စစ္ဗုိနဲ႕ၾကက္ဖြတ္အမတ္ေဟာင္း အူးတင္ေအး ဦးစီးတဲ႕ ေရြးေဂါက္ပြဲ ေကာ ္မရွင္က မဲစာရင္း မွားတာနဲ႕ ပတ္သက္လုိ႕ ကာယကံရွင္ လာမေျပာလ ်င္ မတတ္ႏုိ္င္တဲ႕။ ဒီမုိအတုိက္အခံမ်ားကုိ ေပၚတင္ စိမ္ေခၚလုိက္တာပဲ.. အထူးသျဖင့္ ဘြားေဒၚဂ ်ီးကုိေပါ ့စ္..။ ေျပာျပန္ရင္လည္း ေၾကာင္မင္း လြန္ရာၾကမည္။ အန္အယ္လ္ဒီဖက္က မတရားဘူး.. လိမ္တယ္ ေျပာရုံကလြဲ ဘာမွ အစီအစဥ္ ရွိပုံမေပၚ။ ဘြားေဒၚတင္လားဆုိေတာ့ ့ ဟုိရွစ္ပူးေတြလည္း ေဝးလားဝါးလားပဲ။ ေျပာေၾကးဆုိ သူတုိ႕ညစ္မည္ဆုိတာ အေစာၾကီးထဲက တြက္လုိ႕ရသည္။ ေအာ ္ခ်က္ထုတ္တာအျပင္ အျခားဘာမ ်ား စီမံထားၾကသလဲ။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဝဖန္ရလ ်င္ တပ္အူးကၽြံခဲ႕ျပီမုိ႕ လည္စင္းခံ တုိးဖုိ႕သာရွိအိ။

တကယ္ျဖစ္ေတာ ့ ဘယ္သူမွ မကယ္ႏုိင္.. ဘြားေဒၚလည္း ေလပဲတုိက္သည္။ လက္ေတြ႕ လႈပ္မရ ဆုိေပမည့္ ဒါေတြကုိ ၾကိဳမတြက္ခဲ႕ဘူးလား၊ ဖက္ဆစ္စစ္တပ္နဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအရ ရင္ဆုိင္ဖုိ႕ ျပန္တြန္းလွန္ဖုိက ဘာမွ မျပင္ထားပဲ ဝင္တုိးခဲ႕သလား။ မသိ နားမလည္ ၾကိဳမတြက္ခဲ႕လ ်င္ ဘာလုိ႕ ေခါင္းေဆာင္လုပ္ေနသလဲ…။ ဒီအစုိးမရနဲ႕ ျပည္သူ ဒါပဲတန္တယ္ဆုိ ဒီအတုိက္အခံနဲ႕ ဒီေခါင္းေဆာင္ ဒါေလာက္ပဲ တန္တယ္ ဆုိရမည္။ ဒါဆုိ သမုိင္းတရားခံထဲ လူသစ္ေတြ တုိးလာျပီေပါ့စ္..။ သိဘူးေလ ထင္တာေျပာတာ….

ဘြားေဒၚက ၾကိဳးေတာ ့ၾကိဳးစားတာပဲ.. ေဖေဖ ထူေထာင္ခဲ႕တဲ႕ တပ္မေဒၚဂ ်ီး.. ဘာညာနဲ႕.. ေနာက္ဆုံးေတာ ့ နဖူးထုံးအတုိ႕ခံရပီ အကစ္ခံရတာပဲ မဟုတ္လား။ သူတကယ္ပဲ စစ္တပ္ကုိ ေျပာလုိ႕ရမည္ ထင္ခဲ႕သလား။ တကယ္ပဲ ကုိယ္ေကာင္းလ ်င္ သူျပန္ေကာင္းလိမ့္မည္ ႏုိင္ငံေရးမွာ.. အထူးသျဖင့္ အာဏွာရွင္ ႏုိင္ငံေရးမွာ ေမ ွ်ာ္လင့္ခဲ႕သလား..။ ျပီးခဲ႕တဲ႕ ႏွစ္တေလ ်ာက္ သူလက္တြဲလုပ္ခဲ႕တဲ႕ သမတဘေျပာင္၊ လႊတ္ကထအူးေရႊမန္း၊ ကာခ ်ပ္မအလ စတာေတြနဲ႕ ေျပာပုံ၊ဆုိပုံ ခ ်ဥ္းကပ္ပုံ၊ လႊတ္ေတာ ္ထဲမဝင္ခင္ စစ္တပ္ကုိ ကမ္းလွမ္းအေလ ်ာ႕ေပးခဲ႕ပုံ (သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတခုမွာဆုိ စစ္တပ္က ထြက္လာတဲ႕ သတင္းမွန္လားေမးေတာ ့ ဘြားေဒၚဂ်ီး ဟန္ေတာင္ မေဆာင္ႏုိင္ဘူး၊ အဲဒီသတင္း ဟုတ္လားလုိ႕ ျပန္ေမးေနတာ ဗီဒီယုိကလစ္ဖုိင္တခုမွာေတြ႕တယ္။) အရေတာ ့ အ လုိ႕ခံရတဲ႕ သေဘာပဲ။ ရြာထဲမေတာ ့ ျခိမ္းပဒီးနဲ႕ မဲသြပ္…

ေရြးေဂါက္ပြဲ မဲစားရင္း ျမဳိ႕တုိင္းမွာ ၃၀% ကေန ၈၀% အထိမွားေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္က သတင္းထုတ္တယ္။ ဘြားေဒၚ မေန႕က ေျပာေတာ ့ ၅၅ရာႏႈနး္အထိ တႏုိင္ငံလုံးအေနနဲ႕ မွားေၾကာင္း ေျပာတယ္။ အလဲဗင္းဂ ်ာနယ္ကလည္း သူတုိ႕သိတဲ႕ စစ္တမ္းေတြအရ ေထာက္ခံတယ္။ ေရြးေဂါက္ပြဲ အုတ္ကထ အူးတင္ေအးကေတာ ့ ဒူးႏွန္႕ ပ်က္ပုံျမ။ ျပည္သူ ၉၂% ေထာက္ခံတယ္ဆုိတဲ႕ နာဂစ္ေျခဥတုံးက အဲလုိ မသိက ်ိဳးကၽြံျပဳ ေနခဲ႕ဖူးသလား။ စာရင္းေတြအရ စစ္တပ္က ကတိမတည္ခဲ႕တဲ႕ ၁၉၉၀ ေရြးေဂါက္ပြဲမွာ မဲလာေပးသူ ၇၂% ဆုိလား။ လာမွည့္ ေရြးေဂါက္ပြဲမွာလည္း အလားတူ ၇၅% သတ္မွတ္မည္ဆုိလ ်င္… ေလးေယာက္မွာ သုံးေယာက္ မဲလာေပးၾကလိမ့္မည္။ တီဆဲ နာဂစ္ေျခဥ အရ ၂၅% လႊတ္ေတာ ္ကို စစ္ေခြးအမတ္ေတြ ယူထားတယ္။ က ်န္၇၅% လုရမွာ…။

ျပသနာက အတုိက္အခံထဲ ဒီခ ်ဳပ္နဲ႕ အင္အားေကာင္းတဲ႕ ဒီမုိတုိင္းရင္းသားပါတီေတြရွိတယ္။ တဖက္မွာ ဖြတ္နဲ႕သပ္ေခ ်ာင္ပါတီေတြ ရွိတယ္။ အန္ဒီဖြတ္နဲ႕ တစညလုိ ပါတီေတြကေတာ ့ ေျမာင္းထဲေရာက္ေတာ ့မွာ.. စာရင္းမသြင္း (ေစာဒီး ပီအာရ္ေလာ ္ဘီ ဖြပ္ခံ့ေၾကာ ္ဂ ်ီးေရ… … တာ ့တာ)။ ဖြတ္ကေတာ ့ရွင္းတယ္ သပ္ေခ ်ာင္ပါတီေတြက ဘယ္သူလည္း.. အထင္ရွားစုန္းက ဦးခြန္ထြန္းဦးတုိ႕နဲ႕ ျပိဳင္ဖက္ ရွမ္းဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီလုိ စစ္တပ္နဲ႕ပင္းရုိက္မည့္ ေကာင္မ ်ိဳးေတြ။ ျပီးခဲ႕တဲ႕ ေျခဥျပင္ပြဲမွာ ဒင္းရုိ႕ ပ ်က္ကြက္မဲ လုပ္ၾကသတဲ႕ေလ။ ကုိယ့္ဖက္က ၇၅% ရေတာင္ စစ္တပ္အဆိပ္သား ခံေနလ ်င္ ေျခဥျပင္မရတာမုိ႕ လႊတ္ေတာ ္တြင္းမွာ ဖြတ္နဲ႕ဒင္းရို႕ မဟာမိတ္၊ သပ္ေခ ်ာင္မ ်ား တေနရာမွ မရဖုိ႕ သိပ္အေရးၾကီးတယ္။ တေနရာ လြတ္ထြက္သြားလ ်င္ အကုန္သြားေရာ။

ရွစ္ပူးေတြက ျပိဳင္မည့္ ေနရာ၅၀ေတာင္းသည္၊ ဒီခ်ဳပ္က ၂၀ပဲ ကမ္းလွမ္းသည္သတင္း ထြက္သည္။ ဘြားေဒၚအေနျဖင့္ ရွစ္ပူး အား တကယ္လုိလ ်င္.. အေျခေနမွန္ သုံးသပ္တတ္လ ်င္.. ကုိယ္ ့အမွားကုိယ္ ဝန္ခံရဲလ ်င္ ဒါထက္ ပုိေပးသင့္သည္။ ပုဂၢလိက အျမင္ေျပာပါဆုိ ရွစ္ပူးမာ်း တဝက္ပင္ရသင့္သည္။ မျဖစ္ႏုိင္ဆုိပါက သုံးခ်ဳိးတခ်ိဳး ျဖစ္သင့္သည္။ ဦးေခါင္းလုိ ဘြားေဒၚက ေျခလက္လုိ လက္တြဲေဖာ ္မ်ားစြာလုိပါသည္။ လက္ရွိ အမွားအယြင္းမ ်ား၊ အက ် အဆုံးမ ်ားတြင္ ဘြားေဒၚ၌ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိ လက္တြဲေဖာ ္မ်ား အားနည္းသည္ကုိေတြ႕ႏုိင္သည္။ ၾကားျဖတ္တုံးကလုိ ရန္သူ႕သတ္ကြင္း ေနျပည္ေတာ ္ျမိဳ႕နယ္ေတြ ထုိးေပးပစ္ေပါ့စ္..

ဘြားေဒၚကုိယ္တုိင္ သူ႕အလုိလုိက္ အၾကဳိက္ေဆာင္မ ်ားထဲ သာယာေနသလား..။ မေျပာဓါတ္… ဟုတ္ျခင္လည္းဟုတ္မည္ မဟုတ္ျခင္လဲမဟုတ္..။ မဟုတ္ဖူးေတာ ့ တပ္အပ္မေျပာႏုိင္ေပ။ သူအား လုံးဝယုံၾကည္ေထာက္ခံသူ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠဌေဟာင္း ဦးတင္ဦးအား သူ႕အေဖလုိေကာင္းသူ၊ အေကာင္းဆုံးလူဟူ ခ်ီးမႊမ္းဖူးသည္။ သူ႕နဲ႕ ကလန္ကဆန္လုပ္သူ ဦးဝင္းတင္ၾကေတာ ့ ေဝးခဲ႕ၾကသည္။။.. အင္း.. ဆုံးခါနီး သြားေတြ႕ေဖာ ္ေတာ ့ရပါေသးတယ္ေလ….

အေနာ ္ေၾကာင္ၾကီး သမထအစြမ္းနဲ႕ၾကည့္လုိက္တာ အန္အယ္ဒီ တုိင္းေဒသေတြနဲ႕ ျပည္နယ္ျမိဳ႕တုိင္းမွာႏုိင္မည္။ သတိထားရမွာ နယ္စြန္နယ္ဖ်ား နယ္စပ္ျမိဳ႕ေတြ။ အဲဒီမွာ ဒီခ်ဳပ္၊ ဒီမုိတုိင္းရင္းသားပါတီနဲ႕ ဖြတ္ အျပိဳင္လုရမည္။ ဒီခ ်ဳပ္နဲ႕ နယ္ခံတုိင္းရင္းသားပါတီ ညွိမရဆုိလ ်င္ ေရြးေဂါက္ပြဲ အတုိက္အခံမ်ား ႏုိင္ဖုိ႕ တနည္းပဲက ်န္သည္…။ ဘယ္လုိလဲ.. ကုိယ့္အျခင္းျခင္းထက္ ဖြတ္ဆီကမဲ လုရမည္။ ျမိဳ႕ၾကီးေတြမွာ မဲျပတ္မည္မုိ႕ ဖြတ္မဲရလည္း ျပသနာမရွိ၊ အမတ္က တေနရာပဲ ရွိသည္။

လူ၁၀၀မွာ ၇၅ေယာက္ မဲေပးသည္တြက္တာမုိ႕ ဒီခ်ဳပ္၊ တုိင္းရင္းဒီမုိႏွင့္ ဖြတ္ မဲတူလ ်င္ တပါတီ ၃၃.၃% ရသည့္သေဘာျဖစ္မည္။ ဖြတ္ကုိ အေၾကာင္းမ်ဳိးစုံေၾကာင့္ မဲေပးမည့္သူ ၃၀% ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားရွိသည္။ ဖြတ္ယူမည့္ ၃၀%မဲကုိ ႏႈိက္ႏုိင္မွ အတုိက္အခံမ်ား အေျခအေနေကာင္းမည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ေသျခာရန္ ဖြတ္ကုိ ၂၀%ထက္ ပုိေပး၍မျဖစ္။ တနည္း ဖြတ္အေနႏွင့္ ၃၅% ေက ်ာ္ခဲ႕လ ်င္ အဲဒီနယ္တြင္လည္း အတုိက္အခံနွစ္ပါတီ မဲကြဲခဲ႕လ ်င္ လူစာေခြးစားသြားမည္။ ဝုတ္ ဝုတ္..

ဖြတ္မဲ ဘယ္ကရမည္လဲ။ ေနရာတေနရာရေနတာ အဟုတ္ထင္တဲ႕ ဝန္ထမ္းမ ်ားစြာရွိသည္၊ သူတို႕ေပးေကၽြးကမ္းထားတဲ႕ လူမ်ား ျမဳိ႕တုိင္းရြာတုိင္းတြင္ရွိသည္။ စစ္တပ္တြင္းမွာလဲ လာႏုိင္သည္။ ေနာက္ျပီး မဲလိမ္မႈမ်ားကိုပါ ထည့္တြက္ရမည္။ လႊတ္ေတာ ္တြင္း တေနရာမွ အလြတ္မခံႏုိင္သည့္ အေနအထားမုိ႕… မဲဆႏၵနယ္တုိင္း အေရးၾကီးသည္။ အေတြ႕အၾကဳံအရ ဖြတ္က ဘာလုပ္မလဲဆုိ ထင္သလုိ ေနရာမရလ ်င္ အနည္းဆုံး မဲဆႏၵနယ္တခုမွ အျငင္းပြားဖြယ္မဲအေရအတြက္နဲ႕ ႏုိင္ေအာင္လုပ္မည္။ ေရြးေဂါက္ပြဲေကာ္မရွင္ကလည္း စစ္သားေတြခ ်ီးဘဲ..။ တေနရာ ႏွစ္ေနရာေလး အတြက္နဲ႕ ေရွ႕ဆက္မည့္ခရီး ေႏွာင့္ေႏွးမည္၊ ျပသနာ မျဖစ္လုိ စသျဖင့္ သပ္ေခ်ာင္မ်ား၊ ဆိတ္စြမ္းအားရွင္မ ်ားက ပူညံပူညံ လုပ္ၾကဦးမည္။ ဘြားေဒၚကလည္း အဲလုိျဖစ္လ ်င္ သေဘာထားၾကီးျပဖုိ႕ မ်ားသည္။ ဒါနဲ႕ပဲ ဆင္ေျပာင္ၾကီး အျမီးၾကမွ တစ္ျဖစ္အူးမည္။

ဘာ ျပင္ဆင္ထားသလဲ။ အယင္လုိပဲ မတရားဘူး၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈမရွိဘူး၊ ဆင္ဖမ္းမည္ က ်ားဖမ္းမည္နဲ႕ပဲ ျပီးသြားၾကမွာလား။ ေျခဥေထာက္ခံ လက္မွတ္ထုိးလုိ ေထာင္က ်တဲ႕ ဗုိလ္မွဴ း၊ အသတ္ခံရတဲ႕ သတင္းေထာက္ကုိပါၾကီး၊ မုဒိမ္းက ်င့္အသတ္ခံရတယ္ ကခ်င္ဆရာမႏွစ္ဦး၊ေသနတ္ပစ္ခံရေသဆုံးတဲ႕ လက္ပံေတာင္းလယ္သူမ ေဒၚခင္ဝင္း၊ လက္ပံတန္းေက ်ာင္းသား အေရးခင္း၊ မတရားေထာင္အခ်ခံရတဲ႕ ေနာ ္အုန္းျမင့္…. အျခားျဖစ္ရပ္ မ်ားစြာရွိသည္။ ဘာမ ွ် မည္မည္ရရ မလုပ္ႏုိင္..။ အဲလုိ ဆုိလ ်င္ေတာ႕ ၾကိဳေျပာလုိက္မည္…. အေျခအေန မေကာင္းဘူး..။ ဒါက ေရြးေဂါက္ပြဲ ဝင္တဲ႕အပိုင္း..

ၾကံဒဗုိင္းက… ေရြးေဂါက္ပြဲ မဝင္ဘဲ ဆန္႕က ်င္တာ။ သာမန္အားျဖင့္ ဘြားေဒၚဂ်ီးအတြက္ အခ်ိန္ေႏွာင္းခဲ႕ျပီ.. ျပင္မရေတာ ့။ လႊတ္ေတာ ္တြင္းမွာ နာဂစ္ေျခဥကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ က ်မ္းၾကိန္ခဲ႕ျပီးျပီ။ ေျခဥကုိ ျပင္ဖုိ႕ ေတာ ္ကီပြားတာကလြဲ အျခားမရွိ။ ဒါက ေရြးေဂါက္ပြဲ မဲစာရင္းမထြက္ခ်ိန္အထိ..။ ထပ္ေျပာေဂ ်းဆုိ သန္းေကာင္စာရင္း အခ်က္အလက္ေတြ မထုတ္ျပန္ခ်ိန္အထိ။ နာဂစ္ေျခဥကုိ ၉၂% ေထာက္ခံတယ္ ေျပာခဲ႕တယ္ေနာ ္။ သန္းေကာင္စာရင္း ထြက္လာေတာ ့ လူေတြသန္းနဲ႕ခ်ီ ေပ ်ာက္ေနတယ္.. ဒါကတခ်က္။ ခုေနာက္ဆုံး မဲစာရင္းအရ ၅၀% အမွားအယြင္းရွိဆုိ ၂၀၀၈က လုပ္ခဲ႕တဲ႕ ေျခဥမဲဆႏၵခံယူပြဲ အတုဂ်ီး..ဒါတင္မက ဘေျပာင္ လိင္တက္လာတဲ႕ ၂၀၁၀ ေရြးေဂါက္ပြဲ တရားမဝင္… ၂၀၁၂ ဂ ်ားျဖတ္လဲ အင္…။ အားလုံး အစစ္မဟုတ္လ ်င္ တပ္က အယင္လုိ ျပန္ယူမည္ဆုိလည္း… သတၱိရွိ ယူပါေစ..။ ကာခ ်ဳပ္မအလ အဲေလာက္မစြမ္း…

ျမင္ေအာင္ ေျပာပါစုိ.. ပုိက္ဆံေခ်းထားလ ်င္ ျပန္ဆပ္ရမည္၊ သုိ႕ေသာ ္ ေခ ်းလုိက္တာ ေငြစကၠဴ အတုဂ ်ီးဆုိ ျပန္ဆပ္စရာ မလုိ။ အစထဲက မွားလုိ႕ အဲဒီစာခ ်ဳပ္ ပ်က္ျပယ္တယ္.. အထမေျမာက္…။ ခုလည္း ဒီသေဘာပဲ..

အတုဆုိမွေတာ ့ အစစ္ျပန္ေရးဖုိ႕သာရွိသည္။ ဘြားေဒၚ လႊတ္ေတာ ္တြင္းမွ ထြက္သြားစရာမလုိ..။ သြားမတက္ရုံသာရွိသည္။ ဟုတ္တယ္ေလ ကုိယ္တုိင္ လႊတ္ေတာ ္အမတ္မွ မျဖစ္ခဲ႕တာ။ ဒါဆုိ ေျခဥအရ ေပၚလာတဲ႕ ေရြးေဂါက္ပြဲ ေကာ ္မရွင္လည္း ဂရုစုိက္စရာမလို။ ဘေျပာင္ဂ ်ီးလည္း သမဒမဟုတ္… အူးေရႊမန္းလည္း ငွက္ကထမဟုတ္။ ဗုိစုတ္ဗူးဂ ်ီးသမ္းေရႊ အာဏွာပုိင္ပဲ…။ အားလုံး တစ္ကေနျပန္စမည္. .. Square back to 1.

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး