20151031_142721လူတေယာက္တည္း ကားေျခာက္စီးတရားေတာ္ (ေယာဆရာေတာ္ၾကီး-ဓမၼဗ်ဴဟာ ဆုႏွင္းပြဲ 31.10.2015)

လူတေယာက္တည္း ကားေျခာက္စီးတရားေတာ္ (ေယာဆရာေတာ္ၾကီး-ဓမၼဗ်ဴဟာ ဆုႏွင္းပြဲ 31.10.2015)
-မိမိခႏၶာ ေဆြမ်ိဳးပါ၊
ဥစၥာ အတတ္မ်ား၊
ဒုကၡမ်ားစြာ ကိေလသာ၊
လူမွာရွိတဲ႔ ေမာ္ေတာ္ကား။
-လူတေယာက္တည္း ကားေျခာက္စီး၊
ခရီးတြင္ေအာင္ ေမာင္း၍သြား၊

လူတေယာက္တည္း ကားေျခာက္စီး၊
ခရီးတြင္ေအာင္ စီး၍သြား၊

-မဂ္ေပါက္ဖိုလ္ေပါက္ နိဗၺာန္ေရာက္၊
လမ္းေဖာက္ထားတဲ့ ျမတ္တရား။
-အရွိ၏ေအာက္ အသိေရာက္ ၊
တိမ္းေမွာက္ လူက ရွံဳး၍သြား။
ဒုကၡမ်ားစြာ ကိေလသာ၊
လႊမ္းကာဖိ၍ ကားၾကပ္သြား။
အရြယ္သာႀကီး၊ခရီးမေရာက္၊
လမ္းမေပါက္ လန္႔ေၾကာက္အားငယ္သြား။

-အသိ၏ေအာက္ အရွိေရာက္၊
ျပီးေျမာက္ လူကေအာင္ျမင္သြား။
-အဆိုးကို ႏိုင္ အေကာင္းပိုင္ကာ၊
အားျဖည့္ပါ၊
ခ်မ္းသာေအးျမ တိုးတက္သြား။
ၾကီးလာသေလာက္ ခရီးေရာက္
ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ တိုးတက္သြား။
သတိပညာ ဦးစီးကာ၊
ေျခာက္ျဖာကားကို ေမာင္း၍သြား။

သတိပညာ ဦးစီးကာ၊
ေျခာက္ျဖာကားကို စီး၍သြား။

ကား ေျခာက္စီး ဥပမာ

(၁) မိမိခႏၶာ စီးေသာခါ သိကၡာျပည့္ေအာင္ သတိထား။

(၂) ကိုယ့္ေဆြမ်ိဳးမွာ စီးေသာခါ ေမတၱာရေအာင္ သတိထား။

(၃) ပစၥည္းဥစၥာ စီးေသာခါ ေကာင္းတာရေအာင္ သတိထား။

-သံုးတာ ေပးတာ ေပ်ာက္ပ်က္တာ
ေကာင္းတာရက ေအာင္ျမင္သြား။

(ေပးရမည့္သူမ်ား-မိဘေဆြမ်ိဳး/အတူေနမိတ္ေဆြ/အတူမေနမိတ္ေဆြ/အက်င့္သိကၡာၾကီးမားေသာ ပုဂၢိဳလ္/ခိုကိုးရာမဲ႕ပုဂၢိဳလ္မ်ား)

(၄)အတတ္ပညာ စီးေသာခါ ေကာင္းတာ ျမင္ေအာင္ သတိထား။

(၅)ဒုကၡမ်ားစြာ စီးေသာခါ ပညာရေအာင္ သတိထား။

(၆)ကိုယ့္ကိေလသာ စီးေသာခါ ပညာရေအာင္ သတိထား။

-ဟန့္တားဖယ္ရွား ရွဳပြားေပးပါ၊
ကိေလသာ
စိတ္မွာ ကင္းစင္သြား။
-ကင္းစင္သြားက ပညာရ၊
ေအးျမႏွလံုးသား။
-လူတေယာက္တည္း ကားေျခာက္စီး၊
ခရီးတြင္ေအာင္ ေမာင္း၍သြား။

လူတေယာက္တည္း ကားေျခာက္စီး၊
ခရီးတြင္ေအာင္ စီး၍သြား။

ဆရာေတာ္ၾကီးက ယေန႔ေခတ္ လမ္းေတြေပၚမွာ ၾကပ္ေနတဲ့ ကားေတြထက္ ကိုယ့္စိတ္ထဲမွာ ၾကပ္ေနတဲ့ ကိေလသာေတြက ပိုဆိုးပါတယ္တဲ့။ဒါ့ေၾကာင့္ ကိေလသာျမဴအမွိဳက္ေတြကို ကားေျခာက္စီးထဲက အဆိုးဆံုးျဖစ္တဲ့ ေနာက္ဆံုးကားနဲ႕ တင္စားပါတယ္။
ကိေလသာကားၾကီး ပိတ္ဆို႔ မေနေအာင္ ပညာလမ္းေတြ ပြင့္သြားေအာင္ ၾကိဳးစားဖယ္ရွားၾကပါစို႔။

padonmar

About padonmar

has written 227 post in this Website..

THAKHIN CJ #12112010 (5/2/16)