@@@@@မ ်က္လံုး ပါတိုင္း

ေလ ွ်ာက္ၾကည္႔မေနနဲ႔

မၿမင္ခ ်င္ေယာင္ ေဆာင္သင္႔ေဆာင္ေနရမယ္

@@@@@လက္ပါတိုင္း

လက္ဖ ်န္႔ေတာင္းေနလို႔ မရဘူး

လက္ကမ္းေပးရတဲ႔ အခါေတြလဲ ရွိမွရတယ္

@@@@ပါးစပ္ပါတိုင္း

စားေနလို႔ မရဘူး

အန္ထြက္ရင္ ေသြးပါ ပါသြားမယ္

@@@@ေၿခေထာက္ပါတိုင္း

ေလ ွ်ာက္ေနလို႔မရဘူး

ရပ္ေစာင္႔သင္႔ရင္ ရပ္ေစာင္႔ေနရမယ္

@@@@@ၿငီးညဴ ေနလို႔မရဘူး

ခင္ဗ ်ား ခဏ နားခ ်င္ နားလို႔ရတယ္

နားၿပီးရင္ေတာ႔ အားသစ္နဲ႔ ဆက္က ်ိဳ ဳးစားလိုက္

အခ ်ိန္က ကုန္ၿမန္တယ္

 

About “ဘီလူးၾကီး”ogre

has written 202 post in this Website..

စားခ်င္တာစား..ဦးေႏွာက္ေတာ႔လာမစားနဲ႔ www.ogre08.blogspot.com