အီ ပံုသည္ အဘ ဗိုးဗိုးေျမာက္ ဘီယာ သံုးေဆာင္ေနေသာပံု ျဖစ္သည္။

ဗိုးေျမာက္ေျမာက္
အီပံု ေအာက္တြင္ သင္ဒို႔ အလို႐ွိရာ ေတာင့္တအပ္ေသာ

ဆုတစ္ခုကို ကြန္းမန္႔ေရး၍ ေတာင္းဆိုပါေလ။

သင္ဒို႔လိုအင္မ်ား တမဟုတ္ခ်င္း ျပည့္ပါလိမ့္မည္။

 

ခြင္႔သာခိုက္မွ မလိုခ်င္ၾကလ်င္ သင္တို႔မိုက္ျပစ္ႏွင့္ သင္တိုပင္ ႐ွိပါေစေလ က်ႏုပ္က ေစဒနာ ႏွင့္မွ်ေဝျခင္းသာ ျဖစ္ေခ်သည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ စေန တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရ ရံုးပိတ္ရက္မ်ား မေတာင္းရ၊ အဘဗိုးဗိုးေျမာက္ ရံုးပိတ္ရက္ဆို မအား ဘီယာ ဆိုင္တကာလွည့္ ၍ မတရားထိုင္ေနတတ္သျဖင့္ ထိုေန႔မ်ား Off ပါသည္။

ပံု
အက်ိဳးေဒၚေဆာင္ အူးေျမာက္ေျမာက္

ဂ်စ္စူ

About ဂ်စ္စူ

has written 258 post in this Website..

စိတ္ဆတ္တယ္ အေၾကြးမဆပ္ဘူး