မင္ဂလာေဈး တေန႕ညက မီးေလာင္တယ္ဂ ်ာ… သန္းသုံးေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေက ်ာ္ဖုိး ဆုံးရႈံးဆုိလား။ ၂၀၁၁မွာလဲ တခါေလာင္ပီးျပီ.. မီးဓါတ္က ်ေနတဲ႕ ေျမေနရာ အကြက္အကြင္း ျဖစ္မယ္။ အလုိအေလ ်ာက္ မီးသတ္စနစ္ တပ္ထားေပမွဲ႕ သုံးထားတာ ေကာ ္ပုိက္၊ အေပါစားေတြမုိ႕ မထိေရာက္၊ အလုပ္လုပ္ပုံျမဘူးတဲ႕။ ညလုံျခဳံေရး အားနည္းခ ်က္လည္း ပါစုိပဲ… လခ ဘယ္ေလာက္ေပး လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ခန္႕ထားတယ္ေတာ႕မသိ။ ထြက္လာတာ သဒင္းေတြ။ အေသးဆိတ္ သုံးသပ္ခ ်က္ေတြ မၾကာမွီ ေပၚထြက္လာအူးမွာပါ။ ကံဆုိးသူေမာင္ရွင္ ဘူမ ်ား ျဖစ္ေလမလဲ…။

တျခားဟာေတြ ထားပါေတာ႕၊ ကုိယ္လည္း ပညာရွင္မဟုတ္.. တုိက္ရုိက္ပတ္သက္မႈလည္း မရွိ။ ေထာက္ျပျခင္တာ စစ္တပ္ဝင္လာတာ.. အံမယ္ ဖဘမွာ တက္လာတယ္.. တာဝန္ယူေပးတဲ႕ စစ္သားေတြကုိ အစားအေသာက္ေပးတာ မယူရဲၾကလုိ႕ (သူတုိ႕ကုိ လူေတြအထင္လြဲမွာ ဆုိးလုိ႕တဲ႕… သန္းေဂါင္ထက္ ညဥ့္မနက္ေတာ႕ပါဘူး ေခးတုိ႕လ ွ်ာ… ဝါးမွာသာဝါး) လွဴ သူအခ ် ဳိ႕ ငုိေတာင္ငုိဆုိပဲ.. (ဒြတ္ခ ဒြတ္ခ.. ဘယ္သူ႕ကုိ ပုိသနားရမွန္း မသိေတာ႕ဘူး.. ဆုိင္ပုိင္ရွင္ ေတြကိုလား၊ အလုပ္လက္မဲ႕ျဖစ္မည့္ ဝန္ထမ္းကိုလား.. အလွဴ ရွင္ကုိလား အလွဴ ခံကုိလား…)။

အမ ်ားျပည္သူနဲ႕ ပတ္သက္တဲ႕ အမႈအခင္းျဖစ္လ ်င္ အဓိကတာဝန္ အရွိဆုံးသည္ ပဋိပက္ခထိန္းခ ် ဳပ္ေရးဌာနခ ်ဳပ္ သုိ႕မဟုတ္ ညွိႏႈိင္းပူးတြဲေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီမွာ တာဝန္အရွိဆုံး။ ျမန္ၾတံျပည္မွာေတာ႕ ျပည္ထဲေရးဝံက ်ီးဌာန သုိ႕ သူ႕လာဘ္ေအာက္ခံဌာနတခုခု ျဖစ္ပါလိပ္မည္း။ အဲဒီႏွာဌက ကြပ္ကဲအမိန္႕ေပး… ေျမျပင္မွာ ရပ္ကြက္လူထု၊ရဲ၊ မီးသတ္၊ ေၾကာင္ေျခနီေတြ လႈပ္ရွားၾကေပါ့။ အစုိးရအဖြဲ႕ တခုအတြက္ နဂုိထဲက အစီအစဥ္ ရွိျပီးသားဟာေတြပါ.. ဘာာမွ အထူးအဆန္းမႈတ္။ ခုဟာက ဘာမဆုိင္ ညာမဆုိင္ စစ္သားေတြ ျမင္ေနရသဗ ်။

မီး မီး ေလာင္လ ်င္ မတား

မီး မီး ေလာင္လ ်င္ မတား

ယဥ္ေက ်းတဲ႕ လူအဖြဲ႕အစည္းမွာ စစ္ဆုိတာ အင္မတန္ ရုိင္းစုိင္းမႈ၊ ေျဖရွင္းလုိ႕ မရတဲ႕အဆုံးမွ သုံးရတာ။ ဒါေၾကာင့္ပဲ လာဘ္နက္ကုိင္ျခင္းအတူတူ အရပ္သားေတြနဲ႕ သဟဇာတျဖစ္ဖုိ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ေပၚလာရတယ္။ ပုိၾကီးထြားလာေတာ႕ အရပ္ဖက္ ျပသနာ အေရးအခင္းေတြ ေၿဖရွင္းဖုိ႕ (အမွန္က ထိန္းခ ် ဳပ္ဖုိ႕ပါ၊ ေျဖရွင္းယုန္ဆုိ လုံထိန္းမလုိ) လုံျခဳံေရးအဓိကရုဏ္းတပ္ေတြ တုိးခ ်ဲ႕လာေရာ။ အဲဒီ ဖြင့္ဆုိခ ်က္ေၾကာင့္ပဲ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထဲဝင္ဖုိ႕ အနိမ္ဆုံးလုိအပ္ခ ်က္ အရည္အခ ်င္း စတာကုိ စစ္တပ္နဲ႕ မတူတဲ႕ အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ရတယ္ မဟုတ္လား။ လက္နက္ကအစ စစ္တပ္လုိ႕ ေလာင္ခ ်ာေတြ ဒုံးက ်ည္ေတြ မပါရဘူး။ တေလာက ယူအက္စ္ ျမဳိ႕တျမဳိ႕မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕အတြက္ စစ္တပ္သုံး သံခ ်ပ္ကာယဥ္ အသုံးျပဳခြင့္ျပဳေတာ႕ အရပ္ဖက္လူမႈ ပတ္ဝန္းက ်င္အတြက္ မသင့္ေတာ ္ပါ ဝုိင္းေအာ ္ၾကလုိ႕ ျပန္ရုပ္သိမ္းရတယ္။

စစ္တပ္ဝင္လာ၊ တုိက္ရုိက္ပါဝင္ ပတ္သက္ဖုိ႕ဆုိ အေရးေပၚအေျခအေန သတ္မွတ္ေၾကျငာ ေပးဖုိ႕လုိတယ္။ ဒါေတာင္ အဆင့္ဆင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နညး္မ ်ား ရွိမည္။ ေထာက္ပ့ံေရးပစ္စည္းပဲ လုိျခင္သလား၊ သယ္ယူပုုိ႕ေဆာင္ေရးယဥ္မ ်ားပါသလား၊ စစ္ဘက္ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ အသုံးျပဳလုိသလား၊ ေနာက္ဆုံး ေျမျပင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ ်ားအထိ ေတာင္းဆုိလုိသလား။ မင္ဂလာေဈး မီးေလာင္တဲ႕ ကိတ္စမွာ ေျမျပင္လုံျခံဳေရး တာဝန္ယူေပးရမည့္ လုံထိန္းတပ္ေတြ ဘယ္သြားေတေနသလဲ။ အင္အားေထာင္ေသာင္းခ ်ီ နဲ႕ လာဘ္နက္ကိရိယာ တန္ဆာပလာ တပ္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျပီး ဗ ်ဴ ဟာက ် ေနရာမ ်ားမွာ တပ္စြဲတဲ႕ လုံထိန္းတပ္ရင္းေတြ ေတကုန္ပလား။ မရွိလုိ႕ ဟုတ္ဟန္မတူ.. တမင္ မသုံးဘဲ ထားတာၿဖစ္မည္။

စစ္တပ္ကုိ ေနရာေပးျခင္လုိ႕.. ထစ္ကခနဲရွိ စစ္တပ္ကို လူေတြ တမ္းတေအာင္ လုပ္ေန လုပ္ဆဲျဖစ္သည္။ ကုိယ္သာျခင္ေတာ႕ သူမ ်ားကုိ ခ ် ဳိးထား ႏွိမ္ထားေပါ့။ အဲဒီ ေသာက္က ်င့္ မေျပာင္းေသး.. လုံေလာက္တဲ႕ ဖိအား မေပးသေရြ႕ ဒီအတုိငး္ဆက္ ရူးျခင္ေယာင္ ေဆာင္ၾကပါအူးမည္။ ေနာင္လာမည့္ ဒီခ ် ဳပ္ အစုိးျမ လာဘ္ထက္မွာ အရပ္သားအဖြဲ႕အစည္းနဲ႕ မိတ္ဖက္ဌာနဆုိင္ရာမ ်ား တက္ညီလာဘ္ညီ ျပင္ရေကာင္းမွန္း သိပါမွ အရပ္ဖက္အုပ္ခ ် ဳပ္ေရး တည္တံ႕မည္။ ႏုိ႕မုိ႕ဆုိ ျမင္ပါမ ်ားေတာ႕ရုိး.. ရုိးလာေတာ႕ စုိးရိမ္စရာလို႕မျမင္.. ဒါနဲ႕ ေရတုိ တနပ္စားပဲ ျမင္ၾက ၾကံၾက.. အဆုံးေတာ႕ စစ္ကၽြန္ဘဝ ျပန္ေရာက္ပါေလေရာ…။

 

ျမန္ၾကံ႕ေရးလ ွ်ာ ပုေရာဟိတ္ ၾဆာၾကီးဦးေၾကာင္

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF