၁၉၉၀ လႊတ္ ေတာ္အမတ္ ( စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ ) ဦးခင္ေမာင္ေဆြ သည္ NLD ေရြး ေကာက္ပြဲ သပိတ္ ေမွာက္ ရန္ဆုံးျဖတ္စဥ္ NLD မွခြဲထြက္ျပီး မိမိဆႏၵျဖင္႕

သီးျခား ပါတီေထာင္ကာ ပါ၀င္ ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ ရြက္ခဲ႕ေသာ္လည္း အျပစ္ေပး ခံခဲ႕ရသူတဦးျဖစ္ ရ်္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခြင္႕ မရွိေႀကာင္း ၊

ေ၇ြးေကာက္ပြဲ ၀င္ လုိပါက အသနားခံ စာ တင္ရမည္ျဖစ္ေႀကာင္း အေႀကာင္း ႀကားလာသျဖင္႕ စာတင္လုိက္ရပါသည္။

ယင္းသုိ႕အသနားခံ စာ တင္ျပီး တဖန္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စီး ပုံအား လုိက္နာပါမည္ဟု ထပ္မံ လက္မွတ္ ထုိးခုိင္းျပန္ ေသာေႀကာင္႕ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ မႈ႕

မလုပ္ေတာ႕ ဟု ဆုံးျဖတ္လုိက္ ေႀကာင္း သိရသည္။

About fatty

Zaw oo has written 351 post in this Website..

i am over 50. I have the knowledge of broadcasting and televising as a producer and have trading- company-experiences as well.

   Send article as PDF