အေတြးတစ္စ မင္းဆြဲထုတ္ခဲ့တယ္။

သူ႔ေနရာနဲ႔သူ အံ၀င္ခြင္က်ေနတာကို

မၾကည့္ရက္ခဲ့ေလသလား။

ခုေတာ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ခိုင္မာခဲ့တဲ့ ယံုၾကည္မႈေတြ၊                                                                                                                                                                    လက္ခံထားတဲ့ အမွန္တရားေတြ၊

က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ စည္းကမ္းကလနားေတြ၊

စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဘ၀မွတ္တိုင္ေတြ၊

ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ အနာဂတ္အတြက္ ပန္းတိုင္ေတြ…..

အရာေတြအားလံုး သူ႔ေနရာနဲ႔သူ

အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေနတာကို မရႈစိမ့္ေလေရာ့သလား။

ရက္ရက္စက္စက္

အေတြးတစ္စ မင္းဆြဲထုတ္ရက္ေလတယ္။

5/6/2015

Fri – 1:46pm

About Alincho

Alin cho has written 5 post in this Website..

အခ်ိဳ တကာ့အခ်ိဳ ေတြထဲမွာ ေဘးဥပါဒ္မျဖစ္တဲ့ အခ်ိဳ ဆိုတာ အသိဥာဏ္ပညာဆိုတဲ့ အလင္းခ်ိဳ ခ်ိဳ ေလးေတြပဲ ရွိတယ္...(အ လင္း ခ်ိဳ )