အေမရိကႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာအမ်ားစုသည္ အေမရိကန္မ်ားႏွစ္သက္ေသာ အားကစားနည္းမ်ားကို စိတ္မဝင္စားၾကပါ။ျမန္မာပီပီေဘာလံုး ကန္တာေလာက္သာ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားပါသည္။အေမရိကမ်ားႏွစ္သက္သည့္ baseball , football , basketball ႏွင့္ ice hockey စသည့္အားကစားနည္းမ်ားကိုုႀကိဳက္ဖို႔မလိုပါ။သို႔ေသာ္ထိုအားကစားနည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဝါဟာရမ်ားကိုေတာ့ သိထားဖို႔ သံုးတတ္ေအာင္ေလ့လာထားဖို႔ေတာ့လိုပါသည္။သို႔မွသာ အမ်ား နည္းတူေျပာႏိုင္ဆိုႏိုင္ေရးႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္နာမည္ႀကီး three strikes and you are out ဥပေဒကိုအားလံုးၾကားဖူးၾကပါလိမ့္မည္။ ထိုစကားစု ေလးကိုနားလည္ရန္ baseball အေၾကာင္းအနည္းအပါးေတာ့ သိထားဖို႔လိုပါသည္။ ရာဇဝတ္မႈသံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္က်ဴးလြန္မိသူမ်ားကို ေထာင္တစ္သက္တစ္ကၽြန္း ထိပင္ ခ်ပစ္နိုင္္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ပါသည္။ တခါတရံတတိယအႀကိမ္ က်ဴးလြန္မိသည့့္ျပစ္မႈမွာ လြန္စြာေသးငယ္ေသာ္လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ႀကီးမားေသာေထာင္ဒဏ္ေပး ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါဥပေဒကို ရာဇဝတ္သားမ်ားအထူးေၾကာက္ၾကပါသည္။ မည္သည့္ကိစၥ၌မဆို ႏွစ္ႀကိမ္တိတိေဘးမဲ့ေပးထားၿပီး တတိယအႀကိမ္၌ အျပစ္ေပး မည္ဆိုလွ်င္ သံုး၍ရပါသည္။ ဥပမာ- ခေလးငယ္တစ္ေယာက္သည္ မိခင္ကိုႏွစ္ႀကိမ္တိတိလိမ္လည္ေျပာဆိုသည္ဆိုပါစို႔။

“You’ve lied to me twice already.Three strikes and you are out.Next time, you will lose your allowance .”

လိမ္ေျပာတာႏွစ္ႀကိမ္ရွိၿပီ။ေနာက္တစ္ခါလိမ္ရင္ေတာ့ ဒုကၡေရာက္ၿပီသာမွတ္။ မုန္႔ဖိုးဆံုးၿပီသာမွတ္။”ဟူ၍ ျပန္ဆိုႏိုင္ပါသည္။baseball ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ေနာက္ ထပ္စကားစုေလးမွာ hit a home run ပင္ျဖစ္ပါသည္။ထူးထူးျခားျခားေအာင္ျမင္မႈရရွိျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ဥပမာအားျဖင့္

” The company”s new product is a home run and has been sold out.”

“ကုမၸဏီ product အသစ္ဟာ ထူးထူးျခားျခားကိုေအာင္ျမင္ၿပီး အေရာင္းရသြက္သည္ “ဟု ဆိုလိုပါသည္။ baseball ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ အျခားေဝါဟာရေလးမ်ား မွာ pinch run ႏွင့္ pinch hit တို႔ပင္ျဖစ္ပါသည္။သံုးစြဲပံုုျခင္းတူပါသည္။တစံုတေယာက္အစား အျခားတစ္ေယာက္ကဝင္ၿပီး တာဝန္ယူေပးရသည့္အခါ အလုပ္လုပ္ေပး ရသည့္အခါ သံုးႏိုင္ပါသည္။ဥပမာအားျဖင့္

” Our teacher was sick  yesterday so the principal had to pinch hit/pinch run for her.”

ဟူ၍ သံုးႏိုင္ပါသည္။” ဆရာမေနမေကာင္းျဖစ္ေန၍ ေက်ာင္းအုပ္ ႀကီးက သူမအစားဝင္၍သင္ေပးရသည္” ဟုအဓိပၸါယ္ရပါသည္။
စင္စစ္ baseball ထက္အေမရိကန္မ်ားႏွစ္သက္သည့္ အားကစားနည္းမွာ football ပင္ျဖစ္ပါသည္။ထုိ football ႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ေဝါဟာရေလးမွာ ” a Hail  Mary Pass” ပင္ျဖစ္ပါသည္။ လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ဟုထင္ရေသာ ကိစၥတစ္ခုကို စြန္႔စြန္႔စားစားႀကိဳးစား၍ လုပ္ေဆာင္သည့္အခါမ်ိဳး၌ အသံုးျပဳတက္ပါသည္။ ကံေကာင္းၿပီးေအာင္ျမင္သြားတာမ်ိဳးရွိတက္ေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ အရံႈးႏွင့္ပင္ ရင္ဆိုင္ရတက္ပါသည္။
ဥပမာ –

While gambling he was down to his last hundred , so he threw a Hail Mary pass and laid all hundred on number 9.To everyone’s surprise , the ball landed on number 9 and he ended up winning all his money back .

ေလာင္းကစားရင္းေဒၚလာတစ္ရာသာက်န္ေတာ့သည့္အခါ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ဟုယူဆၿပီး နံပတ္ ၉ အကြက္ေပၚ၌ ေငြတစ္ရာလံုးပံုေအာလိုက္သည္။ကံေကာင္းၿပီး ေဘာ လံုးကနံပတ္၉ ေပၚက်၍ ရံႈးထားေသာေငြအားလံုးျပန္လည္ရရွိသည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။
အေမရိကန္တို႔အႏွစ္သက္ဆံုးအားကစားနည္း football မွပင္ touchdown ႏွင့္ field  goal ဆိုသည့္ ေဝါဟာရေလးမ်ားရပါသည္။football ကစားသည့္အခါ touchdown ရဖို႔ႀကိဳးပမ္းရပါသည္။ မရႏိုင္မွ field goal ကန္ရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ မိမိလိုခ်င္ တာကို မရႏိုင္၍ ရတာေလးႏွင့္ပဲ ေက်နပ္လိုက္ရသည့္အခါမ်ိဳး၌ ဤေဝါဟာရေလးမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္းသံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

“When he went to Las Vegas, he was looking to score a touchdown and win a lot of money. However, he had to be satisfied with kicking a field goal and a small winning of only 25 dollars.”

သူဟာ Las Vegas ကိုသြားတုန္းကေတာ့ ပိုက္ဆံအမ်ားႀကီးႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းသြားတာပါ။ ဒါေပမယ့္ သူထင္သလိုျဖစ္မလာေတာ့ Las Vegas မွာ ၂၅ေဒၚလာေလာက္ႏိုင္ တာနဲ႔ပဲ ေက်နပ္လိုက္ရတယ္။နာမည္ေက်ာ္စာေရးဆရာႀကီးေမာင္သာရေျပာသလိုကေတာ့ “ငါးမရေရခ်ိဳးျပန္တယ္ေပါ့”။
ယခုေခတ္မွာ Million မဟုတ္ Billion ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကန္သည့္ ball park ႀကီးမ်ားေဆာက္လုပ္ၾကသည့္ေခတ္ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူတို႔ေက်ာင္းအ နီးရွိ 49ers  တို႔၏ Levi Stadium ႀကီးဆိုအင္မတန္ခ႔ံၿငားထည္ဝါလွပါသည္။ ထိုသို႔ ball parks မ်ားေခတ္စားလာသည္ႏွင့္အမွ် “ball park figure” ဟူေသာေဝါဟာရ ေလးလည္း ေခတ္စားလာပါသည္။အဓိပၸါယ္မွာ အတိအက်မဟုတ္ဘဲ ခန္႔မွန္းေျခဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအိမ္ေရာင္းရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဆိုႀကပါစို႔။Realtor က ဘယ္ေစ်းေလာက္ႏွင္႔ ေရာင္းမည္လဲဟု ေမးလာသည္႔အခါ  တိတိက်က် မေၿဖနိုင္ခဲ႔လွ်င္ ထိုRealtor ကပင္

“Even if you can’t tell me the exact price you want, at least give me a ball park figure, so I can let you know it I can spell it at around that price.”

ဟုေျပာႏိုင္ပါသည္။”ထားပါေတာ့၊ အတိအက်ေစ်းမေျပာခ်င္ရင္ေတာင္ ခန္႔မွန္းေျခေလာက္ေတာ့ေျပာပါ။ဒါမွဒီအိမ္ကို ဒီေဈးနဲ႔ေရာင္းေပးလို႔ျဖစ္မျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာ ႏိုင္မွာေပါ့” ဟုဆိုလိုပါသည္။
အေမရိကန္လူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ မည္သည့္အားကစားပြဲ၌မဆို ရႈံးနိမ့္မည္ဟုယူဆရေသာ အသင္းကိုအထူးအားေပးေလ့ရွိပါသည္။ထိုအသင္းမ်ိဳး၊ အားကစား သမားမ်ိဳးကို underdog ဟုေခၚပါသည္။” We love the underdog” ဟုေျပာဆိုေလ့ရွိပါသည္။ဥပမာအားျဖင့္

“My American friends are pulling for the underdog in our soccer match against South Korea.

ဆိုသည့္ ဝါက်၌ underdog ၏အဓိပၸါယ္ကို နားလည္သူမ်ားသည္ အေမရိကန္မိတ္ေဆြမ်ားသည္ျမန္မာအသင္းကိုရရန္ အားေပးေနၾကေၾကာင္း နားလည္ေပလိမ့္မည္။South Korea အသင္းသည္ World Cup အဆင့္ထိေရာက္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ေနသည့္အသင္းျဖစ္ပါသည္။ နိဂံုးအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာအားကစားအသင္းမ်ားကအားကစားသမားမ်ားႏွင့္အေမရိကေရာက္ေနသည့္ျမန္မာအားလံုးတို႔သည္ underdog ဘဝႏွင့္မေက်နပ္ေနသင့္ပါ။ Gold medal and Silver medal တို႔မရရင္ေနပါေစ။အနည္းဆံုးေတာ့ success ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္အၿမဲတန္းရင္ဆိုင္ေနရသည့္ winners မ်ားျဖစ္ၾကပါေစဟု ဆုေတာင္းရင္း နားပါဦးမည္။

 

ျမန္မာ့ဂဇက္ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၅ တြင္ပံုႏွိပ္ေဖၚျပျပီးျ့ဖစ္သည္။

kai

About kai

Kai has written 1004 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF