ျပကၡတိန္ လက္က်န္ႏွင့္ ၇၇ွိေငြ ( ၀၂ – ၁၂-၂၀၀၅)

ေၾကာ္ျငာရွင္= ၁၂၉
————————–
အန္တီမမ – ၁၀ ခု (၁ လ စာ) = ယူျပီ
ဦးေက်ာက္ – ၁၀ ခု (၁ လ စာ) = မယူေသး
KZ – ၅၀. (၃ လ စာ နဲ႕ ကာဗာ) = ယူျပီ ၁ခုလို (ကိုမတ္)
မသဲ – ၁၀ ခု (၁ လ စာ)= ယူျပီ
မႏိုဗီ – ၁၀ ခု (၁ လ စာ) = ယူျပီ
သူၾကီး – ၁၀ ခု (၁ လ စာ) = ယူျပီ (အန္တီမမ)
အန္တီဒံု – ၁၀ ခု (၁ လ စာ)= ယူျပီ (အန္တီမမ)
Mလုလင္ – ၁၀ ခု (၁ လ စာ) = ယူျပီ
ဦးမိုက္ – ၂၀ ခု (၂ လ စာ) = ယူျပီ
အၾကံညာဏ္ အစေဖာ္သူ – အလင္းဆက္ = မယူေသး
ဒီဇိုင္းနာ – မိုးသူ = မယူေသး

ဓာတ္ပုံ ဆရာ ေတြ ျဖစ္တဲ့
၁) ကိုေပါက္ (မႏၲေလး)  = မယူေသး
၂) ဂႏၶာရီ ၾဆာအုပ္  = မယူေသး
၃) ကိုမ်ိဳး (ေဖာဂိုင္း)  = မယူေသး
၄) မေဝ  = မယူေသး
၅) ကိုစိန္ေသာ့  = မယူေသး
၆) ပု(ခ်)  = မယူေသး
အလႉရွင္= ၁၃

တဂ်ီး – ၅ ခု = ယူျပီ (အန္တီမမ)
ေေေက်ာက္(စ) – ၅ ခု  = မယူေသး
ေကဇီ – ၅ ခု = မယူေသး
ေတာတြင္းေပ်ာ္ – ၅ ခု = မယူေသး
အန္တီဒုံ – ၁ ခု = ယူျပီ (အန္တီမမ)
စြယ္ေတာ္ရြက္ – ၂ ခု = ယူျပီး ( သၾကား)
ေစာ႐ိုး – ၅ ခု = ယူျပီး (သၾကား)
ဘေဖာ – ၅ ခု = မယူေသး
မြအိ ၃ ခု = မယူေသး
ကိုထူးဆန္း ၅ ခု= မယူေသး
အေရာင္းစာရင္း = ၅၅

တံုတံု ၅ခု               = ၁၂၅၀၀
ဦးမိုက္ ၁၀ခု            =၂၅၀၀၀
အန္တီမမ ၄ခု            = ၁၀၀၀၀
ဦးစြယ္ေတာ္  ၁၀ခု      = မရေသး
အန္ကယ္ၾကီး ၁၀ခု      = မေ၀
ကိုလွမိုး ၅ခု             = ၁၂၅၀၀
ေ ေကာင္းကင္ျပာ ၁၀ခု  = ၂၅၀၀၀
ခ်ာတူး ၁ခု               = ၂၅၀၀
—————-
၈၇၅၀၀
ဦးမိုက္ (ေၾကာ္ျငာဖိုး)    =  ၈၀၀၀၀
Mလုလင္ (ေၾကာ္ျငာဖိုး) =  ၄၀၀၀၀
ေမာင္ဂီ                   = ၁၇၀၀၀၀
———————
၃၇၇၅၀၀
မနိုစိုက္ေငြ                    (၁၄ ၅၀၀)
———————
၇ွိေငြ                               ၂၃၇၀၀၀

ျပကၡတိန္            ၃၀၀
ေၾကာ္ျငာရွင္    = (၁၂၉)
အလႉရွင္         = (၁၃)
အေရာင္းစာရင္း = (၅၅)
————-
လက္က်န္     = ၁၀၃

ဦးပါ ၁၀ခု        = ၉၃ခု

Novy

About Novy

yi yi has written 66 post in this Website..

မွန္တယ္ထင္ရင္ ေနာက္မဆုတ္ပါ CJ # 1272011