[(ဆင္းရဲျခင္းလြတ္ကင္းေအာင္ လမ္းျပေဆာင္ပါမည္၊
ရတနာခုႏွစ္သြယ္ တကယ္ပင္စံုညီ၊ တို႔အမ်ိဳးသားတုိင္းျပည္)
(မြဲတဲ့လူ လွဴဒါန္းႏိုင္မည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္ကာ ဘုရားပါတည္၊
ဘိုးဘိုးေအာင္နဲ႔ ရွင္အဇၨေဂါဏတို႔ မတဲ့ကိန္းဆိုက္ျပီ။)]

ဆင္းရဲျခင္းလြတ္ကင္းေအာင္

ျမန္မာျပည္တြင္ တရက္အနည္းဆံုးေပးရမည့္လုပ္အားခေငြကို ၃၆၀၀က်ပ္ သို႔ဇြန္လကုန္ကတိုးျမင့္္သတ္မွတ္လိုက္ၾကသည္။
အေမရိကျပည္၏ ဖယ္ဒရယ္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ (အနည္းဆံုး)တနာရီ၀င္ေငြသည္ကား ၇.၂၅ေဒၚလာ၊ ဗမာက်ပ္ေငြ၉ေထာင္မွ်ရွိပါသည္။
တကယ္ေတာ့ ျမန္မာျပည္သည္ အမ်ိဳးသားကုန္ထုတ္လုပ္မႈ(GDP)ျမင့္မားစြာႏွင့္ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ေနေသာတိုင္းျပည္ကားမဟုတ္ေသး။ စက္မႈမဆိုထားႏွင့္ လက္ရွိလက္မႈလယ္ယာကိုပင္ လယ္သိမ္းခံ၊ေျမသိမ္းခံႏွင့္ လယ္လုပ္သူလယ္ပိုင္ခြင့္ေလးကိုပင္ အႏိုင္ႏုိင္ေတာင္းဆိုေနရေသး၏။
ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ားလည္း အေတာမသတ္ႏိုင္။
ပင္အပ္မွသည္ ေလယာဥ္ပ်ံအထိ အလံုးစံုမွ်ကို ျပည္ပမွ မွာယူတင္သြင္းေနရကား တိုင္းျပည္တြင္ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြအၾကီးအက်ယ္ျပေနသလို ႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးမွာလည္း အေၾကြး၀န္ပိလွ်က္ေနပါေလသည္။
သို႔ဆိုေသာ္ ယခုသံုးစြဲလည္ပါတ္ေငြမ်ား အဘယ္ကလာသနည္း။ လူထုကလည္းအခြန္ေငြကိုအမွန္မေဆာင္။ အစိုးရႏွင့္သူ၏၀န္ထမ္းမ်ားကလည္း တာ၀န္ယူမႈမရွိ၊ မိမိကိုယ္၌ကိုယ္က ၀င္ေငြအမွန္မျပႏိုင္ဟူ၍ ေခါင္ကစမိုးယိုေန၏။
တိုင္းျပည္သည္ သယံဇာတေရာင္းရေငြႏွင့္ ဘိန္း၊မူးယစ္ေရာင္း၀င္ေငြတို႔ျဖင့္သာ အဓိကလည္ပါတ္သံုးစြဲေနၾကရသည္ဟု ေျပာႏိုင္လိမ့္မည္။
ထိုပစၥခတ္အေျခအေနၾကီးတြင္ အျခားတပါးျပည္မ်ားကဲ့သုိ႔ ေဖၚျမဴလာ၊စာအုပ္ၾကီးအတိုင္းလုပ္သင့္သေလာ၊ ဆင္းရဲျခင္းလြတ္ကင္းေအာင္ အေျခခံလစာေငြတိုးေပးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ စြမ္းႏိုင္/မႏိုင္ ႏွစ္ၾကိမ္ျပန္စဥ္းစားသင့္ပါသည္။
စင္စစ္ႏိုင္ငံေရး၏အရာတည္း။ ထိုႏိုင္ငံ့အေရးကို နားလည္သူ တတ္ကြ်မ္းသူ အေကာင္အထည္ေဖၚလုပ္ရမည့္သူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသာျဖစ္ရမည္။

လမ္းျပေဆာင္ ပါတီၾကီး၂ခု

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျခင္းဟူသည္ မိမိအားကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ေရြးေပးပါရန္လူထုအား အပ္ႏွံျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုုိမွေရြးေကာက္ခံျဖစ္လာေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္သည္ လူထုကအာဏာအပ္ႏွင္းလိုက္ျပီျဖစ္ေသာ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံရမည့္ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ေပသည္။
ယခု ၂၀၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ေနရာအားလံုးလိုလို၀င္ျပိဳင္ႏိုင္မည့္ပါတီၾကီး၂ခုရွိရကား ျပည္ခိုင္ျဖိဳး(UDP)သည္ ယခင္/ယခုအာဏာရွိခဲ့သူ ရွိေနသူမ်ားျဖင့္ အေျခခံဖြဲစည္းထား၍ ဦးေန၀င္းတည္ေထာင္ေပးခဲ့ေသာ မဟနႏွင့္ ယခုဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ေဆးေပးမီးယူလုပ္ထားေသာ မဘသတို႔၏ ဘာသာေရးအင္အားကို ယူထားသည့္ပါတီၾကီးဟုဆိုပါမည္။ ယခင္စစ္အစိုးရဖက္ကို ပင္းထားေသာ Hardliner မ်ားလည္းပါသည္။
ဘာသာေရးအေျခခံ၍ ေငြေၾကးၾကြယ္၀အာဏာရွိသူမ်ား၊ ခရိုနီအမ်ားစုမ်ားအင္အားျဖစ္ရကား ယူအက္စ္၏ GOP ရီပါ့ဗလစ္ကင္န္ပါတီကဲ့သုိ႔သေဘာယူႏုိင္သည္။ ညာဖက္ယိမ္းသည့္ ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ား၏ပါတီဟု သေဘာထားပါစို႔။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲခ်ဳပ္(NLD)မွာ ယခင္က ႏို္င္ငံေရးသမားေဟာင္းမ်ားႏွင့္သူ၏ဇာတိႏြယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမ်ား၊ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲလိုသူ လစ္ဘရယ္အင္အားအမ်ားစုျဖင့္တည္ထားသျဖင့္ ယူအက္စ္တြင္ ဒီမိုကရက္ပါတီဖက္ႏွင့္သ႑န္တူဆိုပါစို႔၊
ယူနီယံေခၚ သမဂၢမ်ား၊ အေျခခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ လြတ္လပ္ေတြးေခၚရွင္မ်ားဘက္ ယိမ္းကာစည္းရံုးသင့္လွသည္။ အေျခခံလူတန္းစား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားဖက္ ဦးတည္သင့္သည္။

ဤသို႔ ႏိုင္ငံေရးဘယ္ညာ၂ဖက္ခြဲကာ ႏိုင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ လက္စြဲမူထားလွ်က္ ျပတ္ျပတ္သားသားရပ္တည္ၾကျခင္းအားျဖင့္ အျပန္အလွန္အတိုက္အခံျပဳၾကလွ်က္ လူထုကိုလည္း ၂ပုိင္းကြဲေအာင္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ပညာေပးစည္းရံုး လမ္းျပေဆာင္ႏိုင္ပါလွ်င္ တိုင္းျပည္ၾကီး တဟုန္ထိုးတိုးတက္သြားမည္ဟု ထင္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲၾကီးကား ၃လေက်ာ္သာလိုေတာ့သည္၊
မည္သည့္မူႏွင့္ မည္သို႔သြားမည္ဟု ပါတီၾကီး၂ခုလံုး ထင္ရွားျမင္သာေၾကညာစည္းရံုးေနျခင္းမရွိ၊ အံ့ဖြယ္တည္း။

Joker/Clown

ယူအက္စ္၏ပါတီႏိုင္ငံေရးသေဘာသကန္ယူရပါလွ်င္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲၾကီးအတြက္ လူထု၏ဆႏၵအမွန္ႏွင့္ သေဘာထားအၾကံမ်ားထြက္လာေစရန္ အေမရိကား၏ ရီပါ့ဗလစ္ကန္င္ပါတီမွ သမၼတေလာင္းေဒၚနယ္ထရမ့္ကဲ့သို႔ေသာ အစြန္းနင္းေျပာရဲေျပာႏိုင္သူထြက္လာသင့္ေပသည္။
ထရမ့္သည္ အစုိးရအဖြဲ႔တြင္မပါဖူး၊ ႏိုင္ငံေရးတာ၀န္မယူထား၊ ေဒၚလာဘီလီယန္ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသူျဖစ္ေနကာ ရဲ၀ံ့ေျပာင္ေနာက္ အလြတ္ေထာက္ျပရဲေသာClownသေဘာမ်ဳိး လူစားျဖစ္သည္။

ေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္ မက္ဟီကိုအေပၚ ပြင့္လင္းျမင္သာအစြန္းနင္းေျပာခ်လိုက္သျဖင့္ ဘယ္ဖက္ႏွင့္ညာဖက္စြန္းကပ္ေနၾကရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစည္းရံုးေရးမဟာဗ်ဴဟာတို႔ အလယ္ဖက္ေရြ႔ယူလာၾကရသည္။
ျမန္မာျပည္တြင္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ကဲ့သုိ႔ေသာ အသြင္ယူႏိုင္မည့္လူတေယာက္လိုေနသည္။
သို႔မွသာ ျမိဳသိပ္ထားရေသာ လူထုသေဘာထားအမွန္တို႔ ပြင့္ေပါက္ထြက္လာအံ့ဟု ဟူလို။

ရတနာစံုညီ

အဖျမန္မာျပည္တြင္ တြင္းထြက္ရတနာစုံရွိပါသည္။
ပုလဲ၊ သႏၱာ၊ နီလာ၊ စိန္၊ ေ ႀကာင္၊ ေဂၚမုတ္၊ ဥႆဖုရား၊ ပတၱျမား၊ျမ ဟူသည့္န၀ရတ္ကိုးသြယ္သည္ ကမၻာတြင္ ျမန္မာ့ေျမမွသာ မ်က္စံုထြက္ပါသည္။
သဘာ၀အားျဖင့္ ေရေ၀ေရလဲေကာင္းေသာ သစ္ေတာၾကီးမ်ား ေရစီးေရသန္သင့္ေသာ ျမစ္ၾကီးမ်ားရွိခဲ့(ဖူး)သည္။
ကမၻာတြင္စံထားရေသာ တြင္းထြက္ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ သယံဇာတမ်ားကို ကမၻာ့အဆင့္ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရးကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ထိမ္းခ်ဳပ္ကိုင္၍ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ေဖၚကာက်င့္ႏုိင္ၾကပါလွ်င္ ယခုလက္ရွိတိုင္းျပည္၀င္ေငြထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ တိုး၍ရႏိုင္သည္မွာေသခ်ာသည္။
အာဖရိကထြက္ စိန္မ်ားကို ဂ်ဴးလူမ်ား၏ De Beersကဲ့သို႔စိန္ကုမၸဏီမ်ားလုပ္ၾကကိုင္ၾက စိန္ကိုကမၻာတန္း၀င္ေအာင္ မားကက္တင္းလုပ္မႈတို႔ အတူယူသင့္သည္မဟုတ္ပါေလာ။
သို႔ျပဳႏိုင္ၾကေသာ္ ပဋိပကၡစံုေအာက္ ရင္း၍ထုတ္ၾကရေသာ ေသြးမ်က္စံုေက်ာက္( Blood Gemstones) မဟုတ္ေတာ့မူပဲ ရတနာအားျဖင့္ ေငြေၾကးထပ္၍ မြဲသူမရွိ ျဖစ္ပါလိမ့္။
လက္ရွိအျဖစ္ကို ဥပမာေဆာင္ရေသာ္ ကြ်န္းသစ္လံုးမ်ားကို အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည္။ ထို ပရိေဘာဂသစ္ခြဲစက္မ်ားအတြက္စြမ္းအင္လွ်ပ္စစ္ကို ျမန္မာျပည္မွေထာက္ပံ့ေရာင္းခ်ျပန္သည္။ လိုအပ္ေသာအလုပ္သမားအင္အားအျဖစ္ ျမန္မာမ်ားက ျမန္မာျပည္ကိုစြန္႔၍အဆိုပါစက္ရံုမ်ားတြင္အလုပ္သြားလုပ္ၾကသည္။ ထြက္လာေသာကုန္ေခ်ာမ်ားကို ျမန္မာျပည္သားမ်ားက ေစ်းၾကီးေပး၀ယ္ယူသံုးစြဲၾကေပသည္။ ထိုထိုကဲ့သို ႔ ဒို႔အမ်ိဳးသားတိုင္းျပည္ၾကီးတည္း။

ေက်ာင္းေဆာက္ကာ

လူထုႏွင့္တိုင္းျပည္ခ်မ္းသာလာၾကပါလွ်င္ ပံုျပင္လာ ကုေဋရွစ္ဆယ္သူေဌးသားကဲ့သို႔ လွဴတန္းေပးကမ္းပစ္ၾကမည္ေလာ။
အလွဴေငြတခ်ပ္တျပားတိုင္း အက်ိဳးရွိမည့္ေနရာကိုအက်ိဳးရွိေအာင္ စိစစ္ေ၀ဖန္လွ်က္ လွဴတန္းသင့္လွပါသည္။ အလွဴဒါနတိုင္း ကိုယ့္အတၱကိုတိုင္တည္မလွဴၾကလင့္၊ သူ႔လိုအပ္ခ်က္ကိုၾကည့္ကာ လွဴၾကေစလိုသည္။ ဤတြင္ ပညာ၏အရာသည္ ေပၚလာ၏။
ပညာ၏အေျခခံကား ပညာေရးတည္း။ ပညာေရးတိုးတက္ရန္မွာ ေက်ာင္းေဆာက္သင့္သည္။ တကၠသိုလ္တည္သင့္သည္။ ပညာေရးအတြက္ဘက္ဂ်က္သံုးေငြကို ပံုေအာသင့္သည္။ အလွဴကို ပညာေရးတြင္အဓိကထားသံုးသင့္သည္။
ျမန္မာတိုင္း ႏိုင္ငံၾကီးသားစိတ္အျပည့္ျဖင့္ အသိသညာသတိပညာၾကြယ္ၾကေစလိုပါသည္။
ျမင့္မားေသာပညာေရးသည္သာ တကယ့္တိုင္းျပည့္ရတနာေရႊအိုးျဖစ္ပါ၏။

ဘုရားတည္

ေဂါတမဗုဒၶကိုယ္ေတာ္တိုင္သည္ ဗုဒၶကိုဖူးေမွ်ာ္လိုျခင္းျဖင့္စိတ္စိတ္ႏွလံုးပူပန္ၿခင္းရွိေသာ ရွင္၀ကၠလိအား ဤသို႔ဆိုဖူးသည္။
“ဤအပုပ္ေကာင္ကို သင္ဖူးၿမင္ၿခင္းၿဖင့္ အဘယ္ အက်ိဳးရွိမည္နည္း။ ၀ကၠလိ၊ တရားကိုၿမင္ေသာသူသည္ ငါဘုရားကို ၿမင္သည္မည္၏။ ငါဘုရားကို ၿမင္ေသာသူသည္ တရားကို ၿမင္သည္မည္၏ “ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (သံုတၱနိကာယ္၊ ခႏၶသံယုတ္၊ ၀ကၠလိသုတ္)”
ေစတီထိုက္ေသာရုပ္၀တၳဳကိုဖူးျမင္ျခင္းထက္ တရားကိုျမင္ေအာင္ၾကည့္ၾကပါေလ။

ဘိုးဘိုးေအာင္နဲ႔ရွင္အဇၥ်ေဂါဏ

ပထမံဘိုးဘိုးေအာင္သည္ ဘိုးေတာ္ဦး၀ိုင္း(ဘိုးေတာ္ဘုရား)အားဆံုးမသည့္အေနျဖင့္ ၀လံုးအကၡရာတခုေရးကာ ၁လံုးဖ်က္လွ်င္ ၂လံုးေပၚေစသည္။ သို႔ျဖင့္ နန္းေတာ္တိုင္မ်ားအားလံုးကို ၀လံုးလႊမ္းေစခဲ့သည္ဟူသတတ္။
တကယ္ေတာ့ ၀၂လံုးဆင့္လွ်င္အဂၤလိပ္အကၡရာ8 ရွစ္ဂဏန္းတည္း။
ရွင္အဇၨေဂါဏ ရေသ့ၾကီးမွာကား အဇၨ-ဆိတ္ႏွင့္ ေဂါဏ – ႏြားမ်က္လံုးတပ္ ျပဒါးေအာင္ရေသ့ၾကီးျဖစ္ကာ ပုဏၰဂါမ၊ ပုဂံျပည္သည္ သူ၏ျပဒါးစြမ္းျဖင့္ မုဆိုးမပင္ဘုရားတည္ႏိုင္ေအာင္ခ်မ္းသာခဲ့သည္ဆိုပါသည္။
“ျပဒါးေသ၍ တေဆြ၀၊ သံေသ၍တျပည္၀”ခဲ့သည္ဆိုရမည္။
ယခုေခတ္တြင္ ျပဒါးဟူသည္ မာက်ဴရီ(Hg) ျဖစ္ကာ ေရႊႏွင့္ဓာတ္ျပဳေပ်ာ္၀င္ႏိုင္လွ်က္ ေရႊရိုင္းကိုတူးေဖၚၾကသူမ်ားက ေရႊဖမ္းရာတြင္သံုးေသာ ေခတ္မမွီနည္းပညာ တခုျဖစ္မွန္းသိၾကေလျပီ။
မည္သို႔ဆိုေစ ပုဂံျပည္သည္ ကသည္းျပည္၊ သီဟုိျပည္ႏွင့္ဂႏၱလရာဇ္တိုင္းတို႔၏ ကုန္သြယ္လမ္းေပၚထုိင္လွ်က္ ကုန္သြယ္ခြန္မ်ားျဖင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ခဲ့သည္ဟုဆိုၾကရမည္။

နဂါးနီမွ ဂဠဳန္ျပာ

နဂါးနီသည္ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ ဦးႏုႏွင့္ဦးထြန္းေအး စေနသား၂ေယာက္တို႔တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ နဂါးနီစာအုပ္အသင္း၏မူလအမည္ျဖစ္ပါသည္။
စေနသားအထိမ္းအမွတ္”နဂါး”ႏွင့္ ထိုစဥ္ႏွစ္မ်ားက လႊမ္းမိုးလွေသာ လက္၀ဲ”အနီ”စာေပမ်ားအားအေၾကာင္းျပဳ၍ နဂါးနီဟုတြင္၏။
နဂါးနီစာအုပ္အသင္းသည္ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရး၏ အျမဳေတတခုတည္း။

ယခု ၂၁ရာစုတြင္ကား အလုိရွိရာသတင္းႏွင့္ပညာရပ္တို႔ကို အင္တာနက္မွရယူ/ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ၾကျပီ။
သတင္းစကားျပန္႔ပြားလြန္လြန္းသျဖင့္ ယခင္ႏွစ္၂၀ကအေမရိကသမၼတ၏သတင္းရပိုင္ခြင့္အဆင့္ကိုပင္ သာမန္အေမရိကန္တဦးက ပိုပိုသာသာရယူႏုိင္စြမ္းရွိေနေသာေခတ္ျဖစ္တည္း။
အင္တာနက္တြင္ ၀က္ဘ္ဆိုက္တို႔ပါသည္။ ဒစ္ဂ်ယ္တယ္စာအုပ္မ်ားအား လြယ္ကူစြာဖတ္ႏိုင္သည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားမွစည္းရံုးေဆြးေႏြးႏုိင္သည္။
အင္တာနက္သည္ “အ”အကၡရာ တနဂၤေႏြ “ဂဠဳန္”ျဖစ္၍ ဆိုရွယ္မီဒီယာတြင္ အင္အားအၾကီးဆံုးသည္ “အျပာ”ေရာင္သေကၤတႏွင့္ Facebook ျဖစ္သျဖင့္ဂဠဳန္ျပာဟုသမုတ္မည္။
ယခုေခတ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးၾကီးမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈၾကီးမ်ား၊ ႏိုင္င့ေရး၊ပါတီစည္းရံုးမႈမ်ားကို အင္တာနက္၊ လက္ကိုင္ဖုန္း၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာအစြမ္းျဖင့္လုပ္ႏိုင္ၾကပါျပီ။
ျမန္မာမ်ားလည္း ၂၀၀၇ တြင္ Chat Box သတင္းမ်ားေပးကာ Saffron Revolution သကၤန္းေရာင္ေတာ္လွန္ေရးၾကီးအား ဦးခဲ့ ထူးေအာင္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
သို႔ဆိုပါေသာ္…
ဂဠဳန္ျပာတန္ခိုးျဖင့္ အမ်ိဳးဂုဏ္ျမွင့္ၾကပါစို႔..။ ။

(က်န္းက်န္းမာမာ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေဘးရန္ကာဆီးမည္
လူမြဲေတြက မေႏွးေခတ္မီ သူေဌးျဖစ္ေတာ့မည္)
( ဒို႔နဂါးနီ သိဒၶိတန္ခိုးနဲ႔
ဆင္းရဲသားတို႔ မညိွဳးမီ
အက်ိဳးထူးေပးေတာ့မယ္တဲ့ဗ်(မည္) )

ေခတ္သစ္ထူေထာင္မည္
ေအးခ်မ္းသာယာသည္
နဂါးနီတန္ခိုးနဲ႔ အမ်ိဳးဂုဏ္တက္ေစမည္။

kai

About kai

Kai has written 989 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF