ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒ ၁/၂၀၁၀ ကိုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ ၂/၂၀၁၀ ကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ၃/၂၀၁၀ ကိုလည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ၄/၂၀၁၀ ကိုလည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ ၅/၂၀၁၀ ကိုလည္းေကာင္း အသီးသီးထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား၊ အလႊာအသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ျပည္ပအတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားမွ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားအေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေ၀ဖန္ခ်က္အဖံုဖံု ေ၀ဖန္ေျပာဆိုသံမ်ားၾကားသိေနရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ယခုထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသည္ တည္ဆဲ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕႔ခ်ဳပ္ ( NLD ) အေနျဖင့္ အေတာ္ေလးအၾကပ္ရိုက္သြားရသည့္ အေျခေအနျဖစ္သြားရပါတယ္။ ျပည္ပႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕႕႕ ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပးေနၾကပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔ ဆိုင္းျပင္းေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕ ကလည္း မည္သည့္ေၾကၿငာခ်က္မွ မထုတ္ျပန္ ခင္ကတည္းက ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဦးသုေ၀ဦးေဆာင္သည့္ဒီမိုကေရစီပါတီကေတာ့  ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊စည္းရံုးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၀ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ၄င္းအေနျဖင့္ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားပါတယ္။ ၄င္းနည္းတူ ဦေအးလြင္ဦးေဆာင္ေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား( ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီတို႕႔မွလည္း ပါတီမွတ္ပံုတင္ၿပီးစီးၿပီး ပါတီစည္းရံုးေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၾကားသိရပါတယ္။

လက္ရွိတည္ဆဲပါတီမ်ားအနက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို၀င္ေရာင္ယွဥ္ၿပိဳင္မလား၊ မယွဥ္ၿပိဳင္ဘူးလားဆိုတာ လာမည့္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမွာ လွ်ိဳ႕  ၀ွက္မဲစနစ္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္မည္ဟု ေၾကညာထားပါတယ္။ မိတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ NLD စည္းရံုးေရးမွဴး ေဒၚျမင္ျမင့္ေအးကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ကို လွ်ိဳ႕ ၀ွက္မဲေပးစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းသည္ မည္သည့္ပါတီမွ အစဥ္အလာမရွိတဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လွ်ိဳ႕ ၀ွက္မဲေပးျခင္းသည္ မိမိတို႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ပါတီအတြင္းမွာပင္ မထုတ္ေဖာ္ရဲသူမ်ား ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုထားပါေသးတယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီသည္ ႏွစ္ ၂၀ ကာလအတြင္း ပါတီတရား၀င္ရပ္တည္ေရးအတြက္ အစိုးရ ၿငိဳျငင္မည့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈကိုမဆို မလုပ္ပဲ ေနလာခဲ့သည္သာမက အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္ တက္ၾကြသည့္ပါတီ၀င္မ်ားကို ပါတီမွထုတ္ပစ္ျခင္းမ်ား၊ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ဦးတင္ဦးတို႔ကို ပါတီမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္လာခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္မွထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ အခ်က္အရဆိုပါက NLD ရွင္သန္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးစဥ္းစားမည္ေလာ ? ဒါမွမဟုတ္ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကျငာစာတမ္းကို ဆုပ္ကိုင္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္မွ ဖ်က္သိမ္းခံမည္ေလာ ? ဒါမွမဟုတ္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို တျခမ္းပဲ့ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ အေရြးခံမည္ေလာ ? သို႔ေလာ သို႔ေလာ NLD ေတာ့အျဖစ္ခံ ံံံံံ၍မရေပ။

မည့္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ယခုအေျခအေနသည္ ျပတ္ျပတ္သားသားဆံုးျဖတ္ရမည့္အခ်ိန္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

ေရနံသာ ကိုေအာင္

About koaung

aung thu has written 9 post in this Website..

၀ါသနာအရစမ္းသပ္ေရးၾကည့္တာပါ