စကါးဟူသည္

ေကါင္းသည့္စကါးႏွင့္မေကါင္းသည့္စကါးဟူ၍၊ဤစကါး၂-မ်ိဳးကို

ေန့စဥ္ၾကားသိေနရသည္မွာ အမွန္ပင္ၿဖစ္၏။

ကိုယ္က်င့္သီလၿမင့္ၿမတ္ေသာသူတို့ႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရပါလွ်င္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ့ေသာ

အက်ိဳးရွိေသာစကါးကိုသာလွ်င္ ၾကားသိရမည္မွာ အမွန္ပင္။

ကိုယ္က်င့္သီလ မၿမင့္ၿမတ္သူတို့ႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရလွ်င္၊မေကါင္းသည့္စကါး

ၾကမ္းတမ္းေသာစကါးတို့ကိုသာလွ်င္ၾကားရမည္မွာကါး၊ဧကန္အမွန္ပင္ၿဖစ္၏။

“ေရႊပါးစပ္ေငြပါးစပ္”

ၿဖစ္ဘို့လွ်င္ ခဲယဥ္းမည္မွာကါးအမွန္ပင္ၿဖစ္၏။

ပုထုစဥ္လူသားမွန္သမွ်၊မုသားမကင္းႏိုင္ၾကသၿဖင့္၊မေကါင္းသည့္စကါးတို့အား

ေန့စဥ္ၾကဳံေတြ ့ၾကားသိေနရမည္မွာကါး၊အေသအခ်ာပင္ၿဖစ္သည္။

မေကါင္းသည့္စကါးဟုဆိုရာ၌

သိမ္ဖ်င္းေသာစကါး၊ဆဲဆိုေသာစကါး၊ယုတ္ညံေသာစကါးမ်ားပင္ၿဖစ္သည္။

မိမိအေနႏွင့္လည္းထိုသိမ္ဖ်င္းေသာ၊ဆဲဆိုေသာ၊ယုတ္ညံ့ေသာစကါးမ်ားအားၾကားရပါလွ်င္

နားမခံသာၿဖစ္ရသည္မွာအမွန္ပင္ၿဖစ္၏။

ေကါင္းေသာစကါးဟုဆိုရာ၌

အက်ိဳးရွိေသာ၊ဟုတ္မွန္ေသာစကါးေကါင္းမွန္သမွ်ဟုဆိုလိုခ်င္ပါသည္။

မိမိအေနၿဖင့္အက်ိဳးရွိၿပီး၊ဟုတ္မွန္သည့္ေကါင္းေသာစကါးအားၾကားသိရပါလွ်င္

နားေထာင္၍မဝႏိုင္ၿဖစ္ရသည့္အၿပင္၊ေၿပာသူကိုလည္း

ေက်းဇူးတင္သၿဖင့္”ေရႊပါးစပ္ေငြပါးစပ္”ဟုေခၚေဝၚတင္စားမိရပါသည္။။။

“ေရႊပါးစပ္ေငြပါးစပ္”မ်ားၿဖစ္ၾကပါေစဟူ၍သာ…….ဆုမြန္ေတာင္းမိပါေတာ့သည္။။။။။

 

 

 

aye.kk

About aye.kk

has written 246 post in this Website..