ရယ္စရာေတြေျပာ

ဟသေတြလုပ္

အတူတူစေနာက္ရယ္ေမာခဲ့ၾကတာေတြကို

မေမ့နဲ႔ေနာ္…..

 

Lecture ခ်ိန္အိပ္

Break ေပးရင္လန္းတတ္တဲ့

တို႔ေတြရဲ႕စာသင္ခ်ိန္ေတြကို

မေမ့နဲ႔ေနာ္….

 

ခူယားေကာင္ေကာက္

ဗူးထဲထည့္လို႔

စေနာက္ရယ္ေမာၾကတာေတြကို

မေမ့နဲ႔ေနာ္…….

 

ရံုးခန္းနားသြား

ဇီးသီးပုတ္လို႔

ပ်ားတုပ္ခံရတဲ့ရက္ေတြကို

မေမ့နဲ႔ေနာ္…….

 

Ferry အလာ

ေနရာရေရးစာအုပ္ပစ္လို႔

ခံုဦးရတဲ့ရက္ေတြကို

မေမ့နဲ့ေနာ္…….

 

ေတာ္လမ္းကိုနင္း

ေျမြကိုမေၾကာက္

ျခံဳေတာတိုးလို႕

ေက်ာင္းလစ္ခဲ့တဲ့ရက္ေတြကို

မေမ့နဲ႔ေနာ္………

About Foolish Girl

C K has written 54 post in this Website..