ဘာသာေရး အေျခခံဝါဒီ အားေကာင္းလာတဲ႕ ျမန္တ ်န္႕ျပည္ကုိ ဘယ္လုိ လမ္းမွန္ေဗၚ ပ ်ံတင္သင့္လဲ ဆိတ္ကူးနဲ႕ ဖဲရုိက္ေနမိတယ္။ ဘာသာေရးဆုိတာ ၂၁ရာစုမွာ ပုဂၢလိက လြတ္လာဘ္မႈ အေနန႔ဲပဲ ေကာင္းတယ္။ လူ႕အဖြဲ႕စည္း တရပ္အေပၚ ဟုိဟာ ဒီဟာ အမိန္႕ေပးခြင့္ မရွိသင့္ေတာ႕ဘူး။ ေရွးေခတ္မွေတာ႕ လူမႈေရး စီးပြားေရး ဘုန္းၾကီးေက ်ာင္းသြား တြက္ရခ ်က္ရ၊ ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္ ဘုန္းၾကီးပဲ အားကုိးရ..။ ေဆး၊ ေဗဒ၊ ဝိဇၨာသိပၸပညာရပ္ အားလုံး ဘုန္းၾကီးေက ်ာင္းက လာသည္္ကုိး ခင္ျမ။ ေနာက္ပုိင္းေခတ္ေတာ႕ သိတဲ႕အတုိင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရလ ်င္ လူစာေတြကုိေတာင္ ဘုန္းၾကီး ျပန္သင္ရတဲ႕ ေခတ္မုိ႕ ကုိယ့္အလုပ္ ကုုိယ္အာရုံစုိက္ဖုိ႕ သင့္ျပီ။ ပရိယတၱိ၊ ပဋိပတၱိ၊ ပဋိေဝဒ သာသနာ ၃ရပ္ အေလးေပးရမည့္ အခ ်ိန္ေပါ့ဂ ်ာ။ ပိဋကတ္ စစ္တယ္ မစစ္ဘူး သံသယ ရွိလည္း ဗုဒၶဘုရား သားေတာ ္မ ်ား အဓိကလုပ္ရမည့္ ဘာဝနာကမၼ႒ာန္း ဆီးျဖန္းျခင္း ကိေလသာစစ္ပြဲ ေဇာင္းေပးၾကေပါ့။ ေလာကမွာ ရဟႏၱာတဆူ ေပၚထြန္းလာရင္ နတ္လူ သတၱဝါ မေရတြက္ႏုိင္ေအာင္ အက ် ဳိးမ်ားတယ္ဆုိတာ အလဂါး ထားခဲ႕တာမွာ မဟုတ္တာ။ ရုိးရုိးေတြးလ ်င္ သူ႕ဟာသူ ျဖစ္တာ က ်န္ပရိတ္သတ္နဲ႕ ဘာဆုိင္သလဲ၊ ကိေလသာတုိက္ပြဲမွာ ကုိယ့္ဖက္က ဓမၼစစ္သူၾကီးတပါး အားျဖည့္လာတယ္လုိ႕ အလြယ္မွတ္ၾကပါ။

ခုေတာ႕ဗ ်ာ အရုိးစည္းရုိးထုိးမည္ ေျပာလုိေျပာ၊ စစ္သီခ ်င္းေတြ လာဘ္ခုပ္လာဘ္ဝါးတီး တုိင္ေပးလုိေပးနဲဲ႕ မဘသကုိယ္ေဒၚေတြ လြန္ၾကဴ းေနဗုံ။ ၾကည့္လုိက္ေတာ႕ စာတတ္ေပတတ္ ကုိယ္ေဒၚေတြ ပါသဗ ်။ ပိဋကတ္သုံးပုံ အာဂုံေဆာင္တဲ႕ ဆရာေတာ ္တပါးေတာင္ပါလုိက္ေသး။ ဒုကၡ ဒုကၡ.. ငယ္ငယ္က မွတ္သားခဲ႕တာ ပိဋုကတ္ အာဂုံေဆာင္လ ်င္ စာဘုရား ထုိက္သတဲ႕၊ ပညာအရာ ပုထုဇဥ္ထဲ အျမတ္ဆုံး အသိစုန္း အတတ္စုန္း ဆုိျခင္ဟန္တူရဲ႕။ ဒါဆုိ အဲဒီကုိယ္ေဒၚဂ ်ီး လူလုိေျပာ လူလုိ စည္းရုံးေနတာ အ့ံဩမိပါရဲ႕..။ ကိေလသာ နဲ႕ ဘာသာတရား ပူးေနဗံု သတိခ ်ပ္ၾကပါ။ ဗုဒၶဘာသာဆုိတာ ကိေလသာ အျမစ္ျဖတ္သူမ ်ား အေပါင္းအစုအေဝးၾကီး ျဖစ္သင့္တယ္။ ျဖတ္ျပီးျဖတ္ဆဲ ျဖတ္လတၱံ သူမ ်ားကုိ အေထာက္အပ့ံ ေပးသူမ်ားသာ ျဖစ္သင့္တယ္။ ေရႊဝါေရာင္ေတာ ္လွန္ေရး အငုိက္မိတဲ႕ စစ္တပ္ သူ႕အလွည့္မွာ ဘုန္းၾကီးေတြကုိ ေကာင္းေကာင္း အသုံးခ ် လုိက္တယ္။ မင္းတုိ႕တုန္းကလည္း လုပ္တာပဲ ငါတုိ႕လုပ္တာလဲ အျပစ္မေျပာနဲ႕ ဆုိတဲ႕ ဆင္ေျခနဲ႕ ရွက္ရေၾကာက္ရေကာင္းမွန္း မသိေတာ႕ဘူး။ ဘာနဲ႕တူသလဲဆုိ ကူျမဴ နစ္ကလည္း ဒီမုိကေရစီ ေျပာတာပဲ၊ အေနာက္တုိင္းလည္း ဒီမုိကေရစီေျပာတာပဲ.. အားလုံး အတူတူလုိ႕ ငါ့စကားႏြားရ ျဖစ္ေနျပီ။ တနည္းအားျဖင့္ ဟုိဘာသာလည္း ဘုရား ဒီဘာသာလည္း ဘုရား.. ဘုရားအားလုံး အတူတူပဲ ဆုိသလုိေပါ့။

တုိင္းျပည္တုိးတက္ဖုိ႕ ဘာသာေရးနဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ခြဲႏုိင္မွ၊ အဲဒီစည္းကုိ ဘာသာတုိင္းမွ တုိးတက္သည့္ အျမင္ရွိသူမ ်ား ျပတ္ျပတ္သားသား တားႏုိင္မွ ျဖစ္မည္။ ႏုိ႕မုိ႕လ ်င္ သူမလႈပ္ ငါမလႈပ္နဲ႕ ၾကားက တုိင္းျပည္ စုံစုံးျမႈပ္မည္။ အခြန္ေဆာင္တဲ႕ေနရာကုိပဲၾကည့္ ကုိယ္ကေဆာင္ျခင္ေပမဲ႕ ျပိဳင္ဖက္က လုိက္မေဆာင္ရင္ ကုိယ္နာသြားမွာေပါ့.. ဒီအေတြးနဲ႕ ဘယ္သူမွ မေဆာင္ၾကေတာ႕။ ဘာသာေရး ပုိဆုိးလိမ့္မည္.. သာသနာဝံထမ္း ဆုိးလ ်င္ သူမ ်ားထက္ပုိ ဆုိးသည္ မဟုတ္လား။ ဘာသာကြဲ ေတာင္တန္းေဒသ သူပုန္ထမွႈမွာ ဘာသာေရးေၾကာင့္လုိ႕ ေျပာရင္းနဲ႕ပဲ တုိင္းရင္းသားသူပုန္မ်ား ကုိယ့္နယ္ေျမနဲ႕တပ္ကုိ မိမိအစြဲျပဳ လ ွ်ာ ဘာသာႏွင့္ပဲ အုပ္စီးၾကျပန္သည္။ ဒီေတာ႕ ဂ ်ာေအး သူ႕အေမရုိက္ အဆုံးသတ္ပါမည္လား..။

ဘာေရး ညာေရး ေလာကီေရးလ ွ်ာမ ်ားအားလုံး ဘာသာေရး မပါေလေကာင္းေလ၊ ျဖစ္ႏုိင္လ ်င္ သာသနိက အေဆာက္အအုံမ ်ားတြင္ မလုပ္သင့္။ နာဂစ္အေျခဂံ ဥပေဒမွလည္း ဒီလိုဆုိတာပါပဲ သုိ႕ေသာ ္ ရင္ထဲက မပါေလေဒါ့ ဒုံရင္းက ဒုံရင္း။ ႏုိင္ငံေရး သမားချမာ ေျမျပန္႕ေရာက္လ ်င္ ဘုန္းၾကီးေက ်ာင္း ဝင္အူးျခရ၊ ဘုရားေစတီ ဝံရွိခုိးျပရ.. ေတာင္ေပၚေရာက္ေတာ႕ ခ ်ာ့ခ်္ဘုရားေက ်ာင္း သြားျပရ…။ အဲလုိျဖစ္ေလ ဘာသာေရးပုဂၢဳိလ္ေတြ တျပဳံးျပဳံး.. သူတုိ႕ ဩဇာ ပုိတက္လာသည္ မဟုတ္လား။ သူေဖါက္ငါေဖာက္နဲ႕ ယေန႕ မဘသေတြလုပ္သလုိ စည္းေပါက္မႈေတြျဖစ္.. ဘာသာျခားေတြမွာလည္း မရွိဘူးလုိ႕ မေျပာႏုိင္၊ အဖိခံေနရလုိ႕ အသံထြက္မလာတာသာျဖစ္မည္။ rabit cat

ဘာသာေရးအေပၚ ရႈျမင္သုံးသပ္မႈမ ်ား ျပင္ၾကပါ။ အိမ္နီးဝန္းက ်င္၊ ျမိဳ႕ထဲ၊ ဟုိနားဒီနား သြားဒဲ႕အခါ ေဂါ႕ဒ္ ဖ ်ားသခင္ကုိ ယုန္ဖုိ႕၊ ကုိယ့္အပ ်စ္ကုိယ္ ေနာင္တရဖုိ႕ လုိက္စည္းရုံးနားျခ၊ အခ ်ိဳိ႕လည္း ပြဟိတလုပ္… ေတြ႕ေဒါ့ လူအမ ်ား ထင္တဲ႕ ဘာသာေရးကုိ ျပဳံးမိတယ္။ ဒီမွာဆုိ ေျပာငး္ေရႊ႕အေျခခ ်တဲ႕ မိဘကေန ေပါက္ဖြားလာတဲ႕ တလႈပ္ ကုိရီးလ ွ်ား ေအးရွန္းေလးေတြ မ ်ားတယ္။ ဒင္းရုိ႕ သူတုိ႕ႏုိင္ငံမွာဆုိလဲ ဒီလုိပဲ မူလဘာသာ အဆုံးအမေအာက္မွာ အလားတူ ေဗာလံတီလ ွ်ာလုပ္ၾကမွာပဲ၊ အဲလုိ ထုံးစံမရွိလို႕ မလႈပ္ခဲ႕ေတာင္ ၾကီးျပင္းျပည့္စုံလာတဲ႕အခါ ကုိယ့္အတုိင္းအတာနဲ႕ တခုခုေတာ႕ လုပ္ၾကတာပဲ၊ မသိေတာ႕ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ အဟုတ္ထင္တယ္.. အျခားသူမ ်ား သနားစရာေလးေတြ၊ ငါကယ္တင္မွကၽြတ္မည့္ သတၱဝွါေတြလုိ႕ ျမင္မိျပီေပါ့။ ဒါေတြသိလာေတာ႕ ဟုိဘာသာဝံ ဒီဘာသာဝံ သိပ္အထင္ မၾကီးေတာ႕ျပီ။ ရြာထဲမွာလဲ ဒါဇင္ပလာဘ္ကၽြတ္ ဆုိျပီး ဘက ဘုန္းၾကီးေက ်ာင္းေတြ လစဥ္ လွဴ ဒါန္းတဲ႕ ပြဟိတအဖြဲ႕ရွိတယ္။ လုပ္ႏုိင္ခဲသည္မုိ႕ သာဓုေခၚပါအိ ဂုဏ္ျပဳပါအိ သုိ႕ေသာ ္သူတုိ႕ ဗုဒၶဘာသာဝံ အျဖစ္ ေမြးမလာဘဲ ဘာသာျခားအျဖစ္ ေမြးလာခဲ႕လ ်င္ အလားတူ ပြဟိတအလုပ္ လႈပ္ၾကအူးမွာပါပဲ။ ဘက ဘုန္းၾကီးေက ်ာင္းအစား ခြစ္ယံဘုရားေက ်ာင္းမွာ ျဖစ္ျခင္ျဖစ္မည္၊ မိဘမဲ႕ ဗလီစာသင္ေက ်ာင္းမွာ ျဖစ္ျခင္ျဖစ္မည္။ ဆုိျခင္တာ ဘာသာေရး ေၾကာင့္မဟုတ္.. လူပုဂၢိဳလ္စရုိက္နဲ႕ ပတ္ဝန္းက ်င္ ထိန္းေက ်ာင္းမႈတုိ႕ ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ႕အရာ။ အမ ်ိဳး ဘာသာ သသနာဆုိျပီး တလြဲမာန္မတက္ၾကဖုိ႕ ဆုိလုိရင္းပါ။

လူမွာ သာမန္အားျဖင့္ ဗီဇႏွစ္မ ်ိဳး ပါတယ္၊ ဒုစရုိက္နဲ႕ သုစရုိက္ေပါ့။ ေကာင္းတာလႈပ္ျခင္တဲ႕ဆိတ္၊ ဆုိးတာေပ ်ာ္ေမႊ႕တဲ႕ဆိတ္.. အဲဒီႏွစ္ခု ယွဥ္တြဲေနတယ္။ ေကာင္းတာ အားသာတဲ႕အခ ်ိန္ ေကၽြးလုိက္ေမြးလုိက္.. ဆုိးတဲ႕အခ ်ိန္ေတာ႕ ခုိးလုိက္ဝွက္လုိက္..။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတုိင္းမွာ ရွိတယ္။ ယဥ္ေက ်းမႈမဲ႕အရုိင္းအစုိင္းေတြမွာေတာင္ ကုိယ့္လူအေပၚေတာ႕ ေကာင္းဆိတ္ဝံတဲ႕အခါ ရွိတာပဲ။

ေလာကမွာ အမွန္သစၥာ တခုထဲ..၊ သုိ႕ေသာ ္အမ်ားထင္သေလာက္ မေပါ။ ေဘးကင္းရန္ကြာ ဘာသာတုိင္း ေကာင္းတယ္ ေရႊျပည္ေအး တရားေဟာတဲ႕အခါ အမွန္တရား ၾကားညွပ္ခံရျပန္ေရာ။ ဒါမွ အမွန္တရားေဟ႕ ဆုိျပန္ေတာ႕ ငါမွငါ ကုိယ့္ဟာ ခုတ္ၾကထစ္ၾက စားခြက္လုၾကတယ္။ သူမ ်ားဘာသာအခက္ ငါ့ဘာသာအခ ်က္လုပ္ၾကတယ္။ အနီးစပ္ဆုံး ဘာသာျပန္လ ်င္ အမွန္တရားဆုိတာ လြတ္ေျမာက္မႈကုိ ေခၚတာ… တနည္းအားျဖင္ ့ပုဂၢိဳလ္၊သတၱဝါစြဲကေန လြတ္တာ။ ခုေတာ႕ ဟုိဟာ ဒီဟာ ေျပးကပ္စြဲၾကျပီး ငါမွန္ သူမွား လုပ္ၾကတယ္၊ မုန္းၾကတယ္၊ ျပသနာ ဖန္တီးတယ္။ အဆုံးေတာ႕ ဤဒြႏၷယာဂ ်ီးမွာ ယေန႕ေခတ္ ဘာသာေရး ဆုိတာဟာ တလႈပ္သုိင္းဝတၳဳထဲက ကုိယ့္ဟာကုိ ဗုိလ္ျဖစ္ဖုိ႕ ၾကံေနတဲ႕ ေရွာင္လင္၊ ဝူတန္း၊ ခြန္လြန္း  သုိင္းဂုိဏ္းၾကီးေတြထက္ ပုိမထူးၿပီေပါ့။

ရြာဦးေၾကာင္စရာေတာ ္ငါကြ ဦးေၾကာင္ၾကီး (ေဂဇက္ရြာသဂ ်ီးသမက္ေလာင္း)

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF