ေဟ႕… ငုိးမဓါးေတြ ၾကက္ဖၾကီးဆုိတာ ငါပဲကြ၊ သပ္တိရွိ လာဖမ္းစမ္း… မင္းတုိ႕ စစ္တပ္ကုိ လအုထင္တယ္… ယီးဘဲ။။။ ငါကြ…………..

ကာခ ်ဳ ဳပ္မအလအိပုံ

ကာခ ်ဳ ဳပ္မအလအိပုံ

 

 

ေက ်ာက္ၿဖဳံသီး ေစာက္ထုံၾကီး

ေက ်ာက္ၿဖဳံသီး ေစာက္ထုံၾကီး

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး