စစ္အစိုးရက က်င္းပျပဳလုပ္ေပးမည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ကရင္အမိ်ဳးသားပါတီ အသစ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ဖလုံ- စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ယခုအခါ စည္း႐ုံးေရးခရီး စတင္ဆင္းေနၿပီးဟု ပါတီ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ ဦးေစာခင္ေမာင္ျမင့္မွ ေျပာပါသည္။

ပါတီ စည္း႐ုံးေရးခရီးမ်ားကို အခိ်န္တုိတိုႏွင့္ ဆင္းေနရသကဲ့သို႕ အခိ်န္တိုတိုအတြင္းတြင္ ပါဝင္အေ႐ြးခံမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္ထံတြင္ စာရင္းတင္ရသည့္ ျဖစ္စဥ္ အေပၚတြင္ အခက္အခဲ ႐ိွေနသည္ဟု ပါတီ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ ေစာခင္ေမာင္ျမင့္က ယခုလုိ ေျပာပါ သည္။

“အဲဒီအတြက္အခု ေတာ္ေတာ္ေလးေတာ့ ကတိကေအာက္ ျဖစ္တယ္ခင္ဗ်ာ့။ ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ ေပးလိုက္တဲ့ ကာလအတိုင္းအတာေလးဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို နည္းတယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီေလာက္ အထိေတာ့ မျဖစ္သင့္ ဘူးေပါ့ေလ။ ဒါေပမဲ့ သူတုို႔ ေပးတဲ့ ကာလမွာ အျဖစ္ႏိုင္ဆုံး ျဖစ္ေအာင္ေတာ့ လက္႐ိွေတာ့ ႀကိဳးစား ေနတယ္ေပါ့။ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုလဲဘဲ စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔ဟာ အခိ်န္ မလုံေလာက္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ နီးစပ္ရာ ရသေလာက္နဲ႔ဘဲ တင္ျပရမဲ့ သေဘာ ႐ွိေနပါတယ္။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အဆင့္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ ကို ႏွစ္ေယာက္၊ ႏွစ္ေယာက္ႏႈန္းကို အဓိက ထားပါတယ္။”

ယခုအခိ်န္တြင္ ပါတီဝင္ စည္း႐ုံးေရး ခရီးစဥ္ကို ဖားအံ၊ ေကာ့ကရိတ္၊ လိွဳင္းဘြဲ၊ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး၊ ျမဝတီႏွင့္ ဖာပြန္ စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး သံေတာင္ၿမိဳံ႕နယ္တစ္ခုသာ က်န္႐ွိေနေသးသည္ဟု ေျပာပါ သည္။ လက္႐ွိ အခိ်န္တြင္ ပါတီအင္အား တစ္ေသာင္း ႐ွိၿပီဟုလည္း ပါတီ ဥကၠဌ ေစာခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာပါ သည္။

ပါတီစုံ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္သည့္အေပၚတြင္ ႀကဳံေတြ႔ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ဥကၠဌ ျဖစ္သူ ေစာခင္ေမာင္ျမင့္ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ ယခုလို ေျပာပါသည္။

“ဘ႑ေရး အပိုင္းကေတာ့ ပါတီအသစ္ ထူေထာင္တဲ့ ပါတီမွန္သမ်ွကေတာ့ သိတဲ့ အတိုင္းဘဲ အဲဒီအခက္အခဲ ႐ွိၾကတာေပါ့။ အန္ကယ္တုိ႔ကေတာ့ မူတစ္ခု ခ်လိုက္တယ္ေလ။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္မည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္ကို ထည့္ဝင္ရမဲ့ ထည့္ဝင္ေငြ ငါးသိန္းကေတာ့ မိမိအစီအစဥ္နဲ႔ မိမိက်ခံရမွာေပါ့။ က်န္တဲ့ အပိုင္းကေတာ့ ပါတီက လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလို ျပန္ၿပီးေတာ့ ပံ့ပိုးေပးမယ္ေလ။”

ဖလုံ- စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ တျခားစစ္အစိုးရ ေနာက္ေၾကာေထာက္ခံထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး ပါတီမ်ားကဲ့သို႔ ေငြေၾကးအင္အား မျပည့္စုံ သည့္အတြက္ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ မိမိပါတီကို ေထာက္ခံသည့္ ကရင္အမိ်ဳးသားမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့သည့္ ေငြေၾကးႏွင့္သာ ခိ်ဳ႕ခိ်ဳ႕တဲ့တဲ့ လွဳပ္႐ွားသြားရမည္ဟု ဦးေစာခင္ေမာင္ျမင့္က ေျပာပါသည္။ ဖလုံ- စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ၏ စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္အေပၚ ေဒသခံကရင္လူငယ္အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ေစာသိန္းထြန္းက ယခုလို ျမင္ပါသည္။

“ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာေပါ့ေနာ္၊ ဖလုံထေဝၚပါတီ (ဖလုံ- စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ) ကလဲ သူတို႔ ဘယ္ ေလာက္ဘဲ စည္း႐ုံးသည္ ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ေနာ္။ သူတို႔ မဲေတြ ဘယ္ေလာက္ဘဲႏိုင္ႏိုင္ အာဏာပိုင္ေတြကဘဲ ေသခ်ာေပါက္ ႏိုင္မွာေတာ့ ေသခ်ာတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ေနာ္။ ဒီဖလုံ စေဝၚ ပါတီက သူတုိ႔ ဆႏၵနယ္ေျမကေန အမတ္ေနရာ နဲနဲရေစေတာ့ ကရင္လူထုအတြက္ ေကာင္းတယ္ ထင္တာဘဲ။ က်န္တဲ့ လူေတြ ကေတာ့ အဲဒီေလာက္အထိ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ မ႐ွိပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတုိ႔ တေတြဟာ အစိုးရရဲ႕ ေၾကာေထာက္ ေနာက္ခံပါတီ ျဖစ္တဲ့ေၾကာင့္မို႔ ေထာက္ခံအားေပးလဲ မလိုလားပါဘူ့။”

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ ဖလုံ- စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီအျပင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး ပါတီႏွင့္ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီတို႔သည္ ပါတီစည္း႐ုံးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္႐ွိေနပါသည္။

ဖလုံ- စေဝၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသည္ ႏို္င္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္ထံ ေလ်ွာက္ထားခဲ့ၿပီး ဇြန္လ (၄) ရက္ေန႔တြင္ မွတ္ပုံတင္ အမွတ္ (၃ဝ) ႏွင့္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ရ႐ွိခဲ့သည့္ ကရင္အမိ်ဳးသားပါတီ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

About cobra

oakar min maung has written 203 post in this Website..