ခါတုိင္းႏွစ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္က အလုပ္ရွိ၏။ အလုပ္ရွိသျဖင့္ အလုပ္ရွိရာေနရာ၌ အိပ္ရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ အလုပ္ရွိရာ၌ ဆုိေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္အလုပ္မွာ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္၏။ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနရာ ယခင္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထံုးစံအတုိင္း လွ်ပ္စစ္မီးအား မျပည့္မီေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္မွန္ မေဝငွႏုိင္။ ညအခ်ိန္ လူေျခတိတ္ခ်ိန္မွ မီးလြတ္ေလ့ရွိ၏။ တကယ့္အလုပ္လုပ္သည့္သူတုိ႔သည္ ထုိအခ်ိန္တြင္ လံု႔လဝီရိယစုိက္ကာ လုပ္ရ၏။ စာ႐ုိက္စရာမ်ား၊ ပရင့္စရာမ်ား၊ ေကာ္ပီယာမ်ား၊ ေရႊဖိ ေဖာင္းႂကြစာလံုးမ်ား စသည့္အလုပ္ကုိ တက္သုတ္႐ုိက္လုပ္ရ၏။ ထုိသုိ႔ မီးလာခ်ိန္ကုိ ေစာင့္ရင္းက အလုပ္ထဲတြင္ အိပ္လုိက္ရသျဖင့္ အိပ္စရာ သီးသန္႔ရွာရန္ မလုိေတာ့ဘဲ အလုပ္လုပ္သည့္ ေနရာ၌သာ အိပ္လုိက္ရာ ေနစရာ ဆုိေသာ က႑ၿပီးစီးသြား၏။ သို႔ႏွင့္ သခၤါရ သေဘာအရ အလုပ္မွာ ထာဝစဥ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း ခံလုိက္ရသျဖင့္ အလုပ္လက္မဲ့ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းျဖစ္သြား၏။ ေနစရာလည္း မရွိ ျဖစ္သြား၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနစရာရွာရသည္။ ေနစရာရွာေတာ့ အိမ္ခန္းငွါးေသာ အိမ္တစ္အိမ္ကို ရသည္။ ေနရာက လမ္း ၃၁ လမ္း ၇၅ လမ္းဝန္းက်င္ဆုိေတာ့ အေတာ္ေလး အဆင္ေျပသည္။ ကၽြန္ေတာ္ လက္ရွိ နည္းျပလုပ္ေနေသာ သင္တန္းႏွင့္ နီးသျဖင့္ ငွါးလုိက္ရေသာ အိမ္ခန္းေလးျဖစ္သည္။

၃၁ လမ္း ႏွင့္ ၇၅ ဝန္းက်င္သည္ တ႐ုတ္သူေဌး၊ ကုလားသူေဌးမ်ားက လမ္းေဘး ႏွစ္ထပ္၊ သံုးထပ္တုိက္၊ ေလးထပ္တုိက္ႀကီးမ်ား ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ေရႊျမန္မာမ်ားက ထုိရပ္ကြက္အတြင္းရွိ လမ္းႀကိဳလမ္းၾကား ႂကြက္သုိက္မ်ား ေဆာက္ထားသလုိ ေဆာက္ထားေသာ အိမ္မ်ိဳးတြင္ ျဖစ္သလုိ အကာ ျဖစ္သလုိ အမုိး ျဖစ္သလုိ ၾကမ္းခင္းနဲ႔ ၾကယ္လျမင္ အိမ္မ်ားပုိင္ဆိုင္ၾက၏။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ထုိထဲမွ အိမ္ခန္းငွါးေသာ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ ငွါးေနလုိက္သည္။ အိမ္က ဟိုတယ္၏ ေနာက္ေဖးႏွင့္ ႏွစ္ထပ္တုိက္၊ သံုးထပ္တုိက္အိမ္ႀကီးတုိ႔၏ ေနာက္ေဖးတြင္ရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ငွါးေနေသာ အိမ္တြင္ အိမ္ရွင္က မရွိ။ ေအာက္ထပ္တြင္ (ကၽြန္ေတာ္ ကဗ်ာစပ္ဖူးေသာ) ပန္းသည္ မိသားစုႏွင့္ (နတ္နန္းက်) နတ္ကေတာ္ မိသားစု ေလးေယာက္ ေနထုိင္သည္။ (နတ္နန္းက်မွန္း ကၽြန္ေတာ္လည္း ယခု ေတာင္ၿပံဳးပြဲသုိ႔ ထုိနတ္ကေတာ္ မသြားမွ အေၾကာင္းစံု ေမးၾကည့္ရာ နတ္နန္းက် နတ္ကေတာ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပ၏။ ဘယ္လုိ ဘယ္ေၾကာင့္ နတ္နန္းက် ျဖစ္ရသည္ကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း မသိ။ နတ္နန္းက် နတ္ကေတာ္ဟူ၍ ကၽြန္ေတာ္လည္း ခုမွပင္ ၾကားဖူးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။) အေပၚထပ္ရွိ ကၽြန္ေတာ့္အခန္း၏ တစ္ဖက္ခန္းတြင္ ေဆး႐ံုမွ ၾကပ္သိပ္မျပည့္ေသာ လူပ်ိဳႀကီး ဝန္ထမ္းတစ္ဦးငွါးေန၏။ သုိ႔ေသာ္ ဤအိမ္တြင္းမွ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပႆနာကုိ လူပ်ိဳႀကီးက သိဟန္ရွိ၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ အလုပ္ရွိရွိ မရွိရွိ သိပ္ျပန္လာေလ့ မရွိ။ သူက အိမ္ကုိ ဂုိေဒါင္သဖြယ္သာ သေဘာထား၏။ ျပန္လာ၏။ ပစၥည္းမ်ား ထားစရာရွိ ထား၏။ ယူသြားစရာရွိ ယူသြား၏။ ယခု ကၽြန္ေတာ္ေနလာသည္မွာ သံုးလပင္ျပည့္ေနၿပီ။ ထုိလူပ်ိဳႀကီး ျပန္အိပ္သည္ကုိ တစ္ခါမွ မေတြ႕ဖူး။ သြားစရာ လာစရာ ေနစရာ မရွိ၍ တစ္ႏွစ္စာ လစာႀကိဳေပးထားမိေသာ ကၽြန္ေတာ့္မွာသာ ထုိအိမ္တြင္းရွိ ျပႆနာကုိ ႀကံဳေတြ႕ေနရေလသည္။

ပန္းသည္တြင္ ေၾကာင္ကေလးတစ္ေကာင္ေမြးထား၏။ ေၾကာင္၏ အမည္မွာ ခ်စ္ခ်စ္လင္းဟူ၍ ျဖစ္၏။ နတ္ကေတာ္အိမ္တြင္ ေခြးႏွစ္ေကာင္ေမြးထား၏။ ေခြးႏွစ္ေကာင္မွာ တစ္ေကာင္က တယ္ရီေမြးပြေခြးေလးျဖစ္ၿပီး တစ္ေကာင္မွာ ေဒါင္းၿမီးလုိ အၿမီးရွိေသာ အယ္ေဇးရွင္းနဲ႔ မ်ိဳးစပ္ထားသည့္ ခ်င္းေခြးျဖစ္၏။ ေမြးပြေလး၏ အမည္မွာ အထီးျဖစ္ေသာ္လည္း အမနာမည္ျဖစ္ေန၏။ ေခြးအမည္နဲ႔လည္း မတူ။ လူနာမည္နဲ႔တူ၏။ အမည္မွာ ေကသီ ဟူ၍ ျဖစ္၏။ ခ်င္းေခြးမွာ အမျဖစ္၏။ အမည္မွာ ညိဳညိဳဟူ၍ ျဖစ္ေလသည္။ သူတုိ႔ေခြးႏွင့္ သူတုိ႔ေၾကာင္ကုိ ဘာေၾကာင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ နာမည္ေပးၾကရသည္ကုိ အေနၾကာမွ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္၏။ ပန္းသည္၏ အမည္မွာ ညိဳညိဳစိမ့္ျဖစ္၏။ ပန္းသည္၏ သမီးအမည္မွာ ေကသီျဖစ္၏။ နတ္ကေတာင္၏ အမည္မွာ လင္းလင္းခ်စ္ ျဖစ္၏။

တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ရန္ျဖစ္ေသာအခါ “ဟဲ့ ေခြးမ ညိဳညိဳ၊ နင့္ကုိ ငါခပ္ထားတဲ့ ေရ မသံုးနဲ႔ လုိ႔ ဘယ္ႏွစ္ခါ ေျပာရမလဲ” ဟု ေခြးကုိ စတင္ ေငါက္ငမ္း၏။ တစ္ေယာက္က အားက်မခံ ျပန္ေဟာက္၏။ “ဟဲ့ ေၾကာင္မ၊ လင္းလင္းခ်စ္၊ နင္ဟာေလ တိရစၧာန္ပီပီ ဘာမွကုိ မသိဘူး၊ နင္က ေရဘယ္ႏွစ္ခါ ခပ္ထည့္ထားလုိ႔ ငါက ဘယ္မွာသံုးရမလဲ၊ တိရစၧာန္မရဲ႕”
စသျဖင့္ မနက္လင္းလွ်င္ လင္းခ်င္း မဂၤလာေတးသံသာ သီခ်င္းစဖြင့္၏
“ေဟ့ ဒီမွာ ငါက ငါ့ေခြးကုိ ေျပာေနတာ”
“ေအး ငါလည္း ငါ့တိရစၧာန္ကုိ ငါေျပာေနတာ”
“ဟဲ့ ေကာင္မ၊ နင္ ငါ့ကုိ ဘာမွ လုိက္တု ေျပာစရာ မလုိဘူး”
“ေဟ့ ဒီမွာ ဘယ္သူက စတာလဲ တရစၧာန္မရဲ႕”
ဟုဆုိကာ မျမင္သင့္ မျမင္အပ္သည္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည့္အထိ ရန္ျဖစ္ၾကေလေတာ့သည္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အစကတည္းက အိပ္ရာဝင္ေနာက္က် က်င့္ရွိၿပီး မနက္ ကုိးနာရီ ဆယ္နာရီမွ အိပ္ရာက ထတတ္ခဲ့ေသာ အက်င့္သည္ သူတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔မွ “ေစာေစာထတာ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္တယ္” ဟု ေျဖသိမ့္ကာ ၎တုိ႔၏ က်က္သေရရွိေသာ အသံမ်ားကုိ ဆက္လက္ နားမေထာင္လုိသျဖင့္ “အခ်စ္ရြာ” နဲ႔ “လမ္းဆံု” ဆိုင္ ႏွစ္ဆုိင္ထဲက ဘယ္ဆုိင္မွာ ေကာင္မေလး ေခ်ာေခ်ာပုိလာမလဲ အမ္ ဘယ္ဆုိင္ လူပုိနည္းမလဲရွာကာ လက္ဘက္ရည္ဆုိင္ဘက္ ထြက္လာခဲ့၏။ ထုိအခါမွ မနက္ ရွစ္နာရီေလာက္ထိ အခ်စ္ရြာ ကေဖးသည္ လူမက်မွန္း သိခဲ့ေလသည္။ သုိ႔မဟုတ္လွ်င္ လင္းမွ ခ်င္းမွ လာဖူးေသာ အခ်စ္ရြာ ကေဖးမွာ လူစည္လွခ်ည္တကားဟုသာ ေတြးထင္ေနခဲ့မည္ ျဖစ္သည္။

ထုိမိန္းမ ႏွစ္ဦး ဘာေၾကာင့္ မတည့္ပါဘဲလွ်က္ တစ္အိမ္တည္း ငွါးေနသနည္းဟု စံုစမ္းလုိက္ေသာအခါမွ ထုိအိမ္ကုိ ငွါးဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အစက မစံုစမ္းမိခဲ့ေလျခင္းဟု ေနာင္တႀကီးစြာ ရေလသည္။ တကယ္ေတာ့ ထုိအိမ္မွာ အခန္းငွါးေသာ အိမ္မဟုတ္။ ဟုတ္သည္ဟု ေျပာလွ်င္လည္း ရေသာ အိမ္ျဖစ္ေလသည္။ ေအာက္ထပ္မွ မိသားစု ႏွစ္စုသည္ အိမ္ပုိင္ရွင္သား၏ အိမ္ရွင္မမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ အိမ္ပုိင္ရွင္မွ အသံုးမက်ဘဲ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ၾကေသာ သားႏွစ္ေယာက္ကုိ ေအာက္ထပ္တြင္ ထားကာ အေပၚထပ္ကုိ ငွါးစားခဲ့သည္။ ငွါး၍ ရေသာ အခေၾကးေငြကုိလည္း ထုိမိသားစုႏွစ္စု အတြက္သာ ျဖစ္သည္။ အိမ္ပုိင္ရွင္ျဖစ္သူသည္ ေငြေၾကး အတန္အသင့္ ရွိသူျဖစ္သည္။ ဘယ္ဘဝက ဝဋ္ေႂကြးလည္း မသိ။ ေမြးထားေသာ သားသမီးမ်ား တစ္ေယာက္မွ ေကာင္းက်ိဳး မေပးဟု သိရ၏။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ တစ္အိမ္တည္း ေနမိေသာ သူမ်ားကုိပင္ ၾကည့္ႏုိင္၏။ နတ္နန္းက် နတ္ကေတာ္ႏွင့္ ရေသာ ေယာက်္ားမွာ သူမသာ နတ္နန္းက်သည္ မဟုတ္။ ေယာက်ာ္းျဖစ္သူမွာလည္း ေထာင္နန္းက် ေနသူျဖစ္၏။ ေလျဖတ္ေနေသာ သူမ ဖခင္အုိႏွင့္ ဥပေဒေက်ာင္းတက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ ၁၀ တန္း ဆက္မတက္ႏုိင္ေသး သျဖင့္ ေစ်းခ်ိဳတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ သမီးႏွင့္ အတူေန၏။ ပန္းသည္ႏွင့္ ရေသာ ေယာက်ာ္းမွာ ပန္းသည္ရွာသမွ် ပုိက္ဆံကုိ ေက်ာင္းတက္ေနေသာ သားႏွင့္ သမီးစရိတ္ဟု ငိုယုိကာ ေတာင္းပန္မွ မစုိ႔မပုိ႔ ေတာင္းမွ မစုိ႔မပုိ႔ေလး ျပန္ေပးကာ အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ အမိန္႔ရ အရက္ျဖဴဆုိင္တြင္ အခုပဲ သိန္းငါးေထာင္ေလာက္ ခ်မ္းသာေနသည့္ အလား ဇိမ္ခံေနၿပီး မူးျပန္လာလွ်င္ မယားကုိ ႐ုိက္ႏွက္ကာ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ မေအကုိင္တုတ္၏။ မိန္းမႏွစ္ေယာက္မွာ ေယာကၡမက စိတ္ကူးေပါက္၍ ေရာက္ခ်လာလွ်င္ ဘုန္းႀကီးပ်ံက ငိုခ်င္းသည္လုိ ငုိယုိတတ္၏။ ကုလသမဂၢ ႏုိင္ငံတကာ ခံု႐ံုးဟု သေဘာထားကာ သူတုိ႔ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ျပစ္မႈမ်ားကုိ ပုဒ္မမ်ိဳးစံုတပ္ကာ တုိင္တန္း၏။ ၿပီးေနာက္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာ ေယာကၡမတြင္ ပါလာသမွ် အကုန္ရေအာင္ ျခဴေတာ့သည္။ ေယာကၡမ ျဖစ္သူ ျပန္သြားလွ်င္ “နင္နဲ႔ ဘာေတာ္လုိ႔ နင္က အဲဒါကုိ ေတာင္းသတုန္း၊ ငါက အဲဒါကုိ ေတာင္းသတုန္း” နဲ႔ ရန္ျဖစ္ၾကျပန္၏။

ေရွးတုန္းကဆုိလွ်င္ေတာ့ ဤကဲ့သုိ႔ လင္ညီအစ္မဆုိလွ်င္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္သည္ဟု ဆုိကာ ေဆြမ်ိဳးစပ္၍ ေနၾကမည္ထင္သည္။ သားသမီးမ်ားလည္း ဝမ္းကြဲ ေမာင္ႏွမေတာ္စပ္ၾကမည္ ျဖစ္၏။ အခုမူကား ထုိသုိ႔မဟုတ္။ အေမရိကန္နဲ႔ အီရတ္အလား တစ္ေနကုန္ တစ္ေနခမ္း မၿပီးႏုိင္ မစီးႏုိင္ ရန္ျဖစ္ေနျခင္းျဖင့္ ေန႔မ်ားကုိ အက်ိဳးရွိစြာ သံုးစြဲေနၾကေလသည္။ တကယ္တမ္းေတာ့ ျပႆနာ အစမွာ ထုိအိမ္တြင္ မီးဖုိေဆာင္ တစ္ေဆာင္တည္းသာ ရွိျခင္း၊ ေရကန္ တစ္ကန္တည္းသာ ရွိျခင္း၊ အိမ္သာ တစ္လံုးတည္းသာ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ သူတုိ႔ ျပႆနာ တက္တုိင္း မီးဖုိေဆာင္၊ ေရကန္ႏွင့္ အိမ္သာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ဟုတ္ခ်င္မွလည္း ဟုတ္ပါလိမ့္မည္။ ထုိ မီးဖုိေဆာင္၊ ေရကန္၊ အိမ္သာတုိ႔ကုိ သီးျခားသံုးႏုိင္လည္း ၎တုိ႔ ၾကည့္ရသည္မွာ ကမၻာ႔ရန္ျဖစ္ေနဦးမည္ ထင္၏။ သူတို႔ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ဘာလုပ္လုပ္ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ မဆုိင္ေသာ္လည္း ျပႆနာျဖစ္တုိင္း ကၽြန္ေတာ္ ဆြဲထည့္ခံရ၏။ ဆြဲထည့္ ခံရပံုကုိလည္း ၾကည့္ပါဦး။ “မယံုရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေမးၾကည့္” ဟူ၍ ခ်ည္းျဖစ္ေန၏။

“ေဟ့ ဒီမွာ အိမ္သာတက္ၿပီး ကုိယ့္ဟာကုိယ္ ရွင္းခဲ့ၾကပါလား၊ ဘာတုန္းေအ ညည္းတုိ႔က ျပန္စားခ်င္လုိ႔ ခ်န္ထားတာလား”
“မနက္ေစာေစာ စီးစီး က်က္သေရကုိ ယုတ္ေရာ၊ ဘယ္သူမွ အိမ္သာ မတက္ေသးဘူး၊ စားခ်င္ရင္ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ တိတ္တိတ္စား”
“ေကာင္မ၊ ညည္းက ငါတုိ႔ကုိမ်ား ညည္းတို႔လုိ ခ်ီးစားတဲ့ အစားထဲက မွတ္ေနလား”
“ေအာ္မာ၊ ရွင့္ဟာရွင္ တိတ္တိတ္စားစမ္းပါ”
“စားတာ မစားတာ ေနာက္ထား၊ ညည္းသြားထားေတာ့ ညည္းလာရွင္း”
“ေဟ့ ဒီမနက္လံုး တုိ႔ဘက္က ဘယ္သူမွ အိမသာ မတက္ေသးဘူး၊ မယံုရင္ အေပၚထပ္က ေကာင္ေလးကုိ ေမးၾကည့္”
စၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ စတင္ဆြဲထည့္ၿပီ။ ဘယ့္ႏွယ္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ေခါင္းကုိ ဖြကာ နားပိတ္၍ ကုိယ္ကုိ ေမွာက္အိပ္၏။ သုိ႔ေသာ္ အသံမ်ားက အေပၚထပ္သုိ႔ တက္တက္လာၾက၏။ ကၽြန္ေတာ္ ေရွာင္မရ။ အသံညစ္ညမ္းမႈသည္ ဤမိန္းမႏွစ္ေယာက္ေၾကာင့္ စသည္ဟု ထင္၏။ နားမ်ား ခံႏုိင္ရည္ ရွိေသာ ဒက္စီမယ္ထက္ ေက်ာ္လြန္ေလ့ရွိေသာ ခုႏွစ္အိမ္ၾကား ရွစ္အိမ္ၾကား အသံျဖင့္ ဖြင့္ေလၿပီ။ တကယ္တမ္းမွာ မယံုရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေမးၾကည့္ဆုိေသာ မိန္းမက က်ဴးလြန္ထားေသာ အမႈျဖစ္မွန္း သိ၏။ သုိ႔ေသာ္ သူမက ေျဗာင္ျငင္းေနသည့္ အျပင္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိပါ ထုိျပစ္မႈကုိ သူမ မက်ဴးလြန္ေၾကာင္း သက္ေသခံခုိင္းေနရာ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ဘာေျပာရမွန္းမသိ။ ကၽြန္ေတာ္ မထခ်င္ဘဲ ထရၿပီ။ အိပ္ခ်င္ မူးတူးျဖင့္ ေရကန္ေလး ရွိရာသုိ႔ ထြက္လာခဲ့၏။

“ဟဲ့ ကမ်ဥ္းမ၊ ေရျပည့္ေနတာ မျမင္ဘူးလား၊ ပိတ္ပါလား”
“ေအာင္မာ၊ နင့္လုိ အဆင့္အတန္းမရွိတဲ့ ………..မ ခုိင္းတာကုိ လုပ္တဲ့ အစားထဲမ်ား မွတ္ေနလား”
သားသမီးတုိ႔မွ မိဘစကား နားမေထာင္လွ်င္ မိဘျဖစ္သူတုိ႔ မ်ားစြာ စိတ္ဆင္းရဲရ၏။ ပန္းသည္သမီးႏွင့္ နတ္ကေတာ္သမီးတုိ႔မွာ မိဘကုိ လံုးဝ စိတ္ဆင္းရဲေစသူမ်ား မဟုတ္။ မိဘက ရန္သူဟု သတ္မွတ္ခုိင္းသူအေပၚ မွန္မွန္ မမွန္မွန္ ရန္သူဟု သတ္မွတ္ၾက၏။ ေက်းဇူးႀကီးလွ မိႏွင့္ဖ တုိ႔၏ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကုိ ေထာက္ထားသျဖင့္ ပန္းသည္မ သမီးမွ ဖြင့္လုိက္ေသာ ဇာတ္ကုိ နတ္ကေတာ္ သမီးက ဆက္ကေလၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့္မွာသာ မ်က္ႏွာ ျမန္ျမန္သစ္ႏုိင္ဖုိ႔ လုပ္ရင္း ေရခလုတ္ကုိ ပိတ္လုိက္၏။ ပန္းသည္သမီးက ေရကုိ ခပ္ရာတြင္ တစ္ဖက္ကုိ စင္ထြက္ေအာင္ “ျဖန္း” ခနဲ ခပ္လုိက္ရာ ေရစက္ေရမႈန္တုိ႔မွာ နတ္ကေတာ္သမီးကုိ အနည္းငယ္ေလး စုိသြား၏။
“ဟင္ နင္ ငါ့ကုိ ေရနဲ႔ ပက္တယ္ ဟုတ္လား ………. မ”
“…………..မ ေရကန္မွာေနရင္ ေရစင္ႏုိင္တယ္ဆုိတာ မသိဘူးလား”
ဝူးးးးးးးး ကၽြန္ေတာ္ သက္ျပင္းရွည္ကုိ ျမန္ျမန္ခ်လုိက္၏။ မ်က္ႏွာကုိလည္း ျမန္ျမန္သစ္လုိက္၏။ ၎တုိ႔ ေျပာၾက ဆဲဆုိၾကေသာ စကားမ်ားမွာ အဘိဓာန္ျပဳစုလွ်င္ လူ႐ုိက္၍ ရေလာက္ေသာ အဘိဓာန္ေလာက္ ရမည္ထင္၏။ ဆဲနည္း အသစ္မ်ား၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ Up to date ဆဲနည္းမ်ား စံုလင္စြာ ဆဲႏုိင္ၾက၏။ သမီးခ်င္း ရန္ျဖစ္ေနရာသုိ႔ မိခင္ေကာင္းမ်ား ေရာက္လာၾက၏။ အၿပိဳင္အဆုိင္ ကေလာ္တုတ္ၾကျပန္သည္။ သူတုိ႔ ကေလာ္တုတ္ရင္း ေရစင္ေအာင္ သက္သက္မဲ့လုပ္လုိက္သူက

“မယံုရင္ ဟုိအကုိ ေမးၾကည့္ သူျမင္တယ္”
ဟု ဆုိလုိက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ မည္သူ႔ကုိ မည္သုိ႔ ေျပာရမည္နည္း။ မသိမသာေလး ထြက္လာခဲ့ရ၏။ ကုိယ္က သြားေျပာလုိက္လွ်င္ တစ္ဖက္ဖက္မွ စိတ္ညစ္ညဴးဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေသာ မၾကားဝံ့ မနာသာ ဆဲသံျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိပါ အဆဲခံရမည္ကုိ ေသခ်ာ သိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မယံုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေမးၾကည့္ ဆုိသည့္ စကားမွာ ေန႔စဥ္လုိလုိ ၾကားရ၏။ မီးဖုိေခ်ာင္၌ အမိႈက္မ်ားဖြၿပီး မဖြခဲ့ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္ကုိ သက္ေသယူ၏။ လွန္းထားေသာ အဝတ္မ်ားကုိ ေရျဖင့္ ပက္ကာ မပက္ေၾကာင္း မယံုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေမးၾကည့္ဆုိ၏။ ပန္းအုိးထဲ ထမင္းရည္ပူ ေလာင္းထည့္ခဲ့ၿပီး မေလာင္းခဲ့ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေမးၾကည့္ ဆုိ၏။

ကၽြန္ေတာ္ ေန၍သံုးလေက်ာ္ ေလးလစြန္းလာၿပီးေနာက္ “မယံုရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေမးၾကည့္” ဆုိေသာ ေခါင္းစဥ္မွာ ေတာ္ေတာ္ေလး တြင္က်ယ္လာ၏။ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူက မက်ဴးလြန္သည့္ဟန္ျဖင့္ မယံုရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိခ်ည္း ေမးခုိင္းေန၏။ ကၽြန္ေတာ္ ဘာေျပာရမည္နည္း။ သူတုိ႔အတၱက တစ္ေယာက္ေယာက္မွ သူတုိ႔ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သည္ကုိ သိသြားမည္ကို အေတာ္ေလး စုိးရိမ္၏။ အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖံုးကြယ္၏။ သက္ေသ သာဓက ျပ၏။ သူတုိ႔ က်ဴးလြန္ၿပီးေနာက္ နာမည္ပ်က္မည့္ကိစၥ၊ ဂုဏ္သိကၡာထိခုိက္မည့္ ကိစၥ၊ လူအထင္ေသးခံရမည့္ ကိစၥ၊ ျပက္ရယ္ျပဳခံရမည့္ကိစၥမ်ားတုိ႔၌ သူတုိ႔က မယုံလွ်င္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေမးၾကည့္ခ်ည္း လုပ္ေနၾက၏။ လူတုိ႔သည္ ဘာကိစၥ ကုိယ္က်ဴးလြန္ထားေသာ အမႈကုိ ကုိယ္ မက်ဴးလြန္ထားဟန္ ေဆာင္ရဲၾကသနည္း။ ပုိက္ဆံလည္း မရွိသျဖင့္ ေနာက္ထပ္ အိမ္ေျပာင္းငွါးဖုိ႔ရာ မျဖစ္ႏုိင္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ကုိယ္က်ဴးလြန္းထားၿပီး အမႈကုိ မက်ဴးလြန္ေၾကာင္း သက္ေသအျဖစ္ မယံုရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေမးၾကည့္ လူေတြၾကားမွာ ဆက္ေနရဦးမည္ဆုိသည္မွာ တကယ္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းေပစြတကား။

ေမတၱာမြန္ျဖင့္
ေဂ်ဂ်ဴဝုိင္

About ေဂ် ဂ်ဴ ၀ုိင္

ေဂ် ဂ်ဴ ၀ုိင္ has written 7 post in this Website..

သာမန္စာေပ ၀ါသနာရွင္ တစ္ဦးပါပဲ။ http://jqy.myanmarfriendsday.net/ ဒီဆုိက္မွာ ဘာသာေရး ေရးတယ္။ http://kpubzb.blogspot.com မွာ ကဗ်ာေရးတယ္။ http://poem.myanmarfriendsday.net မွာ ကဗ်ာေတြကုိ ေရြးတယ္။ http://friendsdaygroup.ning.com/ မွာ အက္ဒမင္လုပ္တယ္။ ဒါပါပဲ