နို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ အတြင္းေမြးဖြားေသာ SAGITTARIUS မ်ားအတြက္
နိူ၀င္ဘာလ ၂၀၀၉ ေဟာကိန္းမ်ား
1. နို၀င္ဘာလတြင္အလုပ္ျပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနရမည္။ ၄င္းအတြက္ျဖစ္ပါ့မလားျပီးပါ့မလားဟု ရင္ခုန္မေနပါႏွင့္အဆင္ေျပမည္။
2. နုိ၀င္ဘာ-၂ ရက္ေန့၀န္းက်င္တြင္က်န္းမာေရးအနည္းငယ္ခိ်ဳ ့တဲ့မည္။ ဂရုုစိုက္ရမည့္က်န္းမာေရးကိစၥမ်ားကို သတိထားမိမည္၊ ဆရာ၀န္နွင့္တုိင္ပင္သင့္သည္။ သင္ယခုလုပ္ေဆာင္ေသာကိစၥမ်ားသည္သင့္ဘ၀တြင္တစ္ေျဖးေျဖးတိုးတက္မွဳကိုေဖာ္ထုတ္ေပးလိမ့္မည္သင္ယခုလုပ္ေဆာင္ေနရေသာလုပ္ငန္းေဆာင္တာျပီးေျမာက္ရန္အတြက္လမ္းသြားမ်ားမည္၊အကယ္၍ ၂ရက္မွ၇က္၀န္းက်င္တြင္သင္ေမြးဖြားပါကသင္အထက္ပါအက်ိဳးဆက္လံုး၀သက္ေရာက္မည္။
3. ယခုမွစ၍ေနာက္ (၇) လတိုင္ေအာင္ – ဇြန္ ၇ ရက္ေန ့အထိ သြားလာလွဳပ္ရွားမွဳဆက္တိုက္ရွိမည္။သင့္စပ္မွေတာ္ေသာေဆြမ်ိဳဳးေမာင္ႏွမမ်ား သင္ႏွင့္အတူမေနပါက သင့္ထံေျပာင္းေရႊ ့ေနထိုင္လိမ့္မည္။ ၄င္းေနာက္မွတျဖည္းျဖည္းအရွိန္ေနွးသြားျပီး ဒီဇင္ဘာ20 ရက္ေန ့ ေရာက္မွဆံုးခန္းတုိင္မည္။
4. မတ္ ၁၀ မွ ဂ်ြန္လ ရက္ေန ့အတြင္းတြင္ ခရီးသြားျခင္းႏွင့္ ပညာေရးအတြက္အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ၄င္းအခ်ိန္အတြင္းထိေရာက္စြာၾကိဳးစားပါက အေတာ္ဆံုးထဲတြင္စာရင္း၀င္လာမည္။
5. နို၀င္ဘာ ၄ရက္ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ၁ ရက္ေန့တို့တြင္ ၀မ္းကြဲေမာင္ႏွမကိစၥမ်ား ႏွင့္ အိမ္တြင္းေရးကိစၥမ်ားကို ၾကားသိရမည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားကိုစတင္လုပ္ကိုင္ေသာအေျခအေနရွိသည္။
6. သင့္တြင္ေကာင္းကင္တမန္အလိုက်ေပးအပ္ထားေသာ ရုပ္ရည္လကၡဏာ ကိုနို၀င္ဘာ 16 တြင္ရရွိျပီးေန့ခင္းအိမ္မက္လမ္းေလွ်ာက္ရသလို စြမ္းအင္မ်ိဳးလက္ငင္းရမည္။ ၄င္းေန့တြင္ အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္မွန္း၍ ၇ယူနိုင္ပါေစ သင့္လက္တစ္ကမ္းတြင္ရွိသည္။ လက္ေတြ ့က်က်ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ထိုကဲ့သို့ ျဖစ္ရပ္သည္ ၾသခ်ရေလာက္ေအာင္ၾကီးမားေနမည္။ အိမ္နီးနားခ်င္း ေမာင္ႏွမသားခ်င္းမ်ား အံ့ၾသ ရေလာက္ေအာင္ သင္ျပဳမူ၇လိမ့္မည္။သင္သည္ 16 ရက္၀န္းက်င္+/-၅ရက္အတြင္း ေမြးဖြားပါက အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳပိုျဖစ္မည္။
7. နို၀င္ဘာ 15 ရက္၀န္းက်င္အတြင္းတြင္ ရင့္က်က္မွဳႏွင့္စည္းကမ္းလိုက္နာမွဳအတြက္ သင့္လူမွဳေရးတြင္ စိုးမိုးေနမည္ ။ ၂၄ ရက္၀န္းက်င္တြင္ေမြးဖြားသူမ်ားအဖို ့ပို၍ သက္ေရာက္မွဳခံရမည္။ အထက္ပါကိစၥသည္ သင္၏အလုပ္ရွင္နွင့္လည္းသက္ဆိုင္ေနသည္ သူသည္သင့္ရံုးသို့ေျပာင္းေရႊ ့ လာျခင္းသို့ အလုပ္ခ်ိန္ပိုတိုးလုပ္ျခင္းစသည္တို့ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္သို ့တိုင္ သက္ေရာက္ ျခင္း ရွိမည္။ ျဖစ္လာသမွ်ကို စည္းကမ္းလိုက္နာျခင္းႏွင့္ ရင့္ၾကတ္ျခင္းကုိအေျခခံျပီးလက္ခံလိုက္ပါ။ိ

၀န္ခံခ်က္
အထက္ပါေပာာခ်က္မ်ားသည္ေအာက္ပါ ၀ဘ္ဆိုဒ္မွေဟာကိန္းမ်ားအားဘာသာျပန္တင္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာရာသီဖြားမ်ားအတြက္လည္း၄င္းဆိုဒ္တြင္ ျပည့္စံုစြာေတြ ့ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
http://www.thinkastro.com/monthly_horos.html

ျမန္မာစာျဖင့္ဖတ္လိုသူ၀ါသနာအိုးမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္လွ်က္
မိပူးေက

About mipukay

Kay Thwe Oo has written 13 post in this Website..

Merchandizing Manager of Production Factory

   Send article as PDF