ယမန္ေန႔မနက္မွစ၍ က်ြန္ုပ္သည္ ဆႏၵျပသပိတ္ေမွာက္ အဖြဲ႕မ်ားအားလိုက္လံႀကည့္ရွုရင္းျဖင့္
၈၈ သပိတ္ေမွာက္ကာလ၏ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားကို ျပန္ေျပာင္းသတိယမိေလေတာ့သည္ ။
ထိုစဥ္က က်ြႏု္ပ္သည္ ဆယ္တန္းေလးႏွစ္က်ျပီး အရြယ္ေရာက္မွတ္မိသိရွိေနသည္ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျပန္လည္ေတြးေတာ စားျမံဳ႕ျပန္ခ်င္စိတ္ျဖစ္မိသည့္အားေလ်ာ္စြာ
ဤစာကိုေရးသားရျခင္းျဖစ္ေလေတာ့သည္ ။
၁၉၈၈ အေရးအခင္းကာလအစပိုင္းနွင့္ အလယ္ပိုင္းမ်ားမွာ လူအမ်ားသိရွိသည့္အားေလ်ာ္စြာ က်ြန္ုပ္အေနျဖင့္ မေျပာလိုေတာ့သည္ျဖစ္၍
သပိတ္ကာလ ေနာက္ပိုင္းအေျခအေနကိုသာ ျပန္လည္ေရးသားခ်င္မိေလသည္ ။
ဤသို႔ဆိုရာတြင္ က်ြန္ုပ္ေရးသားေဖၚျပအံ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ က်ြန္ုပ္ပါဝင္ပါတ္သက္ေသာ ဝန္းက်င္သာျဖစ္၍ အားလံုးထပ္တူက်သည္ဟု မဆိုလိုေပ။
က်ြန္ုပ္၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးေရးသားတင္ျပမည္ျဖစ္ေပေတာ့သည္ ။

၁၉၈၈ ႀသဂုတ္လ၏ စတုတၳပါတ္တမနက္၌ …………
က်ြႏ္ုပ္သည္ အိပ္ယာမွထလွ်င္ထျခင္း အိမ္ေရွ႕တြင္ အထုတ္တထုတ္ကို ေတြ႔မိေလသည္ ။
အဆိုပါအထုတ္အား အေဆာတလ်ွင္ ဖြင့္ႀကည့္ျပီးသည္ႏွင့္ က်ြႏ္ုပ္မွာလြန္စြာေဒါသထြက္လြန္းသျဖင့္ အသားမ်ားပင္ တဆတ္ဆတ္တုန္ေနတာ့သည္ ။
၄င္းအထုတ္မွာ အာဂ်ီႏိုမိုတို ႀကြတ္ႀကြတ္အိပ္အေဟာင္းျဖင့္ထုတ္ထားေသာ ျပည္တြင္းျဖစ္ ဓတ္ရိုက္ထမီအေဟာင္းတထည္ျဖစ္သည္ ။
အဓိပၸါယ္ေကာက္ခ်က္ဆြဲရေသာ္ ျဖစ္ပြါးေနေသာ ၈၈၈၈ အေရးအခင္းသပိတ္တြင္ က်ြန္ုပ္မပါဝင္ေသးေသာေႀကာင့္
သပိတ္စခန္းမွ က်ြန္ုပ္ထံပို႔လိုက္ျခင္းဟူ၍ ယူဆမိေလေတာ့သည္ ။

က်ြန္ုပ္မွာ အဆိုပါဆႏၵျပပြဲတြင္ ေနရာယူဖ်ာခင္းသည့္အမႈမ်ိဳးက္ုိ မလုပ္ခ်င္ေသာ္လည္း ယခုအေျခအေနအတိုင္းဆိုပါက မလႊဲမေရွာင္သာပါဝင္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေလသည္ ။
ထိုစဥ္အခါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၵရားသည္လည္း ရပ္တန္႔သြားေလျပီျဖစ္ရာ မိမိတို႔ရပ္ကြက္ လမ္းနွင့္ ေနအိမ္တို႔ကို ကိုယ့္အားကိုကိုးကာကြယ္ႀကရသည္ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ သပိတ္စခန္းတြင္အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ပါက
အေနအထိုင္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိဖြယ္ျဖစ္နိုင္ေသာေႀကာင့္ လည္းေကာင္း ၊ ဆင္းရဲသားလက္လုပ္လက္စားမိသားစုမ်ားတြင္ ဆန္ျပဳတ္ေသာက္နိုင္ရန္ႀကိဳးစားေနရခ်ိန္တြင္
သပိတ္စခန္း၌ ထမင္းထုပ္မ်ား အလ်ံွအပယ္ေပါမ်ားေန၍ ေန႔လြဲညစာပူပန္ရန္မလိုေသာေႀကာင့္လည္းေကာင္း က်ြန္ုပ္မွာ သပိတ္တပ္သားအျဖစ္ဝင္ေရာက္ရန္ ျပတ္သားစြာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္ပါေတာ့သည္ ။

ဆယ္တန္းေလးနွစ္က်ေသာက်ြႏ္ုပ္သည္ သပိတ္စခန္းတြင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ငယ္အျဖစ္ စတင္ေနရာရခဲ႕ပါသည္ ။
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာျပီးေနာက္ က်ြန္ုပ္မွာ စဥ္းစားရပါသည္ ။
သပိတ္တပ္ဦးမွေန၍ လံႈ႔ေဆာ္ေဟာေျပာမည္လား သို႔တည္းမဟုတ္ ေနာက္တန္းစခန္းတြင္ထိုင္၍ စီမံခန္႔ခြဲမည္လားဟူ၍ေတြးေတာေလရာ
ဧကန္စင္စစ္ အႏၵရယ္ကင္းေဘးရွင္း၍ စားေကာင္းအိပ္ေပ်ာ္ေသာ သပိတ္စခန္းအထိုင္အင္အားစုတြင္သာ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားခဲ႕သည္ ။
က်ြန္ုပ္၏တာဝန္မွာ လြန္စြာအေရးႀကီးလွေသာရိကၡာေထာက္ပံ႕ရွာေဖြေရးျဖစ္ေလရာ သပိတ္စခန္း၏ ထမင္းထုတ္အလႈခံ ၊ ျဖန္႔ေဝေရးမ်ားေဆာင္ရြက္ရေလ၏ ။

ရပ္ကြက္အတြင္းေစတနာရွင္မ်ားမွလာေရာက္လွႈတန္းေသာထမင္းထုတ္မ်ားမွ ေကာင္းမည္ထင္သည့္ထမင္းထုတ္မ်ားကို က်ြနု္ပ္နွင့္ ေဘာ္ဒါတစုအတြက္အလ်င္ဦးစြာဖယ္ျပီးေနာက္ က်န္ထမင္းထုတ္မ်ားကို လက္သင့္ရာ ခင္မင္သူမ်ားအားေဝေပးျခင္းျဖင့္ တာဝန္ေက်ျပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ႕ေလသည္ ။

မႀကာမီတြင္ သပိတ္စခန္းမ်ားအတြင္း အဆိပ္ခတ္သည့္ သတင္းမ်ားျပန္႔ႏွံ႕လာေလရာ က်ြန္ုပ္တာဝန္ယူရေသာ ရိကၡာေထာက္အဖြဲ႕အဖို႔ ႀကီးစြာေသာသတိထားစရာ ျဖစ္လာရပါေတာ့သည္ ။
က်ြန္ုပ္မွာလည္း မိမိအသက္ဦးစြာေသရမည့္ အဆိပ္ေဘးကို ေႀကာက္ရြံ႕သည့္အားေလ်ာ္စြာ စခန္းတာဝန္ခံမ်ား သပိတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံတင္ျပျပီးလ်ွင္ ရိကၡာသိုေလ်ာင္ရာေနရာနွင့္ ေရတြင္းေရကန္မ်ားကို ကန္႔သတ္နယ္ေျမအျဖစ္ျပန္တမ္းထုတ္၍ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္မႈအား တိုးျမွင့္ခဲ႕ရေလသည္ ။
ထိုအခါမွစ၍ က်ြန္ုပ္၏ ႀသဇာအရွိန္အဝါမွာ လ်ွမ္းလ်ွမ္းေတာက္ထည္ဝါခဲ႕ရေတာ့သည္ ။
အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ က်ြန္ုပ္နွင့္မ်က္နွာေႀကာမတည့္သူအား လံုျခံဳေရးအရ မသကၤာသည္ဟုဆိုပါလ်ွင္ သပိတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားနွင့္ အားေပးေထာက္ခံသူမ်ားမွ ေခါင္းျဖတ္သည္အထိအေရးယူနိုင္ဖြယ္ရွိေလေသာေႀကာင့္တည္း ။
ထိုစဥ္က ေျမာက္ဥကၠလာတြင္ လြန္စြာမွ ဆူပူေန၍ သမိုင္းေရစီးလိႈင္းႀကီးေလထန္ ျဖစ္ရပ္မ်ားေပၚေပါက္ေနျပီျဖစ္ေလရာ အဆိပ္ခတ္သူဟု နာမည္တပ္လိုက္ပါက မည္သို႔ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႀကမည္ကို မေတြးဝံ႔စရာပင္ျဖစ္ေနေလေတာ့သည္ ။

သပိတ္တပ္သားတို႔အတြင္းသာမက လမ္းထိတ္မွ ပါတီယူနစ္ဥကၠဌႀကီးနွင့္ရပ္ကြက္ေကာင္စီဥကၠဌေဟာင္းတို႔သည္ပင္ က်ြန္ုပ္အားမ်က္နွာခ်ိဳေသြးရေလသည္ ။
က်ြန္ုပ္မွာ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ားတိုင္းျမွင့္၍ ထမင္းထုတ္မ်ားကို ကင္းတာဝန္ခ်ထားျခင္း ၊ စခန္းအတြင္းတြင္ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ျပီးလ်ွင္ ဒီမိုကေရစီသပိတ္တပ္ရင္း၏ ေထာက္ပံ႕ေရးနွင့္ လံုျခံဳေရးအထူးတာဝန္မ်ားကို အားတက္သေရာထမ္းေဆာင္ခဲ႕ပါသည္ ။

ဤသို႔ျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ဒုတိယပတ္သို႔ေရာက္ရွိလာေသာအခါ
ဆႏၵျပပံုစံမွာ အနည္းငယ္ေျပာင္းလဲလာႀကသည္ ။ အဆာအငတ္ခံဆႏၵျပျခင္းမ်ား ဟိုနားတစုဒီနားတစု စတင္ေနျပီျဖစ္ေသာေႀကာင့္ က်ြန္ုပ္တို႔သပိတ္စခန္းအေနျဖင့္လည္း အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ျပသရမည္ျဖစ္ေလေတာ့သည္ ။
ထမင္းလြန္စြာဆာေလာင္တတ္ေသာက်ြန္ုပ္မွာ ႀကီးစြာေသာစိတ္ဆင္းရဲမႈျဖစ္ရေလသည္ ။
အဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ အငတ္ခံဆႏၵျပေနသူမ်ားအတြက္ ထမင္းထုတ္မ်ားမပို႔ေတာ့ပါက က်ြန္ုပ္မွာ ဒုဗၺိကနၲရကပ္ေဘး(အငတ္ေဘး) ဆိုက္ေရာက္ေတာ့မည္ကို ေတြးေတာစဥ္းစားမိေသာေႀကာင့္ျဖစ္ပါသည္ ။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ဘီဘီစီ ဗြီအိုေအ တို႔၏သတင္းတြင္ က်ြန္ုပ္တို႔၏သပိတ္စခန္းသတင္းအား ေဝေဝဆာဆာျဖင့္ေဖၚျပနိုင္ေစရန္
သပိတ္တပ္သားမ်ားအား ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ရဲရဲေတာက္မိန္႔ခြန္းေျပာႀကားျပီးလွ်င္ ဆႏၵျပေစရန္ စည္းရံုးနိုင္ခဲ႕ေလသည္ ။
အဖြဲ႕မ်ားခြဲ၍ အလွည့္က်ဆႏၵျပရမည္ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ က်ြန္ုပ္လည္း ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ေလရာ ထိုအေႀကာင္းကိုသိျပီးလ်ွင္ျပီးျခင္း မ်က္စိမ်ားပင္ျပာေဝသြားမတတ္ ျဖစ္ရသည္ ။
သို႔ေသာ္ က်ြန္ုပ္မွာေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၌ပါဝင္ေနသည္ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ အေရးႀကီးတာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္နိုင္ေစရာအလို႔ငွါ ေနာက္ဆံုးအဖြဲ႕သို႔ အလွည့္ေရႊ႕ေပးထားျခင္းခံရေလသည္ ။
က်ြန္ုပ္၏စိတ္ထဲမွ က်ိတ္က်ိတ္ျပီးေတာင္းေသာဆုမွာ က်ြန္ုပ္အငတ္ခံ ဆႏၵျပရေသာအလွည့္မတိုင္မွီ ဒီမိုကေရစီျမန္ျမန္ရပါေစ ဟူ၍ျဖစ္ပါေတာ့သည္ ။

က်ြန္ုပ္ေတာင္းေသာဆုကားမျပည့္ခဲ႕ပါေသာ္လည္း တမ်ိဳးတဖံုသက္သာခြင့္အားရခဲ႕ပါသည္ ။
ထိုေန႕သည္ စက္တင္ဘာလ (၁၈) ရက္ေန႔ျဖစ္သည္ ။
က်ြန္ုပ္နွင့္ အငတ္ခံဆႏၵျပအဖြဲ႕မွာ ဗိုက္မ်ားတဂြီဂြီ ေအာ္မည္ေနျပီျဖစ္သည္ ။
ဘီဘီစီသတင္းေထာက္ဟုယူဆရသူမ်ားနွင့္လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားမွသတင္းယူသူမ်ားမွလည္း က်ြန္ုပ္တို႔အဖြဲ႕သတင္းကိုယူေနႀကေလျပီ ။
ထိုအခ်ိန္တြင္ စခန္းတြင္းေရဒီယိုမွ ႀကာျဖတ္သတင္းတခုကိုေႀကျငာလိုက္ရာတြင္ က်ြန္ုပ္တို႔သပိတ္စခန္းတခုလံုး အံုးအံုးက်ြက္က်ြက္ျဖစ္သြားရပါေတာ့သည္ ။
ထိုသတင္းမွာ တပ္မေတာ္မွ နိုင္ငံေတာ္ျငိမ္ဝတ္ပိျပားမႈအတြက္ အာဏာသိမ္းလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါေတာ့သသည္ ။

က်ြန္ုပ္လည္း ေခတၲခဏ စနည္းနာလ်က္ လက္ရွိျမိဳ႕တြင္းမွအေျခအေနမ်ားကို နားေထာင္ျပီးလ်ွင္ မိဘမ်ားေနထိုင္ရာအိမ္သို႔ ေအာင္ျမင္စြာဆုတ္ခြါလာခဲ႕သည္ ။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ အဆိုပါ ၈၈၈၈ အေရးအခင္းသည္ က်ြန္ုပ္အားမ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳခဲ႕ပါသည္ ။
ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားထဲမွတခုအားေျပာရမည္ဆိုပါက အေရးအခင္းကာလအျပီး၊ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၉၀ ခုနွစ္ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲတြင္ သင္ခန္းစာမ်ားေလ်ာ့ခ်ျပီးစစ္ေဆးေသာေႀကာင့္ မည္သို႔မ်ွေအာင္ျမင္ဖို႔မရွိေသာ ဆယ္တန္းေလးႀကိမ္က်ဖူးသည့္ က်ြန္ုပ္သည္ တဘာသာလ်ွင္ ၄၀ ႏံႈးျဖင့္ ေခ်ာေမာစြာခိုးခ်ေအာင္ျမင္ခဲ႕ေလေတာ့သည္ ။
ထို႔ေႀကာင့္ ယခုအခါတြင္ သားသမီးမ်ားေရွ႕၌ ဘြဲ႕ရပညာတတ္တဦးအျဖစ္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္နိုင္ခဲ႕ပါေတာ့သည္ ။

ႀကိဳးစားပါဦးမည္
ရာမည

About ရာမည

ရာမည has written 35 post in this Website..