ျမန္ျမန္ပုိ႕…

ေျခဥျပင္ဆင္ရန္ ဗုိလ္စုတ္မွဴ းဂ ်ီးေဟာင္းသမ္းေရႊထံ အသနားခံ ေတာင္ပန္းရန္ ျခင္းအမွက္တအူး၏ ေပါက ်ားခ ်က္ကုိ ေထာက္ခံေသာအားျဖင့္ ကုိယ္စားလွယ္ ေစလႊတ္ရန္ IS အဖြဲ႕ဝံတအူးအား အန္အယ္လ္ဒီမွ ေရြးခ ်ယ္ထားေဂ ်ာင္း သိရသည္။

ဒီလုိဂုိး..

ေျခဥမျပင္ရန္ လႊတ္ေတာ ္မွ မဲခြဲစုန္းဖ ်က္ပီးေနာက္ ဖက္ဆစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္ အဆိပ္သားမွ လက္ခုပ္လက္ဝါးတီး ၾကဂ ်င္းမွာ ေအာင္ဗြဲခံျခင္း မႈတ္ပဲ ျခင္ကုိက္၍ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ ္ၾကက္မေရးရာေကာ ္မတီမွ ေျဖရွင္းသီ။

ျခိမ္းပဒီး အစိမ္းလွီး

ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ဖက္ဆစ္တပ္ သေဘာထား ထင္ရွားစြာ သိရျပီးေနာက္ ယခင္ ေတြေဝေနသူမ်ား လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ျဖစ္ကုံရာ ရြာသူ ျခီးပဒီမ္း ေရွ႕စုန္းမွ ပါဝံလာပီး ဗုိဂေဒၚသာဂူးႏွင့္ နယ္ဂ ်ားေစာင့္ ကြင္သဗုံအတု ေမာ ္သြပ္ အေျခအေနဂုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနဗုံရသီ။

MBT အင္တာႏွပ္

မဘသ၏ ေရဒီယုိ စီမံကိန္းကုိ မီဒီယာအုပေဒ မရွိအေၾကာင္းျပခ ်က္ျဖင့္ ပယ္ျခခံရသျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္အင္တာႏွပ္ ကုမၼဏီေထာင္ အသံလႊင့္ရန္ MPT အားဝယ္ယူပီး MBT သုိ႕ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မန္းေလးဓါး ေဗာသေထးဂ ်ီး မဘသ ကေပမွ ေျပာသီ။

ႏွစ္ကုိယ္ခြဲ ျမလုိ႕ပါ

ဝတပ္အား တုိက္ရန္ တပ္ေဒၚဂ ်ီးမွ ၾကက္ဥေဂ ်ာ္မ်ားအား ဆင့္ေခၚထားရာ အားလုံး သကၤန္းစီးကုန္သျဖင့္ မဘသအဖြဲ႕ၾကီးအင္အား ပုိမုိေတာင့္တင္းလာမည္ ျဖစ္သီ။

မဆ အလယ္ မစုန္း

နိတ္ဗံေရာက္ေၾကာင္း တယားပြဲဒြင္ ဝီကုိယ္ေဒၚဂ်ီး အစေမ႕၍ အလယ္မွ ေဖာက္ေဟာရာ ကိေလသာတုံးအား ငွက္ၾကီးေတာင္ဓါးျဖင့္ ႏႈတ္ႏႈတ္စင္းရန္၊ ကုိယ္ဒြင္း ကုိယ္ပတြင္ လက္မခံရန္ ေဟာၾကားခဲ႕ပီး အဆုံးသတ္ကုိမူ ေရဒီယုိမွ နားေထာင္ဟု မိန္႕ၾကားခဲ႕သီ။

ေတာက္စ္

အနိမ့္စုန္းလုပ္ခ သုံးေထာင္ေက ်ာ္ သတ္မွက္လုိက္ျခင္းကုိ အလႈပ္ရွင္မ်ားမွ ကန္႕ကြက္ေသာအားျဖင့္ စက္ယုန္ပိတ္ ဆႏၵျပရန္ ဆီစိမ္ထားေသာ ္လည္း သူအယင္လႈပ္ ငါအယင္လႈပ္.. တအူးမွ မထြက္လာ၍ မဲခ ် စုန္းဖ ်က္ရာ ရြာသူ အာတီဒုံဂ ်ီး မဲမေပါက္ေၾကာင္း သိရသီ။

ေညာင္ျမစ္တူး ခုိမ္အုေပၚ

မဲစာရင္း မွားယြင္းမႈမ ်ား ႏုိင္ငံႏွင့္တဝွမ္း ျဖစ္ေပၚေနရာ ေဂဇက္ရြာ မင္န္ဘာႏွင့္ လဆင္ ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈသူ စာရင္းမွာလည္း ထုိနည္းႏွင္ႏွင္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိေဂ ်ာင္း ေဝဖံေနဂ ်သီ။

မႈတ္ရပါ

စာေရးဆလာမ ေရႊေရးထင္ထင္ႏွင့္ ေဆာ ္ဒီမင္းဓါး သဒင္းမွာ လံၾကဳတ္ျဖစ္ေၾကာင္း.. ေဆာ ္ဒီမင္းဓါးဂ ်ီးက သူ႕ေခါင္းထက္ ၾကီးလ ်င္ မဆင္းစားေဂ ်ာင္း ေဆာ ္ဒီသံရုံးမွ သဒင္းထုပ္ပ ်ံသီ။

ဒါလည္းဟုတ္တာပဲစ္

အစုိေဒၚ ျဖဴ ျဖဴ ေၾကာ ္သိမ္း မဲစာရင္းတြင္ မပါဂ ်င္းမွာ အဂၤလိပ္လုိ White White Fried Hundred Thoudsand ဝႈိက္ဝႈိက္ဖရုိင္းဟံဒရက္ေသာင္စင္ဟု စာရင္းသြင္းထားမိ၍ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေဂါက္ပြဲ ေကာ ္မယွဥ္မွ အေၾကာင္းျပသီ။

 

အေပၚဟာေတြက အတီ.. ဂုဟာဂ အေျပာင္အပ ်ပ္.. … …..

ေျခဥ ျပင္ဆင္ေရး ၾကိဳးဗန္းခ ်က္ လႊတ္ေတာ ္ဒြင္း မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ပီးေနာက္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားကုိ ႏွစ္သိမ့္ရန္၊ ဒီခ ်ဳပ္ႏွင့္ မေပါင္းမိေစယံ စစ္တဗိုင္းအစုိးမရႏွင့္ မဲခုိးဖြတ္လႊတ္ေတာ ္မွ ျပည္နယ္တုိင္းျမွားတြင္ ကုိယ္ဗုိင္ဝံဂ ်ီးခ ်ဳပ္ႏွင့္ ဥပေဒ ျပဌာန္းခြင့္ ညွိႏႈိင္းေပးဖြယ္ ရွိေနသီ။

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး… ငါကြ

 

 

 

 

 

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 647 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး