နယ္စပ္မွ ၀င္ေရာက္လာသည့္ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္းမရွိေသာ က်င္းထုံျခင္ေဆးေခြႏွင့္ Baby Care ျခင္ေဆးတို႔မွာ ေစ်းကြက္အတြင္း ယခုအခ်ိန္အထိ ေရာင္းခ်ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ထိုျခင္ေဆးေခြမ်ားထဲတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ပိုမိုပါ၀င္ေနသည့္အတြက္ သုံးစဲြသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးအား ထိခိုက္ေစႏုိင္၍ ပိုးသတ္ေဆးဥပေဒအရ တားျမစ္ပိတ္ပင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၊ သီးႏွံကာကြယ္ေရးမွ 7Day News သို႔ ၾသဂုတ္လဆန္းကေျပာၾကားခဲ့ရာ 7 Day News ဂ်ာနယ္ အတဲြ ၉ အမွတ္ ၂၀ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ “အခုထိ ဆိုင္မွာေတာ့ ေရာင္းေနတုန္းပဲ။ မေရာင္းရေတာ့ဘူးလို႔ ၾကားလုိက္ေပမယ့္ သတင္းစာေတြထဲမွာလည္း ေၾကညာတာမေတြ႕တဲ့အျပင္ လာ၀ယ္တဲ့သူလည္း မ်ားတဲ့အတြက္ အခုအထိ ေစ်းကြက္ထဲမွာေတာ့ ေရာင္း ေနၾကတာပဲ” ဟု ကုန္စုံဆုိင္တစ္ဆုိင္မွ သိရသည္။ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္လည္း သက္ဆုိင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေနၿပီး မၾကာခင္ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေၾကညာ၍ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ်မႈကို ပိတ္ပင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဌာနမွ ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေအးထြန္းက ၾသဂုတ္လ တတိယပတ္တြင္ ထပ္မံေျပာၾကားသည္။ က်င္းထုံျခင္ေဆးေခြႏွင့္ Baby Care ျခင္ေဆးေခြတို႔မွာ ယခုႏွစ္ဇြန္လခန္႔မွစ၍ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ျခင္ေဆးေခြမ်ားအတြင္း ေရာင္းအားအေကာင္းဆုံး ျခင္ေဆးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ပုိးသတ္ေဆးမွတ္ပုံတင္အဖြဲ႕က ျပည္ပမွနည္းလမ္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာေသာ ေစ်းကြက္တြင္းေရာင္းခ်ေနသည့္ ျခင္ေဆးေခြအခ်ဳိ႕မွာ အဆိပ္ရွိပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည္ကုိ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိရၿပီး၊ တင္သြင္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းတုိ႔ကုိ တားဆီးအေရးယူျခင္းျဖင့္ သိမ္းဆည္းမႈျပဳလုပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ထုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ သုံးစြဲသူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခုိက္ေစႏုိင္သည္ဟုဆုိေသာ အဆုိပါျခင္ေဆးေခြမ်ား၏ အမည္နာမမ်ားကိုမူ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေပ။

About cobra

oakar min maung has written 203 post in this Website..