၂၀၀၉ခုႏွစ္၊ႏွစ္စပိုင္းတြင္ကိုေ႒းသစ္(ဒါရိုက္တာသစ္သား)ဟုေခၚေသာ၊ဦးေ႒းသစ္

မွ အလြမ္းမ်ားႏွင္႔ဧရာဝတီ နာမည္ျဖင္႔ ဗီဒီယိုဇာတ္ကား ရိုက္ကူးျခင္ေၾကာင္း၊

အေတြ႕အႀကံဳရွိသူမ်ားအေနျဖင္႔ပူေပါင္း ကူညီေပးေစလိုေၾကာင္း အကူအညီေတာင္းခံ

လာေသာေၾကာင္႔ကၽြန္ေတာ္၊ကၽြန္မတို႔ဘက္မွလည္းစစ္မွန္ေသာ အႏုပညာစိတ္ဓာတ္

ရွိမည္ဟုထင္ျမင္ခဲ႔သည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ကိုယ႔္ႏိုင္ငံအတြက္ျဖစ္ရပ္မွန္ကိုေဖၚျပျခင္သည္

ကတစ္ေၾကာင္း၊ေၾကာင္႔ပူးေပါင္းကူညီေပးပါမည္ဟုႏႈွတ္ဂတိေပးခဲ႔ပါသည္။

၁၈.၅.၂၀၀၉တြင္OTSUKACOFFEEဆိုင္တြင္အဓိကဇာတ္ေဆာင္ကေလးသရုပ္ေဆာင္

မ်ားအလိုရွိေနသည္ဟုဆုိ၍မိမိႏွင္႔နီးစပ္ရာကေလးမ်ားကိုပါဝင္လာေစရန္မိမိမွတဆင္႔အ

ကူအညီေတာင္းခံေပးခဲ႔ရပါသည္။အဓိကဇာတ္ေဆာင္မ်ားအားလည္းမိတ္ဆက္ပါဝင္ေစခဲ႔

ပါသည္။

၁၇.၆.၂၀၀၉ တြင္ဗမာျပည္ႏွင္႔ အနီးစပ္ဆံုးတူညီေသာ VIEW မ်ားကိုမိမိမွအႀကံေပးဦး

ေဆာင္၍ MASUDOၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္ေသာဂ်ပန္လူမ်ိဳးမိတ္ေဆြအားအကူအညီေတာင္းခံ၍

EDOKAWAျမစ္ရိုးတေလွ်ာက္၄နာရီေက်ာ္ၾကာေျခလွ်င္လမ္းေလွ်ာက္ကာဧရာဝတီျမစ္

ကမ္းႏွင္႔ အနီးစပ္ဆံုးတူေသာေနရာမ်ားကိုရွာေဖြ၍အိမ္ေနရာအတြက္ ထို EDOKAWA

ျမစ္ကမ္းေဘးတြင္ ယာယီေနထိုင္ေနေသာ အိမ္ေျခယာေျခမဲ႔၏အိမ္ႏွင္႔၎ေနရာအား

ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးရန္ေနရာခတၱအသံုးျပဳခြင္႔ျပဳပါရန္မိမိေငြျဖင္႔မုန္႔ဖိုးေပးကာေမတၱာရပ္ခံေပး

ခဲ႔ပါသည္။

၃၁.၆.၂၀၀၉ တြင္စတင္၍ရိုက္ကူးခဲ႔ပါသည္။ ၁၉.၇.၂၀၀၉တြင္ပင္လယ္ရိုက္ကြင္းႏွင္႔ႏြား

ၿခံရိုက္ရန္အတြက္ လိုအပ္ျပန္သည္ဆို၍ ခရီးစဥ္အရႈံးေငြမ်ားအား မိမိမွစိုက္ကာကားျဖစ္

ေျမာက္ေရးအတြက္ကူညီခဲ႔ပါသည္။

၂၈.၇.၂၀၀၉တြင္အဓိကသရုပ္ေဆာင္ကိုထြန္းထြန္းဦးမွာေနမေကာင္းသည္႔ၾကားမွႀကိဳးစား

၍ရိုက္ကြင္းသို႔လာေရာက္ေပးခဲ႔ၿပီးအႀကိမ္ႀကိမ္တေနကုန္ေအာင္ေစာင္႔ေပးေသာ္လည္း

ရိုက္ကူးမႈမျပဳလုပ္ေပး၍ေနာက္ဆံုးတြင္စိတ္ပ်က္ကာဆက္လက္မပါဝင္ႏိုင္ေတာ႔ေၾကာင္း

ကိုေ႒းသစ္အားဖုန္းျဖင္႔အေၾကာင္းၾကားအသိေပးႏွတ္ထြက္ခဲ႔ပါသည္။

ရိုက္ကူးေနစဥ္အတြင္းကားရိုက္ကူးေရးတြင္အေႏွာက္အယွက္ရွိေနသည္ကန္ေတာ႔ပြဲေပးမွ

ျဖစ္မည္ဟုကိုေ႒းသစ္မွေျပာလာ၍မိမိေနအိမ္တြင္ ၂၂.၈.၂၀၀၉ ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ေပးခဲ႔ရပါ

သည္။၎ေနာက္ရိုက္ကြင္းတြင္လည္းမီးထိုးမွန္ထိုးမွအစလိုအပ္မ်ားကိုမိုးထဲေလထဲေနပူထဲတြင္ ကိုယ္႔စာရိတ္ကိုယ္စိုက္၍ကူညီပံ႔ပိုးေပးခဲ႔ရပါသည္။ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ေပးခဲ႔ျခင္းမွာဗမာ

ႏိုင္ငံတြင္းနာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ခံစားခဲ႔ရေသာျပည္သူျပည္သားမ်ားအားလစ္လွ်ဴရႈထားေသာ

စစ္အုပ္စု၏ရက္စက္မႈကိုေဖၚထုတ္ေပးေသာဇာတ္ကားျဖစ္၍၎ရိုက္ကူးသူ၏ေစတနာကို

ေလးစားမိ၍၎အစြမ္းကုန္ကူညီေပးခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။မိမိတို႔မိသားစုမွာက်ရာေနရာမွမိမိ

တတ္စြမ္းေသာအႏုပညာျဖင္႔၎မိမိစရိတ္မိမိစိုက္ထုတ္၍ ၁ႏွစ္နီးပါးခန္႔ အခ်ိန္ကုန္ခံကာ

ေနာက္ဆံုးဇာတ္ကားၿပီးျပတ္သည္႔၁၈.၄.၂၀၁၀ေန႔အထိအကူအညီေပးခဲ႔ပါသည္။သို႔ေသာ္

လည္းဇာတ္ကား ျပသမည္႔ အခ်ိန္အထိ  အဆက္အသြယ္ တစံုတရာမွ မျပဳလုပ္ဘဲျဖတ္

ေတာက္ထားခဲ႔ၿပီးဇာတ္ကားေၾကာ္ျငာထြက္သည္႔အခ်ိန္က်မွလူစားထိုးလဲလွယ္ထားသည္

ကိုသိခဲ႔ရၿပီး အႀကိဳးအေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ရာေျပာဆိုအေၾကာင္းၾကားျခင္းလည္းမရွိခဲ႔ပါ။ထို

သို႔ေသာလုပ္ရပ္မ်ိဳးသည္အႏုပညာကိုတန္ဖိုးထားတတ္ေသာလူတို႔၏လုပ္ရပ္မ်ိဳးမဟုတ္ပါ။

မည္သည္႔ အႏုပညာသည္မ်ားထံ မွလည္းမေတြ႕ဘူးမၾကားခဲ႔ဘူးပါ။  သိရွိခဲ႔သည္႔ေန႔တြင္

လည္းဖုန္းဆက္ေမးျမန္းသည္ ကိုလည္းေျဖရွင္းမႈ တစ္စံုတစ္ရာ မျပဳလုပ္ဘဲ ဖုန္းမကိုင္ဘဲ

ေရွာင္တိမ္းေနခဲ႔ပါသည္။   မိမိတို႔၏ မိသားစုပံုမ်ားအား အခေၾကးေငြယူ၍ျပသရန္အတြက္

လံုးဝအသံုးမျပဳပါရန္ ကာယကံရွင္အားတရားဝင္ တိုက္ရိုက္ဖုန္းဆက္တားျမစ္ထားၿပီးျဖစ္

ပါသည္။အကယ္၍အသံုးျပဳခဲ႔ပါကျဖစ္ေပၚလာမည္႔ျပသနာမ်ားမွာျပဳလုပ္သူ၏တာဝန္သာ

ျဖစ္ေၾကာင္းသိေစအပ္ပါသည္။

ဖုန္းျမင္႔သိန္း+တင္ႏြယ္ဝင္း မိသားစု

About ghost

naing win has written 8 post in this Website..