ထိုင္၀မ္ေျမပဲက်ြန္းအေၾကာင္းမွာ တတိယ ေနရာအျဖစ္ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဖန္တရာေတေအာင္ ေျပာျပီးျဖစ္တဲ့ တန္းစီျခင္း Queue ပါပဲ။
ထိုင္၀မ္မွာ ဘယ္ေနရာမဆို တန္းစီပါလို႔ ေျပာေနစရာ မလိုပါဘူး။

ရထားေပၚတက္ခါနီး ေစာင့္ဖို႔ တန္းစီတဲ့ေနရာ Waiting line

ရထားေပၚတက္ခါနီး ေစာင့္ဖို႔ တန္းစီတဲ့ေနရာ Waiting line

ရထားေပၚတက္မယ့္ တံခါး၀မွာ တန္းစီဖို႔ မ်ဥ္းေၾကာင္းေလး ဆြဲေပးထားပါတယ္။ တန္းအေ၀းၾကီး စီမေနရေအာင္ တန္းစီတဲ့ လိုင္းကို အနားမွာတင္ ၃ပတ္ေလာက္ ေကြ႔ျပီး ဆြဲေပးထားပါတယ္။

2
မ်ဥ္းေၾကာင္းအတိုင္း ၀င္စီသြားရံုပါပဲ။

စက္ေလွခါး Escalator ေတြမွာလည္း ညာဖက္ကို ကပ္စီးေပးၾကပါတယ္။

စက္ေလွခါးမွာ ညာဖက္ကပ္ရပ္ေပးဖို႔ ေျပာေနစရာမလို

စက္ေလွခါးမွာ ညာဖက္ကပ္ရပ္ေပးဖို႔ ေျပာေနစရာမလို

 

စက္ေလွခါးမွာ ညာဖက္ကပ္ရပ္ေပးဖို႔ ေျပာေနစရာမလို။ (Model ေတြက ဘယ္သူေတြလဲလို႔ေတာ့ မေမးနဲ႔ေနာ္)

စက္ေလွခါးမွာ ညာဖက္ကပ္ရပ္ေပးဖို႔ ေျပာေနစရာမလို။
(Model ေတြက ဘယ္သူေတြလဲလို႔ေတာ့ မေမးနဲ႔ေနာ္)

ရံုးတက္ခ်ိန္ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ အလ်င္လိုသူေတြ လူငယ္ေတြက လြတ္ေနတဲ့ ဘယ္ဖက္က လြတ္လြတ္ၾကီး ေျပးသြားႏိုင္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ႏိုင္ငံေတြ တခုနဲ႕ တခု ကပ္ရပ္ေပးတဲ့ ဖက္ခ်င္း မတူဘူးလို႔ ဖတ္မွတ္မိပါတယ္။
ဂ်ပန္မွာက ဘယ္ဖက္ကို ကပ္ရပ္ပါတယ္တဲ့။
US မွာကေတာ့ ထိုင္၀မ္လို ညာဖက္ပဲလို႔ သိရပါတယ္။
က်မ ထိုင္၀မ္ေရာက္ျပီး ေနာက္တေန႔မနက္ က်ည္ဆံရထားစီးဖို႔ အသြား ပန္ေခ်ာင္းဘူတာမွာ စက္ေလွခါးနဲ႔ ေျမေအာက္ဆင္းေတာ့ အထာမသိဘဲ ဘယ္ဖက္ ကပ္ရပ္ေနမိပါတယ္။ ေနာက္က ေက်ာ္တက္ခ်င္သူက ေစာင့္ေနရလို႔ အေဖာ္ေတြက လက္တို႔မွ ရွက္အားနာျဖစ္မိပါတယ္။ အလိုက္မသိသူ ျဖစ္လိုက္မိပါျပီ။ ေနာင္ စက္ေလွခါးေပၚေရာက္တိုင္း ဒီလို ထပ္မျဖစ္ဖို႔ သတိထားရပါေတာ့တယ္။

 

ဓာတ္ေလွခါး စီးဖို႔ လည္း တန္းစီရတာပါပဲ။ အ၀င္နဲ့ အထြက္ လမ္းေၾကာင္း ဆြျေပးထားတယ္ေလ။ (Model ေတြက ဘယ္သူေတြလဲလို႔ေတာ့ မေမးနဲ႔ေနာ္)

ဓာတ္ေလွခါး စီးဖို႔ လည္း တန္းစီရတာပါပဲ။ အ၀င္နဲ့ အထြက္ လမ္းေၾကာင္း ဆြျေပးထားတယ္ေလ။
(Model ေတြက ဘယ္သူေတြလဲလို႔ေတာ့ မေမးနဲ႔ေနာ္)

 

ေလွခါးနဲ႔ တက္ဆင္းဖို႔ မတတ္ႏိုင္သူေတြကို ဦးစားေပးပါတဲ႔။ (ဓာတ္ေလွခါးတိုင္းမွာ ခ်ိတ္ေပးထားသင့္တာေပါ့)

ေလွခါးနဲ႔ တက္ဆင္းဖို႔ မတတ္ႏိုင္သူေတြကို ဦးစားေပးပါတဲ႔။
(ဓာတ္ေလွခါးတိုင္းမွာ ခ်ိတ္ေပးထားသင့္တာေပါ့)

 

အိမ္သာ သံုးဖို႔လည္း တန္းစီၾကပါတယ္။ (ဓမၼဗ်ဴဟာက ဓမၼမိတ္ေဆြ တို႕ကို ဒီပံုေလး လက္ဆင့္ကမ္း ျပေပးခ်င္ပါတယ္။သင္တန္း တခ်ိန္နားတဲ့အခါ အိမ္သာမွာ ဒီလိုေလး တန္းစီၾကရင္ ျမင္ရတာ အထူးက်က္သေရရွိမွာပါ။ )

အိမ္သာ သံုးဖို႔လည္း တန္းစီၾကပါတယ္။
(ဓမၼဗ်ဴဟာက ဓမၼမိတ္ေဆြ တို႕ကို ဒီပံုေလး လက္ဆင့္ကမ္း ျပေပးခ်င္ပါတယ္။သင္တန္း တခ်ိန္နားတဲ့အခါ အိမ္သာမွာ ဒီလိုေလး တန္းစီၾကရင္ ျမင္ရတာ အထူးက်က္သေရရွိမွာပါ။ )

 

အာဟာရဒါန အလွူမွာလည္း တန္းစီယူၾကပါတယ္။ (ဓမၼဗ်ဴဟာက ဓမၼမိတ္ေဆြ တို႕ကို ဒီပံုေလး လက္ဆင့္ကမ္း ျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။သင္တန္း တခ်ိန္နားတဲ့အခါ အာဟာရဒါနမွာ ဒီလိုေလး တန္းစီၾကရင္ ျမင္ရတာ အထူးက်က္သေရရွိမွာပါ။ )

အာဟာရဒါန အလွူမွာလည္း တန္းစီယူၾကပါတယ္။
(ဓမၼဗ်ဴဟာက ဓမၼမိတ္ေဆြ တို႕ကို ဒီပံုေလး လက္ဆင့္ကမ္း ျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။သင္တန္း တခ်ိန္နားတဲ့အခါ အာဟာရဒါနမွာ ဒီလိုေလး တန္းစီၾကရင္ ျမင္ရတာ အထူးက်က္သေရရွိမွာပါ။ )

 

အာဟာရဒါန အလွူမွာလည္း တန္းစီယူၾကပါတယ္။ (ဓမၼဗ်ဴဟာက ဓမၼမိတ္ေဆြ တို႕ကို ဒီပံုေလး လက္ဆင့္ကမ္း ျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။သင္တန္း တခ်ိန္နားတဲ့အခါ အာဟာရဒါနမွာ ဒီလိုေလး တန္းစီၾကရင္ ျမင္ရတာ အထူးက်က္သေရရွိမွာပါ။ )

အာဟာရဒါန အလွူမွာလည္း တန္းစီယူၾကပါတယ္။
(ဓမၼဗ်ဴဟာက ဓမၼမိတ္ေဆြ တို႕ကို ဒီပံုေလး လက္ဆင့္ကမ္း ျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။သင္တန္း တခ်ိန္နားတဲ့အခါ အာဟာရဒါနမွာ ဒီလိုေလး တန္းစီၾကရင္ ျမင္ရတာ အထူးက်က္သေရရွိမွာပါ။ )

ေဆးရံုေဆးခန္းေတြမွာလည္း Queue
ဓာတ္ေလွခါးထဲ၀င္ဖို႔လည္း Queue
စားေသာက္ဆိုင္မွာလည္း Queue
အာဟာရဒါန အလွဴအတန္းမွာလည္း Queue
အိမ္သာ၀င္ဖို႔လည္း Queue
ဘတ္စကားေပၚတက္လည္း Queue
ကုန္တိုက္မွာ ေငြရွင္းလည္း Queue

ဘယ္ေလာက္မ်ား စိတ္ခ်မ္းသာဖို႔ ေကာင္းပါသလဲ။
အရင္ေရာက္သူက အရင္ဦးစားေပးခံရမယ္ ဆိုတာ ဘယ္ေလာက္ သာတူညီမ်ွႏိုင္လိုက္ပါသလဲ။ ေတြးၾကည့္ၾကစမ္းပါ။

က်မတို႔ဆီမွာလို အသက္ၾကီးေတာ့လည္း ဦးစားေပးခံခ်င္
အသက္ငယ္ျပန္ေတာ့လည္း ဦးစားေပးခံခ်င္
ရာထူးၾကီးေတာ့လည္း ဦးစားေပးခံခ်င္
သူမ်ား ေရွ႕ကေန တိုးျပီး ေနရာယူလိုက္ခ်င္တာ
ကိုယ္သာ အေရးၾကီးဆံုးလူလို႔ ထင္တာ
အမွန္ေတာ့ ေလာဘၾကီးတာပါပဲ။

သူတို႔ဆီမွာေတာ့ အသက္ၾကီးလို႔ ဦးစားေပးပါမယ္ ဆိုလည္း လက္မခံၾကပါဘူး။
(တခါတံုးက Science Museum မွာ ေနာက္က ကေလးငယ္ေတြကို ဦးစားေပးမိေတာ့ ကေလးေတြေနာက္က ပဲစားမ( မက္ဆီကန္မ) က မေက်မနပ္ complaint လာေျပာပါေတာ့တယ္။Why do you give your turn to the children? တဲ့။ကေလးေတြကို က်မ ဖ်က္ဆီးပါတယ္ေပါ့)
အမ်ားသံုး အိမ္သာေတြမွာ တန္းစီေက်ာ္ျပီး ၀င္မိတယ္လို႔ ထင္ရင္ေတာင္ ျပန္လွည့္ျပီး ေတာင္းပန္ၾကပါတယ္။
တကယ့္ ဦးစားေပးရတာကေတာ့ မသန္စြမ္းေတြပါပဲ။

အဲေတာ့ အိုမင္းမစြမ္းနဲ႔ မသန္စြမ္း မဟုတ္ဘူးလို႔ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ခံယူရင္ တန္းစီတဲ့ထဲမွာ အလိုက္သင့္ ၀ငေ္နရာယူျပီး အလွည့္ကို ေစာင့္တတ္ၾကဖို႔ က်မတို႔ ျပည္သူေတြ ေလ့က်င့္ရပါေတာ့မယ္။

အေလ့အက်င့္မရမီေတာ့…
(၁)အမ်ားနဲ႔ဆိုင္တဲ႔ ေစ်း၀ယ္စင္တာေတြ၊ ေဆးရံုေဆးခန္းေတြ၊ ဘဏ္ေတြ၊ ေလဆိပ္၊ကားဂိတ္၊သေဘၤာဆိပ္ေတြ၊ ရထားအတက္ေတြ၊ ဘတ္စကားမွတ္တိုင္ေတြမွာ “Queue Here ဤေနရာမွ တန္းစီပါ” ဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ေတြ ေဖာေဖာသီသီ ခ်ိတ္ေပးရပါမယ္။

(၂)၀န္ေဆာင္ေပးတဲ့သူေတြကလည္း ေက်ာ္တက္သူကို ေက်ာ္ျပီး ၀န္ေဆာင္မွဳ မေပးၾကပါနဲ႕။(အဲသလို ေက်ာ္ျပီး ၀န္ေဆာင္ရင္ တိုင္ခြင့္ရွိေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက စီမံေပးၾကပါ)

(၃)ေက်ာ္အတက္ခံရသူေတြကလည္း ျငိမ္ျပီး သည္းခံေနမယ့္ အစား ေက်ာ္မတက္ဖို႔ ကန္႔ကြက္ေပးၾကရပါမယ္။
(ဒါ အမ်ားေကာင္းဖို႔ ေရရွည္အက်ိဳး အတြက္ပါ)

(၄)အခုဆို စက္ေလွခါးေတြ ေနရာတကာမွာ ရွိလာပါျပီ။ လူကူးကုန္းေက်ာ္တံတားေတြမွာလည္း စက္ေလွခါးေတြ သံုးလာပါျပီ။
အမ်ားဆိုင္ စက္ေလွခါး၊ရိုးရိုးေလွခါး တိုင္းမွာ “ညာဖက္ကပ္၍ သြားေပးပါ”
ဆိုတဲ့ စာေတြ ကပ္ေပးရပါမယ္။
(လက္ယာကပ္ေမာငး္ စနစ္က်င့္သံုးတဲ့ တိုင္းျပည္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ တႏိုင္ငံလံုး ေလွခါးမွာ ညာဖက္ကပ္ျပီး အတက္အဆင္းလုပ္ၾကမယ္လို႔ ညွိလိုက္ရင္ လိုက္နာဖို႔ လြယ္သြားမွာပါ၊ႏို႔မို႔ရင္ ဂ်ပန္လို ဘယ္ကပ္ရႏိုးႏိုး ထိုင္၀မ္လို ညာကပ္ရႏိုးႏိုးနဲ႔ ျမန္မာလို အလယ္က်က်လမ္းပိတ္တဲ့ စနစ္ကေန မထြက္ႏိုင္ဘဲ ေနပါလိမ္႔မယ္။)

အေလ့အက်င့္ရဖို႔ ဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲ ေမးရင္ က်မတို႔ ျမန္မာျပည္က ထိုင္၀မ္။စကၤာပူ၊ကိုရီးယား၊ဂ်ပန္ ေရာက္ေနသူေတြ အသက္ၾကီးမွ ေရာက္ေပမယ့္ တန္းစီတဲ့ အက်င့္ရေနၾကပါျပီ။

တန္းမစီမိတာသာ ရွက္စရာ၊သူမ်ားကဲ႔ရဲ႕ခံရမွာ ေၾကာက္စရာ ဆိုတဲ့ ဟိရီ/ၾသတၱပၸ အသိစိတ္ awareness သာ ၀င္ေအာင္ ထည့္ေပးႏိုင္ရင္ ေရႊျပည္ေတာ္ ေမ်ွာ္ေလတိုင္းမေ၀းေလာက္ပါဘူးလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

 

padonmar

About padonmar

has written 227 post in this Website..

THAKHIN CJ #12112010 (5/2/16)

   Send article as PDF