၂၀၁၅ ဆီဂိမ္းေဘာလံုး ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကား ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ျမန္မာယူ-၂၃ အသင္းမွာ ဒုတိယငြတံဆိပ္ႏွင့္ ေက်နပ္ ခဲ့ရၿပီျဖစ္သည္။

၈ ႏွစ္အတြင္း ဆီးဂိမ္းဗိုလ္လုပြဲသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ လာခဲ့သည့္

ျမန္မာယူ-၂၃ အသင္းအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ျမန္မာတိုင္းက ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကၿပီး

ဗိုလ္လုပြဲတြင္ အႏိုင္ရေစရန္ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ အားေပးခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာယူ-၂၃ အသင္းမွာ စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္စုစည္း ေလ့က်င့္ထားခဲ့သည့္ ထိုင္းယူ-၂၃ ကို မယွဥ္သာပဲ

၀း၃ ျဖင့္အရံႈးေပးခဲ့ရသည္။ ျမန္မာယူ-၂၃ ရံႈးႏိုမ့္ခဲ့ျခင္းအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေသာ္လည္း

ထိုေရြးက်အသင္းအတြက္ကိုမူ မ်ားစြာဂုဏ္ယူမိပါသည္။

ေရြးက်အသင္းဟု အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုရသနည္း။

ျမန္မာကအိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့သည့္ AFC ယူ-၁၉ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာယူ-၁၉ ကဆီမီးအထိေရာက္ခဲ့သျဖင့္ ဖီဖာယူ-၂၀

ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲသို႔ ၀င္ေရာက္္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရခဲ့သည္။

ထိုၿပိဳင္ပြဲသည္ ၂၀၁၅ ေမလကုန္ႏွင့္ ဇြန္လဆန္းတို႔တြင္ ကစားရမည့္ပြဲျဖစ္ၿပီး

ထိုကဲ့သို႔ပထမဆံုး ၀င္ခြင့္ရခဲ့ေသာ ကမာၻ႔အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဂ်ာမနီနည္းျပကိုငွား၍

ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသို႔သြားကာ ေလ့က်င့္ေျခစမ္းကစားေစခဲ့သည္။

ထိုအတူဇြန္လထဲတြင္ပင္ ကစားရန္ရွိေနသည့္ ၂၀၁၈ ကမာၻ႔ဖလား၀င္ခြင့္ႏွင့္ ၂၀၁၉ AFC ဖလား၀င္ခြင့္အတြက္

ျမန္မာ လက္ေရြးစင္ အသင္းႀကီးကိုလည္း အာဆီယံႏိုင္ငံအသင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ခဲ့ဘူးသည့္

ဆာဘီယားနည္းျပ လက္သို႔အပ္၍ ေလ့က်င့္ထားေစခဲ့သည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ၂၀၁၅ ဆီးဂိမ္းကလည္း ဇြန္လမွာပင္ ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရွိေနျပန္သည္။

ထိုသို႔ေသာ အခါယူ-၂၃ ကိုမည္ကဲ့သို႔ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသနည္း။

ယူ-၂၀ ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲ၀င္မည့္ အသင္းတြင္ မပါခဲ့သူမ်ား၊ လက္ေရြးစင္ အသင္းႀကီးတြင္လည္းမပါခဲ့ေသာ

အပယ္ခံေရြးက် ကစားသမားထဲမွသာ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါလား။

ေရြးခ်ယ္ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ အခ်ိန္ ၃ လခန္႔သာရခဲ့ကာ စုစည္းေလ့က်င့္ခြင့္ ရခဲ့သည္မွာ ၁ လခန္႔သာရွိခဲ့ၿပီး

ပညာႏွင့္အေတြ႔အႀကံဳရေစမည့္ အသင္းေကာင္းမ်ားႏွင့္လည္း ေျခစမ္းခြင့္မရရွိခဲ့ေပ။

ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းမွျမန္မာနည္းျပကိုသာ တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ အမွန္အတိုင္းဆိုရပါက ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနႏွင့္

ယူ-၂၃ အေပၚတြင္ေလးနက္မႈ နည္းပါးခဲ့သည္မွာကား အမွန္ပင္

သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ေသာေရြးက်အသင္းကပင္ မထင္မွတ္ထားသည့္ ဗိုလ္လုပြဲအထိ ေရာက္ေအာင္လွမ္းသြားႏိုင္ခဲ့သည္။

ယခုလက္ေရြးစင္အသင္းႀကီးက ယူ-၂၃ အျဖစ္ကစားခဲ့ေသာ ၂၀၁၃ ဆီးဂိမ္းတြင္အုပ္စုမွထြက္ရသည့္ ရလဒ္ဆိုးကို

၂၀၁၅ ဆီးဂိမ္၀င္ ေရြးက်အသင္းက ေခ်ဖ်က္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။

ဤအခ်က္ႏွင့္ပင္ ယူ-၂၃ ကိုခ်ီးက်ဴးရမည္ျဖစ္သည္။

ယခု…….ယူ-၂၃ အတြက္ၿပိဳင္ပြဲကားၿပီးဆံုးသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အႏိုင္လိုစိတ္ႏွင့္ အသင္းလိုက္ ကစားပံုေကာင္းသည့္ အသင္းေကာင္း တစ္သင္းကို ပ်က္မသြားေစလိုပါ။

လာမည့္ …..ၿပိဳင္ပြဲမ်ားအတြက္ ဆက္လက္စုဖြဲ႔ထားမွသာ

လက္ေရြးစင္အသင္းႀကီး ကစားသမားမ်ား၏ ေနရာသို႔ ၀င္ေရာက္အစားထိုး လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ပင္.

ယူ-၂၀ ကမာၻ႔ဖလားၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အသင္းသည္လည္း ေနာင္လာမည့္ ၂၀၁၇ ဆီးဂိမ္းအတြက္ ယူ-၂၃ အသင္းအျဖစ္ကစားရမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္…… အသင္းလိုက္နားလည္မႈရွိစြာ ကစားျပႏိုင္ခဲ့ေသာ သက္တမ္းအလိုက္အသင္း ၂ သင္းျဖစ္သည့္

ယူ-၂၀ ႏွင့္ ယူ-၂၃ အသင္းမ်ားကို စဥ္းစားကာဆက္လက္ ေမြးျမဴထားရမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ဆီးဂိမ္းတြင္ ေရြတံဆိပ္ ၈၄ ခုအထိရခဲ႔ေသာ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႔ အသီးသီးအတြက္

၁ ႏွစ္ခြဲခန္႔အၾကာ ၂၀၁၅ ဆီးဂိမ္းတြင္ ေရႊတံဆိပ္ ၁၂ ခုသာရေတာ့သည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း……?

မည္သည့္ ကစားနည္းမဆို တစ္ပြဲတိုး ေဆးျမီးတိုနည္းမ်ားျဖင့္ ခရီးမဆက္ေစလိုေတာ့ပါ။

အထူးသျဖင့္ ကစားနည္းမ်ားထဲတြင္ လူတိုင္းစိတ္၀င္တစား အားေပးၾကသည့္ ေဘာလံုးကစားနည္းအတြက္

အဆင့္အတန္း တိုးတက္လာေရးမွာ ေရရွည္ စီမံခ်က္ထား၍ ႀကိဳးပမ္း ရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ဤအခ်က္အတြက္ မည္သူမ်ားထံတြင္ တာ၀န္ရွိေနပါသနည္း…..

ဤေမးခြန္းအတြက္ အေျဖမွာခက္ခဲစြာ စဥ္းစားစရာမလိုေၾကာင္း အမ်ားအသိပင္ မဟုတ္ပါလား….

ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ေငြတံဆိပ္ဆုရ ယူ-၂၃ အသင္းကိုဂုဏ္ျပဳလ်က္……။

2

About ေတာင္ေပၚသား

ေတာင္ေပၚသား 007 has written 199 post in this Website..