အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လိင္ ဆက္ဆံမႈကို မိမိ ခ်စ္ခင္ ႏွစ္သက္သူႏွင့္ ခ်စ္တင္း ႏွီးေႏွာလိုသည့္ ဆႏၵ အျပင္ အျခားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားျဖင့္လည္း ျပုလုပ္ တတ္ေၾကာင္း အသစ္ ထုတ္ေဝ လိုက္သည့္ စာအုပ္ တစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ဆင္ဒီမက္စတန္ႏွင့္ ေဒးဗစ္ဘုစ္တို့ ထုတ္ေဝ လိုက္သည့္ Why Women Have Sex အမည္ရွိ စာအုပ္တြင္ ေရးသားထားမႈ အရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မိမိ တို့၏ ပ်င္းရိ ၿငီးေငြ႕မႈကို ေျဖေလ်ွာ့ ခ်င္သည့္ အခါ၊ အမ်ိဳးသား တစ္ဦး အား အညႇာအတာ ကင္းမဲ့စိတ္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အခါႏွင့္ ေခါင္းကိုက္ သည့္ အခါမ်ားတြင္ လိင္ ဆက္ဆံ တတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားသည္ ေလ့လာမႈမ်ား အရ နံပါတ္ ၁ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ေနၿပီး စိတ္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေနသည့္ အခါႏွင့္ ညစာ ေကာင္းေကာင္း စားခြင့္ ရသည့္ အခါမ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားကို အိပ္ခန္းထဲ ေခၚသြားေလ့ ရွိေၾကာင္း စာအုပ္တြင္ ပါရွိသည္။

ယင္းစာအုပ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လိင္ ဆက္ဆံ လိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေၾကာင္းရင္း ေပါင္း ၂၀၀ ဝန္းက်င္ကို မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပထားသည္။ စာအုပ္တြင္ အမ်ိဳးသား အမ်ားစုသည္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးအား ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ လိင္ဆိုင္ရာ ဆြဲေဆာင္မႈ အနည္းဆံုး တစ္ခုမ်ွ ရွိေနရန္ ႀကိုးစားတတ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားကမူ ယင္းအခ်က္ကို အေရးတႀကီး လိုအပ္သည္ဟု ယူဆေလ့ မရွိေၾကာင္း တကၠဆက္ တကၠသိုလ္မွ စိတ္ပညာ ဆရာဝန္မ်ားျဖစ္သည့္ စာေရးသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပုထားသည္။

စာအုပ္အတြင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ လိင္ ဆက္ဆံသည့္ အေၾကာင္းရင္း အနက္ ၈၄ ရာခိုင္နႈန္းသည္ အိမ္မႈ ကိစၥမ်ားအား ၿငီးေငြ႕မႈႏွင့္ စိတ္ေအးခ်မ္းမႈကို ရရွိေစရန္ဟု ဆိုသည္။ ယခု စာအုပ္ အတြက္ အမ်ိဳးသမီး ၁၀၀၆ ဦးအား သေဘာထား ေကာက္ခံ စစ္တမ္း ျပုစုခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အခ်ိဳ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေခါင္းကိုက္သည့္ အခါ လိင္ ဆက္ဆံျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး ေဆးနည္း တစ္ရပ္ အျဖစ္ ညႊန္းဆိုၾကသလို အမ်ားစုက အႀကိမ္မ်ားေလေလ၊ က်ြမ္းက်င္မႈ တိုးလာေလေလဟု ေထာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

About cobra

oakar min maung has written 203 post in this Website..