လတ္တေလာ ျမန္ၾတံ႕ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက ်င္းမွာ လူ႕သေဘာ ဆင္ျခင္မိတယ္။ ငယ္တုံးက သူငယ္ျခင္းနဲ႕ သင္တန္းတခုခုတက္၊ ကုိယ္က ရပ္လုိက္.. သူက ဆက္သြား.. ေနာင္မွ အေကာင္ျဖစ္ေနတဲ႕သူ႕ကုိ ၾကည့္ရင္း အျခင္းျခင္းၾကား ငါနဲ႕ အတူတူ တက္ခဲ႕တာ… ကြိကြိကြကြ။ သေဘာက ငါလည္း မညံ့ပါလုိ႕ ဆုိျခင္း။ အစပိုင္း အားလုံး တူသေယာင္ေယာင္… အဲဒါ မမွား.. စကထဲက ဦးက ် ဳိးရင္ ဘယ္လုိ အျမင့္တက္မည္နည္း၊ သုိ႕ေသာ ္ ၾကာလာတာနဲ႕ ကြဲျပားမႈကုိ သတိမမူမိ (သုိ႕) လက္ခံဖုိ႕ခက္တယ္။ သိသူက ေနာက္ဆုတ္္ေပးတယ္၊ သိျပီးလည္သူ ပူးေပါင္းတယ္။ ခါးသီးတဲ႕ အမွန္တရားက သူ႕ကုိ လုိက္မမွီေတာ႕တာပဲ။ သမုိင္းမွာၾကည့္ရင္ စစ္ၾကိဳေခတ္ သခင္ေအာင္ဆန္းဘဝ တန္းတူရည္တူ အမ ်ားၾကီး။ စစ္ၾကီးလည္းျပီး အခ်ိန္ကာလ၊ အၿဖစ္အပ ်က္ တုိက္စားမႈေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ထိပ္ေရာက္သြားတယ္၊ သခင္ေပါက္စ၊ ႏုိင္ငံေရးႏုိ႕နာမစင္ေသးသူလုိ႕ ဆက္ျမင္သူ၊ သူလည္းလအု ငါလည္းလအု တူတူထုခဲ႕တာ ဇြတ္ျမင္ေနသူေတြ ဘုဂလန္႕တုိက္ရင္း စင္ျပိဳင္ေထာင္ရင္း ျပတ္က ်န္ခဲ႕။ လူလည္လူပါးပဲ ရွင္သန္ရစ္တယ္ မဟုတ္လား။

ေဒၚစုလက္ထက္မွာလဲ ဒီသေဘာပဲ။ ေနာက္တေယာက္ ေပၚလာတဲ႕အခါ ဒီလုိပဲ သြားပါဦးမည္.. အတိ မာနနဲ႕ လူေတြကုိး။ ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံနဲ႕ စစ္အာဏာသိမ္း ေနာက္ပုိင္း ေဒၚစုနဲ႕အျပိဳင္ မရွားဘူး။ အမ ်ားစု ဖဆပလေဟာင္းေတြ၊ လက္ဝဲေတြ ဒါမ ်ဳိး နပ္တယ္ထင္ရဲ႕.. သူ႕ကုိ ေရွ႕ဝုိင္းတြန္းတင္တယ္။ ဦးႏု ဒီျငိမ္း၊ ဦးသုေဝ ဒီမုိကေရစီပါတီ၊ ဒီခ ်ဳပ္မွခြဲထြက္သူ ဦးေအာင္ၾကီး ျပည္ေထာင္စုဒီမုိအဖြဲ႕ခ ်ဳပ္၊ မဆလ အရည္ခြံခၽြတ္ တစညေခါင္းေဆာင္ပုိင္း၊ ဦးတင္ဦးကေတာ႕ စကထဲက ေဒၚစုနဲ႕ေပါင္းတယ္။ ႏုိင္ငံေရးမ ်ဳိးဆက္မွာဆုိ ဦးႏုသမီး ေဒၚသန္းသန္းႏု၊ ဦးေက ်ာ္ျငိမ္းသမီး ေဒၚခ ် ဳိခ ်ဳိ ေက ်ာ္ျငိမ္း၊ ဦးဗေဆြသမီး ေဒၚေနရီဗေဆြ၊ အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္းသမီး ေဒၚစန္ဒါဝင္းလည္း နာမည္ထြက္ခဲ႕တာပဲ။ သူၿဖစ္ကုိယ္လည္းၿဖစ္ရမည္ စိတ္နဲ႕လုပ္ခဲ႕တာ မမွားပါ..။ အနစ္နာခံ လုပ္ေပးသူမ်ားကုိ ဦးညႊတ္ပါ၏။ အစပုိင္း အားလုံး ေမ ွ်ာ္ခြင့္ ရွိပါသည္။ ဆယ္တန္းအစ ေဆး၊ စက္မႈ ဝင္ခြင့္မွန္းတာ အျပစ္မဟုတ္။ သူငယ္ျခင္းတေယာက္ဆုိ ေဆးအမွတ္မွန္း၊ ႏွစ္ခါေၿဖ ႏွစ္ခါမေအာင္.. ပထမအၾကိမ္ေျပာေတာ႕ အမွတ္မမီွမွာစုိးလုိ႕ ျခစ္ခ ်၊ ဒုတိယတခါလည္း မေအာင္..။ အတြက္လြဲပုံ ေျပာပါတယ္။

အခုလည္း ေဒၚစုနဲ႕ ပုခုံးျခင္းယွဥ္သူ အေတာ ္မ်ားတယ္.. ထုတ္မေျပာေပမဲ႕ ပုံေဖၚထားတာ ျမင္ေနရတယ္။ ျပန္လည္ေစ႕စပ္ေရးမူနဲ႕ ဘြားေဒၚ ေအာက္က ်ဳိ႕ဆက္ဆံ၊ နားလည္မႈေပး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တယ္။ ဒါကုိ မသိသူက မသိ၊ မသိျခင္ေယာင္ေဆာင္သူလည္း မရွား။ အခ်ဳိ႕ၾကေတာ႕ အတင္းပုံသြင္းလုပ္ထားတာကုိ တကဲ႕အစစ္ထင္တယ္။ ဒီမုိကရက္တစ္အုပ္စုမွာေတာ႕ အဲဒီဟာ မရွိသေလာက္ၿဖစ္ျပီ၊ ကုိယ့္အစု ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႕ ယွဥ္တာပဲရွိေတာ႕တယ္။ ေဘာင္းဘီဝတ္နဲ႕ ေဘာင္းဘီခ ၽြတ္ အတုိက္အခံဘက္မွာ (ေျပာရတာ အရသာရွိလုိက္တာ) အဲလုိလူေတြ ရွိေနတယ္။ လႊတ္ေတာ ္အေနနဲ႕ဆုိ ဦးေရႊမန္း၊ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္၊ ဖြတ္ပါတီမွ သမတဦးသိန္းစိန္နဲ႕ ဦးေဌးအူး၊ ဦးေအာင္ေသာင္းေတာ႕ ၾကြသြားျပီ။ ေရႊးေကာ္ ဦးတင္ေအး၊ ဒုသမတေဟာင္း ဦးတင္ေအာင္ျမင့္၊ စစ္တပ္ကဆုိ ကာခ ် ဳပ္ဗုိလ္မင္းေအာင္လႈိင္၊ ဒုကာခ ် ဳပ္ဗုိလ္စုိးဝင္း…။ အထက္မွာ ေျပာခဲ႕သလုိ အခ ်ဳိ႕က ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ ဘာေကာင္မွန္းမသိတာ၊ အခ ် ဳိ႕က တမင္ပုံသြင္းခံရတာ အဟုတ္ထင္..။ တူတူတန္တန္ တန္းညွိေၾကးဆုိ သူတုိ႕အထက္က ဒုခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးေမာင္ေအးေတာင္ အဆင့္တူမဟုတ္။ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚစု၊ စစ္တပ္ခ ်ဳပ္ကိုင္ထားဆဲ တပ္ခ ်ဳပ္ေဟာင္းဦးသန္းေရႊ ႏွစ္ဦးပဲ ထိပ္ဆုံးမွာ ရွိသည္။ မယုံ ေစာင့္ၾကည့္ပါ.. လပုိင္း၊ ႏွစ္ပုိင္းအတြင္း ခုျမင္ေနသူ အေတာ ္မ်ားမ်ား ႏုိင္ငံေရးစင္ျမင့္မွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္။

အစုိးရသစ္လက္ထက္ အဓိကက ်တဲ႕ ရာထူး စဥ္းစားရေအာင္။ ဗြဳိက္စ္ဂ ်ာနယ္မွာ ဖတ္ရတယ္.. ဦးေရႊမန္းအတြက္ေနရာ အေတာ္စဥ္းစားခက္ေနေၾကာင္း။ အမ ် ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကထ ေနရာေတာင္ သူေထာက္ခံတဲ႕လူ ခန္႕မွာမုိ႕ သူရမည့္ရာထူး  ဒါထက္ပုိျမင့္ ဖုိ႕ရွိသည္။ အစုိးရသစ္ အေရးၾကီးဆုံးေနရာေတြက ကာလုံထုိင္ခုံ ၅ခုံနဲ႕ ပထမတန္းဌာန ဝန္ၾကီးမ ်ား။ လႊတ္ေတာ ္ဥကထ ကာလုံ ၂ေနရာျပီးေရြးျပီးၿပီ။ ဗြိဳက္စ္မွာပဲ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးကုိ ဒီခ ် ဳပ္၊ ဖြတ္၊ စစ္သား မဟုတ္၊ အျပင္က ဒီခ ်ဳပ္ကုိ ေထာက္ခံသူဆုိေတာ႕ ကာလုံထုိင္ခုံလည္း ၿဖစ္တာမုိ႕ ျမင္မိတာ ရွမ္းအမ ် ဳိးသားဒီမို ဦးခြန္ထြန္းဦး နဲ႕ ၈၈ၿငိမ္းပြင့္ ကုိကိုၾကီး….။ ဟုတ္ကဲ႕.. ခုတေလာ သံရုံးဧည့္ခံပြဲ အေတြ႕မ်ားတဲ႕ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးဘြဲ႕ အုိင္အာ ေက ်ာင္းျပီးထားသူ ဦးကုိကုိၾကီး ကုိ ေရြးပါတယ္၊ မင္းကုိႏုိင္လည္း ပါလာႏုိင္သည္ သုိ႕ေသာ ္သူ႕အေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္မည္၊ ဘာလုိ႕လဲဆုိေတာ႕ ေလာကမွာ ဆရာဝန္ထက္ အႏုပညာသမား ေျပာဆုိရ ပုိခက္သည္။ ေလာကကုိ ကယ္တင္ရန္သာ စဥ္းစားၿပီး ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ ကယ္တင္ရန္ မသိၾက။ ကုိျမေအးနဲ႕ ကုိဂ ်င္မီတုိ႕အား ျငိ္မ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေတြ႕ရမည္ၿဖစ္သည္။ ကုိကုိၾကီး အေရြးခံရလ ်င္ ဦးခြန္ထြန္းဦး ဒုသမတ ၿဖစ္ကိန္းနည္းျပီ ၾကားၿဖတ္မွာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ ္ဝင္အေရြးခံ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ ္ဥကထရာထူး ခ်ိန္လ ်င္ခ ်ိန္.. ၿဖစ္ႏုိင္ဆုံးကေတာ႕ ပထမတန္း ကက္ဘိနက္ ဝန္ၾကီးရာထူး သုိ႕မဟုတ္ ဦးေအာင္မင္းတုိ႕ အမ္ပီစီမွာ ဦးေဆာင္တေနရာ။ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ၈၈ၿငိမ္းပြင့္ႏွင့္ ဦးခြန္ထြန္းဦးတုိ႕ပါတီ ကက္ဘိနက္တြင္ ျမင္ရကိန္းရွိသည္။ ျခစ္ကုိယ္ဂ ်ီး မုိးသီးဇြန္အား အမ္ပီစီ တေနရာ အကၽြႏ ္ုပ္ ဦးေၾကာင္ၾကီး ယၾတာျပဳေပးမည္၊ ရခုိင္ေအအန္ပီေတာ႕ အသံေၾကာင့္ဖါးေသ မၿဖစ္ပါေစနဲ႕ ဆုေတာင္းသည္။ (အမွန္ေတာ႕ အဲဒါ ၿဖစ္ပါေစ ဆုေတာင္းတာ..  မွတ္ပလား။ )

က ်န္ကာလုံအဖြဲ႕ဝင္ ဒုသမတ ရာထူး ၂ခု ဒီခ ် ဳပ္မွ သာၿဖစ္ဖြယ္ရွိလုိ႕ သူရဦးေရႊမန္းအတြက္ ျမင့္ျမင့္မားမားထဲက အျပင္ေနရာသာ က ်န္မည္။ ေရႊးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကထ လုိ႕အေျပာမ ်ားေသာ္လည္း အဲဒီေနရာမွ ေနာက္ေက ်ာ ဓါးၿဖင့္ထုိးလ ်င္ ေဆးမွီဖြယ္မရွိသျဖင့္ စြန္႕စားမႈ သိပ္မ ်ားသည္။ ေျခဥခုံရုံးဥကထ ႏွင့္ တရားရုံးခ ်ဳပ္ တရားသူၾကီး ရာထူးတြင္ လစ္လပ္မႈ မရွိက အစားသြင္းခြင့္ ရွိမည္မထင္။ တရားစီရင္ေရးကုိ အရပ္သားလက္ အပ္ဖြယ္ရွိေသာေၾကာင့္ ဒါလည္း ၿဖစ္ႏုိင္မည္မဟုတ္။ စီးပြားေရးေကာ ္မရွင္လုိ ေနရာမ ်ဳးိလည္း သူ႕မိသားစု စီးပြားေရးေၾကာင့္ သဟဇာတ မၿဖစ္။ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ အျပည့္အဝေပးမည့္ အမ ် ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးေကာ ္မရွင္လုိမ ်ဳိး.. အမ္ပီစီ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ ် ဳိး သင့္ေတာ ္လိမ့္မည္။ ဒါမွမဟုတ္ ကက္ဘိနက္မွာပဲ အဲလုိမ ်ဳးိနာမည္နဲ႕ ဌာနဖြဲ႕.. ကက္ဘိနက္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ပါသတ္မွတ္ေပး..။ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနဲ႕ သာသနာေရး ေပါင္းျပီး လူအမ ်ားၾကိဳက္ေနတဲ႕ သူရဦးေအာင္ကုိ ဝန္ၾကီး ၿဖစ္ႏုိင္သည္၊ လူ႕အခြင့္ေရးေကာ ္မရွင္ဥကထ (သုိ႕) ဝန္ထမ္းေရြးခ ်ယ္ေလ႕က ်င့္ေရးအဖြဲ႕ ဥကထ ေနရာ ေမ ွ်ာ္လင့္တာလဲမမွား ဒါေပမဲ႕ ဒုဝန္ၾကီးအဆင့္ သုိ႕ အငယ္တန္းဝန္ၾကီး အဆင့္ေတြမုိ႕ သိပ္မထင္။ သိပ္ၾကိဳက္လ ်င္ ရန္ကုန္ျမဳိ႕ေတာ္ဝန္အထိ တြန္းတင္ႏုိင္သည္။ အဲလုိေတြးလ ်င္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကထလည္း နီးစပ္သည္။ အမ ် ဳိးသားလႊတ္ေတာ ္ဥကထ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ လႊတ္ေတာ ္ေနာက္ဆုံးရက္မွာ ေဒၚစုကုိ အလွဆုံးလုိ႕ ေျမွာက္ထားေတာ႕ သူလည္း ကက္ဘိနက္ (သုိ႕) အျပင္ဖက္တေနရာတြင္ ပါေလမလား။ အနည္းဆုံးေတာ႕ အမ ် ဳိးသားလႊတ္ေတာ ္အဓိကေကာ ္မတီတခုခုတြင္ ဥကထၿဖစ္မည္။

လႊတ္ေတာ ္တြင္း တုိင္းရင္းသား ၃ဦး ေနရာယူျပီးမုိ႕.. ဒုတိယ သမတ လူမ ် ဳိးေရး အေျခခံ ေရြးမည္မထင္။ ဒီခ ်ဳပ္မွ အမာခံ ၂ဦး စိတ္ၾကိဳက္ေရြးမည္။ ေဒၚစု သမတ လုပ္ခြင့္မရလ ်င္ သမတ မၿဖစ္မည့္ ဒုတိယသမတသည္ ထက္ထက္ျမက္ျမက္္၊ ပညာတ္ အမ်ဳိးသမီးထဲမွ ၿဖစ္ျပီး သမတျဖစ္မည့္ ဒုသမတ ပညာတတ္ သံတမန္ခင္း နားလည္သူ အမ ် ဳိးသားထဲမွ ၿဖစ္ပါမည္။ ေဒၚစုသမတ ၿဖစ္လ ်င္ေတာ႕ အဲဒီ အမ ် ဳိးသား ဒုသမတေလာင္း ႏွင့္ တြဲဖက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ စစ္တပ္မွလာမည့္ ဒုသမတမွာ လက္ရွိသမတ ဦးသိန္းစိန္၊ ကာခ ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိႈင္ သုိ႕မဟုတ္ သမတရုံးဝန္ၾကီးမ ်ားထဲမွ တဦးပင္ ၿဖစ္လာဖြယ္ရွိသည္။ မည္သုိ႕ဆုိေစ သမတဘေျပာင္ အဆုိးဓျမလက္ထက္ လႊတ္ေတာ ္ေရွးဦးေန႕မ ်ားတြင္ ဝန္ၾကီးအဖြဲ႕စာရင္း နာမည္၃၀သာ အတည္ျပဳျပီး ဆုိင္ရာဌာနမ ်ား မေၾကျငာဟု ဆုိၾကသည္မုိ႕ ယခုအၾကိမ္တြင္လည္း ထုိနည္း၄င္းသာ ၿဖစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္းပါ။

 

မွတ္ခ ်က္။။ ဒီခ ်ဳပ္လႊတ္ေတာ ္ကုိ အၾကံျပဳလုိတာကေတာ႕ ပထမဆုံး တင္သြင္းမည္ အဆုိမ ်ားထဲတြင္ ယုံၾကည္ခ ်က္ေၾကာင့္ အက ်ဥ္းက ်သူမ ်ားအား လြတ္ျငိမ္းခ ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္အတူ ၁၉၈၈ ေနာက္ပုိင္း စစ္အစုိးရ၏ ၿဖဳတ္ထုတ္သတ္ အလုပ္ခံရတဲ႕ ဒီမုိကေရစီဖက္ေတာ ္သား ဝန္ထမ္းမ ်ားကို အသိမွတ္ျပဳ ၾကည့္ရႈေပးဖုိ႕ပါ။

ပုံ –

ျမန္ၾတံ႕ႏုိင္ငံေရး ေရွ႕ၿဖစ္အတတ္ေဟာ ပညာရွိသုခမိန္ေၾကာင္ၾကီး

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF