“Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)”

ဒီ အသုံးအႏွုန္းကို စ သိတာ တီခ်ယ္ၾကီး ဆီမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီတုန္းက နားမလည္ သေဘာမေပါက္တာမို႕ ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ျဖစ္သြားတာပဲ။

မင္းသားၾကီးဆီ မွာ အလုပ္ဝင္ေတာ့ HR က ဖီလစ္ပီႏို။ သူ အလုပ္လုပ္တာ အရမ္းစံနစ္က်တယ္။

စားပြဲထားပုံ သိုပုံက အစ စံနစ္က်လြန္းျပီး သူမ်ားေတြက အဲဒီ အတိုင္းမျဖစ္ရင္ သူ႕မွာ အေတာ္ စိတ္အေႏွာက္အရွက္ျဖစ္ျပီး တစ္ဗ်စ္ေတာက္ေတာက္ရယ္။

ခင္ေဇာ္ နဲ႕ ေတြ႕ပေလ။

ရွင္းခ်င္ရင္လည္း ရွင္းလင္းေနျပီး ရွုပ္ေနရင္လည္း ဘာမွ မျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးး.. :mrgreenn:

ဘာ မဆို Easy-Going တို႕၊ Carrying-On တို႕ နဲ႕ ျဖစ္သလိုပဲ အလုပ္ျပီး ရင္ ျပီးတာပဲ ဆိုတဲ့ ခင္ေဇာ္ နဲ႕ တစ္ဂ်ိန္းဂ်ိန္းး သတ္ေနရတယ္။ :mrgreenn:

တည့္တဲ့ အခ်ိန္ ကိုယ္ကလည္း ကိုယ့္ ျဖစ္သလို ျဖိဳသလစ္ လုပ္တာေတြ အတြက္ ေတာင္းပန္ရသလို

သူကလည္း သူဟာ a kind of OCD မို႕ ခြင့္လႊတ္ပါရန္ ေတာင္းပန္ၾကျပန္ေရာ။

ဘယ္ OCD ထဲ ပါတုန္း ဆိုေတာ့ ဘာ မဆို စံနစ္တက် မွန္မွန္ကန္ကန္ တိတိက်က်ေတြ စီစဥ္ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္လြန္းခ်င္တာမ်ိဳးး OCD for Organization ထဲ ပါမေပါ့။

.

.

 

ocd-cycle

 

.

.

အဲဒီ က စ Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)  ကို စဖတ္၊ ေလ့လာမိတယ္ ဆိုပါေတာ့။

Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) ဆိုတာ

တရားလြန္ ျဖစ္ေစခ်င္လြန္း၊ (သို႕) မျဖစ္ေစခ်င္လြန္း အားၾကီးတာ အေတြးေတြ လႊမ္းမိုးတာမ်ိဳး

တရားလြန္ သံသယၾကီးျပီး အဲလို အေတြးထဲက မထြက္ ႏိုင္လြန္းတာမ်ိဳး

လုပ္ေနက် တစ္ခုခုကို မလုပ္ရရင္ကို တရားလြန္ ေနလို႕ထိုင္လို႕ မရတာမ်ိဳး

စိုးရိမ္လြန္တဲ့ စိတ္အေလ်ာက္ စကားတစ္ခြန္းကို ထပ္ဖန္တလဲ ေျပာမိတာ တို႕ အမူအရာ တစ္မ်ိဳးထဲကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေတာင္ လုပ္ေနမိတာတို႕ပါပါတယ္။

 

 

.

 

Signs and symptoms of obsessive-compulsive disorder (OCD)

.

(လူတိုင္းမွာ ရွိေနက် စိတ္၊ အေတြး၊ အျပဳအမူ ဆိုေပမဲ့လည္း တရားလြန္ျဖစ္သြားတဲ့ အခါ OCD ထဲ ပါသြားပါတယ္။ ေျပာခ်င္တာက ဒါမ်ိဳး အေတြးအျပဳအမူေလာက္ရွိ႐ံုနဲ႕ OCD ထဲ မပါေပမဲ့ ဒီ အထဲက အေၾကာင္းအရာ တူ တစ္ခုခု အတြက္ေၾကာင့္ …

 • ၾကီးမားတဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈ ရတာတို႕၊
 • ကိုယ့္အခ်ိန္ေတြ အဲဒီ အတြက္ အမ်ားၾကီးသုံးမိတာတို႕
 • ကိုယ့္ရဲ့ လူမႈဆက္ဆံေရးမွာ ထိခိုက္လာတာမ်ိဳးတို႕ထိ ျဖစ္ရင္ေတာ့ OCD ထဲ ပါပါသတဲ့။)

 

1) Obsessive thoughts (ဖယ္ထုတ္မရလႊမ္းမိုးေနတဲ့ အေတြး မ်ား)

Common obsessive thoughts in obsessive-compulsive disorder (OCD) include:

 • Fear of being contaminated by germs or dirt or contaminating others (သန္႕ရွင္းလြန္ရွင္းသန္႕လြန္ျဖစ္ခ်င္မႈေတြ)
 • Fear of causing harm to yourself or others (ထိခိုက္မႈ ျဖစ္မွာ အေၾကာက္လြန္မႈေတြ)
 • Intrusive sexually explicit or violent thoughts and images (လိင္မႈကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ မလိုလားအပ္တဲ့ စိုးရိမ္မႈ အေတြး ရပ္မရတာမ်ိဳးေတြ)
 • Excessive focus on religious or moral ideas (ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လြန္ကဲတဲ့ အေတြးအေခၚေတြ)
 • Fear of losing or not having things you might need (ဆုံးရွုံးမွာ မရလိုက္မွာ ေၾကာက္တတ္လြန္းတာေတြ)
 • Order and symmetry: the idea that everything must line up “just right” (စံနစ္က်ညီညာေစခ်င္လြန္းတာမ်ိဳးေတြ)
 • Superstitions; excessive attention to something considered lucky or unlucky (အယူသည္းတဲ့ အေတြး အလြန္ေတြ)

 

2) Compulsive behaviors (ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ အျပဳအမူ မ်ား)

Common compulsive behaviors in obsessive-compulsive disorder (OCD) include:

 • Excessive double-checking of things, such as locks, appliances, and switches (စိုးရိမ္မႈနဲ႕ ထပ္ဖန္တလဲလဲ စိစစ္တတ္တာေတြ)
 • Repeatedly checking in on loved ones to make sure they’re safe (ကိုယ့္ခ်စ္တဲ့သူရဲ့လုံျခဳံမႈကိုတရားလြန္စိုးရိမ္စစ္ေဆးတာမ်ိဳးေတြ)
 • Counting, tapping, repeating certain words, or doing other senseless things to reduce anxiety (စိတ္ပူပန္လာတဲ့အခါ သက္သာေအာင္ ထပ္တလဲလဲအလိုအေလ်ာက္ ျပဳမူမိေျပာဆိုမိတာမ်ိဳးေတြ)
 • Spending a lot of time washing or cleaning (အားရင္ေဆးေၾကာေလွ်ာ္ဖြတ္တရားလြန္လုပ္တတ္တာမ်ိဳးေတြ)
 • Ordering or arranging things “just so” (အစီအစဥ္ က်နသတဲ့ က်နေအာင္ မျပီးမစီး စီစဥ္တတ္တာမ်ိဳးေတြ)
 • Praying excessively or engaging in rituals triggered by religious fear (ဒီ အပိုင္းက သဂ်ီးျပန္လိမ့္မယ္)
 • Accumulating “junk” such as old newspapers or empty food containers (အသုံးမဝင္တဲ့ အရာေတြကို စုေဆာင္းသိမ္းဆည္းတတ္တာမ်ိဳးေတြ)

 

Most people with obsessive-compulsive disorder (OCD) fall into one of the following categories

အထက္ပါ အခ်က္ေတြကို ကက္တဂိုရီ ခြဲမယ္ ဆိုရင္ OCD အမ်ိဳးအစားေလးေတြ ေအာက္ပါ အတိုင္းရပါသတဲ့။

 1. Washers are afraid of contamination. They usually have cleaning or hand-washing compulsions.
 2. Checkers repeatedly check things (oven turned off, door locked, etc.) that they associate with harm or danger.
 3. Doubters and sinners are afraid that if everything isn’t perfect or done just right something terrible will happen, or they will be punished.
 4. Counters and arrangers are obsessed with order and symmetry. They may have superstitions about certain numbers, colors, or arrangements.
 5. Hoarders fear that something bad will happen if they throw anything away. They compulsively hoard things that they don’t need or use.

အာ့ေဒဖတ္ျပီး ကြကိုယ္ ဘယ္ထဲ ပါ ႏိုင္လဲ ဆိုတာ စစ္ရေသးတယ္။ အဟိ။ သမ်ား က နံပတ္ ၃ အခ်က္နဲ႕ အညိဆုံးပဲ။

သံသယဝင္ျပီ မသကၤာျပီဆို မအိပ္ႏိုင္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ ကိုယ့္ သံသယစိတ္ဝင္တာ မွန္ပါတယ္ဆိုျပီး သက္ေသျပလို႕ရေအာင္ထိ ၾကိဳးပမ္းတတ္တာ။

ခြီးး။ အာ့နဲ႕ ခုေတာ့ ျပန္လည္တည့္မတ္ေနတာ သက္သာလာျပီလို႕ ကြကိုယ္ထင္တာပဲ။ အေဟးေဟး

:mrgreen:

 

 

 

Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) Screening Quiz

(အေပ်ာ္ စစ္ၾကည့္ၾကတာေပါ့။ အဟိ .. YES (or) NO ရလာဒ္ေျပာသြားပါ။ အေျဖျပန္ေပးပါ့မယ္)

 

Have you been bothered by unpleasant thoughts or images that repeatedly enter your mind, such as…

 1. Concerns with contamination (dirt, germs, chemicals, radiation) or acquiring a serious illness such as AIDS?
 2. over concern with keeping objects (clothing, groceries, tools) in perfect order or arranged exactly?
 3. Images of death or other horrible events?
 4. Personally unacceptable religious or sexual thoughts?

 

Have you worried a lot about terrible things happening, such as…

 1. Fire, burglary, or flooding the house?
 2. Accidentally hitting a pedestrian with your car or letting it roll down the hill?
 3. Spreading an illness (giving someone AIDS)?
 4. Losing something valuable?
 5. Harm coming to a loved one because you weren’t careful enough?
 6. Have you worried about acting on an unwanted and senseless urge or impulse, such as physically harming a loved one, pushing a stranger in front of a bus, steering your car into oncoming traffic; inappropriate sexual contact; or poisoning dinner guests?

 

Have you felt driven to perform certain acts over and over again, such as…

 1. Excessive or ritualized washing, cleaning, or grooming?
 2. Checking light switches, water faucets, the stove, door locks, or emergency brake?
 3. Counting; arranging; evening-up behaviors (making sure socks are at same height)?
 4. Collecting useless objects or inspecting the garbage before it is thrown out?
 5. Repeating routine actions (in/out of chair, going through doorway, re-lighting cigarette) a certain number of times or until it feels just right?
 6. Need to touch objects or people?
 7. Unnecessary re-reading or re-writing; re-opening envelopes before they are mailed?
 8. Examining your body for signs of illness?
 9. Avoiding colors (“red” means blood), numbers (“l 3” is unlucky), or names (those that start with “D” signify death) that are associated with dreaded events or unpleasant thoughts?
 10. Needing to “confess” or repeatedly asking for reassurance that you said or did something correctly?

 

 

.

.

Self-help for OCD

ေရာဂါ အၾကီးစားရယ္ မဟုတ္ေပမဲ့ ရွိေနရင္သက္သာေအာင္ လုပ္သင့္တာမို႕ ျပင္ဆင္သင့္တဲ့ အခ်က္ေလးေတြရွိပါတယ္။

 1. Refocus your attention – ရုပ္ရွင္ၾကည့္၊ စာဖတ္၊ ဟင္းခ်က္၊ သစ္ပင္စိုက္၊ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ (ကိုယ့္နည္းေတြေျပာျပတာ)
 2. Write down your obsessive thoughts or worries –
 3. Practice relaxation techniques – တရားထိုင္ဖို႕ ေျပာထားေပမဲ့ မလုပ္ႏိုင္လို႕ အေပၚက ဟာေတြ လုပ္ရတာ
 4. Adopt healthy eating habits
 5. Exercise regularly – မလုပ္ျဖစ္
 6. Avoid alcohol and nicotine – ၂ မ်ိဳးလုံးေရွာင္ျဖစ္တယ္
 7. Get enough sleep
 8. Stay connected to family and friends – အာ့ေၾကာင့္ ဖဘ ကို မျဖတ္ႏိုင္ေသးတာ။ အဟိ။
 9. Find the humor – ဟာသေလာက္ ရွာေနတာ အက်င့္ျဖစ္ေနျပီ။
 10. Communicate positively, directly and clearly

ေတြ႕သေလာက္၊ တတ္သေလာက္ မပ်င္းသေလာက္ မွ်ေဝလိုက္တယ္။

အမွားပါရင္ ျပင္ေပးၾက သည္းခံၾကပါေလာ့!!

 

:k:

 

ဇီဇီ

About ဇီဇီ

ဇီဇီ has written 357 post in this Website..

CJ # 129120