သင္၏ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းတြင္ ပါဝင္ၿပီလား စစ္ေဆးပါ။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိရာ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္းအား ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ ျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို တစ္နိုင္ငံလုံးတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ (ေတာင္ဒဂုံ၊ ေျမာက္ဒဂုံ၊ ဒဂုံအေရွ႕ပိုင္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ သကၤန္းကၽြန္း၊ သံလ်င္၊ သုံးခြ၊ အင္းစိန္၊ မဂၤလာဒုံ၊ ေရႊျပည္သာ၊ လွိုင္သာယာ၊ ထန္းတပင္၊ ခရမ္း၊ ေက်ာက္တန္း)ၿမိဳ႕နယ္ (၁၄) ၿမိဳ႕နယ္၏ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားကိုသာ ဤဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ရွာေဖြနိုင္ပါလိ္မ့္မည္။ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားကို ဇြန္လ (၈) ရက္ေန႔ႏွင့္ ဇြန္လ (၂၂) ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွာေဖြၾကည့္ရွုနိုင္ရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

https://checkvoterlist.uecmyanmar.org/townships

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

အခုေလာေလာဆယ္မွာ တစ္ခ်ိဳ႕ ျမိဳ႕နယ္ ေတြ မပါေသး ပါတဲ့။
ဘယ္ေလာက္ မွန္ မလဲ ေတာ့ မသိ။ စမ္းၾကည့္ၾကပါလား။

About ျမစပဲ႐ိုး

Khin Latt has written 240 post in this Website..