“ျပည္သူ ေတြ စိတ္ဓာတ္က်စရာ မလို” လို႕ အားေပးတဲ့ စကား အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္။
အားမေလွ်ာ့မိ ေအာင္ ၾကိဳးစားေနပါတယ္။
. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လဲ က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္ေစလိုပါတယ္။
အစစ အရာရာ လဲ သတိနဲ႕ ေနေပးပါ။

*****

NLD မွာ အမတ္ ၄၂ ေယာက္ဘဲ ရွိတဲ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္ ရဲ့ ၂၅% က စစ္တပ္ ခြဲတမ္း ယူထားတာေတာင္ မွ ၆၆% ေက်ာ္မဲ ရတာ တကယ္ေတာ့ ဝမ္းေျမာက္စရာပါဘဲ။
ဒါေပမဲ့ စိတ္ပ်က္စရာ ေတာ့ နဲနဲ (တကယ္ေတာ့ အမ်ားၾကီး) ေကာင္း ပါတယ္။
. ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရး ကို ထားေတာ့ ၇၅% မဲ ရ မွ အလုပ္ျဖစ္မဲ့ ဘဝ ကေတာ့ မဟန္တာ အမွန္ပါဘဲ။
စစ္ေရး ကို ကာကြယ္ေရးလို႕ နာမည္ေျပာင္း တဲ့ ပုဒ္မ ျပင္ခြင့္ရသြားတာက ေတာ့ အေတာ္ေလးကို ဗိုက္ႏွိပ္ျပီး ရီ စရာပါဘဲ။
နာမည္ေျပာင္းတာ က လြဲလို႕ တစ္ျခား မစဥ္းစား တတ္ၾကဘူး ထင္ရဲ့။

တကယ္ေတာ့ သူတို႕ လဲ ေသြးပ်က္ေနၾကပါျပီ။ အ႐ူး က ရမ္းရင္ ပိုေၾကာက္ဖို႕ေတာ့ေကာင္းတယ္။

ဒီလို ေတြလုပ္ရင္ ပိုျပီး ေမတၱာပ်က္ႏိုင္မယ္ ဆိုတာ မစဥ္းစားတတ္ၾကေအာင္ ဆင္ျခင္ဉာဏ္မ်ား ဘယ္ေပ်ာက္ကုန္ၾကပါလိမ့္။ နဂိုထဲ က မရွိတာလဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ျပည္သူ ေလးစားတာခံရဖို႕ လုပ္စရာ နည္းလမ္းေတြ မွ အမ်ားၾကီး။
ကိုယ္က်ိဳး အတၱေတာ့ ခ်န္ခဲ့သင့္ခ်န္ခဲ့ရမွာေပါ့။
ဒီေလာက္ေလးေတာင္ ဒီအခ်ိန္မွာ လုပ္မျပႏိုင္တာ ကေတာ့ အေတာ္ေလး အံ့ဖြယ္သုတ တုံး လိုက္ပံု လို႕ ဘဲ ေျပာခ်င္တယ္။
ခြထိုင္မ်ား လဲ စိတ္ေျပာင္း ျပီး အမွန္တရား ဘက္ ကို ရပ္ေပးၾကပါေတာ့ လို႕ဘဲ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။

ရထား တဲ့ အခ်က္မ်ား ကို ၾကည့္ၾကပါ။

Box  ရဲ့ အျပင္ထြက္ျပီး ဘက္မလိုက္ ဘဲ ၾကည့္ပါ။
အသာစီးရဖို႕ ခ်ိဳးထားတဲ့ ဖဲ က အထင္းသားၾကီး ေပၚေနတာ ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္။
ဒါကိုမွ တရားတယ္ေျပာခ်င္ၾကရင္လဲ ေျပာၾကကြယ္။
ကိုယ့္ ဘဝ အိုခ်ိန္ နဲ႕ ကိုယ့္မ်ိဳးဆက္ ေတြ ရဲ့ အနာဂါတ္ ကို အားမနာတတ္ရင္ေပါ့။ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခု ကို ေျပာင္းရမွာကို ေၾကာက္တတ္ရင္ေပါ့။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ပုဒ္မ ၅၉ (ဃ)  “ႏိုင္ငံေတာ္ အေရးအရာမ်ားျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး ၊ စစ္ေရး အျမင္မ်ား ရွိရမည္”

ပုဒ္မ ၅၉ (စ) “မိမိကုိယ္တုိင္ ေသာ္ လည္း ေကာင္း၊ မိမိ၏ မိဘ တစ္ပါးပါးေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ ဇနီး သုိ႔မဟုတ္ ခင္ပြန္း ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ မိမိ၏ တရား၀င္ သားသမီး တဦးဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိတရား၀င္ သား၊ သမီး တဦးဦး၏ ဇနီး သုိ႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္း ေကာင္း ႏုိင္ငံျခားအစုိးရ၏ ေက်းဇူးသစၥာေတာ္ကုိ ခံယူေစာင့္ေရွာက္ရုိေသ သူ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားအစုိးရ၏ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သူ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းတပါး ၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္သူမ်ား မျဖစ္ေ.စရ”

ပုဒ္မ  ၆၀ (ဂ) ” သမၼတ ေရြးခ်ယ္ေရး အစုအဖြဲ႕ တစ္ခုစီက ဒု- သမၼတ တစ္ဦးကို လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ျဖစ္ေစ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မဟုတ္သူမ်ား မွ ျဖစ္ေစ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ရမည္”

ပုဒ္မ  ၄၁၈ (ခ)  “တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကို ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာ လႊဲအပ္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတ မွ အပ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တုိင္းဦးစီး အဖြဲ႕၊ ကိုယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ဦးစီး အဖြဲ႕၀င္မ်ား တာ၀န္မွ ရပ္စဲၿပီးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္”

ပုဒ္မ ၄၃၆
“(က) ဤဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း(၁) ပုဒ္မ ၁ မွ ၄၈ ထိ၊ အခန္း(၂) ပုဒ္မ ၄၉ မွ ၅၆ ထိ၊ အခန္း(၃) ပုဒ္မ ၅၉၊ ၆၀ ၊အခန္း (၄) ပုဒ္မ ၇၄၊ ၁၀၉၊ ၁၄၁၊ ၁၆၁၊ အခန္း(၅) ပုဒ္မ ၂၀၀၊ ၂၀၁၊ ၂၄၈၊ ၂၇၆၊ အခန္း(၆) ပုဒ္မ ၂၉၃၊ ၂၉၄၊ ၃၀၅၊၃၁၄၊ ၃၂၀၊ အခန္း(၁၁) ပုဒ္မ ၄၁၀ မွ ၄၃၂ ထိ၊အခန္း (၁၂) ပုဒ္မ ၄၃၆တို႕ရွိ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္လုိလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလုံး၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူလက္ခံၿပီးေနာက္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ ဆႏၵမဲ ေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူအားလုံး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္။
(ခ) ပုဒ္မခြဲ (က) တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား မွအပ အျခား ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္အားလုံး၏ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ ေထာက္ခံဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္။

မဲေပးခြင့္ရွိသူ – ၆၃၃
လႊတ္ေတာ္တက္ေရာက္သူ – ၅၈၃
စစ္တပ္ – ၁၆၆
NLD – ၄၂
လိုအပ္ေထာက္ခံမဲ – ၄၇၅
ပ်က္ကြက္သူ – ၅၀  (၇.၉%) – ကန္႕ကြက္မဲ

အထက္ပါပုဒ္မမ်ား ကို ျပင္ေရး  ရလာဒ္ (၂၅-၆-၂၀၁၅)
၅၉ (စ) ေထာက္ခံမဲ ၃၂၁ (ရံႈးနိမ့္) –  ၅၅.၀၆%
၅၉ (ဃ) ေထာက္ခံမဲ ၅၅၆ (ေအာင္ျမင္) – ၉၅%
၆၀ (ဂ) ေထာက္ခံမဲ ၃၈၆ (ရံႈးနိမ့္) – ၆၆.၂၀ %
၄၁၈ (ခ) ေထာက္ခံမဲ ၃၈၆ (ရံႈးနိမ့္) – ၆၆.၂၀%
၄၃၆ (က) ေထာက္ခံမဲ ၃၈၈ (ရံႈးနိမ့္) – ၆၆.၅၅%
၄၃၆ (ခ)ေထာက္ခံမဲ ၃၈၈ (ရံႈးနိမ့္) – ၆၆.၅၅%

 

Vote

7 Days Journal မွ ယူပါသည္

 

နီနီခင္ေဇာ္- ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစံုတရာ (သီဖြဲ႕သူ – ေဆာင္းဦးလိႈင္)

* အၾကိမ္ၾကိမ္ အခါခါရွုံးလဲ
* ယုံၾကည္တာေတြ မစြန္႕လႊတ္ လိုက္/စမ္းပါနဲ႕
* အႏၱရာယ္ လဲမ်ားပါေစ
* ဆူးခင္းလမ္း ေတြျဖစ္ပါေစ
* အခ်ိန္တိုင္း ထိရွနာက်င္ဆဲ
* ရင္ဟာပဲ့ေႂကြ ေဝဝါးလဲ
* အနာဂါတ္မ်ား ေမွာင္မိုက္ေနလည္းဘဲ
* ဒီဘဝ ထဲ လက္တြဲ မျဖဳတ္ဘဲနဲ႕

* ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မပါဝင္ပါတယ္
* ေပးဆပ္ကာသာ ရင္မွာ ေပ်ာ္တယ္
* ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ျပီ အခက္အခဲတိုင္း
* ရင္ထဲက ေမတၱာတရားနဲ႕

* ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ မပါဝင္ပါတယ္
* ေပးဆပ္ကာသာ ရင္မွာ ေပ်ာ္တယ္
* ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ျပီ အခက္အခဲတိုင္း
* ရင္ထဲက သစၥာတရားနဲ႕
* ေပးဆပ္လာ

* အတံု႕အလွည့္ မရွိရင္လဲ
* အေျပာင္းအလဲ မျဖစ္ရင္လဲ
* အကုန္ရယူသြား
* ျပန္မငဲ့ၫႇာ နဲ႕ေတာ့

About ျမစပဲ႐ိုး

Khin Latt has written 240 post in this Website..