ဆိတ္ညစ္တယ္ဗ ်ာ.. ျမန္တ ်န္႕ျပည္အေရး ျမင္ၾကားသိ ေနရဒါ အခ ်ဳိးမေျပ..။ ေနာက္ဆုံးေတာ ့ မာမြတ္ခုိမ္ ေျပာတဲ႕ ဘာသာအေရာင္ဆုိး ထုံးတမ္းဓေလ႕ ကုိပဲ အျပစ္တင္ရမည္။ သူ႕ဟာသူေနတဲ႕ ဘာသာတရားကုိ ကာလံေဒသံ အေရာင္ေတြဆုိး.. ၾကာေတာ ့ အဟုတ္ထင္.. ေနာက္ေတာ ့ လူအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ယဥ္ေက ်းမႈ ျဖစ္ေရာ။ မွားတယ္ မွန္တယ္ ပုံေသမရွိလုိ႕ အယင္မွန္ခဲ႕တာ မွန္ခ ်ဥ္လည္း ဆက္မွန္မည္၊ မွန္ျခင္မွလည္း ဆက္မွန္မည္။ တရားေသ ဆုပ္ကုိင္ဖုိ႕မသင့္..။

ေခတ္ကေျပာင္းေနျပီ..။ ျမန္တ ်န္႕ေတြ က ်န္ေနရစ္လုိ႕ သူ႕ကၽြန္ ျဖစ္ခဲ႕ျပီးျပီ။ သခင္ၾကီးေတြ ကမာၻမွာ နယ္ခ ်ဲ႕ ကုိလုိနီ ကၽြန္ျပဳတာ အားမရလုိ႕ အာကသာထဲ ေျခဆန္႕ေနျပီ။ မလုိတာေတြ စြန္႕ပစ္.. အကာကုိဖယ္ အႏွစ္ကုိယူမွ ဒင္းရုိ႕ေနာက္ အမွီလုိက္ႏုိင္မည္။ ဒါနဲ႕စပ္လုိ႕ ကုိမုိးသီးပုိ႕စ္တခု catပတိန္ ေမယီးကား ရွယ္ထားတာေလး ေျပာခ်ဥ္တယ္။ အတုိခ်ဳပ္က အေနာက္တုိင္းမွာ ဖ်ားသခင္ကုိ ခြစ္ယံေက ်ာင္းေတာ ္နဲ႕ ျပည္သူ အျပိဳင္လုတာ လူေတြႏုိင္လုိ႕ ေခတ္ေျပာင္းႏုိ္င္ခဲ႕တယ္။ မာမြတ္တုိ႕ တုိင္းျပည္ေတြမွ မူလာဂ ်ီးေတြ အပုိင္ဆီးထးလုိ႕ ဒုကၡပင္လယ္ေဝတယ္။ အေရးၾကီးတာ ဘယ္သူ႕ကုိမွ အျပစ္မတင္၊ ကိုယ့္အျပစ္ကုိ ျမင္ေအာင္ၾကည့္… ဘာေတြမွားေနလဲ.. ။ အဓိကေခါင္ကုိပစ္… ဒိုင္းေညွာင့္..။ ျမန္တ ်န္႕ျပည္လည္း မာမြတ္တုိ႕လမ္းစဥ္ လုိက္ေနျပီ… သူတုိ႕လုိ႕ ေရနံထြက္မည္ မထင္နဲ႕….. အလုံးစုံ ပ ်က္သုန္းေတာ ့မွာ။

ပုိ႕စ္ေရးျဖစ္ရဂ်င္း အေၾကာင္းက ဆီးဂိမ္း U23 ဆီမီးဖုိင္နယ္မွာ ဗီယက္နမ္ကုိ ျမန္တ ်န္႕ ႏုိင္လုိ႕ ပြဲအပီး ေအာင္ဗြဲခံေတာ ့ ေက ်းဇူးရွင္ေလးအခ ်ဳိ႕ ဘာလႈပ္တယ္ မွတ္သလဲ..။ ပြဲၾကည့္စင္ေရွ႕သြား ငုပ္တုပ္ထုိင္ အူးျခသဗ ်ာ။ ျမင္ဂြင္းၾကည့္ပီး အေတာ ့ ေရွာ ့ခ္ရသြားတယ္။ ဘာေၾကာင့္ အဲလုိ လုပ္သလဲ။ ပိတ္သတ္ကုိ မိဘသဖြယ္ ျခစ္လုိ႕မဟုတ္တန္ရာ.. ဓေလ ႕ထုံးစံေၾကာင့္ ဆုိျငင္းမလား..။ အႏုပညာရွင္ေတြ စနက္ မကင္းလုိ႕ ျမင္တယ္။ အင္တာဗူးေတြမွာ မင္းဓါး၊ မင္းတမီးေတြ ရုပ္ရွင္ပိတ္သက္ကုိ ထမင္းရွင္၊ ေက ်းဇူးတင္ စဂါးေတြ ေဖာင္ေဖာင္ေျပာ။ စာအုပ္စာေပမွာလည္း ကုိယ္မလုပ္ရတုိင္း အလြန္အၾကဴ းဖြဲ႕ဆုိ။ ဖတ္တဲ႕သူက အဟုတ္ထင္… ကုိယ္အလွည့္ၾကေတာ ့ အဲဒီ အုိင္ဒီယာေတြအတုိင္း ကာယကံမႈ ျပဳမိေရာ။ စစ္အစုိးမရ အဆင္အစပ္ကလည္း လူထု ျပန္ခံေျပာ၊ ေဝဖန္ဆန္းဆစ္မွာ သိပ္ေၾကာက္တယ္။ ဒီေတာ ့ အစုိးရမီဒီယာေတြကေန ဝါဒျဖန္႕။ ရလဒ္အေနနဲ႕ ေသာက္တလြဲေတြ ျဖစ္ကုန္ေရာ။

ပိတ္သက္က ်ီး ၾကိတ္ၾကတ္ရႊီး

ပိတ္သက္က ်ီး လိပ္ဝက္ျမည္း

နယ္ကလာတဲ႕ ေကာင္ေလးေတြမုိ႕ လူဂ်ီးသူမ ရုိေသတာပါ ဆင္ေျခေပးသူရွိမည္.. အဲလုိဆုိ အဲဒီေတာဓါးေလးေတြ ကလပ္ေရာက္တဲ႕အခါ တမီးေလးေဒြကုိ အကုိဂ်ီး၊ အူးေလးဂ်ီးေတြဖုိ႕ ခ ်န္ဖုိ႕ သတိရရဲ႕လား ေမးခ ်ဥ္တယ္။ လႈပ္မေနနဲ႕ ေဘာကန္ဖုိ႕ အားေတာင္မခ်န္ အဲဒီမွာ အကုန္သုံးပစ္မည့္ ေသာက္ေကာင္ေလးေတြ..။

လူေတြ အငုံ႕ဆိတ္ အသြပ္သြင္းခံေနရတာပဲ ယဥ္ေက ်းမႈလုိလုိ…။ ေထာက္ျပတဲ႕အခါ မိစာၦဒိ႒ိ တံဆိပ္ခပ္.. လူေတြ လြပ္လပ္သြားမွာ၊ သခင္ဆိတ္ ဝင္မွာ သိပ္ေၾကာက္..။ စာေျပာင္ေရးတဲ႕ အဏၰဝါစုုိးမုိး ဟာသတခု အမွတ္ရတယ္။ ျမန္တ ်န္႕ သေဘၤာသားတစု သူတုိ႕အေပၚေကာင္းတဲ႕ ႏုိင္ငံျခားသား ဧဂ ်င့္ သေဘၤာေပၚလာစစ္ေတာ ့ ေက ်းဇူးတင္ျခင္း အထြဋ္အထိပ္အျဖစ္ ကုန္းအူးျခၾကတယ္။ အဘုိးၾကီးက ဘလယ္ဒီဖူးလ္ ဆဲဆုိပီး အားလုံးကုိ ျဖဳတ္ပစ္လုိက္သတဲ႕။ ငါကယ္ထားတာ မင္းတုိ႕က ငါ့ကုိ ဘာသာျခား အယူသြင္းတယ္ဆုိပီး တင္းသြားလား မသိ။ ေျပာခ ်င္တာ ကုိယ့္ဖက္က လႈပ္ပုံလႈပ္နီး မဟုတ္ပုံ။ အခုလည္း ဗီယက္နမ္ပြဲ ႏုိင္တာ မင္းတုိ႕ေတာ ္လုိ႕ ထင္ေနလား..။ ဒုိင္လူၾကီး ေကာင္းလုိ႕လည္း မဟုတ္၊ ငွက္ကထ အူးေဇာ ္ေဇာ ္ ေငြပုံေအာလုိ႕လည္း မဟုတ္၊ နည္းျပဦးၾကည္လြင္ ေကာင္းလုိ႕မလည္းမဟုတ္… ေဘာလုံးကြင္းေစာင့္နတ္က တဖက္ဂုိးသမားကုိ ခ ်ဳပ္ေပးထားလုိ႕။ ႏုိ႕မုိ႕ဆုိ ရႈံးအူးမွ…။

ဒီေတာ ့ အူးျခမဲျခ ကြင္းေစာင့္နတ္ၾကီးကုိ အူးျခရမည္။ ဂုိးမသြင္းဂင္ ဂုိးသြင္းဂါနီး ဂုိးအသြင္းပီး ၃ၾကိမ္ အူးျခပါ။ မယုန္ ဂဠဳန္ အကိုက္ခံရမည္။ ငယ္ေၾကက္ ထုိင္းကုိ ႏုိင္ျခင္ ေျပာတဲ႕အတုိင္း လႈပ္ပါ… အုိးေလး လႈပ္ပါအူး ေဟ႕ အုိးေလး လႈပ္ပါအူး..။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး