ဆီးခ်ဳိေရာဂါသည္ ယေန႔ေခတ္ လူထုက်န္းမာေရးနယ္ပယ္တြင္ လူတို႔အၾကားအျဖစ္အမ်ားဆံုး ေရာဂါတစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး သာမန္အဆင့္မွ အသက္အႏၲရာယ္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာအဆင့္အထိ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားေနသည္ကိုေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။အဓိကအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ဳိး သာ ရွိေသာ ဆီးခ်ဳိေရာဂါခံစားရ သူတိုင္းအေနျဖင့္ ကိုယ္ခႏၶာ အတြင္း ေရဓာတ္ ခမ္းေျခာက္မႈ ကို ၾကံဳေတြ႔ရၿမဲျဖစ္ၿပီး အေရျပားေပၚတြင္ ေျခာက္ေသြ႕မႈျဖစ္ေပၚ ရာမွ ယားယံသည့္ခံစားမႈကိုလည္း တစ္ဆက္တည္း ခံစားရတတ္ သည္။ယင္းကဲ့သို႔ ယားယံမႈမွတစ္ဆင့္ အေရျပားေရာဂါကူးစက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ျပသနာရွိသျဖင့္ မိမိတို႔၏ အေရျပားက်န္းမာေရးကို အထူးအေလးထားအပ္ေၾကာင္း ဆရာ၀န္မ်ားက အၾကံျပဳၾကသည္။

ေျခဖဖ၀ါးက်န္းမာေရး

ႏွလံုးမွတစ္ဆင့္ ကိုယ္ခႏၶာ တစ္ခုလံုးသို႔ ျပန္႔ႏွံ႔လ်က္ရွိေသာ ေသြးသည္ ေျခဖ၀ါးသို႔ေရာက္ရွိ လည္ပတ္ေသာ ပမာဏနည္းပါးတတ္သည္။ဆီးခ်ဳိေ၀ဒနာရွင္မ်ားသည္ သာမန္လူတို႔ထက္ ေသြးစီးဆင္းမႈ ေႏွးေကြးေလးလံသျဖင့္ ေျခဖ၀ါးရွိ ေသြးပမာဏအလြန္နည္းသည့္အျပင္အာ႐ံုခံစနစ္လည္း ပံုမွန္မရွိရာမွ ေျခဖ၀ါးတြင္ ထိရွဒဏ္ရာရျခင္းကို အလြယ္တကူ သတိမျပဳမိၾကေၾကာင္း ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ဘယ္လိုဂ႐ုစိုက္ရမလဲ

ဆီးခ်ဳိေ၀ဒနာရွင္မ်ားအေန ျဖင့္ ေျခဖ၀ါးကို ထိခိုက္ခံရျခင္းေဘးမွ ကင္းေ၀းေစရန္အတြက္ မ်က္ႏွာျပင္ၾကမ္းတမ္းေသာေနရာမ်ား၌ သြားလာရာတြင္ ရွဴးဖိနပ္ သို႔မဟုတ္ ေျခညႇပ္ဖိနပ္ကို မျဖစ္မေန စီးနင္းသင့္သည္။အေၾကာင္း ေၾကာင္းေၾကာင့္ ေျခဖ၀ါးတြင္ ထိခိုက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာရရွိခဲ့လွ်င္ ဒဏ္ရာေပ်ာက္ကင္းေအာင္ အေရးေပၚ အိမ္တြင္းေဆး၀ါး အကူအညီျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ဂ႐ုျပဳ၍ ကုသမႈခံယူရ မည္ ျဖစ္သည္။ဒဏ္ရာကိုအကင္းေသေအာင္ မကုသဘဲ သြားလာလႈပ္ရွားေနပါက ေသးငယ္ေသာ ထိရွ ဒဏ္ရာသည္ ႀကီးလာႏိုင္ၿပီး ျပင္ပမွ ေရာဂါပိုးမ်ားလည္း ကူးစက္ေရာက္ရွိလာႏိုင္သည္။သို႔ျဖစ္ ရာ လိုအပ္ပါက မိမိတို႔၏ မိသားစု ဆရာ၀န္ထံ ျပသသင့္သည္ဟု ဆီး ခ်ဳိေရာဂါ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆရာ ၀န္မ်ားက အၾကံျပဳၾကသည္။

ပံုမွန္ဂ႐ုစိုက္ရန္လိုအပ္

ဆီးခ်ဳိေ၀ဒနာရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ေျခဖ၀ါးကို ပံုမွန္ဂ႐ုစိုက္ ရန္ လိုအပ္သည္ဟု အေတြ႕အၾကံဳ ရွိသူမ်ားကအၾကံျပဳထားၾကသည္။ ပထမဦးစြာ တစ္ကိုယ္ရည္က်န္း မာေရးအတြက္ ျပဳမူေနထိုင္ရာ၌ ေျခဖ၀ါးသန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ေန႔ စဥ္ နံနက္ႏွင့္ညေနပိုင္းမ်ားတြင္ တစ္ႀကိမ္စီ ေရျဖင့္ေျခေဆးသင့္ သည္။ဆပ္ျပာအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိရာ ႏူးညံ့ ေသာ ဆပ္ျပာအမ်ဳိးအစားကိုသာ ၀ယ္ယူအသံုးျပဳရမည္။ၾကမ္းတမ္း ေသာ ဆပ္ျပာမ်ားသည္ ေျခဖ၀ါး အေရျပားကို ပြန္းပဲ့ေစႏိုင္သျဖင့္ ဂ႐ုျပဳေရွာင္ရွားအပ္သည္ဟု အ ၾကံျပဳၾကသည္။

ေျခဖ၀ါးေပၚကအစိုဓာတ္

ေျခဖ၀ါးေပၚရွိ ေခၽြးေပါက္ မ်ားသည္ သာမန္လူမ်ားအတြက္ ပံုမွန္ပြင့္ကာ ေျခဆီဟုေခၚေသာ ေခၽြးဓာတ္ရရွိၿပီး ကိုယ္ခႏၶာ၏ အပူဓာတ္ျပန္႔ႏွံ႔စီးဆင္းမႈကို ထိန္း ညႇိေပးသည္။ ဆီးခ်ဳိေ၀ဒနာရွင္ မ်ားတြင္မူ ယင္းေခၽြးေပါက္အမ်ား စု ပိတ္ေနတတ္သျဖင့္ ေျခဖ၀ါး ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ျပသနာရွိသည္ ဟု ဆိုၾကသည္။ ထိုအစိုဓာတ္ကို ထိန္းသိမ္း ေပးႏိုင္ရန္ လိမ္းေဆးမ်ားကို ည မအိပ္မီ ေျခဖ၀ါးတြင္ လိမ္းက်ံေပး ရသည္။ေဆး၀ါးေစ်းကြက္တြင္ လိမ္းေဆးအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိရာ ဆီးခ်ဳိ သမားမ်ားသည္အနံ႔အသက္ကင္းေသာ လိမ္းေဆးခရင္မ္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္သင့္သည္ဟု ကၽြမ္းက်င္ သူမ်ားက အၾကံျပဳၾကသည္။အနံ႔အသက္ေကာင္းေစရန္ ထည့္သြင္း ေဖာ္စပ္ေသာ ဓာတုပစည္းမ်ားက ဥပါဒ္ျဖစ္ေစသည္ဟု သိရသည္။

About Dave

Dave Avatar has written 73 post in this Website..