တေန႕က အိမ္ ကုိ ေဆြမ်ိဳး သားခ်င္းထဲက တဦး လာ လည္ရင္း စီးပြါးေရး အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနျပီး က်န္းမာေရး ကလည္းျခဴ ခ်ာလွေႀကာင္း လုပ္ငန္း ထဲတြင္လဲ အတုိက္အခံ

မ်ားျဖင္႕ ရင္ဆုီင္ေနရေႀကာင္း  …. အထူးသျဖင္႕ အိမ္ရွင္က အိမ္ေျပာင္း ေပး ရန္ေျပာသျဖင္႕ ၀ါကၽြတ္ တာ နဲ႕ ေျပာင္း ေပးရမည္ျဖစ္သျဖင္႕ … စေဘာ္တင္ရန္ ေငြလာေခ်း

ျခင္းျဖစ္ပါ ေတာ႕သည္။

က်ေနာ္ သည္ ေဗဒင္ ဆရာ တဦးေတာ႕မဟုတ္ပါ။ သုိ႕ေသာ္ ၀ါသနာေလးေတာ႕ ရွိပါသည္။ သူ႕အသက္ေမးႀကည္႕ေတာ႕ ၄၇ ႏွစ္ ထဲမွာ ဟု သိရသည္။ အဂၤါ ျဂိဳလ္ ထဲ သက္

ေရာက္ျဖစ္ေနပါသည္။ … ထုိ႕ေႀကာင္႕ စေန သား သမီး မ်ား ဂရုစိုက္ ရမည္႕ အသက္ အပုိင္း အျခား မ်ား ကုိေဖၚျပ လုိက္ရပါသည္။

၇ ႏွစ္ ၊ ၁၅ ။ ၂၃ ။ ၃၁ ။ ၃၉ ။ ၄၇ ။ ၅၅ ။ ၆၃ ။၇၁ ။ ၇၉ ။၈၇ ။ ……. ၈ ႏွစ္ တခါ အဂၤါ ထဲ၀င္ စဥ္ မိမိ ကံႀကမၼာ ကုိ ဂရုစိုက္ပါ ရန္ ။

About fatty

Zaw oo has written 351 post in this Website..

i am over 50. I have the knowledge of broadcasting and televising as a producer and have trading- company-experiences as well.

   Send article as PDF