ဟုတ္တယ္.. ဗြားေဒၚ ဥကၠဌ ေနရာမွ ႏႈတ္ထြက္ေပး ရမည္။ ထြက္သင့္တာ ၾကာျပီ.. အားနာသလုိလုိ ခင္သလုိလုိ ေဝေဝဝါးဝါး ျဖစ္ေနေဒါ ့ ပရိတ္သတ္ ဘာလႈပ္ရမွန္း မသိ။ ျမန္တ ်န္႕ေတြဗ ်… အကင္းမပါးလုိ႕ စစ္ကၽြန္ ရာစုႏွစ္တဝက္ ခံေနဒါ။ ခ ်က္ကနဲ ေခါင္းထဲလာဘ္ မသြားဘူး။ တုံးအတယ္.. အတၱၾကီးတယ္.. ခြင္ေလးနဲနဲမိရင္ ကုိယ္က ်ိဳးစြန္႕ လႈပ္ေပးေနတဲဲ႕ တပ္ဦးက ေက ်ာင္းသားကုိေတာင္ အမနာပ ေျပာဖုိ႕ ဝံမေလးဗူး။ တုိက္ရိုက္ေျပာမွ နားလည္တဲ႕ အူေၾကာင္က ်ားမ ်ဳိး…။

ဘာမို႕နႈတ္ထြက္ ေပးရမလဲ..။ အခ်ိန္တန္လုိ႕ ဆုိၾကပါစုိ႕။ မေျပာမဆုိ မတီးမျမည္ ဆုိသလုိ လူမုိက္စဂါးေၿပာမွပဲ သိမယ္ဆုိ အကၽြႏု ္ပ္ေၾကာင္ၾကီး ေၾကာင္သူေတာ ္မဟုတ္… ဤေနရာကေန လည္ေမာ ့ျပီး ရဲရဲဝ့ံဝံ့ ေတာင္းဆုိတယ္…. ႏႈတ္ထြက္ေပး..။

တိတ္တိတ္ေန ေထာင္တန္ အတိတ္မွာထားဂဲ႕။ ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္း အိပ္ယာလိပ္ ဆြဲျပန္သြားတဲ႕ တီလႈပ္က ်ီးနဲ႕အတူ ပါသြားပီ။ အဂု အခ်ိန္က ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာမွ ရေတာ ့မည္။ ဥပမာ… က ်မ အတြက္မွားခဲ႕ပါတယ္ရွင္၊ ေတာင္းပန္ပါတယ္.. ဒါေပမွဲ႕ ဒါပဲလႈပ္တတ္လုိ႕ ေရြးေဂါက္ပြဲ ထပ္ဝံပါရေစ.. အဲလုိ တာဝံယူ စကားေျပာျခင္ေျပာ..။ ဒါမွ မဟုတ္.. အာဏွာရလ ်င္ ဘယ္လုိ မူဝါဒနဲ႕သြားမည္.. ျပည္တြင္းေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရး ဘယ္လုိ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မွာလဲ ႏႈတ္က ပီပီသသ ေျပာျပပါ။ ထဲထဲဝံဝံ မေျပာခ ်င္ေတာင္ ဘယ္ဟာကုိ ဘယ္လုိသေဘာထားမည္ တိတိက ် က ် ႏႈတ္ကေနထြက္ေပးပါလုိ႕ ဒီေနရာက ေျပာျခင္တယ္..။

 

ငါကြ ေၾကာင္ၾကီး (ႏွာယက – ABSDCAT)

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF