အဂၤလိပ္စကားကို လြယ္ကူေသာ ၊ လူသိမ်ားေသာ စကားလုံးေလးေတြကို ထိထိမိိမိ အသုံးျပဳျပီး လွလွပပ ေျပာႏုိင္ေၾကာင္း ေရးသားႏုိင္ေၾကာင္း အေတာ္အသင့္ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးပါျပီ။
Euphemisms  ေလးေတြကိုအသုံးျပဳျပီးေတာ့လည္း ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း သိမ္သိမ္ ေမြ႕ေမြ႕ေျပာႏိုင္ ၊ ေရးႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပခဲ႕ျပီးပါျပီ ။
ယခုလတြင္ေတာ့ ထည္ထည္၀ါ၀ါ ေ၀ါဟာရေလးေတြကို အသုံးျပဳျပီး အဂၤလိပ္စကားကို ခန္႕ခန္႕ျငားျငား ေရးတတ္ေျပာတတ္ႏိုင္ေၾကာင္းတင္ျပလိုပါသည္ ။
ဦးစြာပထမ  phobia  ဟူေသာ ေ၀ါဟာရေလးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စကားလုံးေလးမ်ား အေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္ ။   phobia ကို ျမန္မာလို အလြယ္တကူ “ေၾကာက္ရႊံျခင္း ” ဟုျပန္ဆိုႏိုင္ပါသည္ ။ သို႕ျဖစ္၍  “သူဟာအျမင့္ ကို ေၾကာက္တယ္  ” ဟူေသာ ၀ါက်ကို
သာမန္  “He’ s afraid of heights.”  ဟု ေရးႏိုင္၊ ေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း  “He is suffering from acrophobia.” ဟုခန္႕ခန္္႕ျငားျငား သံုးတတ္ရင္ေတာ႔ စာဖတ္သူ အထင္ၾကီးစရာျဖစ္မည္မွာ ေသခ်ာပါသည္ ။

အခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ က်ဥ္းက်ဥ္းက်ပ္က်ပ္ ေနရာမ်ား ၊ အခန္းမ်ားကို ေသမေလာက္ပင္ ေၾကာက္တတ္ပါသည္ ။ အခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ ဓာတ္ေလွကား မစီးရဲဘဲ ခုႏွစ္ထပ္ရွစ္ထပ္္ကိုပင္္ ေလွကားကိုအားကိုး၍ သာတတ္ေလ့၊ ဆင္းေလ႕ရွိပါသည္ ။ ထိုလူမ်ဳိးကို  “He is afraid of closed spaces.” ဟု သာမန္ေဖာ္ျပႏိုင္သလို “ He has claustrophobia. ” ဟု ပိုမိုခန္႔ျငားသည့္၀ါက်ကို သံုးမိလည္း ရပါသည္ ။

မိန္းကေလး အမ်ားးစုသည္ပင္႔ကူေလးမ်ားကို အလြန္အမင္း ေၾကာက္တတ္ပါသည္ ။ ထိုမိန္းကေလးမ်ဳိးတို႕  “She is afraid spiders.” ဟု ေျပာႏိုင္၊ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း “She has arachnophobia.”  ဟု ေျပာဆိုျခင္းက ပိုမိုခန္႕ျငားေစပါသည္ ။

မီးရွုိ႕ေနတတ္သူမ်ားအေၾကာင္း ၾကားဖူးၾကပါသည္။ ထိုလူမ်ဳိးကို “He likes to start fires” ဟု ေရးႏိုင္ေသာ္လည္း  “He is a pyromaniac.” ဟ ုေရးပါက ပိုမိုခန္႔ျငား ထည္၀ါမည္ ျဖစ္ပါသည္ ။

ေလးနက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာမည္ ေရးမည္ဆိုပါက မိမိေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေ၀ါဟာရေလမ်ားကပါ ေလးနက္ တည္ၾကည္ေနဖို႕ လိုပါလိမ္႔မည္ ။
ေသျခင္းတရားထက္ ေလးနက္သည္႕ ကိစၥမရွိႏိုင္ပါ ။ ထိုေၾကာင္႔လူေသသည္႕ အေၾကာင္း၊ လူအသတ္ခံရသည္႔ အေၾကာင္းမ်ားကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးဖို႕ လိုအပ္လာသည္႕အခါ ေလးနက္တည္ၾကည္သည္႕ စကားလုံးေလးမ်ား သံုးတတ္ရန္ လိုပါသည္။

ဆိုပါစို႕၊ မိမိသိသည္႕ လူတေယာက္ သူ႔ကိုယ္သူ သတ္ေသသြားသည္႔အခါ  “He killed himself.” ဟု သာမန္ သံုးလိုက္၍ ရေသာ္လည္း ေလးနက္သည္႕ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ သံုးလိုက္သည္႕ေ၀ါဟာရတို႔မွာ လိုက္ေလ်ာညီေထြမူမရွိပါ။ စင္စစ္ “He committed suicide.”
ဟုသံုးတတ္မွ ပို၍ အဆင္ေျပပါလိမ္႕မည္ ။

ယခု ေခတ္ပ်က္ၾကီးေပမို႕ အခ်ဳိ႕လူမဆန္သူမ်ားသည္ ႏို႔စို႕အရြယ္ကေလးမ်ားကိုပင္ ခ်မ္းသာမေပးဘဲ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို တခါတရံၾကားရဖတ္ရတတ္ပါသည္ ။ ထိုအခါမ်ဳိးတြင္  “He killed a baby. ”ဟု ေျပာမည္အစား “He committed infanticide. ”
ဟု၍ သံုးသင့္ပါသည္ ။
မၾကားမနာ၀ံ႔ မိခင္ကို သားသမီးကျပန္၍ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို matricide  ဟူ၍ လည္းေကာင္း ၊ ဖခင္ကိုသတ္ျဖတ္ျခင္းကို patricide ဟူ၍ လည္းေကာင္း သံုးစြဲၾကပါသည္ ။ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လူမူေရးျပႆာနာမ်ား ၾကီးထြားလာျပီး လူမ်ဳိးတမ်ဳိးလံုးတို႔ က်ဴပင္ခုတ္ က်ဴငုတ္ပါ မက်န္ ၀ါဒကို ဆဲြကိုင္ျပီး မ်ဳိးျဖဳတ္ျဖစ္ရန္ၾကံစည္ၾကိဳးပမ္းသည့္ ကိစၥမ်ဳိးကို  genocide  ဟူ၍ ေခၚေ၀ၚပါသည္ ။
ဥပမာ- “Hitler has been accused genocide against the jews.”  “ဟစ္တလာဟာ ရာဇ၀င္မွာဂ်ဴးလူမ်ဳိး တမ်ဳိးလုံးကိုအျမစ္ျဖဳတ္ပစ္ဖို့ ၾကံစည္ၾကိဳးပမ္းခဲ႕တယ္ လို႔ အစြပ္စြဲခံရတယ္” ဟု ျပန္ဆိုႏုိင္ပါသည္ ။
ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနသည္႔ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေလးနက္လာသည္ႏွင့္ အမွ် မိမိအသံုးျပဳေနသည္႔ ေ၀ါဟာရေလးမ်ားသည္လည္း ခန္႕ခန္႕ျငားျငား ေလးေလးနက္နက္ရွိဖို႕ လိုအပ္လာသည္ကို သတိျပဳမိေစလိုပါသည္ ။

ယခုေခတ္မွာ  specialist  ေခတ္ျဖစ္ပါသည္ ။ ဘာသာတရပ္ရပ္ကို အဆံုးစြန္ေရာက္ေအာင္ ေလ႕လာထားႏိုင္မွ ၊ တတ္ကြ်မ္းႏိုင္မွ လူရာ၀င္ေသာေခတ္ျဖစ္ပါသည္ ။ ဒီေတာ႕ ကေလးငယ္မ်ားကို ၾကီးလာရင္ ဆရာ၀န္ၾကီးလုပ္မလား ဟုေမးဖို႔ မသင့္ေတာ္ပါ ။
ေမ့ေဆးအထူးကုၾကီး  Anesthesiologist လုပ္မလား ။ ႏွလံုးအထူးကုၾကီး  cardiologist  ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳစားမလား ၊ မ်က္ေစ႔အထူးကုၾကီး  ophthalmologist  ပဲ လုပ္ခ်င္သလား … စသျဖင္႕ ေမးႏိုင္မွ ေတာ္ရုံၾကေပမည္ ။ ေဆးကုသဖို႔၀ါသနာ မပါဘူးဆိုရင္ အနည္းဆံုး  Ph .D  ေလာက္ေတာ႔ရဖို႔ ပညာသင္ထားရေပမည္ ။  သို႕မွသာ ငလ်င္လွဳပ္ျခင္းကို ေလ႔လာသူပညာရွင္  seismoiogist  ေသာ္လည္းေကာင္း ဘာသာစကားမ်ား၏ ေ၀ါဟာရ မ်ားကို ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္  Linguist  ေသာ္လည္းေကာင္း။ အဆိပ္ျဖစ္ေစသည္႔ အေၾကာင္း မ်ဳိးစံုကို ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏိုင္ နားလည္သည္႕ပညာရွင္  toxicoiogist  ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္လာေပလိမ္႔မည္ ။

ကေလးသူငယ္မ်ား ရွိသည္႕ မိသားစုတိုင္း ၾကားဖူးမည္႕ စကားလံုးတခုမွာ  -thon
ျဖစ္ပါသည္ ။  အထူးသျဖင္႔ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား က်န္းလည္းက်န္းမာေအာင္ ၊ရန္ပံုေငြလည္းရွာ၍ ေကာင္းေအာင္ လမ္းေလ်ာက္ပြဲမ်ားက်င္း ပေလ႕ရွိပါသည္ ။ ထို  walkthon
ကဲ႕သို႕ပင္   readathon   စာဖတ္ပြဲမ်ား   talkthon   စကားေျပာပြဲမ်ား ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မၾကာခဏ က်င္းပေလ႕ ရွိပါသည္ ။

နိဂုံးအေနႏွင္႔  quasi , pseudo , neo  ……….စသည္႕ ေ၀ါဟာရေလး သံုးခုအေၾကာင္း မွတ္သား ၊ ေစလိုပါသည္ ။
တစံုတခုႏွင္႕ ထပ္တူထပ္မွ်နီးပါး တူေနသည္႕အခါ   quasi ကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္ ။ ဥပမာအားျဖင္႕  “They have been  living together for so long that they are in a quasi-marriage.”   “သူတို႕ႏွစ္ေယာက္ဟာ လက္မထပ္ရေသးေပမယ္႕အတူေနေနတာႏွစ္နဲ႕ခ်ီေနျပီဆိုေတာ႕လက္ထပ္ထားသလိုပါပဲ” ဟု ျပန္ဆိုႏိုင္ပါသည္ ။
Pseudo  ကို အတုအေယာင္ဟူ၍ ဘာသာျပန္ေလ႔ရွိပါသည္ ။ ဥပမာ-
“ John is the pseudo -owner of the campnny. When  the owner is not  around  ,  he acts  like  he owns the place. ”   “ဂြ်န္ဟာဒီကုမၼဏီရဲ႕ ပိုင္ရွင္အေယာင္ေဆာင္ေနသူ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ပိုင္ရွင္မရွိတဲ႕အခ်ိန္မွာ သူပိုင္တဲ့ ကုမၸဏီပံု ဖမ္းျပီး ေနတတ္ပါတယ္ ”  ဟု ျပန္ဆို၍ရပါသည္။
သာမန္အားျဖင္႕အသစ္ဆန္းကို  new ဟူ၍ သံုးရေသာ္လည္း neo  ဟူသည္႕ေ၀ါဟာရ
ေလးက ပိုမိုခန္႕ျငားပါသည္။  ဥပမာ- google ဆိုသည္႕ေ၀ါဟာရေလးသည္ မၾကာေသး မီကမွ ေပၚေပါက္လာသည္႕  new word ဟုသာမန္ေျပာဆိုမည္႕အစား
“ The word google is a neologism , a newly conied word ” ဟုခန္႕ခန္႔ျငားျငားေလး ေျပာဆိုရင္းႏွင္႕ နားပါဦးမည္ ။

 

မွတ္ခ်က္။  ။ ျမန္မာ့ဂဇက္ ဇူလိုင္ ၂၀၁၅တြင္ပံုႏွိပ္ေဖၚျပျပီးျဖစ္သည္။

kai

About kai

Kai has written 973 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.