တုိင္းေယးပ်ီေယး မျငိမ္မသပ္ ဖ်စ္ေနသဗ်။ ဇာတ္တုိက္စုိသလုိ ဝႈိက္ကတ္၊ ေက်ာင္းသားသပိတ္၊ ကုိးကန္႕အေရး ဆူေလာက္ပြက္ေနဒယ္။ ခုေျပာမွာ ကုိးကန္႕အေရး..။ ကုိးကန္႕ေဂါင္းေဇာင္ ဖုန္ၾကားရွင္ကုိ ဘယ္သူေမြးသလဲ အထင္အရွားရွိတယ္။ လုိခ်ဥ္တာေလး ကြက္ေျပာေတာ့ တရုတ္အားကုိး မအလ ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမဲ႕ မလိင္ေဂ်း ျပန္စစ္ၾကည့္ နဝတ၊ နအဖေခတ္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး ဗုိလ္ခင္ညြန္႕ ေနရာေပးလာတာ.. အမယ္ သူ႕တေတ်ာက္ထဲ လုရဲမလား.. နံပါတ္တစ္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ ဗိုလ္သန္းေရႊ မီးစိမ္းမျပဘဲ ဘာမွမျဖစ္။ ေျပလည္စဥ္ ဦးဖုန္ၾကားရွင္ေပါ့ဗ်ာ.. နာဂစ္အေျခခံဥပေဒ ဆြဲတဲ႕ အမ်ဳိးသားညွီလာခံ တဂ်ိမ္းဂ်ိမ္း လုပ္တုံးဂမ်ား ဒင္းရုိ႕ျမက္ဏွာ မေတြ႕ဂ်င္အစုန္း။ လက္ရွိသမဒ ဗေျပာင္ ေကာင္းေကာင္း သိပါတယ္။ မတည့္လဲ မတည့္ေရာ ေဆာ္တာပဲ။ ဘိန္းဘုရင္ခြန္ဆာၾကေတာ့ တည့္လုိက္တာ..။

ဂုေဒါ့ ေစာ္ဂ်ပီ။ ခ်ၾက… ျမန္တ်န္႕စစ္တပ္စုိဒါ မီးက်ဳိးေမာင္းပ်က္ သူပုန္ေတြကို အနုိင္က်င့္ ဗုိလ္က်ျပီး လူစြမ္းေဂါင္းလုပ္လာေတာ့ တကယ္တန္း နင္လားငါလား ရန္သူနဲ႕ေတြ႕ေတာ့ အျပဳတ္ႏွံခံရျပီ။ ဒါေတာင္ တုိင္းျပည္ဘတ္ဂ်တ္ ေလးပုံတပုံကုိ ယူထားတဲ႕ စစ္တပ္ေနာ္။ အလဲဗင္းဂ်ာနယ္မွာ ဖတ္ရတယ္.. အာဆီယံမွာ ဘယ္ႏိုင္ငံမွ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ တုိင္းျပည္ဘတ္ဂ်က္ကို စစ္ေရးအတြက္ အဲေလာက္မသုံးတဲ႕။ အမ်ားစုန္းသုံးတာ ပညာေရးနဲ႕ ၾကက္မေရး…။ ျမန္တ်န္႕ပ်ီဂေဒါ့ေဗ်ာင္းဗ်ံ…။ အဲေလာက္သုံးပီ တကယ္လဲ တုိက္ေရာ တပ္ရင္းလုိက္ ျပဳတ္သတဲ႕။ ေငြေတြ ဘယ္ေရာက္ကုန္သလဲ.. စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ အိတ္ကပ္ထဲ ျဖစ္မွာေပါ့။

တပ္မေဒၚ (ခ) ထည့္မေလာက္ ၾကြက္တြင္း

တပ္မေဒၚ (ခ) ထည့္မေလာက္ ၾကြက္တြင္း

U T Sသုံးစားမရ စစ္စြမ္းပကားေတြနဲ႕ တရုတ္ကုိ တုိက္မည္၊ အျခဳပ္အခ်ာ အာဏွာကာကြယ္မည္ စုိေဒါ့… ရယ္လုိက္ခ်ဥ္ရဲ႕.. ေသာက္ေပါေတြလုိ႕။ အဲဒီအထဲ ဒီမုိစုိသူမ်ား ပါရဲ႕ဗ်။ အမယ္.. ဘာသာေရး မႈိ္င္းကေန  လြတ္ေအာင္ေလွ်ာင္ႏုိ္င္သူ ဒီမုိမ်ားေတာ့ တုိင္းျပည္အျခဳပ္အခ်ာ ဘာညာနဲ႕ လွည့္လုိက္ေတာ႕ ျပန္တုိက္ျပန္ခ်မည္ စုိဗဲ။ လက္နက္က အစုတ္ပလုပ္.. ဝါးရင္းတုတ္နဲ႕ ရုိက္ရေအာင္လည္း သစ္၊ဝါး တရုတ္ခုတ္လုိ႕ ကုန္ျပီ။ သမုိင္းေၾကာင္းကိုလည္း မျမင္… ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္လည္း မသိ…။ လည္လွပါျပီဆုိတဲ႕ အသိေတြ စစ္တပ္ရဲ႕ ပရိယာယ္ တခုျပီး တခုေအာက္ ျပားျပားဝပ္က်ဆင္းကုန္အိ…။

မတုံ႔ျပန္ရ မီေပ်ာ.. ဘယ္လုိ ရႈျမင္သုံးသပ္ ျမီလဲစုိတာ ေဝဖန္တာပါ။ တရုတ္အေၾကြးနစ္ေနတဲ႕ ႏုိင္ငံ၊ တရုတ္စစ္လက္နက္နဲ႕ အသက္ဆက္ေနရတဲ႕ စစ္တပ္၊ တရုတ္ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ အၾကီးဆုံး လက္ခံထားတဲ႕ စီးပြားေရး၊ တရုတ္ကုိ ရွိသမွ် သယံဇာတ ထုိးအပ္ ေက်းဇူးရွင္ပါလုိ႕ တရားဝင္ ထုတ္ေျပာတဲ႕ အစုိးမရ.. အင္အားသိန္းနီးပါး ရွိတဲ႕ တရုတ္လက္ေဝခံ ဝစစ္တပ္ၾကီးတခုလုံးကုိ ေနရာေပးထားတဲ႕ တုိင္းျပည္.. အဲဒါေတြ ျမင္ဓာတ္လ်င္ ခုျဖစ္ေနတဲ႕ အင္တာနက္ ေလတပ္စစ္ပြဲလားရာ ျမင္ေဂါင္းအိ။ ခုေဒါ့ လွည့္လုိ႕လွည့္မွန္း မီသိ..။ အမ်ဳိးဘာသာအတြက္ ဒီမုိကေရစီ မလုိခ်င္ ဆုိလားဆုိရဲ႕.. တုိင္းျပည္ကာကြယ္ဖုိ႕ ပထမ ေယာင္လာေယာင္ရဲ႕…။ အမယ္.. အပ္တုိတေခ်ာင္းမပါတဲ႕ ေက်ာင္းသားသပိတ္တပ္ ရန္ကုန္ထဲခ်ီမွာၾကေတာ့ တုိင္းျပည္ပ်က္မတဲ႕.. သိပ္ေတာင္းဆုိရာ က်သတဲ႕။ ကမာၻ႕က်ီးငါးက်ီး တရုတ္ကုိ ျပန္ခ်မွာၾကေတာ့ လုပ္သင့္သတဲ႕…။ နင္တုိ႕ထက္ ဗေျပာင္ဂ်ီးသိတယ္.. ဘယ္ေတာ့မွ ပ်ံမတုိက္။ ၾကည့္ေန မၾကာဂင္ တရုတ္ပြဲဇားလုပ္လုိ႕ ညီေရးကုိခီ်း ပ်ံဖ်စ္သြားေဇ႕မယ္။

ေလာင္းမလား….။

 

Gambler ေၾကာင္ၾကီး

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး