– ျမန္မာက ” ေရ ” ကို အဂၤလိပ္က ” water” ကုလားက ” ပါနီ ” လို႕ေခၚတယ္…

ျမန္မာက ေရလို႕ေခၚမွ မွန္တယ္?…အဂၤလိပ္ကလည္း water လို႕ေခၚမွ မွန္တယ္?…

ကုလားကလည္း ပါနီ ကအမွန္ဆံုး စသည္ျဖင့္ ျငင္းခံုေနဖို႕မဟုတ္ဘူး…

ေရဆိုတာ ညစ္ေပေနသည့္အရာကို သန္႕ရွင္းေစတယ္၊ ေလာကကိုေအးျမေစတယ္…ဆာေလာင္မႈမွ

သတၱ၀ါေတြကို အငတ္ေျပေစပါတယ္….

ဒါကို “ပညတ္သမား” ကလည္း ေရ၊ water၊ ပါနီ လို႕မေခၚဘဲ ဘာလုပ္လို႕ရမွာလဲ လို႕ေစာဒကတက္

“ပရမတ္သမား ” ကလည္း ေရထဲမွာ H2O ပါတယ္… H2O မသိဘဲ ေရေသာက္လို႕မရဘူးလို႕ေျပာရင္

ေလာက အတြက္ဘာမ်ားအကိ်ဳးရိွမွာလည္း…

တကယ္ေတာ့ေရ၏ ပကတိသဘာ၀ဟာ ျဖဴစင္သန္႕ရွင္းပါတယ္…ကာလ၊ေဒသ၊ ပုဂၢလ မခဲြျခားဘဲ

သူ႕အစြမ္းသတိၱအရည္အခ်င္းရိွသေလာက္ သူ႕တာ၀န္သူေက်ပါတယ္…

သို႕ေသာ္ ထံုးေက်ာေတာင္ကိုျဖတ္သန္းလာသည္႔ေရမွာ ထံုးဓါတ္(calcium) မ်ားပါလာသလို

သတၱဳေၾကာကိုျဖတ္သန္းလာသည့္ ေရမွာလည္း(Iron) သံဓါတ္ေတြကန္႕ဓါတ္ေတြပါလာမွာပါဘဲ…

ေျပာခ်င္တာ ကၽြန္ေတာ္တို႕လူသားအားလံုးဟာ ေရလိုဘဲ မူလပကတိပင္ကိုသဘာ၀အရအားလံုးဟာ

ျဖဴစင္သန္႕ရွင္းၾကပါတယ္… ကၽႊန္ေတာ္တို႕ငယ္ငယ္တံုးက အေမမိဘဘိုးဘြားမ်ားက ကေလးေတြက

အျဖဴထည္ေတြပါလို႕ ေျပာၾကတာကို မွတ္မိၾကမွာပါ…ဒါေတြက ဘာကိုျပေနသလဲဆိုေတာ့ လူသားေတြ

အားလံုးဟာ ငယ္ငယ္တံုးက ျဖဴစင္ရိုးသားၾကတယ္ဆိုတာကို ျပေနတာဘဲမဟုတ္လား..ႀကီးလာသည့္ အခါမွ

ဘိုးဘြားမိဘေဆြမိ်ဳး ဆရာေတြပတ္၀န္းက်င္ေတြက အေရာင္ဆိုးေပးလိုက္လို႕ ညစ္ပတ္သြားၾကတယ္…

ေရနဲ႕ အညစ္အေၾကးေတြဟာ အတူေနၾကေပမဲ႕ ခဲြျခားၿပီးျမင္လိုက္ရင္ ေရကိုအျပစ္မျမင္ေတာ့သလို

ထို႕အတူ…လူေတြဟာလည္း ဘာသာစဲြ၊လူမိ်ဳးစဲြ၊ေဒသစဲြ စသည့္စသည့္အစဲြအလန္းအညစ္အေၾကးေတြဟာ

လူသားေတြနဲ႕ အတူရိွေနေပမဲ႕ ခဲြျခားၿပီးျမင္လိုက္ရင္ လူ႕ေလာကအင္မတန္မွ ျငိမ္းခ်မ္းလိမ္႔မယ္လို႔ျမင္မိပါ

တယ္….

About Ko out of...

Ko out of... has written 91 post in this Website..

   Send article as PDF