ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ ရက္၃၀သက္တမ္း ေရာက္လာခဲ႕ပါျပီ။ ဒီကာလေရာက္ဖုိ႕ လူေပါင္းမ်ားစြာ စေတးခဲ႕ရ၊ အဲဒီထဲ အညတရ ပါသလုိ ထက္ျမက္တဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မရွားဘူး။  တင္က ်န္ရစ္သူက သုံးပုံတပုံတာင္ ျပည့္ရဲ႕လား..  လူေပါင္းမွားသူ၊ လမ္းေရြးမွားသူ ဒီမုိကရက္မ်ားဆို မိေအး၂ခါနာပါပဲ၊ အခ ်ဳိ႕လည္း ရထားဘူတာ ဆိုက္ခါနီးမွ ခုန္ခ ်ခဲ႕.. ။ အစုိးရအဖြဲ႕ ပဏာမ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ရက္၁၀၀ ျပည့္မွ သိႏုိင္မည္မုိ႕ စစ္အဆိုးဓျမေခတ္အလြန္ ဒီမုိအစုိးရေခတ္ အစပုိင္း ေရာက္သေလာက္ ဘယ္သူႏုိင္ ဘယ္သူရႈံး ဆန္းစစ္ၾကည့္ရင္…

ႏုိင္သူ

(၁) ဒီခ ် ဳပ္ပါတီ

ႏွစ္ေပါင္းအစိတ္ ဖိိႏွိပ္ထုေထာင္းခံ ဘဝကေန အာဏာရပါတီ ၿဖစ္လာျပီမုိ႕ အႏုိင္ဆုံးၿဖစ္သည္။ ထုိက္သင့္ေသာ ေအာင္ႏုိင္မႈပါ။ ျပည္သူအမ်ားစု လုိအင္ဆန္ဒနဲ႕လည္း ကုိက္ညီ၊ ႏုိင္ငံအတြက္လည္း လုိအပ္ေနသမုိ႕ ထီးလုိမင္းလုိ နတ္လူသာဓု ေခၚၾကပါသည္။

(၁.၁) ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ၾကီးခ ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း

မူလ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္မဟုတ္၊ ၂၀၁၂ ၾကားၿဖတ္တြင္မွ ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ႕သူ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ေက ်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တဦး။ သူ၏ ျပတ္သားမႈႏွင့္ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ စြမ္းရည္ သၾကၤန္ကိစ္စတြင္ ျပခဲ႕ျပီးျပီ။ ေထာင္လည္း ဆယ္ႏွစ္ေက ်ာ္က ်ခဲ႕သူ၊ ၈၈မ ်ဳိးဆက္အဖြဲ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ အျခားႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ ရထားသူ..။ လူမွန္ေနရာမွန္ လမ္းေရြးမွန္ လူေပါင္းမွန္မုိ႕… မေအာင္ျမင္စရာ မရွိပါ…။

(၁.၂) ဒီခ ်ဳပ္လုိ အျခား အႏုိင္ၾကီးသူမ်ားကေတာ႕ အနာမခံရ အသာစံရသူ ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္/တုိင္းအဆင့္ အစုိးရအဖြဲ႕ဝင္ တက္ခႏုိခရက္နဲ႕ လႊတ္ေတာ ္အမတ္မ်ားပါ။ မုဒိတာပြားလ ်က္ အားကုိးပါရေစ..။ သူတုိ႕ေနာက္ကေတာ႕ ရုပ္ပုိင္း စိတ္ပုိင္း ႏွိပ္စက္ဖ်က္ဆီးခံရျပီး ၾကြင္းက ်န္လ ်က္ အစုိးရဖြဲ႕ အသီးသီးက ဒီခ်ဳပ္နဲ႕ ဒီမိုကရက္မ်ားပါ… အေလးျပဳပါတယ္။ လာဘ္ရွိ ျခိဳိးျခံခၽြတာရး မူဝါဒအတုိင္း ဆက္သြားႏုိင္လ ်င္ ပါတီႏွင့္ အစုိးရ၊ လႊတ္တာ္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား နရာလုမႈ ျပသနာ အတာ္အးခ်မ္းနမည္။

(၂) ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန

ရာစုႏွစ္တဝက္ၾကာ ျပစ္တင္ရႈံ႕ခ ် ခံလာရတဲ႕ အစုိးရပုိင္ သတင္းစာ ျမန္မာ့အလင္းနဲ႕ ေၾကးမုံ၊ ျပန္ၾကားေရးဝဘ္ဆိုက္ တုိ႕ကုိ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အားေပးဖတ္ရႈသူ သိသိသာသာ မ်ားလာသမုိ႕  ေအာင္ျမင္မႈကို ရက္၁၀၀မျပည့္ခင္ တင္ၾကိဳ ေဟာကိန္းထုတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဝန္ၾကီးဦးေဖျမင့္ နဲ႕ သတင္းတုိက္တုိ႕ ဂုဏ္ယူစရာပါ။

(၃) ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

အေျခခံဥပေဒ ဂယ္ေပါက္ေၾကာင့္သာ အတုိင္ပင္ခံရာထူး ရတာမုိ႕ စစ္တပ္အတားအဆီး ေက ်ာ္လႊားျပီး ႏုိင္ငံသမတရာထူး မရသေရြ႕ ထုိက္သင့္တဲ႕ ေအာင္ႏုိင္မႈလုိ႕ ေျပာရန္ခက္ပါတယ္။ ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ သမတထက္ ပါဝါရွိသူ ၿဖစ္လာျပီမုိ႕ ႏုိင္သူစာရင္းထဲ ထည့္ရပါမည္၊ တဖက္ကလွည့္ ေတြးျပန္ေတာ႕ ထိပ္ဆုံးေနရာ မေရာက္ေသးသမုိ႕ ေနာင္လာမည့္ငါးႏွစ္ စုသမတ သမတစု ေၾကြးေၾကာ ္သံနဲ႕ ဒီခ ်ဳပ္ပါတီ ထပ္မံအႏုိင္ရမည့္ နမိတ္ပါပဲလုိ႕။

(၄) ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ ်ဳပ္

ဦးခြန္ထြန္းဦးတုိ႕ပါတီ ၿဖစ္ပါတယ္.. ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၾကံ႕ဖြတ္မဟာမိတ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားဒီမုိကရက္ပါတီကုိ အလဲထုိးအႏုိင္ယူခဲ႕ေသာ ၁၉၉၀ ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲရလာဘ္ ဆက္ထိန္းထားႏုိင္တဲ႕ တုိင္းရင္းသားပါတီၿဖစ္ပါတယ္။ ေမ ်ွာ္မွန္းသေလာက္ မရခဲ႕ေပမဲ႕ ေရွ႕ဆက္ ဒီထက္တက္ဖို႕သာ ရွိသည္။

(၅) စစ္တပ္ႏွင့္ ျငိမ္းခ ်မ္းေရးစာခ ်ဳပ္ မခ ်ဳပ္ရေသးေသာ လာဘ္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ ်ား

သူတုိ႕လည္း အသက္စြန္႕ ေလာင္းေၾကးထပ္ မွန္သြားတယ္ ဆိုႏုိင္တယ္။ ႏုိင္ငံေရးအရ ဂုဏ္သိပ္ခါပုိတက္၊ အျမတ္တင္က ်န္ခဲ႕တာ ျငင္းမရ။ အနည္းဆုံးေတာ႕ ကုိယ့္အျခင္းျခင္း လက္မေထာင္ႏုိင္သည္၊ ႏုိင္ငံေရးေလာကထဲ ေခါင္းေမာ႕ဝင္လုိ႕ရသည္။

ရႈံးသူ

(၁) ၾကံ႕ဖြတ္ပါတီ

အာဏာလာဘ္မဲ႕ ၿဖစ္ျပီ၊ စစ္တပ္ေက ်ာေထာက္ ေနာက္ခံမရွိလ ်င္ ေနာင္ေရြးေကာက္ပြဲ အမည္ပင္ က ်န္မည္မဟုတ္။ ဥပမာအေနႏွင့္ မဘသ မ်ဳိးညစ္မ်ားကုိ ျမင္ႏုိင္သည္။ ဖြတ္ပါတီအစုိးရလာဘ္ထက္ စြာသေလာက္ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရလာဘ္ထက္ ၾကက္ေပ ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္ ေပ ်ာက္ကုန္သည္။ လာမည့္ပါတီညီလာခံတြင္ ဦးေရႊမန္းအုပ္စု အသာရပါက ဦးသိန္းစိန္တုိ႕ ေဒါက္တာေနဇင္လတ္၏ အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီသုိ႕ ေငြထုပ္ပုိက္ ကူးေျပာင္းဖြယ္ရွိသည္။ အမတ္ေလာင္း ဝင္ျပိဳင္ဖူးေသာ ဂဇက္ရြာသားေမာင္ေပ ေကာင္းစားေတာ႕ျမည္ေလာ…

(၂) အမ ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု

ဦးခင္ေမာင္ေဆြနဲ႕ အေပါင္းအပါမ်ားပါ။ ဒီေလာက္စြန္႕ျပီးမွ ႏုိင္ငံေရးအတြက္လြဲတာနဲ႕ ေဘးေရာက္သြားရျပီ။ ႏုိ႕မုိဆို ဒီအခ်ိန္ အစုိးရအဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း မပါေတာင္ ပါတီထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၿဖစ္ မူဝါဒခ ်မွတ္ပဲ႕ကုိင္သူမ်ား ၿဖစ္ေနျပီ။

(၂.၁) ဇာဂနာ

အလြန္ေတာ္သူ ေစတနာမွန္သူ စြမ္းရည္ရွိသူ.. ခုေတာ႕ သူလည္း ေဘးေရာက္ေနျပီ။ ေဒၚစု မူဝါဒမ်ားကုိ အားမလုိအားမရၿဖစ္ရာမွ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဝဖန္၊ အူးသိန္းစိန္အဆိုးဓျမနဲ႕လည္း နီးစပ္လာ.. အဲဒီကေန ႏုိင္ငံေရးကင္းကြာ။ ေရြးေကာက္ပြဲနီးမွ ျပဳတဲ႕အမွားမ်ားကေတာ႕ ဒီမုိကေရစီပညာေရး ေက ်ာင္းသားသပိတ္ကုိ ပ ်က္ရယ္ျပဳ ၊ ဒီခ ်ဳပ္ပါတီ အျပတ္အသတ္ အနုိင္မရႏုိင္လုိ႕ ေဟာကိန္းထုတ္လြဲ။။ လူျခစ္တဲ႕ အႏုပညာရွင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမုိ႕ လဲက ် ျပန္ထ ထုိခဏ ႏုိင္ငံေရးေလာကထဲ ျပန္ဝင္ရန္ မခက္ပါ။

(၃) ဒီမုိကေရစီပါတီ

အရႈံးၾကီးပါသည္။ အစဥ္အလာ ရွိေပမည့္ ဘယ္တုံးကမွ ျပည္သူၾကားထဲ ေရပန္းမစားခဲ႕..ခုေတာ႕ ျပည္ဖုံးကားခ်သြားျပီ။

(၃.၁) တစညပါတီ

၁၉၈၈မွာ အာဏာစြန္႕တဲ႕ မဆလပါတီကေန ဘ႑ာေရး အေမြဆက္ခံမႈသာ မရွိရင္ သမုိင္းမွာ က ်န္ခဲ႕တာၾကာျပီ။ အခုေတာ႕ ဇတ္သိမ္းမလွ… အၾကံျပဳျခင္တာ က ်န္ေနတဲ႕ ပါတီေငြေၾကးဓနဥစာမ်ားကုိ ပါတီလူၾကီးမ်ား ခြဲေဝယူလုိက္ပါလုိ႕…။

(၄) ရခုိင္အမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရးပါတီ

ဘာလဲ ဘယ္လဲ.. လာဘ္ရိွပုံစံနဲ႕ေတာ႕ ေခ်ာက္ထဲ။ ပါတီဥကဌ ဦးေအးေမာင္နဲ႕ အျခားအမာခံ ေသာက္တလြဲမ်ားေၾကာင့္ ရထားေသာ ေအာင္ျမင္မႈ၊ ၾသဇာက ်ဆင္းသြားသည္။ ေနာင္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အရႈံးၾကီးရႈံးေသာ ဖြတ္မဟာမိတ္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားဒီမုိကရက္ပါတီကဲ႕သုိ႕ ၿဖစ္မည္။

ေစာင့္ၾကည့္ဆဲ

အႏုိင္အရႈံး မသိေသး.. လႈပ္ရွားမွ မုန္႕စားရမည့္သူမ်ား..

(၁) စစ္တပ္၊ ရဲ

(၂) လာဘ္နက္ကုိင္သူပုန္မ်ား

(၃) ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ ်ဳပ္

(၄) ဦးေရႊမန္းႏွင့္ဦးသိန္းစိန္

(၅) ၈၈ပြင့္လင္းအဖြဲ႕

 

ျမန္ၾတံ႕ႏုိင္ငံရး ရွ႕ၿဖစ္အတတ္ဟာ ဆရာကဝိပညာရွိ ဦးေၾကာင္ၾကီး … ငါကြ

 

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF