မဘသ ေရဒီယုိလုိင္းေထာင္မည္.. ေရြးေဂါက္ပြဲမွာ ဘယ္သူ႕ကုိ မေရြးနဲ႕ တအိမ္တက္ဆင္း လုိက္ေျပာမည္ဆုိေတာ ့ ၁၉၉၄ခုႏွစ္ ရဝမ္ဒါ လူမ ်ိဳးတုံး လူသတ္ပြဲ သတိရတယ္။ အဲလုိပဲ ေလလႈိင္းကေန ေျမွာက္ေပး ႏွပ္ေၾကာင္းေပးလုိ အစြန္းေရာက္ ဟူတူေတြသတ္တာ အနည္းစု အလယ္အလတ္ဟူတူနဲ႕ တြတ္ဆီ သန္းဝက္ကေန တသန္းနီးပါးေသတယ္၊ ေထာင္ေသာင္းခ်ီျပီး ေျခလက္အျဖတ္ခံရတယ္၊ မိန္းမေတြ အုပ္စုလုိက္ မုဒိမ္းအက ်င့္ခံရတယ္။

အခုလည္း လာပါပီ.. မဘသ…။ စစ္တပ္အားကိုးနဲ႕ မုိက္ျပီ။ ဘာနဲ႕ တူလာသလဲဆုိ အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္ဘာသာေရးဆရာေတြလုိပဲ။ ဖရားဖယား တစာစာေအာ ္ပီး မဟုတ္တာ သူတုိ႕ပဲ အကုန္လုပ္ရဲတာ။ ေဟ႕ ဘယ္ေကာင္မွ မေၾကာက္ဘူးကြ… အသားမရွိလည္း ဆားနဲ႕စားႏုိင္တယ္၊ စီးပြားေရး ပိတ္တာ ေသာက္ဂရုမစုိက္…။ ဗဟုသုတ အားနည္းသူ ေတာသူေတာင္သားကုိ ဝါဒျဖန္႕ မႈိင္းေတြသြင္း..။ အန္အယ္လ္ဒီႏုိင္လ ်င္ ကလားျပည္ျဖစ္မည္၊ မြတ္တုိင္းျပည္ျဖစ္မည္.. အေထာက္အထား အစုံရွိသည္… စသျဖင့္ သကၤန္းဝတ္ ဘုန္းၾကီးေတြကုိယ္တုိင္က လုပ္ၾကံေျပာေနတာ။ ေက ်ာင္းထုိင္အဆင့္၊ စာတတ္ပုဂၢဳိလ္ေတြေတာင္ ပါသေနာ ္။ တကယ္ ထင္စရာရွိလုိ႕ အေထာက္အထား ျပႏုိင္လ ်င္ထားေတာ ့ အခုဟာက အစၥလာမ္အစြန္းေရာက္ ဘာသာေရးေက ်ာင္းေတြမွာ ေျပာသလုိ သူတုိ႕ကုိ ရွိခုိးအူးျခေနသူေတြကို ဥေႏွာက္ေဆးေနတာ။ ဒီေတာ ့ တာလီဘန္နဲ႕ မဘသ အတူတူပဲ။ မၾကာခင္ ISIS နဲ႕တူမည္ထင္ရဲ႕…။ သကၤန္းၾကီးျခဳံလ ်က္ ငွက္ၾကီးေတာင္ ဆြဲခုတ္မွာ…။ ေနာက္တာပါ.. အဲေလာက္ သူရုိ႕ မမုိက္ရဲပါဘူး.. အလဂါး အူးသမ္းေရႊနဲ႕ ဒံေပါက္ေအာင္ေတာင္း ေျမွာက္ေပးလုိ႕ ၾကြေနတာ..။ ကိုယ္တုိင္ ဘာအစြမ္းအစမွ မရွိ…။ သူတုိ႕လုိပဲ အီရတ္မွာ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္ ျပဳတ္ခါစက အစၥလာမ္ ရွီးယုိက္ဘုန္းၾကီး မုိဟာမက္ အဆားဒါဆုိတဲ႕သူ ဘာသာေရး မုိးမႊန္ေအာင္ေျပာပီး ယူအက္စ္ မရိန္းတပ္ကို ဒြတ္ခေကာင္းေကာင္းေပးခဲ႕တာ။ သူလည္း ဘာသာတူ အီရန္က ေထာက္ပ့ံေပးလုိ႕ လူမုိက္လုပ္တာေလ..။ လူေတြက ၾကာေတာ ့ ျငီးေငြ႕သြားလား၊ အီရန္နဲ႕ပဲ ခြာျပဲေလသလား မသိ. သတင္းမွာ သိပ္မေတြ႕ေတာ ့.. အျမင္မွံရ ျငိမ္သြားတာေတာ ့ ဟုတ္ဟန္မတူ။ မဘသလည္း အဲဒီဇာတ္မ ်ိဳးပဲ သိမ္းမွာ..။ ေလာေလာဆယ္ေတာ ့သာကီဝံမ်ိဳး ျမန္တ ်န္႕ေတြ ခါးဆီးခံဂ ်ေပေဒါ့..။

တားျမဒဲ႕တူ မတူဒဲ႕ ရႈေဒါင့္က ျမင္လ ်င္ လာမွည့္ေရြးေဂါက္ပြဲ အရွိအတုိင္း ျဖစ္ေစျခင္တယ္။ စစ္တပ္ကလည္း ဖက္ဆစ္၊ ဖြတ္ကလည္း ဖြတ္၊ သပ္ေခ ်ာင္ပါတီကလည္း သပ္လ ွ်ိဳ အေခ ်ာင္သမား၊ ဒီမုိကလည္း ဒီမုိ… မဘသကလည္း ကလားမုန္းေရးဘန္းျပပီး အာဏွာရွင္စနစ္ကာင္းပါသည္ေအာ ္..၊ လက္ဝဲကလည္း လာဘ္ဝဲ.. လက္ယာကလည္း လာဘ္ယာ ေျပာ….. ။ ဒီေတာ ့ ေရြးေဂါက္ပြဲ အားသန္သူမ ်ား ပါးစပ္ကေန အေမစု အေမစုနဲ႕ မျပီးၾကနဲ႕.. မဲစာရင္းမွန္ဖုိ႕၊ လူတုိင္း မဲေပးခြင့္ရွိဖုိ႕၊ မဲတန္ဖုိး နားလည္ၾကဖုိ႕ တတပ္တအား ကူညီေဆာင္ရြက္ ဝန္းရံံေပးၾက။ အသံစုံထြက္တာ ျပသနာမဟုတ္… ေအာ ္ႏုိင္သူက အသံက ်ယ္တာပဲ၊ နားေထာင္ မေထာင္က တက႑..။ ေနာက္ဆုံး အဆုံးအျဖတ္ကုိ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူ စုန္းဖ ်က္မည္…။ ဒါမွ တုိင္းဗ ်ီ လားရာ အရွိအတုိင္း ေတြ႕ရမွာ..။ (ဒါေပမွည့္.. ၁၊ ေရြးေဂါက္ပြဲ ျဖစ္ပါ့လား၊ ၂၊ ျဖစ္လ ်င္ တကယ္စစ္မွန္ပါ့မလား၊ ၃၊ အာဏွာ လႊဲေပးမည္ ထင္သလား… မထင္ မထင္ မထင္ပါေျခ…သုိ႕ေသာ ္…တားျမ လႈပ္ၾကေဗဒါ့.. အဲဒါက ေဘးကင္းရန္ကြာ ရွိသေလ၊ .. ေဒၚမဲသြပ္ကုိ မေျပာဘူး.. သူဃ အေမစုကုိ တကယ္ျခစ္တာ.. အဟြတ္ )

ခုေတာ ့ အႏွစ္၃၀ နီးပါး.. မဆလေခတ္ပါနဲ႕စုိ ရာစုႏွစ္ဝက္ ေက ်ာ္ပီ..။ ျပည္စုံ ကုံလုံတဲ႕ စစ္တမ္း၊ အကဲျဖတ္ခ ်က္ မရွိဂဲ႕. အေပၚတက္မွာလား.. ေအာက္စုိက္ဆင္းေနလား.. တန္းလန္းဂ ်ီးလား…။ တနည္း ဒီမုိကေရစီ၊ လြပ္လာဘ္ခြင့္၊ တရားမ ွ်တမႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲ႕ ဘယ္ေလာက္ တန္သလဲ ပကတိ အေျခအေနအတုိင္း ျမင္ရမည္။ ဒီမုိသမားေတြ ဒီေလာက္ ကုိယ္၊ဆိတ္ အပင္ပန္း အဆင္းရဲ ႏွစ္ရွည္လမ ်ား ေပးဆပ္ေနတာ ထုိက္တန္ရဲ႕လား..။ ႏုိမုိ႕လ ်င္ ေဆးတုိက္ပါရဲ႕ လူနာက အိမ္ျပန္ေရာက္ ကျမင္းေၾကာထ မပ ်က္ဆုိ အခ်ိန္ကုန္ လူပမ္း ဆလာဝံသာ နာမည္ပ ်က္.. ေရာဂါ ဒုံရင္း…။ မရေတာ ့လည္း သူ႕ထုိက္နဲ႕ သူ႕ကံ ပစ္ထားလုိက္စုိ႕..။ မတန္တဲ႕အရာကုိ အတင္းလႈပ္ယူလုိ႕ မရစေဂါင္း..။ အဲ တန္တယ္ဆုိလည္း ဆက္သာတြန္းေပေတာ ့… တေန႕တလံ ပုဂံ ဟုိတယ္ေဆာက္…. လမ္းဆုံး ရြာေတြ႕မည္။

 

ငါကြ ဦးေၾကာင္ၾကီး။။။။

 

 

 

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး