညာရွိႀကီးေတြအျဖစ္ ဖန္တီးလုိက္ၾကရတယ္။ ဒီတိုင္းျပည္မွာ ဒါမ်ိဳး လုပ္ႏိုင္ေလာက္တဲ့လူ မရွိဘူး။ အတုေတြကို ယံုၾကည္ျပီးသား လူထုေပၚမွာ လက္နက္အားကိုးနဲ႔ လူစြာလုပ္၊ အသင့္တက္အုပ္ခ် ဳပ္ လိုက္တာ။

.အရွင္လတ္လတ္ ငရဲျပည္ေရာက္သြားတဲ့ အင္မတန္ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ခဲ့တဲ့ အာဖဂန္နစၥတန္မွာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ မူလာေတြ သိပ္တန္ခိုးထြားခဲ့တယ္။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ၾသဇာထက္ျပီဆုိရင္ အဲဒီတိုင္းျပည္ ေၾကေတာ့တာပဲ။ ပီေက ဇာတ္ကားထဲမွာ ဘုရား မရွိဘူးလို႔ မေျပာဘူး။ ဘုရားရွိခ်င္လည္း ရွိမယ္။ ဒါေပမယ့္ လူသားနဲ႔ ဘုရား ဆက္သြယ္ေရးမွားယြင္းေနတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ၾကားထဲမွာ ၾကားခံအျဖစ္ Duplicate God ရွိေနလို႔ပါပဲ။ ။

.၀င့္ျပံဳးျမင့္
.ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ရက္၊ ၂၀၁၅။

About ၀င့္ျပံဳးျမင့္

wintpyone myint has written 59 post in this Website..

IN LOVE I TRUST.