နင္းနင္း တို႕ ဇနီးေမာင္ႏွံ ရဲ့ တစ္ႏွစ္ေျမာက္ မဂၤလာႏွစ္လည္ မွ
အိုမင္းသည့္ အခ်ိန္တိုင္ တြဲလက္မ်ား ျမဲေစသား။
အိမ္မက္မ်ား လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေပၚေစသား။
အခ်င္းခ်င္း နားလည္ ခြင့္လႊတ္ မႈမ်ား နဲ႕ ပိုမို ရင့္က်က္ ေစသား။
လိုရာဆႏၵမ်ား အားလုံးျပည့္ေစသား။

ဆုမြန္ျဖင့္
ခ်စ္ေသာ
အရီး
(ဂဇက္ ရြာသူ/သား မ်ား ကိုယ္စား) :))

Happy-Anniversary-Tedy-Bear-Heart-Wallpaperhappy-first-anniversary-ecard

happy-anniversary-ecard-funny-51

Happy Marriage Anniversary Song

Happy marriage anniversary
You survived another year, so scary,
Thank heavens, you’re not flashing knives at each other
In this holy matrimony

Happy marriage anniversary
Here’s a toast to your victory
I salute your courage for you two are still a couple
What an act of bravery
But let’s just celebrate your marriage anniversary
Its not the day to care about hiccups in your story
Like the last time you fought, Like when you fought last time
Did you throw a fit
And when you got so mad, Did you smash the crockery

Happy marriage anniversary
Why add insult to injury
You’re trying so hard to smile as if nothing ever happened
Should I feel a little sorry
No! We must celebrate your marriage anniversary
Pls don’t kill your spouse while we’re still making merry
I know you are in a hell,
It’s nothing like what you’ve dreamt
But you aint the only one tricked into this tomfoolery

Happy marriage anniversary
Look, you will pull it off, don’t worry

Well! some freaking marriages do last till the day you die
I hope you’re not so unlucky, I mean you’re lucky to survive
But words like love, bliss and compassion
Do you still use when you communicate?
As a couple are you still in talking terms
Like it used to be, before the twist of fate
But you must celebrate your marriage anniversary,
It’s more passifying than an Oscar glory
Here is something to cheer; Someone got you free wine,
You can gulp on a pint or two and sulk on your misery

Happy marriage anniversary
I’m not good at sayin things sugary
I’ll come to wish you luck same day next year
If you think its necessary
Happy marriage anniversary
But the rust on your ring is a worry
You’ve made it so far, and that’s the spirit,
Now pls consume a cherry

About ျမစပဲ႐ိုး

Khin Latt has written 240 post in this Website..

   Send article as PDF