xxxxxxxxxxxxxxccxxxxxxxxxxxxxx နံနက္ေစာေစာ အစားမစားမီ ေေရသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္အ တြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးေအျမာက္အျမား ရရွိႏုိသင္ည္။ နံနက္ေစာေစာ အစာမစားမီ ေရအရဆင္ုံးေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းပုိင္းကို သန္႔ရွင္းေစႏုိင္ေၾကာင္း သိထားၾကသည္ မွာ ၾကာျမင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။ နံနက္ေစာေစာ ေေရသာက္ေပးျခင္း၏ အဓိက အက်ဳိးေက်းဇူးမွာ အူမႀကီးကိုသန္႔စင္ေစၿပီး အူမႀကီးသန္႔ စပင္ါက အစားအစာမ်ားမွ အာဟာရကို ခႏၶာကိုယ္က မ်ားစြာပို၍ စုပ္ယူလာႏုိမင္ည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ နံနက္ေစာေစာ ေေရသာက္ ေပးျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါအမ်ားအျပား ျဖစ္ပြားႏုိသင္ည့္ အႏၲရာယ္ မ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစႏုိင္႐ုံသာမကဘဲ အာဟာရဓာတ္မ်ားကို အစား အိမ္က ေကာင္းစြာစုပ္ယူႏုိမင္ႈကို အားေကာင္းလာေစသည္။ ေအစာေခ်ဖ်က္မႈ စနစ္ပုိေကာင္းလာပါက အျခားေကာင္းက်ဳိး မ်ားစြာ အလုိေအလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေေရသာက္ ျခင္းမွာ အသားေအရ ရႊန္းစိုေတာက္ပျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္မွ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေရေကသြးထဲမွ အဆိပ္ေအတာက္မ်ားကို ဖယ္ ရွားေပးႏုိသင္ည္။ ေေရသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ႂကြက္သားဆဲလ္မ်ား အျပင္ ေသြးဆဲလ္အသစ္မ်ား ဖန္တီးျဖစ္ေပၚမႈကို အားေကာင္းလာေစၿပီးကိုယ္ေအလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ရာတြလင္ည္း ေအထာက္အကူျပဳႏုိသင္ည္။ နံနက္ေစာေစာ ေေရသာက္ၿပီးေနာက္ ခဏၾကာသည္အထိ အစာမစားဘဲ ေနရန္လိုသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ေရျဖင့္ကုသမႈမွာ ေဘး ထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ား မရွိဘဲ ခႏၶာကိုယ္ဇီ၀ျဖစ္ပ်က္မႈကို ႀကီးက်ယ္စြာ အားေကာင္းလာေစႏုိသင္ည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ ပ်မ္းမွ်ေရ ေလးခြက္ (တစ္လီတာ)ခန္႔ ေန႔စဥ္ေသာက္သုံးေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ နံနက္ေစာေစာ ေေရသာက္သည္ ေအလ့အထ စတရင္ာ၌ မ်ားမ်ားေမသာက္ႏုိလင္ွ်င္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း စီေသာက္ၿပီးမွ တျဖည္း ျဖည္းႏွင့္ ေသာက္သုံးမႈ ပမာဏကို ျမႇင့္တပင္ါ။ အစပိုင္းတြင္ အခက္အခဲ ရွိပါက နည္းနည္းခ်င္းစီ ေသာက္ၿပီးမွ တျဖည္းျဖည္း တုိး၍ ေသာက္သုံးျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို စတင္ ျမင္ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ -TOI

About zaw gyi

zaw gyi has written 2 post in this Website..

   Send article as PDF