ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္ေရးေကာင္စီရဲ႕႕ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံမွာ မစၥတာကင္တာနာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သူ၏အစီရင္ခံစာကို ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔ တင္ျပၿပီးေနာက္ တရုတ္ သံတမန္ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာေလာင္ခ်ိန္းက ျမန္မာအစုိးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကို ကုလလူ႔အခြင့္အေရး အထူးစံုစမ္းေရးမွဴးအား လက္ခံေခၚယူဖိတ္ၾကားျခင္းကို ႀကိဳဆုိရမည္ျဖစ္ၿပီး မစၥတာကင္တာနာ၏အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ဆုိးဆုိးရြားရြား ေဖာ္ျပပါရွိေနေၾကာင္း၊၊ႏွစ္ ၂၀အတြင္း ေရြးေကာက္ပဲြျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ျမန္မာအစိုးရက ႏုိင္ငံတကာကိုတင္ျပထားတဲ့ လမ္းျပေျမပံု နံပါတ္(၅)အခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ တိုးတက္မႈမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရက တ၀က္သာ ေဖာင္ေဆာင္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခ အေနကို ကုလလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ဘက္မလုိက္ပဲ သံုးသပ္သြားေစလုိေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရ အေနနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီတုိးတက္ေရး နဲ႔ ႏုိင္ငံ ေရးအရ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အျမန္ဆံုးေဖာ္ေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္းလုိေၾကာင္း ကာကြယ္ ေျပာဆုိသြားခဲ့ပါတယ္။

About koaung

aung thu has written 9 post in this Website..

၀ါသနာအရစမ္းသပ္ေရးၾကည့္တာပါ