“လူမ်ိဳးဆိုသည္မွာ သုခ၊ ဒုကၡ အတူခံစားၾက၍ နီးနီးစပ္စပ္ အက်ိဳးခ်င္းထပ္ၿပီးလွ်င္ ႏွစ္ပရိေစၦဒ ႐ွည္လ်ားစြာ တမ်ိဳးတစားတည္းပင္ဟု စိတ္ထား႐ွိသူတို႔ကို တစုတည္းေပါင္း၍ ေခၚေဝၚျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္” –
သခင္ေအာင္ဆန္း။

လူမ်ိဳးဟူသည္ မ်ိဳးႏြယ္မ်ား၊ ဗီဇမ်ား၊ ေသြးမ်ား ေရာေထြးယွက္ႏြယ္စီးဆင္း ျမစ္ေရအလ်ဥ္ကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲေနပါ၏။  ထို႔ေၾကာင့္ လူသားတြင္ ဗီဇေသြးသန္႔လူမ်ိဳး၊ တိုင္းရင္းသားစစ္စစ္ဟူသည္ ထင္ရွားမရွိႏိုင္။
ယခင္ႏွစ္၅၀၀(ႏွစ္ငါးရာ) ကအေမရိကန္လူမ်ိဳးသည္ ယခုအေမရိကန္ႏွင့္မ်ားစြာျခားနားခဲ့ျပီ။ ထိုနည္းတူ ယခုေခတ္ ကခ်င္၊ကယား၊ကရင္၊ခ်င္း၊မြန္ဗီဇတို႔သည္လည္း ယခင္ႏွစ္ ၁၀၀ မွ မ်ိဳးရိုးဗီဇႏွင့္
မ်ားစြားျခားနားေနလိမ့္မည္။ လူသား၏မူလ Homo sapiens ဘံုပင္မအမ်ိဳး႐ိုးႀကီးႏွင့္ လူမဟုတ္ေသာ Neanderthal ပင္မမ်ိဳးရိုးၾကီးတို႔ပင္ ေရာေႏွာေနျခင္းရွိေနႏိုင္သည္ကို မ်ိဳးရိုးဗီဇစစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရေတြ႔ေနၾကရျပီ။

၀ံသာႏုရကၡိတႏွင့္ စစ္ပဋိပကၡ
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ ၆၉ႏွစ္ျပည့္ျပည္ေထာင္စုေန႔လာဦးမည္။ လာသာလာေစဦး ျမန္မာတိုင္းရင္းသားတို႔အဆက္ဆက္ကား ႏွစ္ေထာင္ခ်ီၾကာသည့္နယ္ေျမလု ျပည္တြင္းစစ္ၾကီးမ်ားဆင္ႏြႊဲရဆဲ။ ဆင္ႏႊဲလတၱံတည္း။
တိုင္းရင္းသားနယ္ေဒသေနသူ မေနႏိုင္သူတို႔ကလည္း မိမိတို႔ပိုင္နယ္ ဆိုင္နယ္ကို လိုခ်င္သည္။ အက်ိဳးေက်းဇူး အရင္းအျမစ္မ်ားကို စံစား/ခံစားခ်င္သည္။ လူသားဆန္ပါ၏။
ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလလယ္တြင္ ျမန္မာျပည္၌ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက်င္းပေနစဥ္တြင္ ရွမ္းတခ်ိဳ႔(SNLD)က ရွမ္းမူ(ျပည္နယ္/တိုင္း၈ခုမူ) တင္သည္။ ကခ်င္အခ်ိဳ႔က
ကခ်င္ႏိုင္ငံေတာင္းဆိုရန္ျပင္ဆင္ေနသည္။ မၾကာမွီတက္လာေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ မ်ားစြာေသာ နယ္ေျမခြဲထြက္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ေသခ်ာေပါက္ေတြ႔ၾကရမည္။
ဤတြင္ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရွိလာေပသည္။ မည္သည္ကို မည္သူ မည္သို႔ပိုင္ကာ မည္မွ်ခြဲၾကမည္နည္း?

သမိုင္းလွန္
သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးစာအုပ္ အရေကာက္ရလွ်င္ ေအဒီ ၈၀၀ေက်ာ္ကယခုစိန္႔ျပည္ (China)၏အေနာက္ပိုင္း ယူနန္နယ္ေန နန္ေခ်ာင္လူမ်ိဳး(Nanzhao) တို႔သည္
ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းလြင္ျပင္ေဒသအခ်ိဳ႔ကို သိမ္းပိုက္ကာ မူလေနလူမ်ိဳး “ပ်ဴ၊ ကရင္၊ မြန္၊ သက္၊ ေသာ၊ ကန္တူ၊ ေတာင္သူ၊ လဝ” တို႔ႏွင့္ေရာေႏွာ၍ ျမိဳ႔ျပထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ သံုးစြဲၾကသည့္ဘာသာစကားမွာ Tibeto-
Burman ျဖစ္ကာ ယခုတိုင္ စိန္႔ျပည္တြင္ လူ၅သန္းမွ်ေျပာေနဆဲျဖစ္ေသာ အခြဲ Yi (“Lolo”) ဘာသာစကားႏွင့္ဆင္ပါသည္။ ျပဴေစာထီး သူရဲေကာင္းမွ ငွက္ႀကီး၊ ဝက္ၾကီး၊ က်ားႀကီး၊ ရႈးပ်ံၾကီးတို႔ကို တိုက္ခိုက္
အႏိုင္ယူကာ ပုဂံတည္ေထာင္ျခင္းအပါအ၀င္ ပန္းပဲေမာင္တင့္တယ္၏နတ္စိမ္းဇတ္မ်ားသည္ ယခုစိန္႔ျပည္ရွိ သမိုင္းဇတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ အလြန္တရာဆင္တူေနသည္ကိုလည္းေတြ႔ၾကရမည္။ ထို႔အျပင္ ေအဒီ ၁၅၀တြင္
ဥေရာပသား ေရာမန္မ်ားဆြဲထားေသာ ေျမပံုတြင္ ျမန္မာျပည္သည္ “India Extra Gangam” အမည္ျဖင့္ အဓိကကုန္သြယ္အခ်က္အခ်ာအျဖစ္ပါ၀င္ေနသည္ကိုလည္း သိရမည္။ ဥေရာပသားမ်ား ျမန္မာ့နယ္သို႔ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္
၁၉၀၀ခန္႔ကတည္းက ေရာက္ေနျပီ။ သေရေခတၱရာ၊ ပ်ဴေခတ္၏ အိုးကြဲစမ်ားတြင္မူ ဟိႏၵဴသာသနာ၏ ေျခရာအခ်ိဳ႔လည္း က်န္ရစ္ေနသည္ကို ေဖၚထုတ္ႏိုင္ၾကျပီ။
ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးႏွင့္ စာေရးသူကိုယ္တိုင္၏ DNA မ်ိဳးရိုးဗီဇ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားအရမူ ေသြးထဲ၌ အေရွ႔အာရွ မ်ိဳးရိုးဗီဇ ၈၀%၀န္းက်င္၊ ေတာင္အာရွဗီဇ ၁၀%ပါတ္လည္မွ်ကိုယ္စီပါ၀င္ေနသည္။
ယခုေခတ္၏သိပၸံသည္ အခ်က္အလက္ျဖစ္၍ ျငင္းခ်က္ကားထုတ္မရ။ ကိန္းဂဏန္းအတိအက်တြက္ႏိုင္ပါေပျပီ။ အနာဂါတ္တြင္ ျမန္မာျပည္ေဒသအလိုက္ခြဲကာ မ်ိဳးရိုးဗီဇ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ားကို
ျဖန္႔က်က္စစ္ေဆးလိုက္ပါလွ်င္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုေျပာျပႏိုင္ ပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာဟူသည္ အေရွ႔ေနာက္ေတာင္ေျမာက္မွ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဗီဇေရာေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါလိ့မ္မည္။
ျမန္မာ့ဗီဇစံဟူသည္အေႏွာသာ အဓိကျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ယခုေခတ္ အေမရိကျပည္ေထာင္စုေန အေမရိကန္မ်ားသို႔သာတည္း။ သို႔ေသာ္ လူ႔သက္တမ္းသည္ သာမာန္အားျဖင့္ ႏွစ္တရာမေက်ာ္။ တဦးခ်င္းစီကား
ေပ်ာက္ကြယ္ရေပမည္။ အမ်ိဳးေစာင့္ခ်င္လွ်င္ သားသမီးခ်န္ရစ္ကာ မိမိမ်ိဳးရိုးဗီဇကို လက္ဆင့္ကမ္းၾကရပါမည္။

သယံဇာတက်ိန္စာ
ရခိုင္ျပည္နယ္၏ကမ္းလြန္တြင္ ေရနံသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔တို႔ တြင္တြင္ထြက္ေနသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေရႊ၊ေက်ာက္စိမ္းတို႔ ထုတ္မကုန္ျဖစ္ေနသည္။ ရွမ္းျပည္တြင္
ဘီလီယံ၀င္ေငြရဘိန္းႏွင့္သတၱဳတို႔လွ်ံပယ္ေနသည္။ ကရင္ျပည္တြင္ သစ္ႏွင့္ ေရႊေၾကာၾကီးတို႔ရွိေနသည္။ တနသၤာရီတိုင္းတြင္ ေရထြက္သယံဇာတမ်ားႏွင့္ သတၱဳေၾကာမ်ားလည္းေဖၚယူႏိုင္သည္။
ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းတြင္ စားေရရိကၡာလြယ္စြာစိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႔ေဒသမ်ားမွာ ငလွ်င္ေၾကာေပၚက်ေရာက္ေနကာ အခ်ိဳ႔နယ္သို႔ သဘာ၀ေဘးမုန္တိုင္းၾကီး၀င္တတ္၏။ အခ်ိဳ႔ေနရာမွာ ေတာင္ႏွင့္
ကႏၱာရမွလြဲ၍ဘာမွမရွိ။
သို႔ေသာ္ လူသားတိုင္းေျမေနရာကို လိုခ်င္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ပဋိပကၡတိုင္းသည္ ပိုင္ဆိုင္ရယူမႈေပၚတြင္သာ အေျခခံၾကပါသည္။

ဤသူ စုေဆာင္းထားေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ေျမပံုအရဆိုလွ်င္ ရွမ္းျပည္တခုတည္း၌ပင္လွ်င္ လက္နက္ကိုင္တို႔ပိုင္သည္ဆိုရာနယ္ေျမ (၉)ခုရွိေနပါသည္။ မည္သို႔ခြဲၾကမည္နည္း။
ဦးႏုက ၁၉၆၀တြင္ ျပည္နယ္အမည္ေပးဖြဲ႔စည္းၾကရန္ ငါးဦး အၾကံေပးေကာ္မရွင္ အဖြဲ ့အဖြဲ႔ဖြ႔ဲဖူးသည္။ ထိုစဥ္က ပဲခူး၊ ထား၀ယ္၊ ျမိတ္ခရုိင္တို႔ကို မြန္ျပည္နယ္ထဲ မထည့္ပါရန္ေတာင္းဆိုမႈ၊
ကရင္ျပည္နယ္တြင္ပါေနေသာ မြန္ေက်းရြာ ၅၈ ရြာကို မြန္ျပည္ဖက္ ျပန္ထည့္ေပးဖို ့၊ေယာ ေဒသကို ခ်င္းျပည္ထဲ မထည့္ဖို ့ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိဖူးသည္။ လူသားမွန္လွ်င္ ေျမက်ယ္က်ယ္ ေကာင္းေကာင္း လိုခ်င္ၾကလိမ့္မည္။ ဟိုဖက္ဒီဖက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို မည္သည့္အစိုးရက မည္သို႔ညိွၾကမည္နည္း?

တိုင္းရင္းသား ၁၃၅
၁၃၅မ်ိဳးဟူသည္ န၀တလက္ထက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးေစာေမာင္၏ လက္ထြက္ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ သံုးခဲ့သည့္ စာရင္းမ်ားကို မူတည္ျပီး ျပဳစုေဖၚျပခဲ့သည္ဆိုေလသည္။ ထိုစဥ္က
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္သူမ်ားမွာ ပညာေရးမွဆရာ/ဆရာမမ်ားနွင့္ေက်ာင္းသားလုပ္အားေပးမ်ားျဖစ္ေပရာ တိက်မႈကိုမ်ားစြာသံသယျဖစ္ရမည္။ လူမ်ိဳး(Race)၊Tribe(မ်ိဳးႏြယ္စု)၊ ေဆြမ်ိဳးစု(Clan)၊
စကားဝဲအစု(Dialect) မ်ား ေရာေထြးေကာက္ခံခဲ့ေသာေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ၁၃၅မ်ဳိးတြင္ ၇၆ မ်ဳိးသည္ စာရင္းထပ္ေနျခင္း လုပ္ႀကံထီထြင္ထားျခင္းမ်ားသာျဖစ္ေနၿပီး ထိုအထဲတြင္(၅၉) မ်ဳိးသာ အမွန္ျဖစ္၍
စာရင္းခ်န္ထားသည္မ်ားထည့္တြက္ပါမွ လူမ်ိဳးေပါင္း၇၀ မွ်သာရွိရမည္ဆိုသည့္ အၾကံျပဳေဆာင္းပါးမ်ားလည္းရွိ၏။ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ Code မ်ားလုပ္ရာ၌ ထုိမတိက်မႈတို႔ကို ခ်င္း၊ ကခ်င္
ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း ကန္႔ကြက္ျပီးၾကျပီ။ အမွန္မွာ မည္သို႔နည္း?

အမိ၊အဖေျမ
ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ၁၅၁၆တြင္ ဘုရင့္ေနာင္မင္းတရားျဖစ္လာမည့္ ရွင္ရဲထြဋ္ကို ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ယခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယျမန္မာႏိုင္ငံတည္ေထာင္သူ ဘုရင့္ေနာင္မင္းသက္ေတာ္ ၅၀၀ျပည့္ေခ်ျပီ။
သူပိုင္ခဲ့ေသာျမန္မာ့အင္ပါယာကို ေလ့လာလွ်င္ မဏိပူရသည္၄င္း။ စိန္႔ျပည္၏ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းယူနန္နယ္သည္၄င္း။ အယုဒၶယနယ္ပါ၀င္ေသာ ယခုထိုင္းႏိုင္ငံ၏ တ၀က္မွ်သည္၄င္းျမန္မာပိုင္ျဖစ္ခဲ့ေပ၏။
ထိုစဥ္က ရခိုင္ျပည္သည္ လြတ္လပ္သီးျခားျဖစ္ေနကာ ယခုဘဂၤလားေဒ့ရွ္ျပည္ျဖစ္ေနေသာ စစ္တေကာင္းႏွင့္ သူ၏ေတာင္ပိုင္းနယ္မ်ားသည္ ရခိုင္ပိုင္နယ္မ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုေခတ္တြင္ေတာ့
လူမ်ိဳးအသီးသီးတို႔သည္ အာရွတခုလံုးတြင္ ျပန္႔ႏွ႔ံေနထိုင္ေနၾကရာ ခ်င္း၊နာဂတို႔သည္ အိႏိၵယျပည္တြင္၊ မြန္၊ ဗမာတို႔သည္ ထိုင္း၊ကေမၻာဒီးယား၊လာအိုျပည္တို႔တြင္၊ ကခ်င္။၀၊ကိုးကန္႔တို႔သည္ စိန္႔ျပည္တြင္၊ ခ်င္း၊ ရခိုင္၊
ဗရမာႀကီးမ်ားတို႔သည္ ယခုဘဂၤလားေဒ့ရွ္ျပည္တြင္၊ ဘဂၤလီရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ ျမန္မာျပည္တြင္၊ တိုင္းရင္းသားအစံုတို႔သည္ အေမရိကျပည္ေထာင္စုတြင္ ေရာေႏွာေနထိုင္ေနၾကပါ၏။
ထုိထုိတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတာ္ကိုသာ သတ္မွတ္ထားၾကေသာ အေျခခံဥပေဒအရ သစၥာခံမည္မွာ (သာမာန္အားျဖင့္) ေသခ်ာရသည္။ မူလေနထိုင္ရာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသား။ ကိုးကြယ္ရာဘာသာႏွင့္ လူမ်ိဳးဇာတိတို႔အား
တကြက္ခ်င္းစီ ခြဲျခားနားလည္ၾကရမည္။
မိမိမ်ိဳးႏြယ္ေနၾကတိုင္း ထိုေျမပိုင္ရမည္ဆိုလွ်င္မခက္ေလာ။ မရလွ်င္လည္း စစ္မျဖစ္ေလာ။

စစ္ေဆးစက္ေတြ
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၂၅၀၀ ေက်ာ္က ယခုနီေပါႏွင့္အိႏိၵယနယ္စပ္တြင္ ဗုဒၶပြင့္ေတာ္မူကာ အဆိုပါတ၀ိုက္တြင္ တသက္တာ လွည့္လည္၍ တရားေဟာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ဘုရားသမိုင္းမ်ားအရ
ေဂါတမဗုဒၶဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္သည္ ျမန္မာျပည္သို (၅) ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ေဒသစာရီ ၾကြခ်ီေတာ္မူခဲ့ဖူးသည္ဆိုပါသည္။
သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္း၏ စာမ်ားအရေကာက္လွ်င္မူ ဗုဒၶျမန္မာျပည္ၾကြလာသည္ဟူေသာ မူလမွတ္တမ္း အေစာဆံုးကို ႏွစ္ ၅၀၀ထက္ေစာ၍မေတြ႔ခဲ့။ ဗုဒၶက်မ္းစာ၊ အဌကထာ၊ပိဋကတ္တို႔တြင္လည္းမပါ။  ဘုရားသမိုင္းမ်ားမွာ ပါးစပ္ရာဇ၀င္။ ပညာရွင္မဟုတ္သူမ်ားထံတြင္ ထ,သတ္ကုန္သည္။ ျမန္မာ့ေက်းလက္အႏွံ႔ အေလာင္းစည္သူမင္းၾကြကာ ဘုရားေစတီတည္သည့္မင္းလည္းျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ ဗမာသည္ ဗုဒၶ၏သာကီမ်ိဳးလည္းျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ ဟုတ္ခ်င္လည္း ဟုတ္မည္။ မဟုတ္ခ်င္လည္း မဟုတ္။ သို႔ေသာ္….
ယခုလိုေခတ္ၾကီးတြင္ သိပၸံစမ္းသပ္ခ်က္မ်ားအား သမိုင္းပညာရွင္မ်ားက ေရွ႔ေနာက္ညိွယူခ်ိန္ထိုးကာ ေရွးသမိုင္းခုႏွစ္မည္မွ်ဟူသည္ကို တြက္ထုတ္ႏိုင္ပါသည္။ ခရစ္ယန္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ပ်ံလြန္စဥ္ပတ္ျခံဳထားခဲ့သည္ဆိုေသာ
Shroud of Turin အ၀တ္ေစာင္ၾကီးကုိ သက္တမ္းစစ္သိပၸံနည္းအရ ေဖၚထုတ္ၾကည့္ဖူးသည္။ျမန္မာတို႔လည္း အမွန္တရားအတြက္ ရဲရင့္စြာ မွတ္ေက်ာက္တင္ စမ္းသပ္သင့္လွသည္ထင္ပါသည္။ မွန္ကန္မႈဟူသည္
သစၥာတရားမဟုတ္ေလာ။
သိပၸြံ နည္းပညာႏွင္ ့စက္ပစၥည္းတို႔လိုပါသည္။
ေရွးအေဆာက္အဦး၊လူသံုးပစၥည္းမ်ားကို ကာဗြန္Radiocarbon dating (C-14) ကာဗြန္ႏွင့္ သက္တမ္းစစ္စက္မ်ားျဖင့္ သက္တမ္းမွန္ေဖၚထုတ္ျခင္း၊ မ်ိဳးရိုးဗီဇစစ္စက္မ်ားျဖင့္ ဇာတိမွန္ေဖၚထုတ္ျခင္း ျပဳၾကကာ
ပညာရွင္မ်ား၏အဆံုးအျဖတ္မ်ားျဖင့္ တိက်ေသာ ျမန္မာ့သမိုင္းသစ္ ျပဳစုသင့္ပါသည္။
တကယ္ေတာ့ သမိုင္းႏွင့္ မ်ိဳးရိုးဗီဇကို တုတ္ဒါးထမ္း၍ေျပာရန္မလိုေသာေခတ္ေရာက္ေနေလျပီ။ ျငင္းခုန္ေျပာ၀ံ့သူကို စစ္ယူရန္သာရွိသည္။

အဆံုးတေန႔တြင္ ျမန္မာဟူသည္ ဤအက်ယ္ရွိေသာ ဤႏိုင္ငံ ဤျပည္နယ္ ဤေဒသတြင္( အျမဲတန္း)ေနထိုင္သူ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ေခၚဆိုျခင္းသာျဖစ္ရမည္။ လူမ်ိဳး ဇာတိေသြးေရာေႏွာျခင္းဟူသည္ ေလာကဓမၼ
သဘာ၀တရား နိယာမသာျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးဇာတိႏြယ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ၀ံသာႏုရကၡိတတို႔ကို ေရာေႏွာဆံုးျဖတ္ ႏွိမ္ခ်ေသြးကြဲေသြးခြဲၾကရန္မလို။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာျပည္လို လူဦးေရ သန္း ၁၂၀၀ေက်ာ္စီရွိေသာ
ယဥ္ေက်းမႈ ႏွစ္၄၀၀၀ အထက္ႏိုင္ငံၾကီး ၂ႏိုင္ငံ( အိႏိၵယႏွင့္စိန္႔တိုင္းျပည္) ၾကားက ေရေျမအခ်က္အျခာအက်ဆံုးေဒသေန ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳး၊ဘာသာ၊သာသနာကို ဦးစားေပး မထားသင့္။
သို႔ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၊ ျမန္မာတိုင္း တန္းတူညီမွ် အားလံုးရွိရမည္။ မိမိ(အျမဲ)ေနထိုင္ေသာေနရာေဒသကို မိမိကိုယ္တိုင္ျပဌာန္းဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိလာပါလိမ့္မည္။

“In every community, there is work to be done. In every nation, there are wounds to heal. In every heart, there is the power to do it.” – Marianne Williamson

kai

About kai

Kai has written 1001 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF