***ေရေဘးမီးေဘး  ၿပည ္ဖ ်က ္ေဘးကား

ဆယ ္ေရးတစ္ေရး ကယ္နိုင္ေသး၏

အုိေဘးနာေဘး ေသၿခင္းေဘးဟု

ဤေဘးသံုးပါး  လြန္ၾကီးမားက

သားႏွင္႔ အမိ  ၿဖစ္တံုဘိလည ္း

မ ်က ္စိေအာက ္တြင္ ရင္ခြင္တင္လ ွ်က ္

သက ္ပင္ ေရးပိုင္ မကယ ္နိုင္ဘူး

လက္မိႈင္ခ ်ကာ ေနရစြာရွင္႔။။။။။။။။။

 

 

ယုတ္မာဆိုးေကာင္း က ်င္႔မေကာင္းကို

မွားေၾကာင္းတစ္စိ  သိလ ွ်င္ သိၿခင္း

စြန္႔ပယ ္လ ွ်င္းေလာ႔  အတင္းယူစြဲ

ဖားေၿမြခဲသို႕  အၿမဲမွတ ္သို မစြန္႔လိုက

ဤကိုယ ္သုခ ေနာင္မရဘူး။။။။။။။။။

 

(မာဃေဒ၀)

 

About “ဘီလူးၾကီး”ogre

has written 202 post in this Website..

စားခ်င္တာစား..ဦးေႏွာက္ေတာ႔လာမစားနဲ႔ www.ogre08.blogspot.com