အဘေဖါ ရဲ႕ အေမရိက ၊ ကေနဒါ သြား

ေပၚတာ ေတာလား – ၁၁ ( Casa Loma, CN Tower & Toronto ) ။

 

ဝ၈ – ဝ၅ – ၂၀၁၄ ။

 

Skylon Tower Revolving Restaurant မွာ ၊

ေန႕လည္စာ စားၿပီးတဲ႕ေနာက္မွာ ၊

ကေနဒါ ႏိုင္ငံ Toronto ၿမိဳ႕ ကို ဆက္လက္ ထြက္ခြာခဲ႕ပါတယ္ ။

ေျပာရမယ္ ဆိုရင္ Toronto ၿမိဳ႕ ဟာ ကေနဒါ ႏိုင္ငံ ရဲ႕ အႀကီးဆံုး ၿမိဳ႕ တဲ႕ ။

 

ဒါေတြက လမ္းတစ္ေလ်ာက္မွာ ေတြ႕ခဲ႕တဲ႕ ခ်စ္စရာ ကေနဒါ စတိုင္ အိမ္ေလးေတြ ။

သူ႕ရဲ႕ ရာသီဥတု ႏွင္႕ လိုက္ေလ်ွာ ညီေထြတဲ႕ ဒီဇိုင္းေလးေတြေပါ႕ ။

ႏွင္းက်တဲ႕ ေဒသ ဆိုေတာ႕လည္း အမိုး ေစာက္ေစာက္ေလးေတြေပါ႕ေလ ။

 

11 ဒါကေတာ႕ တို႐ြန္တို ၿမို႕ ကေနဒါ က ရဲကားပါ ၊ Serve & Protect တဲ႕ ။

11 ဒါကေတာ႕ တို႐ြန္တို ၿမို႕  ကေနဒါ က ရဲကားပါ ၊ Serve & Protect တဲ႕ ။

11 ဒါကေတာ႕ တို႐ြန္တို ၿမို႕ ကေနဒါ က ရဲကားပါ ၊ Serve & Protect တဲ႕ ။

 

11 လမ္းတစ္ေလ်ာက္မွာ ေတြ႕ခဲ႕တဲ႕ ခ်စ္စရာ ကေနဒါ စတိုင္ အိမ္ေလးေတြ 1

11 လမ္းတစ္ေလ်ာက္မွာ ေတြ႕ခဲ႕တဲ႕ ခ်စ္စရာ ကေနဒါ စတိုင္ အိမ္ေလးေတြ 1

11 လမ္းတစ္ေလ်ာက္မွာ ေတြ႕ခဲ႕တဲ႕ ခ်စ္စရာ ကေနဒါ စတိုင္ အိမ္ေလးေတြ 1

 

11 လမ္းတစ္ေလ်ာက္မွာ ေတြ႕ခဲ႕တဲ႕ ခ်စ္စရာ ကေနဒါ စတိုင္ အိမ္ေလးေတြ 2

11 လမ္းတစ္ေလ်ာက္မွာ ေတြ႕ခဲ႕တဲ႕ ခ်စ္စရာ ကေနဒါ စတိုင္ အိမ္ေလးေတြ 2

11 လမ္းတစ္ေလ်ာက္မွာ ေတြ႕ခဲ႕တဲ႕ ခ်စ္စရာ ကေနဒါ စတိုင္ အိမ္ေလးေတြ 2

 

 

ကေနဒါ ႏိုင္ငံ Toronto ၿမိဳ႕ ကို ေရာက္တဲ႕အခါ ၊ အဘတို႕ Guide က ၊

Niagara တံုးက ( ျမစ္ထဲမွာ ေရခဲတံုးေတြ ေမ်ွာပါေနေသးတာႏွင္႕ ) ၊

“the Maid of the Mist” သေဘၤာ ႏွင္႕ ႐ႈခင္းၾကည္႕ဘို႕ အစီအစဥ္ ပ်က္သြားလို႕ ၊

Tour Company က အစားေပးတဲ႕ အေနႏွင္႕ ၊ ” Casa Loma ” ဆိုတဲ႕ ၊

ကေနဒါ ႏိုင္ငံ မွာ အႀကီးဆံုး ပုဂၢလိကပိုင္ အိမ္ / ရဲတိုက္ကို ေခၚသြားမယ္လို႕ ဆိုပါတယ္ ။

အဲ႕ဒါ ရဲ႕ ဝင္ေၾကးက မေသးဘူးေနာ္ လူႀကီး တစ္ေယာက္ကို ၂၄ ေဒၚလွ တဲ႕ ။

 

အဲဒီ ” Casa Loma ” အိမ္ / ရဲတိုက္ ကို ၊

Sir Henry Pellatt ဆိုတဲ႕သူက ၁၉၁၁ ခုႏွစ္မွာ စ ေဆာက္ခဲ႕တာတဲ႕ ။

အခန္း ၉၈ ခန္း ႐ွိၿပီး ၊ ၆၄,၇၀၀ စတုရန္းေပ က်ယ္တယ္ ဆိုဘဲ ။

 

” At 98 rooms covering 64,700 square feet (6,011 m2),

it was the largest private residence in Canada. “

 

အဓိက ကေတာ႕ ပထမ ကမာၻစစ္ ကာလေလာက္က ၊

လူေတြ ေနၾက ထိုင္ၾကပံု ကို သိရတာေပါ႕ေလ ။

မ်ားလိုက္တဲ႕ ခလုပ္ေတြ ဒီ စႏၵရား သာ တီးရရင္ ႐ူးၿပီး ေသေလာက္တယ္ ။

 

11 Casa Loma အိမ္ ရဲတိုက္ ကို ၊ Sir Henry Pellatt ဆိုတဲ႕သူက ၁၉၁၁ ခုႏွစ္မွာ စ ေဆာက္ခဲ႕တာတဲ႕ ။

11  Casa Loma  အိမ္  ရဲတိုက္ ကို ၊ Sir Henry Pellatt ဆိုတဲ႕သူက ၁၉၁၁ ခုႏွစ္မွာ စ ေဆာက္ခဲ႕တာတဲ႕ ။

11 Casa Loma အိမ္ ရဲတိုက္ ကို ၊ Sir Henry Pellatt ဆိုတဲ႕သူက ၁၉၁၁ ခုႏွစ္မွာ စ ေဆာက္ခဲ႕တာတဲ႕ ။

 

11 ပထမ ကမာၻစစ္ ကာလေလာက္က ၊ လူေတြ ေနၾက ထိုင္ၾကပံု ကို သိရတာေပါ႕ေလ 1

11 ပထမ ကမာၻစစ္ ကာလေလာက္က ၊ လူေတြ ေနၾက ထိုင္ၾကပံု ကို သိရတာေပါ႕ေလ 1

11 ပထမ ကမာၻစစ္ ကာလေလာက္က ၊ လူေတြ ေနၾက ထိုင္ၾကပံု ကို သိရတာေပါ႕ေလ 1

 

11 ပထမ ကမာၻစစ္ ကာလေလာက္က ၊ လူေတြ ေနၾက ထိုင္ၾကပံု ကို သိရတာေပါ႕ေလ 2

11 ပထမ ကမာၻစစ္ ကာလေလာက္က ၊ လူေတြ ေနၾက ထိုင္ၾကပံု ကို သိရတာေပါ႕ေလ 2

11 ပထမ ကမာၻစစ္ ကာလေလာက္က ၊ လူေတြ ေနၾက ထိုင္ၾကပံု ကို သိရတာေပါ႕ေလ 2

 

11 မ်ားလိုက္တဲ႕ ခလုပ္ေတြ ဒီ စႏၵရား သာ တီးရရင္ ႐ူးၿပီး ေသေလာက္တယ္ ။

11 မ်ားလိုက္တဲ႕ ခလုပ္ေတြ ဒီ စႏၵရား သာ တီးရရင္ ႐ူးၿပီး ေသေလာက္တယ္ ။

11 မ်ားလိုက္တဲ႕ ခလုပ္ေတြ ဒီ စႏၵရား သာ တီးရရင္ ႐ူးၿပီး ေသေလာက္တယ္ ။

 

 

တတိယ ထပ္မွာကေတာ႕ ” The Queen’s Own Rifles of Canada ” ရဲ႕ ၊

ဘုရင္မႀကီး ရဲ႕ ကေနဒါ ႐ိုင္ဖယ္ တပ္ ရဲ႕ Museum အျဖစ္ ျပထားပါတယ္ ။

 

ဒီအိမ္ကို ေဆာက္ခဲ႕တဲ႕ Sir Henry Pellatt က ၊

အဲဒီ The Queen’s Own Rifles of Canada ကေနဒါ ႐ိုင္ဖယ္ တပ္ရင္း မွာ ၊

သာမာန္ စစ္သား ကေန စဝင္ၿပီး တပ္မႉး Commanding Officer အထိ ျဖစ္ခဲ႕တာတဲ႕ ။

ဒါေၾကာင္႕ သူ႕တပ္ကို သူ သံေယာဇဥ္ ႐ွိလို႕ လုပ္ထားတာ ထင္တယ္ ။

 

Sir Henry Pellatt ဟာ ေနာက္ဆံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Major-General ရာထူး ႏွင္႕ အနားယူခဲ႕တယ္ ။

ဒါကေတာ႕ Sir Henry Pellatt ပံု ႏွင္႕ သူရခဲ႕တဲ႕ ဆုတံဆိပ္ေတြ ပံု ပါ ။

11 ဒါကေတာ႕ Sir Henry Pellatt ပံု ႏွင္႕ သူရခဲ႕တဲ႕ ဆုတံဆိပ္ေတြ ပံု ပါ ။

11 ဒါကေတာ႕ Sir Henry Pellatt ပံု ႏွင္႕ သူရခဲ႕တဲ႕ ဆုတံဆိပ္ေတြ ပံု ပါ ။

 

11 ဒါကေတာ႕ Sir Henry Pellatt ပံု ႏွင္႕ သူရခဲ႕တဲ႕ ဆုတံဆိပ္ေတြ ပံု ပါ ။

 

11 တတိယ ထပ္မွာကေတာ႕ The Queen’s Own Rifles of Canada ရဲ႕ Museum 1

11 တတိယ ထပ္မွာကေတာ႕  The Queen's Own Rifles of Canada  ရဲ႕ Museum 1

11 တတိယ ထပ္မွာကေတာ႕ The Queen’s Own Rifles of Canada ရဲ႕ Museum 1

 

11 တတိယ ထပ္မွာကေတာ႕ The Queen’s Own Rifles of Canada ရဲ႕ Museum 2

11 တတိယ ထပ္မွာကေတာ႕  The Queen's Own Rifles of Canada  ရဲ႕ Museum 2

11 တတိယ ထပ္မွာကေတာ႕ The Queen’s Own Rifles of Canada ရဲ႕ Museum 2

 

 

” Casa Loma ” အိမ္ / ရဲတိုက္ မွာ ၊

ခပ္သုတ္သုတ္ ၄၅ မိနစ္ေလာက္ ေလ်ွာက္ၾကည္႕ၿပီးတဲ႕ အခါမွာ ၊

အဘတို႕ Toronto ရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ CN Tower ကို သြားၾကပါတယ္ ။

 

CN Tower ေရာက္ေတာ႕ သူ႕ေဘးကပ္ရက္မွာ ၊

Toronto Blue Jays Baseball အသင္းရဲ႕ Rogers Centre Stadium ႀကီး ကိုေတြ႕ခဲ႕တယ္ ။

လမ္း တစ္ဖက္က Toronto Railway Museum ကိုလဲ ခဏ စပ္စုခဲ႕တယ္ ။

 

11 Toronto Blue Jays Baseball အသင္းရဲ႕ Rogers Centre Stadium ႀကီး

11 Toronto Blue Jays Baseball အသင္းရဲ႕ Rogers Centre Stadium ႀကီး

11 Toronto Blue Jays Baseball အသင္းရဲ႕ Rogers Centre Stadium ႀကီး

 

11 လမ္း တစ္ဖက္က Toronto Railway Museum ကိုလဲ ခဏ စပ္စုခဲ႕တယ္ 1

11 လမ္း တစ္ဖက္က Toronto Railway Museum ကိုလဲ ခဏ စပ္စုခဲ႕တယ္ 1

11 လမ္း တစ္ဖက္က Toronto Railway Museum ကိုလဲ ခဏ စပ္စုခဲ႕တယ္ 1

 

11 လမ္း တစ္ဖက္က Toronto Railway Museum ကိုလဲ ခဏ စပ္စုခဲ႕တယ္ 2

11 လမ္း တစ္ဖက္က Toronto Railway Museum ကိုလဲ ခဏ စပ္စုခဲ႕တယ္ 2

11 လမ္း တစ္ဖက္က Toronto Railway Museum ကိုလဲ ခဏ စပ္စုခဲ႕တယ္ 2

 

 

CN Tower ရဲ႕ အ႐ွည္က Canadian National Tower ပါ ။

Canadian National ဆိုတာက ကေနဒါ ႏိုင္ငံက မီးရထား ကုမၸဏီ ပါ ။

အဲ႕ဒီ CN Tower ကို ၁၉၇၃ မွာ စေဆာက္ၿပီး ၁၉၇၆ မွာၿပီးပါတယ္ ။

CN Tower ဟာ အျမင္႕ ၁၈၁၅ ေပ ႐ွိၿပီး ၊

သူ ေဆာက္လုပ္ ၿပီးစီးခဲ႕ခ်ိန္ ၁၉၇၃ ကေန ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အထိ ၊

ကမာၻေပၚမွာ အျမင္႕ဆံုး အေဆာက္ အဦး ျဖစ္ခဲ႕တာပါ ။

အခု လက္႐ွိေတာ႕ ကမာၻေပၚမွာ ၆ ခုေျမာက္ အျမင္႕ဆံုး အေဆာက္ အဦး ပါ ။

Tower အေနႏွင္႕ ေျပာရရင္ေတာ႕ ကမာၻေပၚမွာ တတိယ အျမင္႕ဆံုး Tower ပါ ။

အံမယ္ သူက the modern Seven Wonders of the World ထဲ ပါသတဲ႕ ။

 

အဲဒီ CN Tower ေပၚကို မတက္ခင္မွာ ၊

တျခားေနရာေတြလို X-Ray / Metal Detector ေတြႏွင္႕ မဟုတ္ဘဲ ၊

အဘတို႕ကို Puffer Machine ႏွင္႕ check လုပ္ပါတယ္ ။

 

Puffer Machine ဆိုတာက ခႏၶာကိုယ္ ကို ၊

ေဘးက ေလေပါက္ေလးေတြ ကေန ျဖဳန္းကနဲ ေလမႈတ္လိုက္ၿပီး ၊

ခႏၶာကိုယ္ ေဘးမွာ ဖုန္ထသြားတဲ႕ေလ အထဲကေနၿပီး ၊

ေပါက္ကြဲ ပစၥည္း / မူးယစ္ေဆး ပါဝင္မႈ ႐ွိမ႐ွိ ကို စစ္တာပါ ။

ဒီ စံနစ္ကို အေမရိက ကေနဒါ မွာဘဲ သံုးၾကတယ္လို႕ ေျပာတယ္ ။

 

11 ဒါက နာမည္ေက်ာ္ CN Tower ကို အေဝးက လွမ္းျမင္ရပံုပါ ။

11 ဒါက နာမည္ေက်ာ္ CN Tower ကို အေဝးက လွမ္းျမင္ရပံုပါ ။

11 ဒါက နာမည္ေက်ာ္ CN Tower ကို အေဝးက လွမ္းျမင္ရပံုပါ ။

 

11 CN Tower ကို ေအာက္ေျခက ပင္႕ ႐ိုက္ထားတာ ။

11 CN Tower ကို ေအာက္ေျခက ပင္႕ ႐ိုက္ထားတာ ။

11 CN Tower ကို ေအာက္ေျခက ပင္႕ ႐ိုက္ထားတာ ။

 

11 အဘတို႕ကို Puffer Machine ႏွင္႕ check လုပ္ပါတယ္ ။

11 အဘတို႕ကို Puffer Machine ႏွင္႕ check လုပ္ပါတယ္ ။

11 အဘတို႕ကို Puffer Machine ႏွင္႕ check လုပ္ပါတယ္ ။

 

 

CN Tower ေပၚ ကေန Toronto ရဲ႕ လွပတဲ႕ ျမင္ကြင္းေတြကို ေငးေမါခဲ႕တယ္ ။

CN Tower ေပၚ ကေနရာေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ၾကမ္းခင္းေတြကို မွန္ ႏွင္႕ခင္းထားတယ္ ။

အဲ႕ဒီေတာ႕ကာ ေအာက္တည္႕တည္႕က ျမင္ကြင္းေတြကိုလဲ ေကာင္းေကာင္း ျမင္ရသေပါ႕ ။

 

11 CN Tower ေပၚ ကေနရာေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ၾကမ္းခင္းေတြကို မွန္ ႏွင္႕ခင္းထားတယ္ ။

11 CN Tower ေပၚ ကေနရာေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ၾကမ္းခင္းေတြကို မွန္ ႏွင္႕ခင္းထားတယ္ ။

11 CN Tower ေပၚ ကေနရာေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ၾကမ္းခင္းေတြကို မွန္ ႏွင္႕ခင္းထားတယ္ ။

 

11 CN Tower ေပၚ ကေန Toronto ရဲ႕ လွပတဲ႕ ျမင္ကြင္းေတြကို ေငးေမါခဲ႕တယ္ 1

11 CN Tower ေပၚ ကေန Toronto ရဲ႕ လွပတဲ႕ ျမင္ကြင္းေတြကို ေငးေမါခဲ႕တယ္ 1

11 CN Tower ေပၚ ကေန Toronto ရဲ႕ လွပတဲ႕ ျမင္ကြင္းေတြကို ေငးေမါခဲ႕တယ္ 1

 

11 CN Tower ေပၚ ကေန Toronto ရဲ႕ လွပတဲ႕ ျမင္ကြင္းေတြကို ေငးေမါခဲ႕တယ္ 2

11 CN Tower ေပၚ ကေန Toronto ရဲ႕ လွပတဲ႕ ျမင္ကြင္းေတြကို ေငးေမါခဲ႕တယ္ 2

11 CN Tower ေပၚ ကေန Toronto ရဲ႕ လွပတဲ႕ ျမင္ကြင္းေတြကို ေငးေမါခဲ႕တယ္ 2

 

11 CN Tower ေပၚ ကေန Toronto ရဲ႕ လွပတဲ႕ ျမင္ကြင္းေတြကို ေငးေမါခဲ႕တယ္ 3

11 CN Tower ေပၚ ကေန Toronto ရဲ႕ လွပတဲ႕ ျမင္ကြင္းေတြကို ေငးေမါခဲ႕တယ္ 3

11 CN Tower ေပၚ ကေန Toronto ရဲ႕ လွပတဲ႕ ျမင္ကြင္းေတြကို ေငးေမါခဲ႕တယ္ 3

 

 

CN Tower က အျပန္ေတာ႕ အဘတို႕ကို China Town မွာခ်ေပးပါတယ္ ။

ကေနဒါ အမွတ္တရ ေစ်းဝယ္ဖို႕ ႏွင္႕ ညစာ ဝယ္စားၾကဖို႕ေပါ႕ ။

ကေနဒါ အမွတ္တရ ဘာဝယ္ရမွန္း မသိတာႏွင္႕ လက္ေဆာင္ေပးဖို႕ ၊

ကေနဒါ ႏွင္႕ Toronto တံဆိပ္ပါတဲ႕ T Shirt ေလးေတြဘဲ ဝယ္လိုက္တယ္ ။

 

Toronto တ႐ုတ္တန္းမွာ ညစာစားတာကေတာ႕ ေဈးမဆိုးလွပါဘူး ။

ေျပာရမယ္ဆိုရင္ US ထက္ ေဈးႀကီးၿပီး ၊ ၾသဇီ ထက္ ေဈးေပါတယ္ ။

လင္မယား ၂ ေယာက္ အဝစားတာကို US ေဒၚလွ ၂၀ ေလာက္ဘဲက်တယ္ ။

 

ဒါကေတာ႕ Toronto တ႐ုတ္တန္း ေရာက္တံုး အမွတ္တရ ပံုေပါ႕ ။

ဒီ လ်ွပ္စစ္ Tram ရထားေတြအတြက္ သြယ္ထားတဲ႕ ၊

အေပၚက ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ေနတဲ႕ မီးႀကိဳးေတြက ႐ုပ္ဆိုးပါေပ႕ကြယ္ ။

Toronto တ႐ုတ္တန္း မွာ လမ္းနာမည္ေတြကုိ တ႐ုတ္လိုပါ တြဲေရးေပးထားပါတယ္ ။

 

အဲဒီ႕ တ႐ုတ္တန္း က အျပန္မွာေတာ႕ ဒီည အဘတို႕တည္းမယ္႕ ၊

Crowne Plaza Hotel, Toronto ကိုဘဲ ျပန္ၿပီး အနားယူလိုက္ၾကပါေတာ႕တယ္ ။

 

ေတာ္ေသးဘီ ။

 

အဘ ေဖါ ( F R ) ။

 

11 ဒါကေတာ႕ Toronto တ႐ုတ္တန္း ေရာက္တံုး အမွတ္တရ ပံုေပါ႕ ။

11 ဒါကေတာ႕ Toronto တ႐ုတ္တန္း ေရာက္တံုး အမွတ္တရ ပံုေပါ႕ ။

11 ဒါကေတာ႕ Toronto တ႐ုတ္တန္း ေရာက္တံုး အမွတ္တရ ပံုေပါ႕ ။

 

11 Toronto တ႐ုတ္တန္း မွာ လမ္းနာမည္ေတြကုိ တ႐ုတ္လိုပါ တြဲေရးေပးထားပါတယ္ ။

11 Toronto တ႐ုတ္တန္း မွာ လမ္းနာမည္ေတြကုိ တ႐ုတ္လိုပါ တြဲေရးေပးထားပါတယ္ ။

11 Toronto တ႐ုတ္တန္း မွာ လမ္းနာမည္ေတြကုိ တ႐ုတ္လိုပါ တြဲေရးေပးထားပါတယ္ ။

 

 

 

 

 

 

Foreign Resident

About Foreign Resident

Foreign Resident has written 203 post in this Website..

စားဝတ္ေနေရးအတြက္ သေဘၤာလိုက္ေနရင္း ၊ ကံဇတ္ဆရာရဲ႕အလိုက် ကၽြန္းႀကီးတစ္ကၽြန္း ေပၚမွာ ေသာင္တင္ေနမိၿပီး ၊ အမိေျမကို လြမ္းဆြတ္ေနရသူပါ ။

   Send article as PDF