အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္က အစအေနာက္သန္၏။ ထုိအစအေနာက္ သန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔တြင္ အခ်ိဳ႕က အေျခအေန အခ်ိန္အခါကုိ သိကာ စေနာက္၏။ အခ်ိဳ႕ကလည္း မိမိစေနာက္လုိျခင္း တစ္မ်ိဳးကုိသာၾကည့္၍ စေနာက္၏။ ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေၾကာင့္ အစအေနာက္ခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔ စိတ္အခန္႔မသင့္ခ်ိန္ႏွင့္ ေတြ႕ေသာအခါ အခ်င္းမ်ားရ၏။ အခ်င္းျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ “ငါက ခ်စ္လုိ႔ ခင္လုိ႔ က်ီစယ္တာကုိ သူက အတည္ယူၿပီး ရန္ျပန္လုပ္တယ္” ဟု စေနာက္သူက အကာအကြယ္ယူတတ္၏။ ထုိအခါ အစခံရသူမွာ ပုိနာသြား၏။ နဂုိရ္ကမွ စိတ္မၾကည္ခ်ိန္ အစေနာက္ ခံရတာ တမ်ိဳး မိမိက ျပန္စိတ္တုိလုိက္ေသာေၾကာင့္ ရန္လုပ္သည္က တမ်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပါင္းလုိက္ေသာအခါ ေဒါသက အတုိင္းအဆ မရွိေတာ့။ ထုိသူမ်ားမွာ တစ္သက္တာ ရန္သူတုိ႔ ျဖစ္သြားတတ္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိက ေနာက္ေျပာင္ က်ီစယ္မည္ဆုိလွ်င္ အခ်ိန္အခါကုိ ၾကည့္သင့္၏။ ထုိကဲ့သုိ႔ အခ်ိန္အခါ မၾကည့္သျဖင့္ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္ႏွင့္ အတူေန ဦးပဥၨင္းတုိ႔မွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ျပႆနာ ျဖစ္ခဲ့ရ၏။

ျပႆနာ၏ အရင္းအစမွာလည္း ေနာင္တြင္ တစ္ကမာၻလံုး နာမည္ေက်ာ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ သံဃာထုမွန္သမွ် သူ႔တပည့္အျဖစ္မွ မကင္းရေလေအာင္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလတံ့ေသာ မစုိးရိမ္တုိက္သစ္၊ မစုိးရိမ္ေက်ာင္းတုိက္ခြဲ၊ မစုိးရိမ္တုိက္သစ္ခြဲ စသျဖင့္ ေက်ာင္းေပါင္းမ်ားစြာ တပည့္သံဃာေပါင္းမ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္ ျဖစ္လာမည့္ ကိုရင္သူရိယေလးကို သမင္ၿခံမွ အတူေန ဦးပဥၨင္းနာဂိႏၵက အၿမဲ ေနာက္ေျပာင္ က်ီစယ္ေလ့ရွိ၏။ ဦးပဥၨင္းနာဂိႏၵက အက်ီအစားသန္၏။ ကုိရင္သူရိယ၏ ပစၥည္းမ်ားကုိ အခက္ေတြ႕ေအာင္ အၿမဲ ဖြက္ထားတတ္၏။ တစ္ေန႔ ဦးပဥၨင္းနာဂိႏၵမွ ဆြမ္းစားခါနီးအခ်ိန္တြင္ ကုိရင္ကေလးသူရိယ၏ သပိတ္ကုိ ဖြက္လုိက္၏။ ကုိရင္ကေလး ဘယ္လုိရွာရွာ မေတြ႕။ မေတြ႕ေသာအခါ ကုိရင္ကေလးမွာ စိတ္ေပါက္၍ ဦးပဥၨင္းကုိ “ေလာသကတိႆ” ဟုေခၚလုိက္၏။ ကုိရင္မွ ေခၚလုိက္ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေလာသကတိႆမွာ သာသနာ့သမုိင္းတြင္ အေတာ္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ဝဋ္ဒုကၡပုိင္ရွင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ဦးပဥၨင္းမွာ ကုိရင္ကေလးကုိ အမ်က္ႀကီးစြာ ထားေလေတာ့၏။ ေနာက္ စိတ္ေျပေသာအခါ ကုိရင္မွ ဦးပဥၨင္းေလးကုိ ေတာင္းပန္၏။ ဦးပဥၨင္းမွာ ခြင့္မလြတ္ေတာ့။ ဘယ္ကဲ့သုိ႔ ေတာင္းပန္ ေတာင္းပန္ မရေတာ့။ ကုိရင္ကေလးကလည္း အၿမဲေတာင္းပန္၏။ ခြင့္လြတ္ဖို႔ရန္ ေတာင္းပန္လာလုိက္သည္မွာ ကုိရင္သူရိယမွ ဦးဇင္းသူရိယ၊ ဦးဇင္းသူရိယမွ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္အဆင့္အထိ ျဖစ္လာ၏။ ေတာင္းပန္ သည္ကုိ ခြင့္မလြတ္သည့္ အျပင္ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္ လုပ္သမွ် ကုိင္သမွ် ေျပာသမွ် ေဟာသမွ်ကုိ အျပစ္တင္ ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ်၏။ ေကာင္းသည္ကုိ လုပ္ေနလွ်င္လည္း “အလကားပါ၊ သူမ်ား အထင္ႀကီးေအာင္ ေလွ်ာက္လုပ္ေနတာ” ဟု မ႐ႈစိမ့္ေသာ စိတ္ျဖင့္ အဖံုဖံုကဲ့ရ႕ဲ၏။ အျပစ္တစ္ခုခု ေတြ႕လွ်င္ကား ပံုႀကီးခ်ဲ႕ကာ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အျပစ္တုိ႔ကုိ စီကာပတ္ကံုး ေျပာေလ၏။

ဦးနာဂိႏၵကုိ စာတတ္ေပတတ္ တပည့္သံဃာေပါင္း မ်ားစြာအား အုပ္ခ်ဳပ္လွ်က္ ရွိေသာ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္မွ ဝါကၽြတ္တုိင္း ပစၥည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ကန္ေတာ့ကာ ေတာင္းပန္ေလ့ရွိ၏။ လူကုိယ္တုိင္ မသြားႏုိင္လွ်င္ပင္ အလွဴပစၥည္းမ်ား ပုိ႔လုိက္၏။ လူကုိယ္တုိင္ေရာက္လွ်င္မူ ပစၥည္းဝတၳဳမ်ားလွဴဒါန္းလွ်က္ “ခြင့္လြတ္ပါဘုရား” ဟု ေတာင္းပန္၏။ သုိ႔ေသာ္ ဦးနာဂိႏၵ၏ ရန္ၿငိဳးအမ်က္ကား မေျပ။ ေဒါသဟူသည္ စိတ္ညစ္မႈ၊ စိတ္မခ်မ္းသာမႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ၊ စိတ္ပ်က္မႈ၊ စိတ္ေကာက္မႈ၊ စိတ္ဆုိးမႈ၊ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕မႈ၊ အမ်က္မေျပမႈ၊ ဝမ္းနည္းမႈ၊ ေငါက္ငမ္းမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ေသေၾကေအာင္ ႀကံေဆာင္မႈ စသည့္အမႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ဖုိ႔ အစဥ္တုိက္တြန္း ေနေလ့ရွိ၏။ ဦးနာဂိႏၵ၏ ေဒါသသည္ အၿငိဳးမေျပႏုိင္ေအာင္ ေရွ႕ေဒါသက ေနာက္ေဒါသကုိ ေက်းဇူးျပဳ ေထာက္ပံ့လွ်က္ တာရွည္ခုိင္ခံ့ကာ ကုိရင္သူရိယအေပၚ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္ႀကီး ျဖစ္သြားသည့္တုိင္ ဖြဲ႕တည္ေန၏။

တစ္ေန႔၌ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္သည္ ေခတ္ကာလတန္ဖုိး ၂၅ က်ပ္တန္ ေစာ္ဘြားသံုး ပစၥည္းတစ္မ်ိဳးကုိ အလွဴတစ္ခုမွ ရရွိေလ၏။ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္က ခ်က္ခ်င္းပင္ ထုိပစၥည္းကုိယူကာ သမင္ၿခံရြာ ဦးနာဂိႏၵထံသြားေရာက္လွဴဒါန္းကာ ေတာင္းပန္လုိက္သည္။ ဦးနာဂိႏၵ ဘာမွ မေျပာ။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္တြင္ ဦးနာဂိႏၵမွ ထုိပစၥည္းကုိ အစဥ္သံုးကာ “ဒီပစၥည္းကုိ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္ ဦးသူရိယႀကီးလွဴတာကြ” ဟု လူေရွ႕သူေရွ႕၌ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ ျပသကာ အသံုးျပဳ၏။ ထုိ႔ေနာက္ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္အေပၚ၌ မေကာင္းေၾကာင္းမေျပာ။ ေကာင္းေၾကာင္းကုိသာ ေျပာေတာ့၏။ ထုိ အေၾကာင္းအရာကုိ ေထာက္ထား၍ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္မွ ဦးနာဂိႏၵ မိမိကုိ ခြင့္လြတ္လုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိလုိက္သည္။

ေနာင္တြင္ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္မွ “သူဘယ္လုိ စေနာက္ စေနာက္ ငါက သူ႔ကုိ ေလာသကတိႆလုိ႔ ျပန္ေျပာမိတာကုိက ငါမွားသြားတာ၊ မင္းတုိ႔လည္းမွတ္ထား၊ ဘယ္လုိေၾကာင့္ျဖစ္ျဖစ္ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ျဖစ္ ကုိယ္မွားတယ္လုိ႔ ယူဆရရင္ ကုိယ္က အရင္ေတာင္းပန္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း ကုိယ့္ရန္သူကုိေတာင္ ကုိယ္အႀကိဳက္ဆံုး ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းႏုိင္ေအာင္ (သာမန္လူဆုိလွ်င္ အေကာင္းဆံုး ပစၥည္းမ်ား လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးႏုိင္ေအာင္) ႀကိဳးစား” ဟု အနီးေန တပည့္ကို မိန္႔ေလ၏။ ဝစီကံနဲ႔ ပတ္သက္တုိင္း မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္မွ ယင္းသာဓကကုိ ေထာက္ျပေျပာဆုိေလ့ ရွိေၾကာင္း လက္ရွိ မ်ားစြာေသာ မစုိးရိမ္နာယက ဆရာေတာ္တုိ႔၏ ၾသဝါဒမွ ၾကားရေလ့ရွိေသာ အျဖစ္အပ်က္ေလးတစ္ခုကုိ အမ်ားခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ေအာင္ တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

ေမတၱာမြန္ျဖင့္
ေဂ်ဂ်ဴဝုိင

About ေဂ် ဂ်ဴ ၀ုိင္

ေဂ် ဂ်ဴ ၀ုိင္ has written 7 post in this Website..

သာမန္စာေပ ၀ါသနာရွင္ တစ္ဦးပါပဲ။ http://jqy.myanmarfriendsday.net/ ဒီဆုိက္မွာ ဘာသာေရး ေရးတယ္။ http://kpubzb.blogspot.com မွာ ကဗ်ာေရးတယ္။ http://poem.myanmarfriendsday.net မွာ ကဗ်ာေတြကုိ ေရြးတယ္။ http://friendsdaygroup.ning.com/ မွာ အက္ဒမင္လုပ္တယ္။ ဒါပါပဲ

   Send article as PDF